Kalendarium

KALENDARIUM WYDARZEŃ

ze świata medycznego, rehabilitacji i fizjoterapii, sportu i kultury fizycznej

Redaguje zespół w składzie: Beata Skolik, Mariusz Migała, Beata Czarnecka-Miller, Sławomir Jandziś

©Copyright 2021 by Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii                         

Polecamy lekturę nowego działu, w którym staramy się informować Was na bieżąco o wydarzeniach dziejących się na naszych oczach. To również miejsce, w którym chcemy przypominać o tym co miało miejsce przed laty. O ważnych wydarzeniach, rocznicach, „okrągłych datach” i jubileuszach przedstawicieli świata medycznego, rehabilitacji i fizjoterapii, sportu i kultury fizycznej. Zapraszamy do dzielenia się posiadanymi informacjami.


“Historia medycyny jest nauką o człowieku, jego zdrowiu i chorobie w aspekcie historycznym” (T. Brzeziński)

HISTORYCZNE KALENDARIUM WYDARZEŃ

medycyna * rehabilitacja * fizjoterapia * sport * kultura fizyczna * wychowanie fizyczne 

Kliknij wybrany miesiąc, aby dowiedzieć się szerzej co wydarzyło się dotąd w dziejach świata i kraju

STYCZEŃ  ****   LUTY   ****   MARZEC

KWIECIEŃ  ****   MAJ   ****   CZERWIEC

LIPIEC  ****   SIERPIEŃ   ****   WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK  ****   LISTOPAD  ****  GRUDZIEŃ


AKTUALNOŚCI        ****         HISTORIA

 

Maj 2022

1 maja 1859 r. w Kisielce p. Lwowem otwarto Zakład Kuracji Wodą i Gimnastyką, którego właścicielem był Franciszek Medvey (1820-1902).

3 maja 1839 r. w Sztokholmie zmarł Per Henrik Ling (ur. 1776 r.), szwedzki propagator gimnastyki leczniczej i twórca systemu gimnastycznego.

3 maja 1954 r. w Cieszynie zmarł dr Józef Garbień (ur. 1896 r.), lekarz, kapitan rezerwy służby zdrowia WP, w latach 1922-1926 reprezentant Polski w piłce nożnej.

5 maja 1998 r. w Warszawie zmarł prof. Donat Tylman (ur. 1930 r.), lekarz, współtwórca nowoczesnej polskiej ortopedii.

5 do 7 maja 1905 r. w Krakowie zorganizowano pierwszy Zjazd Balneologiczny, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Balneologiczne.

7 maja 1919 r. została utworzona Katedra Teorii Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej Uniwersytetu Poznańskiego.

7 maja 1967 r. w Warszawie zmarła Maria Grzegorzewska (ur. 1888 r.), polska pedagog, psycholog, profesor w Katedrze Pedagogiki Specjalnej UW, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.

7 maja 2015 r. w Jeleniej Górze zmarł dr Zygmunt Prochowicz (ur. 1946 r.), fizjoterapeuta, zasłużony nauczyciel masażu.

9 maju 2020 r. zmarła Aleksandra Bauer (ur. 1962 r.), fizjoterapeutka, autorka programów dydaktycznych dotyczących fizykoterapii, w tym w medycynie weterynaryjnej.

10 maja 1933 r. Senat Wydziału Lekarskiego UP zatwierdził habilitację Wiktora Degi, który habilitował się na podstawie rozprawy pt. Badania z dziedziny etiologii i patogenezy wrodzonego zwichnięcia biodra.

11 maja 1838 r. w Wilnie zmarł Jędrzej Śniadecki (ur. 1768 r.), polski lekarz, biolog, chemik, filozof i publicysta-satyryk, autor traktatu O fizycznym wychowaniu dzieci (1805 r.), stanowiącego pochwałę aktywności fizycznej z pozycji pedagogiki i medycyny.

12 maja 1820 r. we Florencji urodziła się Florence Nightingale (zm. 1910 r.), angielska pielęgniarka, statystyk, działaczka społeczna i publicystka.

12 maja 1922 r. Senat UP upoważnił prof. Eugeniusza Piaseckiego do stworzenia projektu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego.

12 maja obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Święto ustanowione zostało przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 r. Data wybrana została nieprzypadkowo. Tego dnia urodziła się Florence Nightingale (1820-1910), prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa (w 1860 r. przy szpitalu św. Tomasza w Londynie). Wszystkim koleżankom i kolegom życzymy zadowolenia i satysfakcji z pracy, realizacji planów zawodowych, a przede wszystkim zdrowia i sił do dalszej pracy na rzecz pacjentów.

13 maja 1936 r. zmarł w Krakowie Ludomił Korczyński-Sas (ur. 1867 r.),  lekarz (1890), balneolog, profesor tytularny UJ (1904).

13 do 15 maja 1988 r. obradował w Krynicy ostatni IX Kongres Fizjoterapii zorganizowany przez Sekcję Fizjoterapii przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem.

14 maja 1952 r. uchwałą Rady Ministrów powołano w Poznaniu Instytut Balneoklimatyczny.

14 maja 1999 r. Polski Komitet Paraolimpijski został włączony w struktury Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC).

15 maja 1936 r. ukazał się ostatni numer czasopisma „Start”, wydawanego w latach 1927-1935.

16 do 17 maja 1925 r. w Krakowie obradował I Ogólnopolski Zjazd Przeciwgruźliczy.

17 maja 1990 r. Światowa Organizacja Zdrowia usunęła homoseksualizm z listy Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. W związku z tym wydarzeniem w tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOT).

17 maja 1991 r. rozpoczął się we Wrocławiu X Jubileuszowy Kongres Fizjoterapii.

17 maja 2004 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wprowadził przepisy zezwalające na udział w igrzyskach olimpijskich zawodnikom, którzy zmienili płeć.

17 maja obchodzimy Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. To dobra okazja, aby także fizjoterapeuci głośno mówili na temat ryzyka, jakie wiąże się z nadciśnieniem tętniczym, gdyż ponad 10 mln Polaków zmaga się z tą chorobą.

18 maja 1907 r. w Krakowie zmarł prof. Henryk Jordan (1842 r.), lekarz higienista, społecznik służący pomocą rodzinom najbied­niejszym, robotniczym.

18 maja 1963 r. w Warszawie zmarł dr Mirosław Leśkiewicz (ur. 1910 r.), lekarz (1937), w czasie wojny żołnierz w latach 1949-1951 dyrektor Zakładu Leczniczo-Wychowawczego „Caritas” w Świebodzinie.

18 do 20 maja 1972 r. obradował w Szczawnicy VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologicznego, który oficjalnie uznał Apolinarego Tarnawskiego za prekursora polskiego przyrodolecznictwa.

19 maja 1915 r. w Krakowie kard. Adam Sapieha utworzył Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny, który działał na terenie Galicji do 1918 r.

19 maja 1993 r. zmarł Aleksander Hulek (ur. 1916 r.), pedagog specjalny, zajmujący się rehabilitacja zawodową, zwolennik idei integracji oraz włączania inwalidów w różne dziedziny życia społecznego i zawodowego.

