Kalendarium

KALENDARIUM WYDARZEŃ

ze świata medycznego, rehabilitacji i fizjoterapii, sportu i kultury fizycznej

Redaguje zespół w składzie: Beata Skolik, Mariusz Migała, Beata Czarnecka-Miller, Sławomir Jandziś

©Copyright 2021 by Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii                         

Polecamy lekturę nowego działu, w którym staramy się informować Was na bieżąco o wydarzeniach dziejących się na naszych oczach. To również miejsce, w którym chcemy przypominać o tym co miało miejsce przed laty. O ważnych wydarzeniach, rocznicach, „okrągłych datach” i jubileuszach przedstawicieli świata medycznego, rehabilitacji i fizjoterapii, sportu i kultury fizycznej. Zapraszamy do dzielenia się posiadanymi informacjami.


“Historia medycyny jest nauką o człowieku, jego zdrowiu i chorobie w aspekcie historycznym” (T. Brzeziński)

HISTORYCZNE KALENDARIUM WYDARZEŃ

medycyna * rehabilitacja * fizjoterapia * sport * kultura fizyczna * wychowanie fizyczne 

Kliknij wybrany miesiąc, aby dowiedzieć się szerzej co wydarzyło się dotąd w dziejach świata i kraju

STYCZEŃ  ****   LUTY   ****   MARZEC

KWIECIEŃ  ****   MAJ   ****   CZERWIEC

LIPIEC  ****   SIERPIEŃ   ****   WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK  ****   LISTOPAD  ****  GRUDZIEŃ


AKTUALNOŚCI        ****         HISTORIA

 

Lipiec 2024

1 lipca 1845 r. powstał we Lwowie Zakład Ciemnych dla dzieci specjalnej troski.

1 lipca 1924 r. Wiktor Dega otrzymał etat zastępcy młodszego asystenta w Klinice Ortopedycznej UP. W ten sposób zaczęła się Jego przygoda z ortopedią i rehabilitacją.

1 lipca 1945 r. dr Irena Konarska (1901-1985), pionierka medycyny fizykalnej w Polsce została skierowana przez Ministra Zdrowia do pracy w Akademii Medycznej w Gdańsku, gdzie zajęła się organizowaniem Zakładu Terapii Fizykalnej.

2 lipca 1928 r. rozpoczął się w Wągrowcu pierwszy obóz letni zorganizowany dla słuchaczy Studium WF UP. Trwał do 2 sierpnia.

2 lipca 1931 r. odbyła się promocja pierwszych absolwentów Studium WF UP z tytułami zawodowymi magistra.

3 lipca 1899 r. urodził się w Toszku na Śląsku Opolskim Ludwig Guttmann – inicjator sportu inwalidów i twórca ruchu paraolimpijskiego.

4 do 7 lipca 1937 r. we Lwowie odbywał się XV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich.

5 lipca 1824 r. w Welsdorf urodził się Richard L. Heschl, austriacki lekarz, anatom; na jego cześć obszar kory mózgowej płata skroniowego stanowiący pierwszorzędowe pole słuchowe nazwano zakrętami Heschla. Zmarł w Wiedniu 26 maja 1881 r.

5 lipca 1950 r. Rada Ministrów na podstawie stosownego rozporządzenia przekształciła wszystkie dotychczasowe uniwersyteckie studia wychowania fizycznego w samodzielne wyższe szkoły wychowania fizycznego.

6 lipca 1851 r. w Gnojnicach urodził się Apolinary Tarnawski, pionier geriatrii i przyrodolecznictwa w Polsce, propagator diety jarskiej oraz aktywnego trybu życia w każdym wieku.

6 lipca 1894 r. w Kosowie urodził się Wit Tarnawski, syn Apolinarego, lekarz, pisarz, krytyk literacki, znawca twórczości Josepha Conrada. W 1959 r. laureat Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Autor wspomnień o A. Tarnawskim pt. Mój ojciec (Londyn 1966). Zmarł w Montmouth 4 sierpnia 1988 r.

7 lipca 1876 r. otwarto we Lwowie Małopolskie Stowarzyszenie Głuchoniemych „Nadzieja”.

7 lipca 2015 r. zmarła w Warszawie prof. Irena Hausmanowa–Petrusewicz (ur. 1917 r.), wybitna neurolog, pionierka polskiej neurobiologii.

11 lipca 1924 r. doszło do rozłamu w polskim ruchu olimpijskim.

12 lipca 1922 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zatwierdziło statut powstałego Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (z połączenia Instytutu Fonetycznego i Seminarium Pedagogiki Specjalnej).

12 do 16 lipca 1925 r. odbywał się w Warszawie XII Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich.

12 lipca 1996 r. powstał Polski Komitet Paraolimpijski.

14 lipca 1968 r. zmarł w Warszawie Marcin Kacprzak (ur. 1888 r.) lekarz higienista, specjalista medycyny społecznej.

15 lipca 1832 r. w Magdalówce k. Tarnopola urodził się Wenanty Piasecki, lekarz, pionier fizjoterapii, tj. metody leczenia przyrodniczo-dietetycznego, ojciec Eugeniusza Piaseckiego.

15 lipca 2005 r. zmarł Jerzy Alkiewicz (ur. 1938 r.), lekarz, twórca polskiej szkoły aerozoloterapii, ekspert w tej dziedzinie, a także w dziedzinie chorób płuc i alergologii.

16 lipca 1929 r. prof. Ireneusz Wierzejewski uległ wypadkowi samochodowemu, podczas którego doznał złamania mostka i okaleczeń twarzy. Dodatkowo dołączyło się powolne zapalenie wsierdzia, co stało się przyczyną przedwczesnej śmierci Profesora w dniu 8 marca 1930 r.

16 lipca 1931 r. Wiktor Dega wyjechał do Szwecji, gdzie zainteresował się fizjoterapią i organizacją opieki nad kalekami.

17 lipca 1947 r. w Ptaszynie k. Cieplic zmarł prof. Eugeniusz Piasecki (ur. 1872 r.), polski lekarz, nauczyciel gimnastyki, teoretyk wychowania fizycznego, pierwszy docent higieny szkolnej, współtwórca terminologii harcerskiej.Był prekursorem nauk o kulturze fizycznej. Wniósł nieoceniony wkład w rozwój i reformę wychowania fizycznego oraz organizację kształcenia specjalistów w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej w Polsce. Był uczonym o wysokim autorytecie naukowym, dobrze znanym na arenie międzynarodowej. Rzecznik uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego. Autor odpowiedniego programu nauczania. W 1920 r. założył i redagował miesięcznik „Wychowanie Fizyczne”. W 1922 r. założył Studium Wychowania Fizycznego w Poznaniu (pierwsze w kraju), które w 1950 r. przekształcono w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego. Od 1972 r. Akademia Wychowania Fizycznego, której w 1981 r. nadano imię Eugeniusza Piaseckiego.

17 lipca 1963 r. ogłoszono we Wrocławiu stan epidemii ospy prawdziwej (dawniej ospa czarna, łac. variola vera), ostatniej w Polsce i jednej z ostatnich w Europie.

17 lipca 1981 r. w Konstancinie zmarł prof. Marian Weiss (ur. 1921 r.), lekarz, specjalista w dziedzinie ortopedii, traumatologii i rehabilitacji, twórca i wieloletni dyrektor Stołecznego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie.

18 lipca 1885 r. Stanisław Z. Smoleński (1853-1889) uzyskał w UJ w Krakowie stopień doktora habilitowanego. Prawdopodobnie podstawą jego habilitacji był podręcznik dotyczący wykorzystania wody w celach leczniczych pt. Hydroterapia (Kraków 1884).

19 lipca 2022 r. prezes KRF dr Tomasz Dybek wręczył powołania Wojewódzkim Koordynatorom Krajowej Rady Fizjoterapeutów II kadencji. Będą oni koordynować i inicjować działania na rzecz rozwoju fizjoterapii w regionach. Chodzi m.in. ścisłą o współpracę z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii, z organami administracji publicznej, szkołami wyższymi, przedstawicielami lokalnych władz innych zawodów medycznych oraz inne zadania zlecone przez Prezydium Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Ich pracę nadzorować będzie wiceprezes KRF Hanna Kowalewska.

21 lipca 1842 r. w Prusach, a następnie w zjednoczonych Niemczech zaczęła obowiązywać ustawa regulująca zasady prowadzenia zakładów hydroterapeutycznych i nadzoru nad nimi.

21 lipca 1942 r. zginął Franciszek Raszeja (ur. 2 kwietnia 1896 r.), lekarz-ortopeda, zwolennik i propagator jonoforezy w Polsce.

21 lipca 2022 r. Minister Zdrowia wydał Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw ewaluacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Przewodniczącą została Joanna Święchowicz-Kijowska, Naczelnik Wydziału Kształcenia w Zawodach Medycznych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w MZ. Zastępczyniami: dr hab. n. o zdr. Elżbieta Skorupska (UM w Poznaniu) oraz dr n. med. Katarzyna Gierat-Haponiuk (GUM). W skład wejdą także przedstawiciele: Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w MZ, Departamentu Szkolnictwa Wyższego w MEiN, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii, KRF, PTF, SFP, PSSF, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów AWF, Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP. Sekretarzem Zespołu została dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-Szopa (ŚUM).

22 lipca 2007 r. zmarła prof. Krystyna Dobosiewicz (ur. 1931 r.), fizjoterapeutka i lekarz, prekursorka rehabilitacji na Śląsku i w Polsce.

22 lipca 2022 r. minęło 15 lat od śmierci prof. Krystyny Dobosiewicz. W pracy zawodowej zajmowała się etiopatogenezą bocznych skrzywień kręgosłupa i zasadami ich leczenia.

23 lipca 1922 r. Finka Elli Björkstén (1870-1947) została przewodniczącą Związku Gimnastyki Kobiet krajów Skandynawskich.

23 lipca 2021 r. rozpoczęły się XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

24 lipca 1849 r. zaczęło obowiązywać na terenie Galicji austriackie rozporządzenie ministerialne, które bardzo rygorystycznie regulowało sprawę przynależności uczniów do pozaszkolnych klubów sportowych.

25 lipca 1949 r. w Wilkowie rozpoczął się pierwszy obóz letni dla wychowanków Zakładu Leczniczo-Wychowawczego dla Dzieci Kalekich w Świebodzinie. Trwał do 15 września.

