SZKICE HISTORYCZNE PTF

SZKICE HISTORYCZNE

pod red. Mariusza Migały, Beaty Skolik i Sławomira Jandzisia

®Copyright 2019 by Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

ROK 2024

Tom V

Wszystkie teksty z 2024 r. znajdują się pod linkiem Szkice Historyczne PTF 2024, t. 5:

http://sekcjahistoryczna.fizjoterapia.org.pl/szkice-historyczne-ptf-2024-t-5/

*****

SZKICE HISTORYCZNE

pod red. Mariusza Migały, Beaty Skolik i Sławomira Jandzisia

®Copyright 2019 by Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

ROK 2023

Tom IV

Wszystkie teksty z 2023 r. znajdują się pod linkiem Szkice Historyczne PTF 2023, t. 4:

http://sekcjahistoryczna.fizjoterapia.org.pl/szkice-historyczne-ptf-2023-t-4/

*****

SZKICE HISTORYCZNE

pod red. Mariusza Migały, Beaty Skolik i Sławomira Jandzisia

®Copyright 2019 by Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

ROK 2022

Tom III

Wszystkie teksty z 2022 r. znajdują się pod linkiem Szkice Historyczne PTF 2022, t. 3:

http://sekcjahistoryczna.fizjoterapia.org.pl/szkice-historyczne-2022-t-3/

*****

SZKICE HISTORYCZNE

pod red. Mariusza Migały, Beaty Skolik i Sławomira Jandzisia

®Copyright 2019 by Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

ROK 2021

Tom II

Wszystkie teksty z 2021 r. znajdują się pod linkiem Szkice Historyczne PTF 2021, t. 2:

http://sekcjahistoryczna.fizjoterapia.org.pl/szkice-historyczne-2021-t-2/

*****

SZKICE HISTORYCZNE 

pod red. Mariusza Migały, Sławomira Jandzisia i Beaty Skolik

®Copyright 2019 by Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Rok 2020

Tom I

Wszystkie teksty z 2020 r. znajdują się pod linkiem Szkice Historyczne PTF 2020, t. 1:

http://sekcjahistoryczna.fizjoterapia.org.pl/szkice-historyczne-t-1-2020/