21 maja 1959 r. prof. dr hab. Wiktor Dega został wybrany na funkcję rektora Akademii Medycznej w Poznaniu.

22 maja 1932 r. odbyło się IV plenarne posiedzenie Rady Naukowej WF, podczas którego dyrektor PUWF i PW płk dypl. Władysław Kiliński przedstawił sprawozdanie z działalności Urzędu za lata 1929-1930 oraz 1931-1932.

22 maja 1935 r. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie otrzymał imię Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

23 maja 1948 r. w Warszawie w sali wykładowej Polskiej YMCA odbył się historycznie trzeci, a wówczas określany jako II Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych.

23 maja 2002 r. w Warszawie zmarł Marian Garlicki (1908 r.), gen. brygady WP, ortopeda i traumatolog, w latach 1957-1966 naczelny chirurg WP.

25 do 26 maja 1932 r. obradował w Busko-Zdroju (Górce) I Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli i Lekarzy Szkół na Wolnym Powietrzu i Szkół-Uzdrowisk.

27 maja 1914 r. Konrad Biesalski (1868–1930) został dyrektorem medycznym Zakładu Leczniczo-Wychowawczego dla Kalek Fundacji Oskar–Helene–Heim w Berlinie-Dahlem

27 do 29 maja 1939 r. podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu Przeciwgruźliczego w Gdyni opracowano Plan walki z gruźlicą w środowisku wiejskim.

27 do 29 maja 2022 r. odbędzie się II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Podczas obrad 332 delegatów wybierze organy oraz władze samorządu zawodowego. Uchwalony zostanie kodeks etyki fizjoterapeutów oraz ustalone zostaną kierunki działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów w kadencji 2022-2026. 

28 maja 1967 r. w Gliwicach zmarł Antoni Jan Sabatowski (ur. 1880 r.), lekarz, balneolog, profesor UJ (1946), działacz społeczny.

29 maja 1932 r. z okazji otwarcia Instytutu Rado­wego w Warszawie M. Skłodowska-Curie (1867-1934) przekazała Instytutowi pierwszy gram radu wartości ponad pół miliona ówczesnych zło­tych, ofiarowany przez kobiece stowarzyszenia polonijne w USA i Kanadzie.

30 maja 1954 r. w Inowrocławiu na zakończenie drugiego po wojnie Zjazdu Balneologicznego reaktywowano Polskie Towarzystwo Balneologiczne.

30 maja 1987 r. Komitet Założycielski zwołał I Walne Zgromadzenie PTF.

31 maja 1874 r. uroczyście otwarto Zakład Przyrodoleczniczy w Nowym Mieście nad Pilicą.

31 maja 1939 r. bryg. Kazimierz Jędrzej Sawicki-Sawa (1888-1971) dotychczasową funkcję dyrektora Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWF i PW), którą pełnił od lutego 1938 r., połączył z obowiązkami dyrektora Biura do Spraw Jednostek Obrony Narodowe.

31 maja 1999 r. w Gdańsku zmarł prof. Kazimierz Szawłowski (ur. 1924 r.), lekarz, specjalista dermatologii i wenerologii, pediatrii i rehabilitacji medycznej, twórca gdańskiej szkoły rehabilitacji.

Kwiecień 2022

1 kwietnia 1906 r. Helena Kuczalska otworzyła Warszawską Szkołę Gimnastyki Szwedzkiej i Masażu.

1 kwietnia 1913 r. uważany jest za początek ortopedii polskiej, jako odrębnej specjalności. Profesor Ireneusz Wierzejewski podpisał wówczas umowę z Towarzystwem „Charitas” na prowadzenie zakładu ortopedycznego.  

4 kwietnia 1866 r. urodził się Władysław Kozłowski, pedagog, wykładowca teorii i metodyki wychowania fizycznego.

4 kwietnia 2022 r. NFZ podjął nagle decyzję o zakończeniu rehabilitacji pocovidowej opartej o specjalne, dedykowane programy w ramach rehabilitacji uzdrowiskowej, ambulatoryjnej, domowej i stacjonarnej. Osoby, które mają wystawione skierowania, mogą zrealizować rehabilitację pocovidową lub dokończyć program do końca czerwca 2022 r. Z początkiem lipca osoby po przebytym COVID-19, których stan zdrowia będzie wskazywał na konieczność rehabilitacji, mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej finansowanej w ramach standardowych umów z NFZ. W ramach dedykowanego programu pozostała na razie jedynie rehabilitacja w warunkach szpitalnych.

5 kwietnia 1919 r. prof. Heliodor Święcicki (1854-1923) został wybrany na pierwszego Rektora Uniwersytetu Poznańskiego, zostając także profesorem zwyczajnym Wydziału Lekarskiego UP.

6 kwietnia 1864 r. w Tomaszowie Mazowieckim urodził się Seweryn L. Sterling, polski lekarz, popularyzator higieny i oświaty sanitarnej, działacz społeczny, jeden z najwybitniejszych polskich ftyzjologów i ftyzjatrów.

6 kwietnia 1896 r. rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Atenach, które trwały do 15 kwietnia. Były to pierwsze igrzyska olimpijskie od czasów starożytnych, gdy w 393 r. cesarz Teodozjusz I Wielki wydał zakaz organizowania igrzysk. Jednym z powodów było szerzące się podczas zawodów pogaństwo.

6 kwietnia 1935 r. w Świebodzinie zmarł Władysław Osmolski (ur. 1883 r.), lekarz, teoretyk wychowania fizycznego, pionier i popularyzator idei wychowania fizycznego, działacz społeczny.

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia (ang. World Health Day) – święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 r. Obchodzone jest od 1950 r. w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Każdego roku odbywa się pod innych hasłem. Tegoroczne brzmi: Nasza planeta, nasze zdrowie. Od 1995 r. w tym dniu WHO wydaje Światowy Raport Zdrowia – najważniejszą publikację organizacji. W Polsce w tym dniu obchodzony jest także Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia. Wszystkim koleżankom i kolegom medykom życzymy realizacji planów zawodowych, satysfakcji, zdrowia i odporności.

8 kwietnia 1882 r. ukazała się w „Przeglądzie Lekarskim” wydawanym w Krakowie pierwsza informacja na temat epokowego odkrycia Roberta Kocha (1842-1910), które ogłosił 24 marca 1882 r. na forum Berlińskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

8 kwietnia 1910 r. prezesem Polskiego Towarzystwa Balneologicznego został Stanisław Pareński (1843-1913), lekarz chorób wewnętrznych, autor wielu prac naukowych oraz m.in. receptury lekarstw przeciwko kaszlowi o działaniu wykrztuśnym na bazie kodeiny i efedryny.

9 do 10 kwietniu 1927 r. odbywał się w Warszawie II Polski Kongres Sportowy.

10 kwietnia 1923 r. w Żegocinie koło Pleszewa zmarł Franciszek Chłapowski (ur. 1846 r.) polski lekarz, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.