27 lipca 1773 r. w Świdnicy zmarł Johannes Sigismund Hahn (ur. 1696 r.), lekarz, doktor filozofii i medycyny, następca ojca Sigismunda Hahna (1664-1742), fizyka miasta Świdnicy, uważanego za twórcę medycyny naturalnej i hydroterapii w Niemczech.

27 lipca 1922 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego powołano do życia Państwową Radą do Spraw Uzdrowisk.

27 lipca 1936 r. rozpoczął się II Międzynarodowy Kongres Lekarzy Sportowych w Berlinie, który towarzyszył Letnim Igrzyskom XI Olimpiady

28 lipca do 2 sierpnia 1929 r. obradowała Konferencja Światowa w sprawie dzieci chorych i kalek.

28 lipca 1948 r., gdy dokonywano otwarcia XIV Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Ludwig Guttmann (1899-1980) zorganizował zawody łucznicze dla kombatantów z dysfunkcjami narządów ruchu, na murawie szpitala Stocke Mandeville w Aylesbury.

30 lipca 1944 r. rozpoczęły się Obozowe Igrzyska Olimpijskie („Olimpiada Obozowa”) w Oflagu II D w Gross Born (obóz k. Kłomina na Pomorzu).

30 lipca 1955 r. prof. Wiktor Dega jako szef Kliniki Ortopedycznej w Poznaniu powierzył funkcję kierownika Naukowego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Cieplicach dr Janinie Tomaszewskiej.

30 lipca 1968 r. w Lubaczowie urodził się Robert Korzeniowski, polski lekkoatleta, chodziarz, czterokrotny olimpijczyk (Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Ateny 2004), medalista olimpijski, mistrz świata, Europy, rekordzista świata w chodzie sportowym.

31 lipca 1928 r. podczas Igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie Halina Konopacka (1900-1989) zdobyła w rzucie dyskiem pierwszy w historii złoty medal olimpijski dla Polski.

31 lipca 1932 r. podczas Letnich Igrzysk X Olimpiady w Los Angeles pierwszym męskim mistrzem olimpijskim został Janusz Kusociński (1907-1940).

31 lipca 2014 r. w Zakopanem zmarł Franciszek Gąsienica Groń (ur. 1931 r.), polski narciarz, kombinator norweski, skoczek narciarski, olimpijczyk.

Czerwiec 2024

1 czerwca 1924 r. w Związku Polskich Nauczycieli Szkół Powszechnych powstała Sekcja Szkolnictwa Specjalnego.

1 czerwca 1950 r. prezydium GKKF podjęło uchwałę nr 18 w sprawie powołania Polskiego Komitetu Olimpijskiego jako stowarzyszenia.

1 czerwca 1955 r. podczas sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie podjęto jedną z pierwszych decyzji dotyczących rehabilitacji inwalidów.

1 czerwca 1984 r. zmarł Tadeusz Chrapowicki (ur. 1903 r.) propagator szkolnych ćwiczeń ruchowych na wolnym powietrzu.

2 czerwca 1963 r.do szpitala MSW przy ul. Ołbińskiej we Wrocławiu trafił ppłk Bonifacy Jedynak, pracownik służb specjalnych PRL, który 25 maja wrócił z wizyty w Indiach. Nikt wówczas nie przypuszczał, że oficer SB jest zakażony wirusem ospy prawdziwej. Był to początek epidemii tej choroby we Wrocławiu.

3 czerwca 1983 r. w Warszawie zmarł prof. Adam Gruca (ur. 1893 r.), lekarz, profesor nauk medycznych, jeden z czołowych ortopedów w kraju.

4 czerwca 1932 r. dokonano uroczystego otwarcia nowoczesnej pływalni solankowo-termalnej w Ciechocinku.

4 czerwca 2018 r. w Krakowie zmarł prof. dr hab. Bogusław Frańczuk (ur. 1947 r.), lekarz, specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz w zakresie rehabilitacji medycznej.

5 czerwca 1860 r. w Warszawie urodził się Heinrich S. Frenkel, szwajcarski lekarz neurolog, pionier neurorehabilitacji.

5 czerwca 1867 r. w Miedznie urodził się Jan Szmurło (zm. 1952 r.), lekarz, balneolog, filozof medycyny, profesor otorynolaryngologii, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

5 czerwca 1936 r. wiceprzewodniczący Rady Naukowej WF gen. bryg. dr S. Rouppert, powołał Komisję do badań wartości biologicznej młodzieży i dziatwy R.P. pod przewodnictwem prof. Z. Gilewicza, dyrektora CIWF w Warszawie.

5 czerwca 1961 r. w Nes Cijjona (Izrael) zmarł Ludwik Fleck (ur. 1896 r.), polski mikrobiolog, specjalista z dziedziny bakteriologii, immunologii i hematologii, autor wielu prac filozoficznych.

6 czerwca 1920 r. Rada Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej ponowiła wniosek dotyczący udziału przedstawicieli Polski w igrzyskach olimpijskich.

7 czerwca 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Fizjoterapeutów II kadencji samorządu (2022-2026). W trakcie obrad wybrano m.in. wiceprezesów KRF (mgr Hanna Kowalewska, dr Dominika Batycka-Stachnik, dr Rafał Trąbka) oraz Rzecznika Praw Fizjoterapeutów (dr Tomasz Maicki).

10 do 11 czerwca 1930 r. Polacy wzięli udział w Międzynarodowym Kongresie Gimnastycznym systemu Linga, który zorganizowano w Sztokholmie.

10 czerwca 1956 r. we Wrocławiu zmarł Lesław Węgrzynowski (ur. 1885 r.), farmakolog, ftyzjatra, pionier walki z gruźlicą w Polsce.

10 do 12 czerwca 1968 r. obradował w Katowicach III Krajowy Zjazd Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji.

10 czerwca 2011 r. zmarł we Wrocławiu prof. Zdzisław Zagrobelny (ur. 1932 r.), chirurg, nauczyciel akademicki, rektor AWF we Wrocławiu (1984-1990, 1996-2002), inicjator i twórca polskiej szkoły krioterapii.

11 czerwca 1885 r. w Nałęczowie zmarł Fortunat Nowicki (ur. 1830 r.), lekarz i społecznik, powstaniec i zesłaniec, pierwszy dyrektor Zakładu Leczniczego w Nałęczowie.

12-15 czerwca 2024 r. w Krakowie odbył się II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów pod hasłem „Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji”. Celem spotkania było przedstawienie roli fizjoterapii w kompleksowym leczeniu w ramach interdyscyplinarnych zespołów medycznych. Wydarzenie obfitowało w wiele wydarzeń: praktyka, teoria, wiedza z wielu dziedzin, warsztaty, wykłady, znakomici eksperci z Polski i zagranicy, przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń. Było to największe wydarzenie dla fizjoterapeutów i medyków w ostatnich latach.

13 czerwca 2024 r. podczas II Kongresu Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Krakowie miała miejsce niecodzienna uroczystość. Wręczono honorowe wyróżnienie „Za zasługi dla fizjoterapii w Polsce”. Pierwszą w historii naszego samorządu zawodowego laureatką została Pani mgr Maria Suwalska, niekwestionowany autorytet polskiej fizjoterapii. Drugim laureatem został Rajmund Miller (1954-2024), lekarz, czterokrotny poseł na Sejm RP (2011-2024), obrońca praw polskich pacjentów, orędownik spraw fizjoterapeutów i polskiej fizjoterapii, który otrzymał wyróżnienie pośmiertnie (zmarł 27 marca 2024 r.).

15 czerwca 1941 r. we Wrocławiu zmarł Otfrid Foerster (1873 r.), wybitny niemiecki lekarz neurolog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizował się w przecinaniu właściwych korzeni nerwowych w rdzeniu kręgowym, aby przerwać drogi przewodzenia bólu.

17 czerwca 1897 r. w Bad Wörishofen zmarł Sebastian Kneipp (ur. 1821 r.) bawarski ksiądz katolicki i teolog, proboszcz z Wörishofen, zwolennik i propagator hydroterapii, urozmaiconej i pełnej diety, psychoterapii, ruchu oraz ziół.

17 czerwca 1920 r. w Sztokholmie zmarł Jonas Gustaf Wilhelm Zander (ur. 1835 r.), szwedzki lekarz ortopeda, prekursor mechanoterapii.

17 czerwca 1922 r. powstał pierwszy klub sportowy inwalidów w naszym kraju.

17 czerwca 1966 r. uchwalona została pierwsza po II wojnie światowej ustawa o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, która stworzyła podstawy do dalszego funkcjonowania działalności uzdrowiskowej w Polsce.

18 do 23 czerwca 1894 r. obradował w murach paryskiej Sorbony Międzynarodowy Kongres Sportowy, w trakcie którego uchwalono, aby pierwsze nowożytne igrzyska odbyły się w Atenach w 1896 r. oraz utworzono Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

20 czerwca 1906 r. w Ciechocinku Helena Kuczalska otworzyła Zakład Gimnastyczny oraz Szkołę Gimnastyki i Masażu dla pracowników uzdrowisk i okolicznych nauczycieli.

20 czerwca 1925 r. zarejestrowano w Polsce statutowe stowarzyszenie pn. Związek Polskich Związków Sportowych.

20 czerwca 1943 r. w Krakowie zmarła Jadwiga Mayówna (ur. 1862 r.), nauczycielka gimnastyki szwedzkiej, działaczka społeczna.

21 czerwca 1918 r. zmarła Anna Tomaszewicz-Dobrska (ur. 1854 r.), ginekolog-położnik, pediatra, pierwsza kobieta z dyplomem lekarskim, która praktykowała na ziemiach polskich jako lekarz.

21 czerwca 1940 r. w Palmirach został zamordowany Janusz Kusociński (ur. 1907 r.), polski lekkoatleta pseud. Kusy, olimpijczyk z Los Angeles (1932), jeden z najpopularniejszych sportowców Polski międzywojennej.

22 czerwca 1929 r. podczas III plenarnego posiedzenia Rady Naukowej WF, na polecenie J. Piłsudskiego została powołana Komisja Miernika i Minimum.

23 czerwca 1928 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę w Warszawie Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego (CIWF).

23 do 24 czerwca 1923 r. odbyła się w Warszawie pierwsza w historii konferencja pracowników wychowania fizycznego.

