Cele

                                      Logo sekcji historycznej ostat.wersja

Celem działalności Sekcji jest:

  • prowadzenie badań naukowych w zakresie historii fizjoterapii w Polsce i na świecie, historii stowarzyszeń fizjoterapeutów,
  • gromadzenie materiałów archiwalnych, zdjęć, opracowanie biografii znaczących fizjoterapeutów, przygotowywanie publikacji,
  • organizowanie sesji naukowych dotyczących historii fizjoterapii i szeroko pojętej rehabilitacji.

Najbliższe cele działania Sekcji

  • wystąpienie za pośrednictwem Zarządu Głównego PTF do władz Światowej Konfederacji Fizjoterapii z propozycją nawiązania współpracy polskiej Sekcji Historycznej z podobną sekcją działającą w strukturach WCPT;
  • przygotowywanie Karty opisu przedmiotu Historia rehabilitacji (sylabus), który będzie obowiązywał na wszystkich polskich uczelniach, realizujących kierunek fizjoterapia;
  • przygotowanie działu historycznego w czasopiśmie „Fizjoterapia Polska”, w którym będą publikowane teksty naukowe z zakresu historii rehabilitacji i fizjoterapii.