10 kwietnia 1927 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma „Start”. Było poświęcone problematyce wychowania fizycznego, sportu i higieny kobiet, od numeru 13 z 1935 r. sprawom kultury fizycznej kobiet. Czasopismo dużo miejsca poświęcało idei sportu, kładąc nacisk, aby synonimem sportu była kultura fizyczna.

11 kwietnia 1967 r. w Warszawie zmarł Włodzimierz Missuro (ur. 1892 r.), lekarz wojskowy, specjalista fizjologii, nauczyciel akademicki.

11 kwietnia 2013 r. w Filadelfii, w wieku 97 lat zmarł profesor Hilary Koprowski (ur. 1916 r. w Warszawie), twórca pierwszej żywej szczepionki przeciw chorobie Heinego-Medina.

12 do 13 kwietnia 1930 r. odbył się w Krakowie pierwszy w wolnej Polsce (czwarty w historii) Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologicznego (PTB), który zorganizowano z okazji 25-lecia Towarzystwa.

14 do 17 kwietnia 1919 r. obradował w Warszawie Zjazd nauczycielski, który przeszedł do historii jako tzw. Sejm Nauczycielski.

14 do 15 kwietnia 1928 r. odbywał się w Warszawie I Polski Kongres dla spraw sportu i wychowania fizycznego kobiet.

14 do 16 kwietnia 2016 r. w Warszawie po 7 latach odbył się II Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska.

15 kwietnia 1945 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego i wznowienie działalności dydaktycznej Studium WF UP.

16 kwietnia 1896 r. w Krakowie zmarł Michał Zieleniewski (ur. 1821 r.), od 1857 r. lekarz rządowy w Krynicy.

16 kwietnia 1928 r. Eugenia Lewicka została sekretarzem Rady Naukowej Wychowania Fizycznego.

17 kwietnia 1920 r. Krajowy Związek Zdrojowisk i Uzdrowisk we Lwowie został przekształcony w Polski Związek Zdrojowisk, Uzdrowisk i Kąpielisk Morskich z siedzibą we Lwowie.

17 kwietnia 1995 r. w Krakowie zmarł Stanisław Grochmal (ur. 1911 r.), lekarz, profesor medycyny, rektor WSWF w Krakowie.

20 kwietnia 2022 r. decyzją Ministra Zdrowia prof. Jan Szczegielniak został ponownie powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii, w kadencji 2022-2026.

21 kwietnia 1905 r. w Ojcowie zmarł Stanisław B. Niedzielski (ur. 1859 r.), lekarz, balneolog, współtwórca rozkwitu uzdrowiska w Ojcowie na przełomie XIX i XX w.

23 do 24 kwietnia 1909 r. odbył się w Krakowie drugi Zjazd Balneologiczny Polskiego Towarzystwa Balneologicznego.

24 kwietnia 1928 r. w Warszawie zmarła Józefa F. Joteyko (ur. 1866 r.) polska uczona, która podobnie jak M. Skłodowskie-Curie była wysoce poważana i ceniona zagranicą.

24 kwietnia 1985 r. w Warszawie zmarła doc. Irena Konarska (ur. 1901 r.) związana z terapią fizykalną i radioterapią od lat międzywojennych.

25 kwietnia 1814 r. na podstawie reskryptu królewskiego rejencji we Wrocławiu wydano zakaz wykonywania wspólnych zabiegów balneologicznych dla kobiet i mężczyzn.

25 kwietnia 1925 r. rząd powołał Radę Naczelną Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

26 kwietnia 1931 r. odbył się w Warszawie Ogólnokrajowy Zjazd Organizacyjny Lekarzy Uzdrowiskowych.

26 kwietnia 2013 r. w Warszawie zmarł prof. Wiesław Siwek, fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej, związany przez wiele lat z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie.  

28 kwietnia 1875 r. we Lwowie urodził się Maximilian Mordche Blassberg (zm. 1945 r.), doktor medycyny, internista, diabetolog Szpitala żydowskiego w Krakowie.

28 kwietnia 1879 r. zmarł Józef Falęcki (ur. 1829 r.), lekarz, uczeń i współpracownik J. Dietla.

28 do 29 kwietnia 1934 r. odbywał się w Warszawie II Kongres Kultury Fizycznej Kobiet zorganizowany pod patronatem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

28 kwietnia 2020 r. Łukasz Szeliga po raz drugi został wybrany na Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

30 kwietnia 1927 r. w Toruniu zmarła Helena Prawdzic-Kuczalska (ur. 1854 r.) propagatorka fizjoterapii, kultury fizycznej, spotu i zdrowia na ziemiach polskich.

30 kwietnia 1961 r. Profesor Eleonora Reicher zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie.

Marzec 2022

1 marca 2022 r. wszedł obowiązek szczepień wśród osób wykonujących zawód medyczny, osób wykonujących czynności zawodowe w podmiotach leczniczych, inne niż wykonywanie zawodu medycznego oraz wśród studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

1 marca 1929 r. w Warszawie zmarł dr Władysław Jarecki (ur. 1876 r.), lekarz-społecznik, neurolog, w latach 1918-1929 dyrektor Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Pionier sportu inwalidów w Polsce.

1 marca 1930 r. zarządzeniem Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przyjęto statut CIWF w Warszawie.

3 marca 1909 r. w Paryżu zmarł Johann Mezger (ur. 1838 r.), holenderski lekarz, fizjoterapeuta, masażysta pochodzenia niemieckiego, uważany za twórcę masażu naukowego. 

4 marca 1953 r. dr Janina Tomaszewska, lekarz i fizjoterapeuta Kliniki Ortopedycznej w Poznaniu, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia została uznana za specjalistę drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji.

4 marca 1965 r. weszło  w życie Rozporządzenie Departamentu Wychowania Fizycznego GKKFiT nr WF/459/65, na mocy którego magister wychowania fizycznego, po ukończeniu trzymiesięcznego kursu dla instruktorów gimnastyki leczniczej z zakresu rehabilitacji, stawał się fizjoterapeutą.

4 marca 2022 r. rozpoczęły się XIII w Pekinie Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie. Polska reprezentacja liczy 11 sportowców z niepełnosprawnością oraz 4 przewodników. Nasi zawodnicy rywalizowali w czterech dyscyplinach: paranarciarstwie biegowym, parabiathlonie, paranarciarstwie alpejskim oraz parasnowboardzie. Dla pięciu z nich był to paraolimpijski debiut.

7 marca 1914 r. w Warszawie zmarł Henryk F. Dobrzycki (ur. 1841 r.), pseudonim „Henryk Leszczyc”, lekarz, filantrop, muzykolog i kompozytor, pionier lecznictwa klimatycznego i sanatoryjnego w Polsce.

8 marca 1858 r. odbyło się pierwsze zebranie Komisji Balneologicznej Krakowskiej w Oddziale Nauk Przyrodniczych i Ścisłych c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.