23 czerwca 2015 r. Łukasz Szeliga został wybrany po raz pierwszy na stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

23 czerwca 2022 r. Sejm przyjął ustawę o najniższych wynagrodzeniach dla medyków, w tym także fizjoterapeutów. Podwyżki wejdą w życie od 1 lipca. W praktyce oznacza to wzrost wynagrodzeń w grupie fizjoterapeutów do 1550 zł (licencjat, technik) do 1800 zł (mgr ze specjalizacją).

25 czerwca 1894 r. Helena Kuczalska zainicjowała w Warszawie ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci.

25 czerwca 1899 r. Ministerstwo Wyznań i Oświecenia w Wiedniu mianowało Eugeniusza Piaseckiego na rzeczywistego nauczyciela gimnastyki w c.k. Gimnazjum IV we Lwowie.

25 do 27 czerwca 1924 r. w Poznaniu odbył się I Polski Kongres Higjeny Szkolnej i Wychowania Fizycznego.

26 czerwca 1886 r. w Kropywnyckim (Ukraina) urodził się Adolf Wojciechowski, chirurg, profesor Kliniki Chirurgii UW, pionier ortopedii praktycznej i rehabilitacji w Polsce.

28 czerwca 1998 r. w Warszawie zmarł prof. Zbigniew Garnuszewski (ur. 1917 r.) lekarz, pulmonolog, pionier akupunktury w Polsce.

29 czerwca 1931 r. w Warszawie zmarła Eugenia Lewicka lekarka zdrojowa w Druskienikach, fizjoterapeutka, sekretarz Rady Naukowej Wychowania Fizycznego, członek Rady Nadzorczej Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie.

29 czerwca 2018 r. w Warszawie zmarła Irena Kirszenstein-Szewińska (ur. 1946 r.), polska lekkoatletka specjalizująca się w biegach sprinterskich i skoku w dal, pięciokrotna olimpijka, jedna z najbardziej utytułowanych sportsmenek w historii polskiego sportu.

30 czerwca 1935 r. polska delegacja rozpoczęła swój udział w VII Międzynarodowym Kongresie Wychowania Fizycznego w Brukseli.

Maj 2024

1 maja 1859 r. w Kisielce p. Lwowem otwarto Zakład Kuracji Wodą i Gimnastyką, którego właścicielem był Franciszek Medvey (1820-1902).

3 maja 1839 r. w Sztokholmie zmarł Per Henrik Ling (ur. 1776 r.), szwedzki propagator gimnastyki leczniczej i twórca systemu gimnastycznego.

3 maja 1954 r. w Cieszynie zmarł dr Józef Garbień (ur. 1896 r.), lekarz, kapitan rezerwy służby zdrowia WP, w latach 1922-1926 reprezentant Polski w piłce nożnej.

5 maja 1998 r. w Warszawie zmarł prof. Donat Tylman (ur. 1930 r.), lekarz, współtwórca nowoczesnej polskiej ortopedii.

5 do 7 maja 1905 r. w Krakowie zorganizowano pierwszy Zjazd Balneologiczny, którego organizatorem było Polskie Towarzystwo Balneologiczne.

7 maja 1919 r. została utworzona Katedra Teorii Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej Uniwersytetu Poznańskiego.

7 maja 1967 r. w Warszawie zmarła Maria Grzegorzewska (ur. 1888 r.), polska pedagog, psycholog, profesor w Katedrze Pedagogiki Specjalnej UW, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.

7 maja 2015 r. w Jeleniej Górze zmarł dr Zygmunt Prochowicz (ur. 1946 r.), fizjoterapeuta, zasłużony nauczyciel masażu.

9 maju 2020 r. zmarła Aleksandra Bauer (ur. 1962 r.), fizjoterapeutka, autorka programów dydaktycznych dotyczących fizykoterapii, w tym w medycynie weterynaryjnej.

10 maja 1933 r. Senat Wydziału Lekarskiego UP zatwierdził habilitację Wiktora Degi, który habilitował się na podstawie rozprawy pt. Badania z dziedziny etiologii i patogenezy wrodzonego zwichnięcia biodra.

11 maja 1838 r. w Wilnie zmarł Jędrzej Śniadecki (ur. 1768 r.), polski lekarz, biolog, chemik, filozof i publicysta-satyryk, autor traktatu O fizycznym wychowaniu dzieci (1805 r.), stanowiącego pochwałę aktywności fizycznej z pozycji pedagogiki i medycyny.

12 maja 1820 r. we Florencji urodziła się Florence Nightingale (zm. 1910 r.), angielska pielęgniarka, statystyk, działaczka społeczna i publicystka.

12 maja 1922 r. Senat UP upoważnił prof. Eugeniusza Piaseckiego do stworzenia projektu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego.

12 maja obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Święto ustanowione zostało przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 r. Data wybrana została nieprzypadkowo. Tego dnia urodziła się Florence Nightingale (1820-1910), prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa (w 1860 r. przy szpitalu św. Tomasza w Londynie). Wszystkim koleżankom i kolegom życzymy zadowolenia i satysfakcji z pracy, realizacji planów zawodowych, a przede wszystkim zdrowia i sił do dalszej pracy na rzecz pacjentów.

13 maja 1936 r. zmarł w Krakowie Ludomił Korczyński-Sas (ur. 1867 r.),  lekarz (1890), balneolog, profesor tytularny UJ (1904).

13 do 15 maja 1988 r. obradował w Krynicy ostatni IX Kongres Fizjoterapii zorganizowany przez Sekcję Fizjoterapii przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem.

14 maja 1952 r. uchwałą Rady Ministrów powołano w Poznaniu Instytut Balneoklimatyczny.

14 maja 1999 r. Polski Komitet Paraolimpijski został włączony w struktury Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC).

15 maja 1936 r. ukazał się ostatni numer czasopisma „Start”, wydawanego w latach 1927-1935.

16 do 17 maja 1925 r. w Krakowie obradował I Ogólnopolski Zjazd Przeciwgruźliczy.

17 maja 1990 r. Światowa Organizacja Zdrowia usunęła homoseksualizm z listy Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. W związku z tym wydarzeniem w tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOT).

17 maja 1991 r. rozpoczął się we Wrocławiu X Jubileuszowy Kongres Fizjoterapii.

17 maja 2004 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wprowadził przepisy zezwalające na udział w igrzyskach olimpijskich zawodnikom, którzy zmienili płeć.

17 maja obchodzimy Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. To dobra okazja, aby także fizjoterapeuci głośno mówili na temat ryzyka, jakie wiąże się z nadciśnieniem tętniczym, gdyż ponad 10 mln Polaków zmaga się z tą chorobą.

18 maja 1907 r. w Krakowie zmarł prof. Henryk Jordan (1842 r.), lekarz higienista, społecznik służący pomocą rodzinom najbied­niejszym, robotniczym.

18 maja 1963 r. w Warszawie zmarł dr Mirosław Leśkiewicz (ur. 1910 r.), lekarz (1937), w czasie wojny żołnierz w latach 1949-1951 dyrektor Zakładu Leczniczo-Wychowawczego „Caritas” w Świebodzinie.

18 do 20 maja 1972 r. obradował w Szczawnicy VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologicznego, który oficjalnie uznał Apolinarego Tarnawskiego za prekursora polskiego przyrodolecznictwa.

19 maja 1915 r. w Krakowie kard. Adam Sapieha utworzył Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny, który działał na terenie Galicji do 1918 r.

19 maja 1993 r. zmarł Aleksander Hulek (ur. 1916 r.), pedagog specjalny, zajmujący się rehabilitacja zawodową, zwolennik idei integracji oraz włączania inwalidów w różne dziedziny życia społecznego i zawodowego.

21 maja 1959 r. prof. dr hab. Wiktor Dega został wybrany na funkcję rektora Akademii Medycznej w Poznaniu.

21-30 maja 2023 r. podczas odbywającego się w siedzibie ONZ w Genewie 76. Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto przełomową uchwałę w sprawie “Wzmocnienia rehabilitacji w systemach opieki zdrowotnej”. Uchwała została przyjęta przez 194 państwa członkowskie, w tym Polskę i jest pierwszą, która bezpośrednio dotyczy podjęcia działań na rzecz rehabilitacji.

22 maja 1932 r. odbyło się IV plenarne posiedzenie Rady Naukowej WF, podczas którego dyrektor PUWF i PW płk dypl. Władysław Kiliński przedstawił sprawozdanie z działalności Urzędu za lata 1929-1930 oraz 1931-1932.

22 maja 1935 r. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie otrzymał imię Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

23 maja 1948 r. w Warszawie w sali wykładowej Polskiej YMCA odbył się historycznie trzeci, a wówczas określany jako II Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Lekarzy Sportowych.

23 maja 2002 r. w Warszawie zmarł Marian Garlicki (1908 r.), gen. brygady WP, ortopeda i traumatolog, w latach 1957-1966 naczelny chirurg WP.

25 do 26 maja 1932 r. obradował w Busko-Zdroju (Górce) I Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli i Lekarzy Szkół na Wolnym Powietrzu i Szkół-Uzdrowisk.

27 maja 1910 r. w Baden-Baden (Niemcy) zmarł Robert Koch (ur. 1843 r.), przyrodnik, chemik, prekursor mikrobiologii. Odkrywca prątków gruźlicy w plwocinie chorych na gruźlicę, które wyhodował i wykazał, że można nimi zarazić zwierzęta doświadczalne.

27 maja 1914 r. Konrad Biesalski (1868–1930) został dyrektorem medycznym Zakładu Leczniczo-Wychowawczego dla Kalek Fundacji Oskar–Helene–Heim w Berlinie-Dahlem

27 do 29 maja 1939 r. podczas VII Ogólnopolskiego Zjazdu Przeciwgruźliczego w Gdyni opracowano Plan walki z gruźlicą w środowisku wiejskim.

27 do 29 maja 2022 r. odbywał się w Warszawie II Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów. Podczas obrad 332 delegatów wybrało organy oraz władze samorządu zawodowego. Uchwalony zostały zasady etyki fizjoterapeutów oraz ustalono kierunki działania Krajowej Izby Fizjoterapeutów w kadencji 2022-2026.

27 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego, święto ustanowione aby podkreślić rolę diagnostów w opiece nad pacjentem.

28 maja 1967 r. w Gliwicach zmarł Antoni Jan Sabatowski (ur. 1880 r.), lekarz, balneolog, profesor UJ (1946), działacz społeczny.

