Cele

Logo sekcji historycznej ostat.wersja

Nigdy w dziejach ludzkości nie było tak, że liczyło się “tu i teraz”, bowiem jak powiedział jeden z uczonych “Postęp nauki nie dokonuje się przez odrzucenie starych teorii i wymyślenie nowych, lecz przez żmudną pracę nad wzbogaceniem i udoskonaleniem istniejącego dorobku naukowego”. W czasach, gdy panuje moda “na pisanie historii od nowa” ważne jest, by kultywować i ocalić od zapomnienia dokonania ludzi, którzy żyli i pracowali przed nami, często w trudnych ekonomicznie, społecznie i politycznych polskich warunkach. Działalność Sekcji Historycznej PTF ma na celu przypominać istotne wydarzenia, a przede wszystkim ludzi, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju polskiej fizjoterapii.

Celem działalności Sekcji jest:

  • prowadzenie badań naukowych w zakresie historii fizjoterapii w Polsce i na świecie, historii stowarzyszeń fizjoterapeutów;
  • gromadzenie materiałów archiwalnych, zdjęć, opracowanie biografii znaczących fizjoterapeutów;
  • organizowanie sesji naukowych dotyczących historii fizjoterapii i szeroko pojętej rehabilitacji;
  • wzbogacanie polskiej historiografii z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji.

Najbliższe cele działania Sekcji

  • wystąpienie za pośrednictwem Zarządu Głównego PTF do władz Światowej Konfederacji Fizjoterapii z propozycją nawiązania współpracy polskiej Sekcji Historycznej z podobną sekcją działającą w strukturach WCPT;
  • przygotowywanie Karty opisu przedmiotu Historia fizjoterapii (sylabus), który będzie obowiązywał na wszystkich polskich uczelniach, realizujących kierunek fizjoterapia;
  • przygotowanie działu historycznego w polskim czasopiśmie, w którym będą publikowane teksty naukowe z zakresu historii rehabilitacji i fizjoterapii;
  • wydanie w formie zwartej pierwszego tomu Słownika Biograficznego Fizjoterapeutów Polskich.