8 marca 1924 r. zmarł Alfred M. Sokołowski (ur. 1849 r.) zasłużony lekarz internista i ftyzjatra, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

8 marca 1930 r. w Warszawie zmarł prof. Ireneusz Wierzejewski (ur. 1881 r.), lekarz, twórca polskiej ortopedii, założyciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego oraz pisma „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”, senator II kadencji w II RP.

9 marca 1886 r. w Sztokholmie zmarł Hjalmar Fredrik Ling (ur. 1820 r.), szwedzki nauczyciel gimnastyki, syn Pehra Henrika Linga (1776-1839).

9 marca 1960 r. powołano do życia Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem.

9 do 10 marca 1936 r. przebywał z wizytą w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie przedstawiciel szwedzkiego Ministerstwa Oświaty kpt. Berg von Linde.

11 marca 1955 r. zmarł w Londynie prof. Aleksander Fleming (ur. 1881 r.), szkocki bakteriolog i lekarz, odkrywca lizozymu i penicyliny, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny.

13 marca 2022 r. zakończyły się Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Pekinie. Najlepsze osiągnięcia naszych reprezentantów to 5. miejsca Iwety Faron w parabiathlonowym sprincie oraz Witolda Skupienia w paranarciarskim biegu długim techniką klasyczną (oboje KS Obidowiec Obidowa). Na zakończenie Andrew Parsons, przewodniczący IPC powiedział: „Po trzech kolejnych igrzyskach paraolimpijskich w Azji ruch paraolimpijski jest silniejszy niż kiedykolwiek. Chiny wyznaczyły nowy punkt odniesienia dla wszystkich kolejnych zimowych igrzysk paraolimpijskich. Z pewnością stały się też zimową potęgą paraolimpijską. Dziękuję!”. Ważnym elementem ceremonii było przekazanie flagi paraolimpijskiej przedstawicielom władz miejskich Mediolanu i Cortiny d’Ampezzo, gdzie w 2026 r. odbędą się kolejne Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w 2026 r.

14 marca 1897 r. dr Eugeniusz Piasecki wyjechał na swój pierwszy naukowy staż zagraniczny. Przebywał w Wiedniu u znanego specjalisty Antoniego Buma, u którego poznawał zasady gimnastyki leczniczej.

15 marca 1918 r. weszło w życie rozporządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, na mocy którego utworzono stanowisko lekarza szkolnego.

16 marca 1909 r. w Warszawie zmarł Teodor Dunin (1854 r.) lekarz internista i działacz społeczny.

17 marca 1928 r. Polski Komitet Szczepień Ochronnych Polskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego podjął uchwałę o wprowadzeniu szczepień BCG w całym kraju, dzięki czemu w latach 1928–1929 szczepienia przybrały charakter masowy.

18 marca 1980 r. w Aylesbury (Wielka Brytania) zmarł sir Ludwig Guttmann (ur. 1899 r.), neurolog, pionier sportu inwalidów po II wojnie światowej.

19 do 20 marca 1927 r. odbył się w Warszawie pierwszy Walny Zjazd Sekcji Autonomicznej Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej.

19 marca 2022 r. w Zbrosławicach na Górnym Śląsku zmarł prof. Marian Zembala (ur. 1950 r.), wybitny polski kardiochirurg, pionier transplantacji płuca i płuco-serca w Polsce, minister zdrowia w 2015 r.

20 marca 1986 r. w Katowicach zmarł Józef Juszko (ur. 1914 r.).

22 marca 1928 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezydenta RP o zakładach leczniczych.

23 marca 1922 r. Sejm po raz pierwszy w Polsce uchwalił Ustawę o uzdrowiskach.

23 marca 2022 r. mija 100 lat od chwili uchwalenia pierwszej w historii kraju Ustawy o uzdrowiskach. Określała ona wymagania, jakie były niezbędne do otrzymania przez miejscowość statusu uzdrowiska. Miejscowości, które od 1919 r. były własnością państwową, jak np. Busko, Ciechocinek, Krynica, Zakopane i zakłady zdrojowe w Inowrocławiu, z uwagi na posiadany charakter użyteczności publicznej, otrzymywały status uzdrowiska. Zgodnie z jej zapisem, powoływano odpowiednie komisje: uzdrowiskowe lub zdrojowe w zdrojowiskach, kąpielowe. w kąpieliskach morskich i klimatyczne w innych uzdrowiskach. Komisja sporządzała plan zabudowania uzdrowiska, który obejmował program regulacji istniejącego stanu miejscowości, sprawy jej rozbudowy i upiększenia uzdrowiska. Dokument po raz pierwszy w tak istotnym zakresie regulował całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem lecznictwa w uzdrowiskach polskich.  

24 marca 1882 r. na forum Berlińskiego Towarzystwa Fizjologicznego Robert Koch (1843-1910) wygłosił doniesienie „O gruźlicy”, z którego następnie powstało doniesienie „etiologia gruźlicy”.

24 marca 1933 r. odbyło się w Warszawie pierwsze zebranie organizacyjne Towarzystwa Ogrodów Jordanowskich, które powstało z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół l-go Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie, przy ul. Bagatela 2 (zał. 1929).

26 marca 2022 r. w katowickiej archikatedrze odbyły się uroczystości pogrzebowe Profesora Mariana Zembali, a prochy zostały złożone na cmentarzu w Zbrosławicach k. Tarnowskich Gór. Wybitnego kardiochirurga, wieloletniego dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i byłego ministra zdrowia pożegnali bliscy, współpracownicy, przedstawiciele świata polityki i samorządu. Profesor pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego.

27 marca 2015 r. zmarł w Poznaniu Gerard Straburzyński (ur. 1930 r.), lekarz internista i balneolog, specjalista w zakresie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz fizjologii klinicznej.

28 do 29 marca 1926 r. odbyło się jedyne posiedzenie Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, powołanej 25 kwietnia 1925 r.

31 marca 1889 r. zmarł Teofil Kaczorowski (ur.1830 r.), internista, lekarz naczelny Szpitala Sióstr Miłosierdzia i lazaretu miejskiego w Poznaniu, twórca nauki o zakażeniu ogniskowym, wybitny znawca chorób zakaźnych.

31 marca 1989 r. w trakcie spotkania naukowo-szkoleniowego w Instytucie Rehabilitacji AWF w Krakowie, z inicjatywy prof. Jana Haftka (1928-2015), postanowiono powołać Polskie Towarzystwo Rehabilitacji (PTReh.).

Luty 2022

1 lutego 2022 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 7/2022/DSOZ Prezesa NFZ z 11 stycznia br. Zaczynają obowiązywać nowe zasady wyceny oraz rozliczania świadczeń fizjoterapeutycznych z NFZ przez świadczeniodawców w zakresie wyceny fizjoterapii domowej i ambulatoryjnej.

1 lutego 1950 r. dyrektorem Instytutu Przeciwgruźliczego została Janina Misiewicz (1883-1958), ówczesny dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie, nazywana „ambasadorem polskiej ftyzjatrii”.

1 lutego 1951 r. w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym „Caritas” w Świebodzinie rozpoczął pracę mgr wf Zenon Piszczyński (1922-1997) specjalizujący się w rehabilitacji.