28 maja 2022 r. podczas II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów na prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów w kadencji 2022-2026 został wybrany dr Tomasz Dybek.

29 maja 1932 r. z okazji otwarcia Instytutu Rado­wego w Warszawie M. Skłodowska-Curie (1867-1934) przekazała Instytutowi pierwszy gram radu wartości ponad pół miliona ówczesnych zło­tych, ofiarowany przez kobiece stowarzyszenia polonijne w USA i Kanadzie.

30 maja 1954 r. w Inowrocławiu na zakończenie drugiego po wojnie Zjazdu Balneologicznego reaktywowano Polskie Towarzystwo Balneologiczne.

30 maja 1987 r. Komitet Założycielski zwołał I Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

31 maja 1874 r. uroczyście otwarto Zakład Przyrodoleczniczy w Nowym Mieście nad Pilicą.

31 maja 1939 r. bryg. Kazimierz Jędrzej Sawicki-Sawa (1888-1971) dotychczasową funkcję dyrektora Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWF i PW), którą pełnił od lutego 1938 r., połączył z obowiązkami dyrektora Biura do Spraw Jednostek Obrony Narodowe.

31 maja 1999 r. w Gdańsku zmarł prof. Kazimierz Szawłowski (ur. 1924 r.), lekarz, specjalista dermatologii i wenerologii, pediatrii i rehabilitacji medycznej, twórca gdańskiej szkoły rehabilitacji.

Kwiecień 2024

1 kwietnia 1906 r. Helena Kuczalska otworzyła Warszawską Szkołę Gimnastyki Szwedzkiej i Masażu.

1 kwietnia 1913 r. uważany jest za początek ortopedii polskiej, jako odrębnej specjalności. Profesor Ireneusz Wierzejewski podpisał wówczas umowę z Towarzystwem „Charitas” na prowadzenie zakładu ortopedycznego.

4 kwietnia 1866 r. urodził się Władysław Kozłowski, pedagog, wykładowca teorii i metodyki wychowania fizycznego.

4 kwietnia 2022 r. NFZ podjął nagle decyzję o zakończeniu rehabilitacji pocovidowej opartej o specjalne, dedykowane programy w ramach rehabilitacji uzdrowiskowej, ambulatoryjnej, domowej i stacjonarnej. Osoby, które mają wystawione skierowania, mogą zrealizować rehabilitację pocovidową lub dokończyć program do końca czerwca 2022 r. Z początkiem lipca osoby po przebytym COVID-19, których stan zdrowia będzie wskazywał na konieczność rehabilitacji, mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej finansowanej w ramach standardowych umów z NFZ. W ramach dedykowanego programu pozostała na razie jedynie rehabilitacja w warunkach szpitalnych.

5 kwietnia 1919 r. prof. Heliodor Święcicki (1854-1923) został wybrany na pierwszego Rektora Uniwersytetu Poznańskiego, zostając także profesorem zwyczajnym Wydziału Lekarskiego UP.

6 kwietnia 1864 r. w Tomaszowie Mazowieckim urodził się Seweryn L. Sterling, polski lekarz, popularyzator higieny i oświaty sanitarnej, działacz społeczny, jeden z najwybitniejszych polskich ftyzjologów i ftyzjatrów.

6 kwietnia 1896 r. rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Atenach, które trwały do 15 kwietnia. Były to pierwsze igrzyska olimpijskie od czasów starożytnych, gdy w 393 r. cesarz Teodozjusz I Wielki wydał zakaz organizowania igrzysk. Jednym z powodów było szerzące się podczas zawodów pogaństwo.

6 kwietnia 1935 r. w Świebodzinie zmarł Władysław Osmolski (ur. 1883 r.), lekarz, teoretyk wychowania fizycznego, pionier i popularyzator idei wychowania fizycznego, działacz społeczny.

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia (ang. World Health Day) – święto ustanowione przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 r. Obchodzone jest od 1950 r. w rocznicę powstania WHO. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Każdego roku odbywa się pod innych hasłem. W 2024 r. brzmi: ,,Moje zdrowie, moje prawo”. Zakłada, że każdy człowiek na świecie ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji i informacji, a także do bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odżywiania, wysokiej jakości warunków mieszkaniowych, godnych warunków pracy i środowiska oraz wolności od dyskryminacji. Od 1995 r. w tym dniu WHO wydaje Światowy Raport Zdrowia – najważniejszą publikację organizacji. W Polsce w tym dniu obchodzony jest także Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia. Wszystkim koleżankom i kolegom medykom życzymy realizacji planów zawodowych, satysfakcji, zdrowia i odporności.

7 kwietnia 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia obchodzi 75. rocznicę swojego istnienia. W ciągu tych lat udało się zrealizować wiele zadań w dziedzinie zdrowia publicznego, które poprawiły jakość życia na przestrzeni ostatnich siedmiu dekad. Na sukces w zakresie zdrowia publicznego pracowało wiele pokoleń pracowników służby zdrowia na całym świecie. Do najważniejszych z nich należą działanie pod hasłem: zdrowie dla wszystkich; łagodzenie śmiertelnych chorób; ochrona ludzi przed pandemiami; pokój dla zdrowia, zdrowie dla pokoju; kierowanie polityką i normami dotyczącymi zdrowia; zapobieganie chorobom poprzez szczepienia; sprostanie wyzwaniom zdrowotnym związanym z klimatem.

8 kwietnia 1882 r. ukazała się w „Przeglądzie Lekarskim” wydawanym w Krakowie pierwsza informacja na temat epokowego odkrycia Roberta Kocha (1842-1910), które ogłosił 24 marca 1882 r. na forum Berlińskiego Towarzystwa Fizjologicznego.

8 kwietnia 1910 r. prezesem Polskiego Towarzystwa Balneologicznego został Stanisław Pareński (1843-1913), lekarz chorób wewnętrznych, autor wielu prac naukowych oraz m.in. receptury lekarstw przeciwko kaszlowi o działaniu wykrztuśnym na bazie kodeiny i efedryny.

9 do 10 kwietniu 1927 r. odbywał się w Warszawie II Polski Kongres Sportowy.

10 kwietnia 1923 r. w Żegocinie koło Pleszewa zmarł Franciszek Chłapowski (ur. 1846 r.) polski lekarz, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.

10 kwietnia 1927 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma „Start”. Było poświęcone problematyce wychowania fizycznego, sportu i higieny kobiet, od numeru 13 z 1935 r. sprawom kultury fizycznej kobiet. Czasopismo dużo miejsca poświęcało idei sportu, kładąc nacisk, aby synonimem sportu była kultura fizyczna.

11 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Parkinsona. Ma na celu uczczenie rocznicy urodzin Jamesa Parkinsona (11 kwietnia 1755) oraz zwiększenie świadomości na temat choroby Parkinsona. Anglik w 1817 r. po raz pierwszy opisał objawy drżączki poraźnej, która później została nazwana chorobą Parkinsona przez Jeana-Martina Charcota. Parkinson był chirurgiem, aptekarzem, geologiem, paleontologiem i działaczem politycznym. Zmarł 21 grudnia 1824 r. w Londynie.

11 kwietnia 1967 r. w Warszawie zmarł Włodzimierz Missuro (ur. 1892 r.), lekarz wojskowy, specjalista fizjologii, nauczyciel akademicki.

11 kwietnia 2013 r. w Filadelfii, w wieku 97 lat zmarł profesor Hilary Koprowski (ur. 1916 r. w Warszawie), twórca pierwszej żywej szczepionki przeciw chorobie Heinego-Medina.

12 do 13 kwietnia 1930 r. odbył się w Krakowie pierwszy w wolnej Polsce (czwarty w historii) Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologicznego (PTB), który zorganizowano z okazji 25-lecia Towarzystwa.

14 kwietnia obchodzone jest Święto Chrztu Polski.

14 do 17 kwietnia 1919 r. obradował w Warszawie Zjazd nauczycielski, który przeszedł do historii jako tzw. Sejm Nauczycielski.

14 do 15 kwietnia 1928 r. odbywał się w Warszawie I Polski Kongres dla spraw sportu i wychowania fizycznego kobiet.

14 do 16 kwietnia 2016 r. w Warszawie po 7 latach odbył się II Międzynarodowy Kongres Rehabilitacja Polska.

15 kwietnia 1945 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego i wznowienie działalności dydaktycznej Studium WF UP.

16 kwietnia 1896 r. w Krakowie zmarł Michał Zieleniewski (ur. 1821 r.), od 1857 r. lekarz rządowy w Krynicy.

16 kwietnia 1928 r. Eugenia Lewicka została sekretarzem Rady Naukowej Wychowania Fizycznego.

17 kwietnia 1920 r. Krajowy Związek Zdrojowisk i Uzdrowisk we Lwowie został przekształcony w Polski Związek Zdrojowisk, Uzdrowisk i Kąpielisk Morskich z siedzibą we Lwowie.

17 kwietnia 1995 r. w Krakowie zmarł Stanisław Grochmal (ur. 1911 r.), lekarz, profesor medycyny, rektor WSWF w Krakowie.

18 kwietnia 1888 r. w Wołuczy urodziła się Maria Grzegorzewska (zm. 1967 r.), polska pedagog, psycholog, profesor, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.

19 kwietnia 1943 r. warszawscy Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami na terenie getta. Był to największy miejski zryw powstańczy w Europie podczas II wojny światowej.

20 kwietnia 2022 r. decyzją Ministra Zdrowia prof. Jan Szczegielniak został ponownie powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii, w kadencji 2022-2026.

21 kwietnia 1905 r. w Ojcowie zmarł Stanisław B. Niedzielski (ur. 1859 r.), lekarz, balneolog, współtwórca rozkwitu uzdrowiska w Ojcowie na przełomie XIX i XX w.

23 do 24 kwietnia 1909 r. odbył się w Krakowie drugi Zjazd Balneologiczny Polskiego Towarzystwa Balneologicznego.

24 kwietnia 1928 r. w Warszawie zmarła Józefa F. Joteyko (ur. 1866 r.) polska uczona, która podobnie jak M. Skłodowskie-Curie była wysoce poważana i ceniona zagranicą.

24 kwietnia 1985 r. w Warszawie zmarła doc. Irena Konarska (ur. 1901 r.) związana z terapią fizykalną i radioterapią od lat międzywojennych.

