Cele i członkostwo

Logo sekcji historycznej ostat.wersja

Nigdy w dziejach ludzkości nie było tak, że liczyło się “tu i teraz”, bowiem jak powiedział jeden z uczonych “Postęp nauki nie dokonuje się przez odrzucenie starych teorii i wymyślenie nowych, lecz przez żmudną pracę nad wzbogaceniem i udoskonaleniem istniejącego dorobku naukowego”. W czasach, gdy panuje moda na “pisanie historii od nowa” ważne jest, by kultywować i ocalić od zapomnienia dokonania ludzi, którzy żyli i pracowali przed nami, często w trudnych ekonomicznie, społecznie i politycznych polskich warunkach.

Działalność Sekcji Historycznej PTF ma na celu przypominać o istotnych wydarzeniach, a przede wszystkim o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju polskiej fizjoterapii. Ma także za zadanie udostępnianie wiadomości o dokonaniach w otaczającym nas świecie, a przede wszystkim o stanie dotychczasowych badań dotyczących rehabilitacji i fizjoterapii. Praca ta ma służyć nowym odkryciom i wypracowaniu nowych dróg myślenia.

Celem działalności Sekcji jest:

  • prowadzenie badań naukowych w zakresie historii fizjoterapii w Polsce i na świecie, historii stowarzyszeń fizjoterapeutów;
  • gromadzenie materiałów archiwalnych, zdjęć, opracowanie biografii znaczących fizjoterapeutów;
  • organizowanie sesji naukowych dotyczących historii fizjoterapii i szeroko pojętej rehabilitacji;
  • wzbogacanie polskiej historiografii z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji;
  • popularyzacja wiedzy na temat rehabilitacji i fizjoterapii.

Najbliższe cele działania Sekcji

  • wystąpienie za pośrednictwem Zarządu Głównego PTF do władz Światowej Konfederacji Fizjoterapii z propozycją nawiązania współpracy polskiej Sekcji Historycznej z podobną sekcją działającą w strukturach WCPT;
  • przygotowywanie Karty opisu przedmiotu Historia fizjoterapii (sylabus), który będzie obowiązywał na wszystkich polskich uczelniach, realizujących kierunek fizjoterapia;
  • przygotowanie działu historycznego w polskim czasopiśmie, w którym będą publikowane teksty naukowe z zakresu historii rehabilitacji i fizjoterapii;
  • wydanie w formie zwartej pierwszego tomu Słownika Biograficznego Fizjoterapeutów Polskich.

Członkostwo

Wyrażamy nadzieję, że sekcja będzie stale się rozwijać i przyjmować w swoje szeregi kolejne osoby. Ufamy również, że realizowana przez nas praca naukowa i przygotowane publikacje na temat historii rehabilitacji i fizjoterapii oraz działalność popularyzatorska przyczynią się do większego zainteresowania dziejami swojego zawodu przez polskich fizjoterapeutów. Z drugiej strony pozwoli polskim pacjentom zrozumieć na czym polega wykonywanie tego zawodu medycznego.

Działalność Sekcji ma charakter interdyscyplinarny, dlatego zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi osoby interesujące się historią rehabilitacji i fizjoterapii, a także prowadzące badania naukowe w dziedzinie i dyscyplinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i innych.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Sekcji i realizowaniem jej celów proszone są o kontakt: jandziss@o2.pl lub mariuszmigala@o2.pl

Zachęcamy do współpracy.