2 lutego 1944 r. w Auschwitz zginęła dr Maria Werkenthin (ur. 1901 r.), lekarka zaangażowana w działalność konspiracyjną, od 1927 r. kierownik przychodni przeciwgruźliczej w Szpitalu Wolskim w Warszawie.

3 lutego 1925 r. w Warszawie zostało powołane Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”.

3 lutego 1928 r. Janusz Zeyland zapoczątkował akcję szczepień noworodków w Poznaniu.

4 lutego 1965 r. w Lainz-Wiedniu zmarł Josef Kowarschik (ur. 1876 r.), jeden z najwybitniejszych twórców medycyny fizykalnej, pionier elektroterapii.

4 lutego 1979 r. w Warszawie zmarła Wiwa Jaroszewicz (ur. 1905 r.) lekarz ftyzjatra, profesor medycyny.

4 lutego 2022 r. rozpoczęły się w Pekinie XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Zawodnicy z 91 państw rywalizować będą w 109 konkurencjach, w 15 dyscyplinach sportowych. Polskę reprezentować będzie 57 zawodników. Stolica Chin jest pierwszym miastem w historii, w którym rozegrane będą zarówno letnie (2008), jak i zimowe igrzyska olimpijskie.

5 lutego 1929 r. rozpoczęły się międzynarodowe zawody narciarskie w Zakopanem zorganizowane z inicjatywy Komisji Lekarskiej Rady Naukowej WF.

6 lutego 1933 r. w CIWF w Warszawie rozpoczął się dwutygodniowy kurs (trwał do 18 lutego) celem przygotowania lekarzy do współpracy w dziedzinie wychowania fizycznego w szkolnictwie, oddziałach wojskowych, poradniach sportowo-lekarskich i stowarzyszeniach sportowych.

6 lutego 1969 r. prof. Wiktor Dega odebrał w Poznaniu Order Uśmiechu i tym samym został pierwszym w historii Kawalerem Orderu Uśmiechu.

6 lutego 2022 r. polska reprezentacja zdobyła pierwszy medal podczas XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Brązowy medal w skokach narciarskich na normalnej skoczni wywalczył Dawid Kubacki. Jest to 23 medal zdobyty przez Polaków w historii startów olimpijskich w sportach zimowych. Dotąd zdobyliśmy 7 złotych, 7 srebrnych i 9 brązowych krążków olimpijskich.

8 lutego 1941 r. w Zakopanem zmarł Antoni Kuczewski (ur. 1870 r.), lekarz, działacz społeczny, publicysta.

9 lutego 1930 r. obchodzono uroczyście jubileusz 10-lecia zorganizowanego sportu polskiego.

9 lutego 1973 r. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu została przekształcona w Akademię Wychowania Fizycznego.

9 lutego 1989 r. w Gdańsku zmarła Jadwiga Titz-Kosko (ur. 1902 r.), lekarka, w okresie międzywojennym organizatorka kursów gimnastyki korekcyjnej w Warszawie oraz lecznictwa reumatologicznego po wojnie.

10 lutego 1937 r. w Worochcie rozpoczął się pierwszy Zjazd Polskich Lekarzy Sportowych, który trwał do 16 lutego.

10 lutego 2016 r. w Bielsko-Biała zmarł prof. Janusz Nowotny (ur. 1940 r.), lekarz i fizjoterapeuta, rektor AWF w Katowicach.

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego – święto o charakterze chrześcijańskim ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 r. Celem jest uwrażliwienie ludzi na zapewnienie lepszej opieki chorym, dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej, włączenie w pomoc chorym wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych oraz popieranie zaangażowania wolontariatu.

13 lutego 1929 r. Aleksander Fleming po raz pierwszy przedstawił wyniki swoich badań dotyczących odkrycia penicyliny.

15 lutego 1927 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady  Naukowej WF.

15 lutego 1929 r. utworzono Polski Komitet Walki z Gośćcem, przemianowany w 1930 r. na Polskie Towarzystwo Zwalczania Reumatyzmu (PTZR).

16 lutego 1995 r. w Poznaniu zmarł prof. Wiktor Dega (ur. 1896 r.), twórca polskiej rehabilitacji.

19 lutego 1903 r. urodził się Aleksander Nauman, lekarz ftyzjatra, pionier rehabilitacji chorych z gruźlicą płuc. Zmarł w 1989 r.

20 lutego 2022 r. zakończyły się XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Zawody potwierdziły dominację Norwegii w sportach zimowych. Wygrali oni klasyfikację medalową zdobywając 37 medali (16 złotych, 8 srebrnych i 13 brązowych) na 327 możliwych do zdobycia. Drugie miejsce zajęli Niemcy, którzy 27 razy stawali na olimpijskim podium (12 złotych, 10 srebrnych i 5 brązowych). Polska zdobyła jeden brązowy medal (Dawid Kubacki w skokach narciarskich na normalnej skoczni).

21 lutego 1949 r. dyrektorem Zakładu Leczniczo-Wychowawczego „Caritas” w Świebodzinie został Mirosław Leśkiewicz (1910-1963)

22 lutego 1917 r. w Wiedniu zmarł Wilhelm Winternitz (ur. 1834 r.), lekarz neurolog i hydropata, określany „ojcem naukowej hydroterapii”.

22 lutego 1942 r. w Crikvenicy (uzdrowisko w Chorwacji) zmarł Władysław N. Medyński (1892 r.), polski lekarz psychiatra, doktor medycyny i filozofii, legionista, powstaniec śląski, kapitan lekarz rezerwy WP.

22 lutego 1990 r. zmarł w Warszawie prof. Julian K. Papierkowski (ur. 1908 r.), w czasie okupacji niemieckiej lekarz uzdrowiskowy i gminny w Iwoniczu, który przyczynił się do spopularyzowania tego kurortu.

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym.

24 lutego 2008 r. w Poznaniu zmarł Eligiusz Preisler (ur. 1908 r.), lekarz i nauczyciel akademicki, fizjolog wysiłku fizycznego, interesujący się mechanizmami adaptacji ustroju człowieka do obciążeń fizycznych.

26 lutego 1911 r. urodził się Zdzisław Zajączkowski, specjalista ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej. Zmarł w 1997 r.

26 lutego 1917 r. w Lugano zmarł Antoni M. Gabryszewski (ur. 1864 r.), lekarz, doktor wszech nauk medycznych, docent chirurgii, pionier ortopedii.

27–28 lutego 1954 r. w Łodzi, w trakcie konferencji Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa Internistów Polskich (TIP), powołano do życia Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK).

Styczeń 2022

1 stycznia 2022 r. obowiązują dotychczasowe zasady wyceny i rozliczania świadczeń fizjoterapeutycznych z NFZ przez świadczeniodawców. To efekt uchylenia Zarządzenia nr 65/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r., dotyczącego zmiany wyceny fizjoterapii domowej i ambulatoryjnej, która miała wejść w życie od nowego roku. 