25 kwietnia 1814 r. na podstawie reskryptu królewskiego rejencji we Wrocławiu wydano zakaz wykonywania wspólnych zabiegów balneologicznych dla kobiet i mężczyzn.

25 kwietnia 1916 r. w Ljubljanie urodził się Karel Lewit (zm. 2014 r.), czeski lekarz neurolog, twórca terapii manualnej.

25 kwietnia 1925 r. rząd powołał Radę Naczelną Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

26 kwietnia 1931 r. odbył się w Warszawie Ogólnokrajowy Zjazd Organizacyjny Lekarzy Uzdrowiskowych.

26 kwietnia 2013 r. w Warszawie zmarł prof. Wiesław Siwek, fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej, związany przez wiele lat z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie.

28 kwietnia 1875 r. we Lwowie urodził się Maximilian Mordche Blassberg (zm. 1945 r.), doktor medycyny, internista, diabetolog Szpitala żydowskiego w Krakowie.

28 kwietnia 1879 r. zmarł Józef Falęcki (ur. 1829 r.), lekarz, uczeń i współpracownik J. Dietla.

28 do 29 kwietnia 1934 r. odbywał się w Warszawie II Kongres Kultury Fizycznej Kobiet zorganizowany pod patronatem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

28 kwietnia 2020 r. Łukasz Szeliga po raz drugi został wybrany na Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

30 kwietnia 1927 r. w Toruniu zmarła Helena Prawdzic-Kuczalska (ur. 1854 r.) propagatorka fizjoterapii, kultury fizycznej, spotu i zdrowia na ziemiach polskich.

30 kwietnia 1961 r. Profesor Eleonora Reicher zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie.

Marzec 2024

1 marca 1929 r. w Warszawie zmarł dr Władysław Jarecki (ur. 1876 r.), lekarz-społecznik, neurolog, w latach 1918-1929 dyrektor Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie.

1 marca 1930 r. zarządzeniem Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przyjęto statut CIWF w Warszawie.

1 marca 2022 r. wszedł w życie obowiązek szczepień przeciw chorobie COVID-19 wśród osób wykonujących zawód medycznych, osób wykonujących czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego oraz wśród studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

3 marca 1909 r. w Paryżu zmarł Johann Mezger (ur. 1838 r.), holenderski lekarz, fizjoterapeuta, masażysta pochodzenia niemieckiego, uważany za twórcę masażu naukowego.

4 marca 1953 r. dr Janina Tomaszewska, lekarz i fizjoterapeuta Kliniki Ortopedycznej w Poznaniu, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia została uznana za specjalistę drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji.

4 marca 1954 r. amerykańscy lekarze Joseph Murray (1919-2012) i John Merrill (1917-1984) dokonali w Bostonie pierwszego udanego przeszczepu nerki.

4 marca 1965 r. weszło w życie Rozporządzenie Departamentu Wychowania Fizycznego GKKFiT nr WF/459/65, na mocy którego magister wychowania fizycznego, po ukończeniu trzymiesięcznego kursu dla instruktorów gimnastyki leczniczej z zakresu rehabilitacji, stawał się fizjoterapeutą.

7 marca 1914 r. w Warszawie zmarł Henryk F. Dobrzycki (ur. 1841 r.), pseudonim „Henryk Leszczyc”, lekarz, filantrop, muzykolog i kompozytor, pionier lecznictwa klimatycznego i sanatoryjnego w Polsce.

8 marca 1858 r. odbyło się pierwsze zebranie Komisji Balneologicznej Krakowskiej w Oddziale Nauk Przyrodniczych i Ścisłych c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.

8 marca 1924 r. zmarł Alfred M. Sokołowski (ur. 1849 r.) zasłużony lekarz internista i ftyzjatra, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

8 marca 1930 r. w Warszawie zmarł prof. Ireneusz Wierzejewski (ur. 1881 r.), lekarz, twórca polskiej ortopedii, założyciel Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego oraz pisma „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”, senator II kadencji w II RP.

9 marca 1886 r. w Sztokholmie zmarł Hjalmar Fredrik Ling (ur. 1820 r.), szwedzki nauczyciel gimnastyki, syn Pehra Henrika Linga (1776-1839).

9 marca 1960 r. powołano do życia Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem.

9 do 10 marca 1936 r. przebywał z wizytą w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie przedstawiciel szwedzkiego Ministerstwa Oświaty kpt. Berg von Linde.

11 marca 1955 r. zmarł w Londynie prof. Aleksander Fleming (ur. 1881 r.), szkocki bakteriolog i lekarz, odkrywca lizozymu i penicyliny, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny.

14 marca 1897 r. dr Eugeniusz Piasecki wyjechał na swój pierwszy naukowy staż zagraniczny. Przebywał w Wiedniu u znanego specjalisty Antoniego Buma, u którego poznawał zasady gimnastyki leczniczej.

15 marca 1918 r. weszło w życie rozporządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, na mocy którego utworzono stanowisko lekarza szkolnego.

16 marca 1909 r. w Warszawie zmarł Teodor Dunin (1854 r.) lekarz internista i działacz społeczny.

17 marca 1928 r. Polski Komitet Szczepień Ochronnych Polskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego podjął uchwałę o wprowadzeniu szczepień BCG w całym kraju, dzięki czemu w latach 1928–1929 szczepienia przybrały charakter masowy.

18 marca 1980 r. w Aylesbury (Wielka Brytania) zmarł sir Ludwig Guttmann (ur. 1899 r.), neurolog, pionier sportu inwalidów po II wojnie światowej.

19 do 20 marca 1927 r. odbył się w Warszawie pierwszy Walny Zjazd Sekcji Autonomicznej Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej.

19 marca 2022 r. w Zbrosławicach na Górnym Śląsku zmarł prof. Marian Zembala (ur. 1950 r.), wybitny polski kardiochirurg, pionier transplantacji płuca i płuco-serca w Polsce, minister zdrowia w 2015 r.

20 marca 1986 r. w Katowicach zmarł Józef Juszko (ur. 1914 r.) specjalista ortopedii i rehabilitacji medycznej, w latach 1967–1975 dyrektor Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach.

22 marca 1928 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezydenta RP o zakładach leczniczych.

22 marca 2018 r. w Łodzi zmarł Profesor Henryk M. Chmielewski (ur. 1934 r.), lekarz, specjalista w dziedzinie neurologii oraz terapii manualnej – uczeń Karela Lewitta i prekursor w kraju tego sposobu leczenia w schorzeniach kręgosłupa.

23 marca 1922 r. Sejm po raz pierwszy w Polsce uchwalił Ustawę o uzdrowiskach.

24 marca 1882 r. na forum Berlińskiego Towarzystwa Fizjologicznego Robert Koch (1843-1910) wygłosił doniesienie „O gruźlicy”, z którego następnie powstało doniesienie „etiologia gruźlicy”.

24 marca 1933 r. odbyło się w Warszawie pierwsze zebranie organizacyjne Towarzystwa Ogrodów Jordanowskich, które powstało z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół l-go Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie, przy ul. Bagatela 2 (zał. 1929).

27 marca 1845 r. urodził się w Lennep Wilhelm C. Roentgen, niemiecki fizyk, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1901 r. za odkrycie promieni (1895 r.) nazwanych jego nazwiskiem.

27 marca 2015 r. zmarł w Poznaniu Gerard Straburzyński (ur. 1930 r.), lekarz internista i balneolog, specjalista w zakresie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz fizjologii klinicznej.

28 do 29 marca 1926 r. odbyło się jedyne posiedzenie Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, powołanej 25 kwietnia 1925 r.

31 marca 1889 r. zmarł Teofil Kaczorowski (ur.1830 r.), internista, lekarz naczelny Szpitala Sióstr Miłosierdzia i lazaretu miejskiego w Poznaniu, twórca nauki o zakażeniu ogniskowym, wybitny znawca chorób zakaźnych.

31 marca 1989 r. w trakcie spotkania naukowo-szkoleniowego w Instytucie Rehabilitacji AWF w Krakowie, z inicjatywy prof. Jana Haftka (1928-2015), postanowiono powołać Polskie Towarzystwo Rehabilitacji (PTReh.).

Luty 2024

1 lutego 1950 r. dyrektorem Instytutu Przeciwgruźliczego została Janina Misiewicz (1883-1958), ówczesny dyrektor Szpitala Wolskiego w Warszawie, nazywana „ambasadorem polskiej ftyzjatrii”.

1 lutego 1951 r. w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym „Caritas” w Świebodzinie rozpoczął pracę mgr wf Zenon Piszczyński (1922-1997) specjalizujący się w rehabilitacji.

2 lutego 1944 r. w Auschwitz zginęła dr Maria Werkenthin (ur. 1901 r.), lekarka zaangażowana w działalność konspiracyjną, od 1927 r. kierownik przychodni przeciwgruźliczej w Szpitalu Wolskim w Warszawie.

3 lutego 1925 r. w Warszawie zostało powołane Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”.

3 lutego 1928 r. Janusz Zeyland zapoczątkował akcję szczepień noworodków w Poznaniu.

4 lutego 1965 r. w Lainz-Wiedniu zmarł Josef Kowarschik (ur. 1876 r.), jeden z najwybitniejszych twórców medycyny fizykalnej, pionier elektroterapii.

4 lutego 1979 r. w Warszawie zmarła Wiwa Jaroszewicz (ur. 1905 r.) lekarz ftyzjatra, profesor medycyny.

4 lutego 2022 r. rozpoczęły się w Pekinie XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Trwały do 20 lutego. Stolica Chin była pierwszym miastem w historii, w którym rozegrano zarówno letnie (2008), jak i zimowe igrzyska olimpijskie. Polska zdobyła jeden brązowy medal (Dawid Kubacki w skokach narciarskich na normalnej skoczni). To 23 medal zdobyty przez Polaków w historii startów olimpijskich w sportach zimowych. Dotąd zdobyliśmy 7 złotych, 7 srebrnych i 9 brązowych krążków olimpijskich.

5 lutego 1924 r. zakończyły się I Zimowe Igrzyska Olimpijskie we francuskim Chamonix. Trwały od 25 stycznia.

5 lutego 1929 r. rozpoczęły się międzynarodowe zawody narciarskie w Zakopanem zorganizowane z inicjatywy Komisji Lekarskiej Rady Naukowej WF.

6 lutego 1933 r. w CIWF w Warszawie rozpoczął się dwutygodniowy kurs (trwał do 18 lutego) celem przygotowania lekarzy do współpracy w dziedzinie wychowania fizycznego w szkolnictwie, oddziałach wojskowych, poradniach sportowo-lekarskich i stowarzyszeniach sportowych.

6 lutego 1969 r. prof. Wiktor Dega odebrał w Poznaniu Order Uśmiechu i tym samym został pierwszym w historii Kawalerem Orderu Uśmiechu.

6 lutego 2024 r. zmarł Profesor Jerzy Kiwerski (ur. 1397), zasłużona postać polskiej ortopedii i rehabilitacji, autor wielu podręczników, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji (w latach 2002-2008), wcześniej (1982-2002) mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie rehabilitacji medycznej. W latach 1992-1998 dyrektor naczelny Centrum Rehabilitacji w Konstancinie. Rektor Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. 

8 lutego 1941 r. w Zakopanem zmarł Antoni Kuczewski (ur. 1870 r.), lekarz, działacz społeczny, publicysta.

9 lutego 1930 r. obchodzono uroczyście jubileusz 10-lecia zorganizowanego sportu polskiego.

9 lutego 1973 r. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu została przekształcona w Akademię Wychowania Fizycznego.

9 lutego 1989 r. w Gdańsku zmarła Jadwiga Titz-Kosko (ur. 1902 r.), lekarka, w okresie międzywojennym organizatorka kursów gimnastyki korekcyjnej w Warszawie oraz lecznictwa reumatologicznego po wojnie.

10 lutego 1923 r. w Monachium zmarł Wilhelm C. Roentgen (ur. 1845 r.), niemiecki fizyk, laureat pierwszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1901 r. za odkrycie promieni (1895 r.) nazwanych jego nazwiskiem.

10 lutego 1937 r. w Worochcie rozpoczął się pierwszy Zjazd Polskich Lekarzy Sportowych, który trwał do 16 lutego.

10 lutego 2016 r. w Bielsko-Biała zmarł prof. Janusz Nowotny (ur. 1940 r.), lekarz i fizjoterapeuta, rektor AWF w Katowicach.

11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego – święto o charakterze chrześcijańskim ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 r. Celem jest uwrażliwienie ludzi na zapewnienie lepszej opieki chorym, dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej, włączenie w pomoc chorym wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych oraz popieranie zaangażowania wolontariatu.

13 lutego 1929 r. Aleksander Fleming po raz pierwszy przedstawił wyniki swoich badań dotyczących odkrycia penicyliny.

15 lutego 1927 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej WF.

15 lutego 1929 r. utworzono Polski Komitet Walki z Gośćcem, przemianowany w 1930 r. na Polskie Towarzystwo Zwalczania Reumatyzmu (PTZR).

16 lutego 1995 r. w Poznaniu zmarł prof. Wiktor Dega (ur. 1896 r.), twórca polskiej rehabilitacji.

17 lutego 1863 r. grupa obywateli Genewy powołała organizację humanitarną pn. Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym, dzisiejszy Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

19 lutego 1903 r. urodził się Aleksander Nauman, lekarz ftyzjatra, pionier rehabilitacji chorych z gruźlicą płuc. Zmarł w 1989 r.

19 lutego 1955 r. zmarł w Londynie Edgar Ferdinand Cyriax (ur. 1874 r.), angielsko-szwedzki lekarz ortopeda i fizjoterapeuta.

19 lutego obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej. Ustanowiony na pamiątkę urodzin Mikołaja Kopernika (1473-1543), polskiego astronoma, matematyka, ekonomisty, lekarza. Autora teorii heliocentrycznej, którą przedstawił w dziele O obrotach sfer niebieskich (1543). Jego prace dokonały przełomu i wywołały jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim.

21 lutego 1949 r. dyrektorem Zakładu Leczniczo-Wychowawczego „Caritas” w Świebodzinie został Mirosław Leśkiewicz (1910-1963)

22 lutego 1917 r. w Wiedniu zmarł Wilhelm Winternitz (ur. 1834 r.), lekarz neurolog i hydropata, określany „ojcem naukowej hydroterapii”.

22 lutego 1942 r. w Crikvenicy (uzdrowisko w Chorwacji) zmarł Władysław N. Medyński (1892 r.), polski lekarz psychiatra, doktor medycyny i filozofii, legionista, powstaniec śląski, kapitan lekarz rezerwy WP.

22 lutego 1990 r. zmarł w Warszawie prof. Julian K. Papierkowski (ur. 1908 r.), w czasie okupacji niemieckiej lekarz uzdrowiskowy i gminny w Iwoniczu, który przyczynił się do spopularyzowania tego kurortu.

23 lutego 1884 r. urodził się w Warszawie Kazimierz Funk (zm. 1967 r.), wybitny polski biochemik, odkrywca witamin oraz twórca nauki o nich.

23 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pomocy Potrzebującym.

24 lutego 2008 r. w Poznaniu zmarł Eligiusz Preisler (ur. 1908 r.), lekarz i nauczyciel akademicki, fizjolog wysiłku fizycznego, interesujący się mechanizmami adaptacji ustroju człowieka do obciążeń fizycznych.

26 lutego 1911 r. urodził się Zdzisław Zajączkowski, specjalista ortopedii i traumatologii oraz medycyny sportowej. Zmarł w 1997 r.

26 lutego 1917 r. w Lugano zmarł Antoni M. Gabryszewski (ur. 1864 r.), lekarz, doktor wszech nauk medycznych, docent chirurgii, pionier ortopedii.

27–28 lutego 1954 r. w Łodzi, w trakcie konferencji Sekcji Kardiologicznej Towarzystwa Internistów Polskich (TIP), powołano do życia Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK).

28 lutego 2022 r. w Lublinie zmarł dr hab. n. med. prof. UMLub Piotr J. Majcher – lekarz, kierownik Oddziału Rehabilitacji 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej w kadencji 2018-2023.

Styczeń 2024

2 stycznia 1904 r. w Kronberg im Taunus (Niemcy) zmarł Peter Dettweiler (ur. 1837 r.), lekarz, od 1876 r. dyrektor szpitala pulmonologicznego Falkenstein w Taunus.

4 stycznia 2010 r. w Warszawie zmarł prof. Jerzy Kuch (ur. 1931 r.), lekarz internista i kardiolog, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych.

4 stycznia 2012 r. w Warszawie zmarł prof. Jerzy Grossman (ur. 1936 r.), nauczyciel akademicki, pionier rehabilitacji dzieci z wrodzonymi zniekształceniami twarzo-czaszki.

5 stycznia 2009 r. zmarł  prof. Andrzej Seyfried (1922 r.), lekarz, specjalista w zakresie rehabilitacji, ortopedii, pionier reumatologii w Polsce.

5 stycznia 2014 r. zmarł prof. Stanisław Rudnicki (ur. 1929 r.), lekarz kardiolog, kontynuator Warszawskiej Akademickiej Szkoły Kardiologii prof. Zdzisława Askanasa (tzw. Szkoły Askanasa).

6 stycznia 1908 r. we Lwowie zmarł Józef A. Żuliński (ur. 1841 r.) działacz polityczny i społeczny, zaangażowany w działalność higieniczną w Galicji.

15 stycznia 1905 r. w Krakowie powołano Polskie Towarzystwo Balneologiczne.

16 stycznia 1889 r. zatwierdzono statut Zakopanego jako stacji klimatycznej.

17 stycznia 1892 r. urodził się we Lwowie Władysław Qlehla-Fuchs-Dybowski (od 1923 r. Dybowski).

18 stycznia 1878 r. w Krakowie zmarł Józef Dietl (ur. 1804 r.), polsko-austriacki lekarz, polityk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,  w latach 1866–1874 prezydent Krakowa.

18 stycznia 1885 r. we Lwowie zmarł Tadeusz Żuliński (ur. 1839 r.), lekarz, powstaniec styczniowy, od 1864 r. emigrant w Paryżu, gdzie zasłynął jako lekarz-filantrop, udzielając bezpłatnych porad medycznych lwowskiej biedocie.

19 stycznia 1939 r. w Krakowie zmarł Zygmunt Wyrobek (ur. 1872 r.), nauczyciel gimnastyki, zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju wychowania fizycznego oraz sportu szkolnego i idei skautingu w Krakowie.

19 stycznia 1994 r. w Katowicach zmarł prof. Wiktor Bross (ur. 1903 r.), chirurg, pionier torakochirurgii i współtwórca kardiochirurgii polskiej.

20 stycznia 1877 r. powstała „nowa” Komisja Balneologiczna, połączona z działającą jeszcze przez rok Komisją Balneologiczną Towarzystwa Naukowego.

20 stycznia 1933 r. w Warszawie urodził się Artur Dziak, lekarz, specjalista w zakresie ortopedii i medycyny sportowej, profesor nauk medycznych.

22 stycznia 2023 r. minęła 160 rocznica wybuchu najdłużej trwającego polskiego powstania narodowego. Powstanie styczniowe rozpoczęło się 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim (ziemie zaboru rosyjskiego) i 1 lutego na Litwie. Przyspieszyła go branka do wojska, dlatego nie wszystko było gotowe do jego skutecznego przeprowadzenia. Zasięgiem objęło Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Wzięło w nim udział ponad 200 tys. powstańców, stoczono ponad 1200 potyczek i bitew. Jednak przewaga militarna zaborcy, terror oraz brak poparcia walk powstańczych przez chłopów, wpłynęła na upadek zrywu niepodległościowego Polaków jesienią 1864 r.

24 stycznia 2018 r.  w Poznaniu zmarła Kazimiera Milanowska (ur. 1926 r.) pionierka rehabilitacji ofiar epidemii choroby Heinego-Medina, zasłużona przedstawicielka polskiej rehabilitacji.

24 stycznia 2021 r. zmarł dr Andrzej Rakowski (ur. 1941 r.), zasłużony nauczyciel terapii manualnej holistycznej, twórca tzw. „szkoły Rakowskiego”.

25 stycznia 1924 r. Rozpoczęły się I Zimowe Igrzyska Olimpijskie we francuskim Chamonix.

25 stycznia 1939 r. w Edynburgu zmarł Sir Robert William Philip (ur. 1857 r.), lekarz szkocki, od 1887 r. asystent profesora medycyny na Uniwersytecie Edynburskim.