2 stycznia 1904 r. w Kronberg im Taunus (Niemcy) zmarł Peter Dettweiler (ur. 1837 r.), lekarz, od 1876 r. dyrektor szpitala pulmonologicznego Falkenstein w Taunus.

2 stycznia 1927 r. powstał Polski Związek Sportowy Głuchoniemych, który zrzeszał w pierwszych latach działalności sześć klubów ze 152 członkami.

4 stycznia 2010 r. w Warszawie zmarł prof. Jerzy Kuch (ur. 1931 r.), lekarz internista i kardiolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych.

4 stycznia 2012 r. w Warszawie zmarł prof. Jerzy Grossman (ur. 1936 r.), nauczyciel akademicki, pionier rehabilitacji dzieci z wrodzonymi zniekształceniami twarzo-czaszki.

5 stycznia 1953 r. w Istebnej zmarła Eugenia Jadwiga Piasecka – Zeyland (ur. 1899 r.), lekarka, mikrobiolożka, ekspert zagadnień gruźlicy i współorganizatorka pierwszego w Polsce punktu szczepień przeciwgruźliczych w Poznaniu (1928 r.).

5 stycznia 1961 r. podpisano porozumienie pomiędzy Związkiem Spółdzielni Inwalidów i Zrzeszeniem Sportowym Spółdzielczości Pracy „Start” w sprawie zorganizowanego prowadzenia sportu, turystyki i rekreacji na rzecz spółdzielców inwalidów na szczeblu centralnym i wojewódzkim.

5 stycznia 2009 r. zmarł  prof. Andrzej Seyfried (1922 r.), lekarz, specjalista w zakresie rehabilitacji, ortopedii, pionier reumatologii w Polsce.

5 stycznia 2014 r. zmarł prof. Stanisław Rudnicki (ur. 1929 r.), lekarz kardiolog, kontynuator Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologii prof. Zdzisława Askanasa (tzw. Szkoły Askanasa).

6 stycznia 1908 r. we Lwowie zmarł Józef A. Żuliński (ur. 1841 r.) działacz polityczny i społeczny, zaangażowany w działalność higieniczną w Galicji.

8 stycznia 2022 r. podczas Gali 87. Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” i Telewizji Polsat laureatem Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Polski 2020 Roku został po raz trzeci Robert Lewandowski. Tytuł Sportowca Bez Barier Roku 2021 otrzymała paralekkoatletka Róża Kozakowska (TZSN Start Tarnów), a nominację w kategorii „Drużyna roku” otrzymała reprezentacja Polski w Amp Futbolu. Róża Kozakowska w grudniu 2021 r. została także zwycięzcą  3. Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w kategorii Sportowiec Roku 2021.

10 stycznia 2022 r. dr hab. Jan Szczegielniak, prof. Politechniki Opolskiej został powołany na stanowisko pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. rehabilitacji leczniczej po chorobie COVID-19.

11 stycznia 2022 r. Prezes NFZ podpisał Zarządzenie zmieniające warunki zawierania i realizacji umów w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej. W efekcie zmian dokonano modyfikacji organizacji udzielania świadczeń, aktualizację wycen świadczeń oraz zmiany kształtu katalogu, który wg założeń ma dać większą samodzielność zawodową fizjoterapeutów. Zmiany mają obowiązywać od 1 lutego 2022 r., jednak środowisko zawodowe jest wysoce niezadowolone i zaniepokojone z dokonanych zmian oraz trybu ich wprowadzenia. Panuje powszechne przekonanie, że zmiany te w jeszcze większym stopniu ograniczą dostęp do fizjoterapii refundowanej w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

14 stycznia 2022 r. Rada Medyczna przy Premierze RP, która doradzała szefowi rządu w walce z pandemią choroby COVID-19 została rozwiązana. Powodem było złożenie rezygnacji przez 13 z 17 członków Rady, z uwagi na „brak wpływu rekomendacji na realne działania” oraz „wyczerpanie się dotychczasowej współpracy”. Rząd w swojej odpowiedzi stwierdził w związku z tym, że formuła Rady Medycznej zostanie zmieniona.

15 stycznia 1905 r. w Krakowie powołano Polskie Towarzystwo Balneologiczne.

16 stycznia 1889 r. zatwierdzono statut Zakopanego jako stacji klimatycznej.

17 stycznia 1892 r. urodził się we Lwowie Władysław Qlehla-Fuchs-Dybowski (od 1923 r. Dybowski).

18 stycznia 1878 r. w Krakowie zmarł Józef Dietl (ur. 1804 r.), polsko-austriacki lekarz, polityk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,  w latach 1866–1874 prezydent Krakowa.

18 stycznia 1885 r. we Lwowie zmarł Tadeusz Żuliński (ur. 1839 r.), lekarz, powstaniec styczniowy, od 1864 r. emigrant w Paryżu, gdzie zasłynął jako lekarz-filantrop, udzielając bezpłatnych porad medycznych lwowskiej biedocie.

19 stycznia 1939 r. w Krakowie zmarł Zygmunt Wyrobek (ur. 1872 r.), nauczyciel gimnastyki, zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju wychowania fizycznego oraz sportu szkolnego i idei skautingu w Krakowie.

19 stycznia 1994 r. w Katowicach zmarł prof. Wiktor Bross (ur. 1903 r.), chirurg, pionier torakochirurgii i współtwórca kardiochirurgii polskiej.

20 stycznia 1877 r. powstała „nowa” Komisja Balneologiczna, połączona z działającą jeszcze przez rok Komisją Balneologiczną Towarzystwa Naukowego.

20 stycznia 1933 r. w Warszawie urodził się Artur Dziak, lekarz, specjalista w zakresie ortopedii i medycyny sportowej, profesor nauk medycznych.

24 stycznia 2018 r.  w Poznaniu zmarła Kazimiera Milanowska (ur. 1926 r.) pionierka rehabilitacji ofiar epidemii choroby Heinego-Medina, zasłużona przedstawicielka polskiej rehabilitacji.

24 stycznia 2021 r. zmarł dr Andrzej Rakowski (ur. 1941 r.), zasłużony nauczyciel terapii manualnej holistycznej, twórca tzw. „szkoły Rakowskiego”.

25 stycznia 1939 r. w Edynburgu zmarł Sir Robert William Philip (ur. 1857 r.), lekarz szkocki, od 1887 r. asystent profesora medycyny na Uniwersytecie Edynburskim.

28 stycznia 1927 r. z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego został utworzony Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWF i PW), działający przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. W tym samym powołano Radę Naukową Wychowania Fizycznego (RNWF), której przewodniczącym został Marszałek Piłsudski.

28 stycznia 1930 r. w Berlinie zmarł Konrad A. T. Biesalski, niemiecki ortopeda i działacz społeczny.

28 stycznia 1989 r. w Daytona Beach (Floryda, USA) zmarła Halina Konopacka-Matuszewska (ur. 1900 r.), sportsmenka, od 1935 r. redaktor naczelna czasopisma „Start”.