28 stycznia 1927 r. z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego został utworzony Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWF i PW), działający przy Ministerstwie Spraw Wojskowych.

28 stycznia 1927 r. powołano do życia Radę Naukową Wychowania Fizycznego (RNWF), której przewodniczącym został Józef Piłsudski.

28 stycznia 1930 r. w Berlinie zmarł Konrad A. T. Biesalski, niemiecki ortopeda i działacz społeczny.

28 stycznia 1989 r. w Daytona Beach (Floryda, USA) zmarła Halina Konopacka-Matuszewska (ur. 1900 r.), sportsmenka, od 1935 r. redaktor naczelna czasopisma „Start”.

30 stycznia 1922 r. zmarł w Radebeul k. Drezna Friedrich E. Bilz (ur. 1842 r.), niemiecki naturopata, pionier medycyny naturalnej, propagator stosowania masażu leczniczego i hydroterapii.

30 stycznia 1962 r. w Rio de Janeiro zmarł Manoel Dias de Abreu  (ur. 1891 r.), brazylijski lekarz i naukowiec.

Grudzień 2023

1 grudnia 1872 r. w Ostrowie Wielkopolskim urodził się Jan Żniniewicz (zm. 1952 r.), lekarz balneolog, pionier nowoczesnej hydroterapii w Polsce.

1 grudnia 1903 r. w Łodzi urodził się Jerzy Konorski (1903-1973) polski neurofizjolog, neuropsycholog, współodkrywca i badacz odruchów warunkowych II typu.

2 grudnia 1928 r. w Warszawie uroczyście wmurowano akt erekcyjny oraz tablicę okolicznościową z okazji wybudowania CIWF.

2 grudnia 2006 r. zmarł Krzysztof Walicki (ur. 1933 r.), fizjoterapeuta, absolwent AWF w Warszawie. W latach 1951-1952 był członkiem organizacji „Drzazga”, działającej na terenie Warszawy, jednej z wielu nielegalnych organizacji młodzieżowych, mających na celu zapobiec sowietyzacji kraju.

3 grudnia 1982 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na mocy rezolucji 37/52 przyjęło Światowy Program Działania na rzecz Osób Niepełnosprawnych (World Programme of Action Concerning Disabled Persons).

4 grudnia 1938 r. w Krakowie zmarła Gertruda Kilos-Czorny (ur. 1913 r.) polska lekkoatletka, olimpijka, rekordzistka kraju specjalizująca się w biegach średnich.

4 grudnia 1980 r. w Cleveland (USA) została zamordowana Stanisława Walasiewicz (ur. 1911 r.), polska lekkoatletka, mistrzyni olimpijska w biegu na 100 m, wielokrotna rekordzistka świata.

6 grudnia 1867 r. w Montgeron zmarł Jean Pierre Flourens (ur. 1794 r.) francuski lekarz, fizjolog, neuroanatom, pionier znieczulenia, jeden z pionierów eksperymentalnych badań ośrodkowego układu nerwowego.

9 grudnia 1929 r. rozpoczął się w Warszawie pierwszy kurs z zakresu wychowania fizycznego zorganizowany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, który trwał dwa tygodnie.

9 grudnia 2015 r. w Warszawie zmarł prof. Jan Haftek (ur. 1928 r.), lekarz specjalista neurochirurgii i rehabilitacji, profesor medycyny, płk WP.

11 grudnia 1843 r. w Clausthal urodził się Robert Koch (zm. 1910 r.), lekarz, odkrywca prątka gruźlicy (prątek Kocha, 1882 r.), przecinkowca cholery, laseczki gronkowca, współtwórca mikrobiologii, laureat Nagrody Nobla (1905 r.).

12 grudnia 1805 r. zostało założone Towarzystwo Lekarskie Wileńskie, pierwsze polskie lekarskie towarzystwo naukowe.

12 grudnia 1812 r. w Mohylewie zmarł Franciszek L. Lafontaine (ur. 1756 r.), niemiecki lekarz, chirurg, lekarz wojskowy w armii Księstwa Warszawskiego.

13 grudnia 2022 r. zmarł prof. dr hab. Andrzej Zembaty (ur. 1935 r.), fizjoterapeuta, wieloletni naukowiec i dydaktyk AWF w Warszawie i Katowicach.

14 grudnia 1897 r. we Lwowie Antoni M. Gabryszewski (1864-1917) uzyskał jako pierwszy Polak stopień doktora habilitowanego z ortopedii.

14 grudnia 1906 r. powstało Gniazdo TG Sokół „Grażyna”. Było to piąte warszawskie towarzystwo sokole powstałe z żeńskiego zespołu gimnastycznego zakładu i szkoły gimnastycznej Heleny Reinschmidt (Prawdzic) Kuczalskiej.

16 grudnia 1926 r. prof. Ireneusz Wierzejewski, w 150 rocznicę urodzin P.H. Linga, zorganizował w Poznaniu sesję naukową poświęconą szwedzkiej metodzie.

18 grudnia 1969 r. w Londynie zmarł Władysław Dybowski (ur. 1892 r.), lekarz, pionier medycyny sportowej w Polsce.

18 grudnia 1987 r. w Świebodzinie zmarł Lech Wierusz (ur. 1917 r.), lekarz ortopeda, w latach 1946-1952 asystent w Klinice Ortopedycznej UP u prof. W. Degi.

18 grudnia 1995 r. zmarł Wiesław Kubiś (ur. 1934 r.), doktor nauk wychowania fizycznego, wieloletni przewodniczący Sekcji Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

22 grudnia 1889 r. w Krakowie zmarł Stanisław Z. Smoleński (ur. 1853 r.) lekarz balneolog, docent hydroterapii UJ w Krakowie, autor rozprawy o masażu (mięsieniu).

23 grudnia 1896 r. Eugeniusz Piasecki w UJ w Krakowie uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich.

24 grudnia 2004 r. w Londynie zmarła Elwira Seroczyńska (ur. 1931 r.), polska łyżwiarka szybka, wielokrotna mistrzyni Polski, uczestniczka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Squaw Valley (1960) i Innsbrucku (1964).

25 grudnia 1942 r. w Krakowie zmarł Odo Bujwid (ur. 1857 r.), pierwszy polski bakteriolog, pionier higieny i profilaktyki zdrowotnej, jeden z pierwszych polskich naukowców zajmujących się wytwórczością szczepionek leczniczych, w tym przeciwko wściekliźnie.

26 grudnia 1599 r. w Lublinie zmarł Wojciech Oczko (ur. 1537 r.), doktor medycyny i filozofii, nadworny lekarz królów polskich: Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy.

29 grudnia 1960 r. w Buenos Aires zginął tragicznie Stanisław Petkiewicz (ur. 1908 r.), łotewski biegacz długodystansowy, olimpijczyk w Amsterdamie w 1928 r. (7. m w biegu na 5000 m), od 1929 r. polski lekkoatleta, rywal Janusza Kusocińskiego.

31 grudnia 1907 r. w Kolonii zmarł Albert Hoffa (ur. 1859 r.), niemiecki lekarz, chirurg i ortopeda.

31 grudnia 1919 r. powołano do życia Radę Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesnej. Działała w latach 1919-1922, a w jej składzie znaleźli się lekarze, teoretycy i metodycy wychowania fizycznego, odgrywający w późniejszych latach istotna rolę w rozwoju tej dziedziny w Polsce międzywojennej.

31 grudnia 1944 r. zmarł w Otwocku dr Paweł Martyszewski (ur. 1884 r.) lekarz ftyzjatra, zaangażowany działacz społeczny w zapobieganiu i organizowaniu walki z gruźlicą w Polsce.

31 grudnia 2000 r. w Rabce zmarł prof. Tadeusz Mika (ur. 1928 r.), lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny fizykalnej.

Listopad 2023

1 listopada 1940 r. w Bolonii zmarł Vittorio Putti (ur. 1880 r.), włoski lekarz chirurg, twórca nowoczesnej ortopedii, zwolennik helioterapii.

1 listopada 1982 r. w Wieliczce zmarł Mieczysław Skulimowski (ur. 1930 r.), lekarz, pionier subterranoterapii w Polsce.

3 listopada 1962 r. z inicjatywy Zespołu Leczniczego Usprawniania Katedry Katedra Medycyny Rehabilitacyjnej AM w Poznaniu kierowanego przez Janinę Sikorską-Tomaszewską zorganizowano w Poznaniu I Krajowy Zjazd Absolwentów Wyższych Uczelni Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji.

3 listopada 1974 r. w Warszawie zmarł Bolesław Bartenbach (ur. 1897 r.), lekarz internista, opiekun polskiej reprezentacji podczas Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 1932 r.

4 listopada 1953 r. w imieniu instruktorów gimnastyki leczniczej z całego kraju mgr Maria Wikarjowa skierowała do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pismo z prośbą o utworzenie Sekcji Gimnastyki Leczniczej przy PTOiT, „aby w sposób zorganizowany i planowy w oparciu o pomoc lekarzy pogłębiać wiedzę z zakresu naszej specjalności”.

4 listopada 1989 r. w Nowym Jorku zmarł Howard A. Rusk (ur. 1901 r.), lekarz, twórca medycyny rehabilitacyjnej.

5 listopada 1929 r. rozpoczęła się działalność dydaktyczna w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie.

5 listopada 1985 r. w Zabrzu prof. Zbigniew Religa (1938-2009) przeprowadził pierwszy udany przeszczep serca w Polsce. Zabieg trwał 23 godziny. Pacjentem był Tadeusz Żytkiewicz, który niestety w wyniku sepsy zmarł po dwóch miesiącach.

6 listopada 1908 r. we Lwowie zmarł Antoni M. Durski (ur.  1854 r.), popularyzator gimnastyki, naczelnik sokol­stwa.

10 listopada 1493 r. urodził się Paracelsus (wł. Phillippus von Hohenheim), szwajcarski doktor medycyny, alchemik i filozof, nazywany „ojcem nowożytnej medycyny”.

10 listopada 1928 r. zarejestrowało się w Poznaniu Polskie Towarzystwo Ortopedyczne.