30 stycznia 1922 r. zmarł w Radebeul k. Drezna Friedrich E. Bilz (ur. 1842 r.), niemiecki naturopata, pionier medycyny naturalnej, propagator stosowania masażu leczniczego i hydroterapii.

30 stycznia 1962 r. w Rio de Janeiro zmarł Manoel Dias de Abreu  (ur. 1891 r.), brazylijski lekarz i naukowiec.

Grudzień 2021

1 grudnia 1872 r. w Ostrowie Wielkopolskim urodził się Jan Żniniewicz (zm. 1952 r.), lekarz balneolog, pionier nowoczesnej hydroterapii w Polsce.

2 grudnia 1928 r. w Warszawie uroczyście wmurowano akt erekcyjny oraz tablicę okolicznościową z okazji wybudowania CIWF.

9 grudnia 1929 r. rozpoczął się w Warszawie pierwszy kurs z zakresu wychowania fizycznego zorganizowany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, który trwał dwa tygodnie.

9 grudnia 2015 r. w Warszawie zmarł prof. Jan Haftek (ur. 1928 r.), lekarz specjalista neurochirurgii i rehabilitacji, profesor medycyny, płk WP. 

12 grudnia 1805 r. zostało założone Towarzystwo Lekarskie Wileńskie, pierwsze polskie lekarskie towarzystwo naukowe. 

12 grudnia 1812 r. w Mohylewie zmarł Franciszek L. Lafontaine (ur. 1756 r.), niemiecki lekarz, chirurg, lekarz wojskowy w armii Księstwa Warszawskiego. 

14 grudnia 1897 r. we Lwowie Antoni M. Gabryszewski (1864-1917) uzyskał jako pierwszy Polak stopień doktora habilitowanego z ortopedii.

16 grudnia 1926 r. prof. Ireneusz Wierzejewski, w 150 rocznicę urodzin P.H. Linga, zorganizował w Poznaniu sesję naukową poświęconą szwedzkiej metodzie.

18 grudnia 1969 r. w Londynie zmarł Władysław Dybowski (ur. 1892 r.), lekarz, pionier medycyny sportowej w Polsce.

18 grudnia 1987 r. w Świebodzinie zmarł Lech Wierusz (ur. 1917 r.), lekarz ortopeda, w latach 1946-1952 asystent w Klinice Ortopedycznej UP u prof. W. Degi.

18 grudnia 1995 r. zmarł Wiesław Kubiś (ur. 1934 r.), doktor nauk wychowania fizycznego, wieloletni przewodniczący Sekcji Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. 

22 grudnia 1889 r. w Krakowie zmarł Stanisław Z. Smoleński (ur. 1853 r.) lekarz balneolog, docent hydroterapii UJ w Krakowie, autor rozprawy o masażu (mięsieniu). 

26 grudnia 1599 r. w Lublinie zmarł Wojciech Oczko (ur. 1537 r.), doktor medycyny i filozofii, nadworny lekarz królów polskich: Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy. 

30 grudnia 2021 r. opublikowane zostało zarządzenie Prezesa NFZ uchylające Zarządzenie nr 65/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r., które dotyczyło zmiany wyceny fizjoterapii domowej i ambulatoryjnej. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują dotychczasowe zasady wyceny i rozliczania świadczeń fizjoterapeutycznych z NFZ przez świadczeniodawców.

31 grudnia 2000 r. w Rabce zmarł prof. Tadeusz Mika (ur. 1928 r.), lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny fizykalnej.

Listopad 2021

1 listopada 1982 r. w Wieliczce zmarł Mieczysław Skulimowski (ur. 1930 r.), lekarz, pionier subterranoterapii w Polsce.

3 listopada 1974 r. w Warszawie zmarł Bolesław Bartenbach (ur. 1897 r.), lekarz internista, opiekun polskiej reprezentacji podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1932 r.

4 listopada 1989 r. w Nowym Jorku zmarł Howard A. Rusk (ur. 1901 r.), lekarz, twórca medycyny rehabilitacyjnej.

5 listopada 1929 r. rozpoczęła się działalność dydaktyczna w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie.

5 listopada 1985 r. w Zabrzu prof. Zbigniew Religa przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca w Polsce.

5 listopada 2021 r. podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu do Spraw Zdrowia osiągnięto porozumienie w sprawie nowelizacji ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jeśli Sejm RP uchwali wspomnianą nowelizację oznacza to, że od 1 lipca 2022 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla fizjoterapeuty zatrudnionego w placówce leczniczej posiadającej kontrakt z NFZ powinno oscylować (przy założeniu średniej krajowej z 2021 r. na poziomie 5500 zł) nie mniej niż: dla technika fizjoterapii i licencjata 5170 zł (współczynnik pracy 0,94×5500 zł); dla mgr fizjoterapii 5610 zł (współczynnik pracy 1,02×5500 zł); dla specjalisty fizjoterapii 7095 zł (współczynnik pracy 1,29×5500 zł).

10 listopada 1928 r. zarejestrowało się w Poznaniu Polskie Towarzystwo Ortopedyczne.

15 listopada 1954 r. w Leysin zmarł Auguste Rollier (ur. 1874 r.), szwajcarski chirurg, pionier helioterapii w gruźlicy kości.

18 listopada 1876 r. w Budkach Nieznanowskich urodził się Walerian Sikorski (1876 r.), nauczyciel, metodyk i teoretyk wychowania fizycznego.

19 listopada 1989 r. w Warszawie zmarł Adam Kunicki (ur. 1903 r.), lekarz, neurochirurg, współtwórca krakowskiej i polskiej neurochirurgii.

22 listopada 1945 r. w Warszawie zmarł Olgierd H. Krukowski (ur. 1893), lekarz chorób zakaźnych, mikrobiolog, neurolog, neuropatolog, kręgarz.

23 listopada 1902 r. powstało w Kościelisku koło Zakopanego sanatorium, założone przez ftyzjatrę Kazimierza Dłuskiego (1855–1930).

24 listopada 1906 r. w Berlinie zmarł Izydor Zabłudowski (ur. 1851 r.) lekarz, tytularny profesor masażu Uniwersytetu w Berlinie, kierownik uniwersyteckiego Zakładu Masażu Leczniczego.

25 listopada 1876 r. w Krakowie zmarł Fryderyk K. Skobel (ur. 1806 r.), lekarz chirurg, pierwszy przewodniczący Komisji Balneologicznej Krakowskiej w Oddziale Nauk Przyrodniczych i Ścisłych c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.

26 listopada 1957 r. zmarł w Iwoniczu dr Józef Aleksiewicz (ur. 1884 r.), lekarz o wszechstronnych zainteresowanych (m.in. ortopedia, balneologia), pionier rehabilitacji w Polsce.

28 listopada 1851 r. w Gräfenberg (Śląsk Austriacki) zmarł Vincenz Priessnitz (ur. 1799 r.), hydropata samouk, wskrzesiciel współczesnych metod hydroterapii.

29 listopada 1929 r. uroczyście otwarto Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie.

30 listopada 2010 r. zmarł prof. Adam Pąchalski (ur. 1926 r.), lekarz i społecznik, były prezes Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Październik 2021

4 października 2016 r. zmarła Ewa Zeyland-Malawka (ur. 1928), profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, wieloletni członek Zarządu Głównego Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji przy TWK, przewodnicząca Sekcji Magistrów WF w Gdańsku, prezes Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTF. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych na temat wad postawy.

5 października 2021 r. odbyła się konferencja związana z wydarzeniem sportowym pn. 1 Orlen Paralympic Run 2021. Zrealizowano dwa panele dyskusyjne: „Nowa era sportu paraolimpijskiego” oraz „Jak biegać? Zero kontuzji – maksimum efektów”. Spotkanie odbyło się w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie o godz. 18.00 w formie transmisji online na kanałach społecznościowych Facebook i YouTube Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Moderatorem konferencji był Michał Pol, a gośćmi m.in. Robert Korzeniowski, rektor AWF w Warszawie prof. Bartosz Molik, prezes PKPar Łukasz Szeliga i inni.

5 października 2021 r. mija 20 lat od śmierci Profesora Adama Rosławskiego, specjalisty chorób wewnętrznych i reumatologii, twórcy Wrocławskiej Szkoły Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych i Reumatologii. Autora ponad 90 prac naukowych m.in. podręcznika pt. Podstawy rehabilitacji ruchowej (Warszawa 1981), a także kilkakrotnie wznawianego  Technika wykonywania ćwiczeń leczniczych (współautor T. Skolimowski).

10 października 2021 r. mija sto lat, gdy w Studium WF Uniwersytetu Poznańskiego odbył się pierwszy kilkumiesięczny kurs wychowania fizycznego. Został zorganizowany przez prof. E. Piaseckiego i trwał do 30 lipca 1922 r. Kurs wychowania fizycznego prowadzony był równorzędnie z kursem oficerskim w Centralnej Wojskowej Szkole Gimnastyki i Sportów w Poznaniu (CWSGiS), stąd kandydaci-nauczyciele przechodzili jednocześnie ogólny zakres wyszkolenia wojskowego w ramach rezerwy.

12 października obchodzimy Światowy Dzień Reumatyzmu ustanowiony w 1996 r. Choroby o podłożu reumatoidalnym są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie.

13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego ustanowiony Ustawą z dnia  8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

16 października 1930 r. urodził się Profesor Gerard Straburzyński, lekarz internista i balneolog, specjalista w zakresie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, fizjologii klinicznej. Konsultant krajowy w zakresie medycyny fizykalnej i lecznictwa uzdrowiskowego. Autorytet naukowy z zakresu balneologii, lecznictwa uzdrowiskowego, fizjoterapii. Nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń współczesnych balneologów. Autor i współautor wielu publikacji poświęconych tej tematyce.

18 października obchodzony jest dzień św. Łukasza Ewangelisty, patrona środowisk medycznych, a także malarzy, pokrzywdzonych, ubogich i grzeszników. Wszystkim osobom wykonującym zawód medyczny składamy serdeczne życzenia zdrowia, realizacji planów zawodowych oraz nadziei na lepsze jutro.

Wrzesień 2021

1 września obchodzimy 82 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. W ciągu 6 lat działań wojennych (1939-1945) w różnych miejscach kraju i świata zginęło wielu pionierów polskiej rehabilitacji, którzy w okresie międzywojennym stworzyli podwaliny pod tę nową dziedzinę medycyny.

3 września 2021 r. minęło 20 lat od nagłej śmierci Urszuli Kowieskiej (ur. 1948), autorki wielu prac nt. historii rehabilitacji oraz sportu osób z niepełnosprawnościami, w tym znanej wśród fizjoterapeutów publikacji pt. Wybór tekstów z historii kultury fizycznej i rehabilitacji (AWF Wrocław 1997).

5 września 2021 r. zakończyła się XVI edycja Letnich Igrzysk Paraolimpijskich rozgrywanych w Tokio. Polscy zawodnicy zdobyli 25 medali (7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych), z czego niemal połowa zdobyta została w paralekkoatletyce.

8 września obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapii, ustanowiony 25 lat temu jako symbol solidarności i jedności wszystkich fizjoterapeutów, bez względu na to w jakiej części świata pracują. Z tej okazji polskim fizjoterapeutom składamy serdeczne życzenia zdrowia, odporności i realizacji zawodowych planów.

8 września 2021 r. zmarł w wieku 64 lat Leszek Magiera, zasłużony nauczyciel masażu, twórca programu nauczania masażu klasycznego, masażu segmentalnego, metodyki automasażu klasycznego, punktowego chińskiego, relaksacyjnego, refleksoterapii stopy, ręki i ucha oraz automasażu leczniczego w kilkudziesięciu jednostkach chorobowych. Autor wielu pozycji zwartych dotyczących masażu, na których wykształciło się kilkadziesiąt pokoleń fizjoterapeutów. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 15.09.br. w Krakowie. Najbliższym i rodzinie składamy wyrazy współczucia i wsparcia.

11 września 2021 r. rozpoczął się w Warszawie Ogólnopolski Protest Pracowników Ochrony Zdrowia, w którym uczestniczą także fizjoterapeuci. Postulaty dotyczą m.in. poprawy warunków płacy i pracy, zmiany wyceny procedur medycznych, zmiany systemu wynagrodzeń (obowiązujących od 1.07. br.), które antagonizują grupy zawodowe w ochronie zdrowia, poprawy bezpieczeństwa i zagwarantowanie medykom statusu funkcjonariusza publicznego, urlopu zdrowotnego (po 15 latach pracy), uchwalenia ustaw zawodowych dla tych samorządów, które nie mają uregulowanych prawem przepisów, zmniejszenie biurokracji w dokumentacji medycznej.  

18 września 2021 r. podczas Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Ochrony Zdrowia w Białym Miasteczku 2.0 doszło do śmierci mężczyzny, który dokonał samookaleczenia. W związku z zaistniałą sytuacją protestujący zmienili formułę protestu i zamiast konsultacji oraz spotkań z pacjentami prowadzony jest “Cichy Dyżur”. Jak podkreślili organizatorzy zrobili to w obawie o zdrowie i życie odwiedzających oraz protestujących. Zmiana formuły działania nie kończy więc protestu i oznacza dalsze dążenie do realizacji wnioskowanych postulatów.

26 września 2021 r. zakończyła się w Nałęczowie Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. XV Jesienne Dni Fizjoterapii Fizjoterapia. Wyzwania XXI wieku. Spotkanie naukowe wraz z warsztatami praktycznymi trwało trzy dni i zostało zorganizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii na czele z prezesem oddziału dr. Marcinem Trębowiczem. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu fizjoterapeutów, w tym ponad 20 prelegentów z różnych ośrodków w kraju. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią, była to pierwsza okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy z dziedziny fizjoterapii, głównie w aspekcie praktycznym. Gratulując organizatorom i dziękując za miłą gościnność mamy nadzieję, że podobne spotkania będą mogły być organizowane w niedalekiej przyszłości.