12 listopada 2023 r. w Elblągu zmarła Helena Pilejczyk (1931-2023) – polska łyżwiarka szybka, olimpijka (Squaw Valley 1960, Innsbruck 1964), 37-krtotna mistrzyni i 5-krotna wicemistrzyni Polski, 40-krotna rekordzistka kraju. Zdobywczyni brązowego medalu podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1960 r. oraz tzw. małego wicemistrzostwa świata w Östersund (1960).

13 listopada 1872 r. we Lwowie urodził się Eugeniusz Witold Piasecki, późniejszy lekarz, nauczyciel gimnastyki, teoretyk wychowania fizycznego, pierwszy docent higieny szkolnej, współtwórca terminologii harcerskiej.

13 listopada 2022 r. minęła 150 rocznica urodzin prof. Eugeniusza Piaseckiego, wybitnego polskiego lekarza i higienisty, wykładowcy akademickiego, dyrektora Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego, prekursora nowej dyscypliny naukowej – nauki o kulturze fizycznej. Postać zajmująca ważną pozycję wśród wybitnych Wielkopolan. Od 1981 r. patrona AWF w Poznaniu. Z tej okazji, w murach poznańskiej uczelni w dniu 15 listopada br. zorganizowano konferencję naukową pt. Eugeniusz Piasecki w 150 rocznicę urodzin.

15 listopada 1954 r. w Leysin zmarł Auguste Rollier (ur. 1874 r.), szwajcarski chirurg, pionier helioterapii w gruźlicy kości.

15 listopada 2022 r. Krajowa Rada Fizjoterapeutów, podjęła uchwałę w sprawie Roty ślubowania fizjoterapeutów, która uzupełniła Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty. Jej tekst stanowi Załącznik do uchwały nr 136/II KRF. Odtąd polscy fizjoterapeuci będą odbierać dokument PWZFz w sposób uroczysty, a główną częścią tego wydarzenia będzie złożenie ślubowania w obecności władz i członków KRF oraz starszych zawodowo koleżanek i kolegów. W ten sposób nasza grupa zawodowa dołączyła do innych zawodów zaufania publicznego, które uroczyście, poprzez ślubowanie przyjmują tytuł zawodowy.

17 listopada 1868 r. w Warszawie urodził się Ludwik K. Dydyński, lekarz neurolog i balneolog.

17 do 18 listopada 1928 r. prof. Ireneusz Wierzejewski zorganizował w Poznaniu I Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego.

17 do 19 listopada 2011 r. w Łodzi obradował XV Jubileuszowy Kongres PTF.

18 listopada 1876 r. w Budkach Nieznanowskich urodził się Walerian Sikorski (1876 r.), nauczyciel, metodyk i teoretyk wychowania fizycznego.

19 listopada 1989 r. w Warszawie zmarł Adam Kunicki (ur. 1903 r.), lekarz, neurochirurg, współtwórca krakowskiej i polskiej neurochirurgii.

22 listopada 1897 r. w Poznaniu urodził się Janusz Zeyland, jeden z najwybitniejszych polskich ftyzjatrów okresu międzywojennego, pionier szczepień BCG w Polsce.

22 listopada 1945 r. w Warszawie zmarł Olgierd H. Krukowski (ur. 1893), lekarz chorób zakaźnych, mikrobiolog, neurolog, neuropatolog, kręgarz.

22 do 24 listopada 1962 r. obradował w Poznaniu I Krajowy Zjazd Absolwentów Wyższych Uczelni Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji.

23 listopada 1902 r. powstało w Kościelisku koło Zakopanego sanatorium, założone przez ftyzjatrę Kazimierza Dłuskiego (1855–1930).

24 listopada 1906 r. w Berlinie zmarł Izydor Zabłudowski (ur. 1851 r.) lekarz, tytularny profesor masażu Uniwersytetu w Berlinie, kierownik uniwersyteckiego Zakładu Masażu Leczniczego.

24 listopada 1962 r. w Poznaniu w trakcie I Krajowego Zjazdu Absolwentów Wyższych Uczelni Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji utworzono przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Ogólnopolską Sekcję Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji. Pierwszą przewodniczącą Zarządu Sekcji została dr Maria Kozińska (kadencja 1963—1965).

25 listopada 1876 r. w Krakowie zmarł Fryderyk K. Skobel (ur. 1806 r.), lekarz chirurg, pierwszy przewodniczący Komisji Balneologicznej Krakowskiej w Oddziale Nauk Przyrodniczych i Ścisłych c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.

26 listopada 1957 r. zmarł w Iwoniczu dr Józef Aleksiewicz (ur. 1884 r.), lekarz o wszechstronnych zainteresowanych (m.in. ortopedia, balneologia), pionier rehabilitacji w Polsce.

28 listopada 1851 r. w Gräfenberg (Śląsk Austriacki) zmarł Vincenz Priessnitz (ur. 1799 r.), hydropata samouk, wskrzesiciel współczesnych metod hydroterapii. Jemu zawdzięczamy nazwę powszechnie używanego prysznica.

28 listopada 2018 r. Helena Kuczalska (1854-1927), pedagog, działaczka społeczna, pionierka i popularyzatorka wychowania fizycznego i sportu kobiet na ziemiach polskich, została patronką wodnego placu zabaw w Ciechocinku.

29 listopada 1929 r. dokonano uroczystego otwarcia Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie.

30 listopada 2010 r. zmarł prof. Adam Pąchalski (ur. 1926 r.), lekarz i społecznik, były prezes Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Październik 2023

1 października 1926 r. dr Wiktor Dega rozpoczął pracę w Studium Wychowania Fizycznego UP.

2 października 1995 r. w Katowicach zakończył się XI Kongres Fizjoterapii.

2 października 2014 r. w Dobrichovicach pod Pragą zmarł prof. Karel Lewit (ur.1916 r.) – czeski lekarz neurolog, twórca nowoczesnej, praskiej szkoły terapii manualnej.

3 października 1885 r. Zakopane zostało uznane jako stacja klimatyczna.

4 października 1799 r. w Gräfenberg na Śląsku Austriackim urodził się Vincenz Priessnitz, hydropata, twórca idei uzdrowicielskiej metody leczenia oraz naturalnego stylu życia.

4 do 6 października 1934 r. odbył się II Zjazd Nauczycieli Szkół Specjalnych Szkolnictwa Specjalnego, zorganizowany przez Sekcję Szkolnictwa Specjalnego ZNP i Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej.

4 października 2016 r. zmarła w Gdańsku Ewa Zeyland-Malawka (ur. 1928), profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, w której kierowała utworzoną przez siebie Pracownią Postawy Ciała.

4 października 2023 r. zmarł Profesor dr hab. Aleksander J. Ronikier (ur. 1942 r.), sportowiec, fizjoterapeuta, nauczyciel akademicki i działacz społeczny.

5 października 1982 r. w Warszawie zmarł Wacław Sidorowicz (ur. 1905 r.), lekarz, specjalista medycyny sportowej i chorób wewnętrznych, lekkoatleta, specjalizujący się w biegach średniodystansowych.

5 października 2001 r. w wieku 85 lat zmarł we Wrocławiu Adam Rosławski, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii.

6 października 1913 r. we Lwowie zmarł Edmund Cenar (ur. 1856 r.), lwowski nauczyciel wycho­wania fizycznego zaangażowany w rozwój ruchu higienicznego.

8 października 2018 r. w Warszawie zmarł Piotr M. Pawłowski (ur. 1966 r.), polski działacz społeczny pracujący na rzecz osób z niepełnosprawnością.

9 października 1920 r. poznański ortopeda, współtwórca standardu  rehabilitacji  w Polsce prof. Ireneusz Wierzejewski, został inspektorem sanitarnym Okręgu „Poznań” i „Pomorze”.

10 października 1919 r. dr Józef Aleksiewicz doprowadził do uruchomienia szpitala chirurgiczno-ortopedycznego oraz fabryki protez w Domu Inwalidy przy ul. Kleparowskiej we Lwowie.

10 października 1921 r. w Studium WF Uniwersytetu Poznańskiego rozpoczął się pierwszy roczny kurs wychowania fizycznego.

10 października 1929 r. w hotelu Crillon w Paryżu odbyło się spotkanie założycielskie jednego z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych stowarzyszeń chirurgicznych SICO (od 1936 r. SICOT – Société de Chirurgie Orthopédique Traumatologie – Międzynarodowe Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne).

10 października 1984 r. zmarł Józef Jankowiak (ur. 1904 r.), lekarz, profesor nauk medycznych, zasłużony dla polskich uzdrowisk balneolog i fizjoterapeuta.

10 października 1998 r. odbył się w Łodzi I Walny Zjazd Delegatów Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

10 do 12 października 2003 r. odbył się w Łodzi XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

11 października 1919 r. zarejestrowano Polski Związek Lekkiej Atletyki.

12 października 1919 r. w Sali Hotelu Francuskiego w Krakowie z inicjatywy  Stanisława Polakiewicza (1892–1983), został utworzony Polski Komitet Olimpijski, a dokładniej powołano komitet organizacyjny pn. „Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich”, który dopiero od 1920 r. funkcjonował jako Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich, a w 1925 r. przyjął obowiązującą do dziś nazwę – Polski Komitet Olimpijski (PKOl).

12 października 1923 r. w Poznaniu zmarł prof. Heliodor Święcicki (ur. 1854 r.), lekarz ginekolog, społecznik, filantrop, założyciel i pierwszy rektor Wszechnicy Piastowskiej (od 1920 r. Uniwersytetu Poznańskiego).

12 października obchodzimy Światowy Dzień Reumatyzmu ustanowiony w 1996 r. Choroby o podłożu reumatoidalnym są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie.

13 października 1859 r. w Częstochowie urodził się Józef M. Geisler, lekarz, łączący pracę zawodową z działalnością społeczna. Niezmordowany propagator otwockiego uzdrowiska oraz założyciel i działacz Towarzystwa Przyjaciół Otwocka.

13 do 14 października 1965 r. odbył się w Konstancinie i w Warszawie II Krajowy Zjazd Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji.

13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego ustanowiony Ustawą z dnia  8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

15 października 1913 r. w warszawskiej Szkole Gimnastyki i Masażu Heleny Kuczalskiej rozpoczął się pierwszy kurs kosmetyki manicure i pédicure.

16 października 1870 r. w Lappeenranta urodziła się Elizabeth (Elli) K. Björkstén (zm. 1947 r.), fińska reformatorka gimnastyki i twórczyni gimnastyki dla kobiet.

18 października 1953 r. polski pływak Marek Petrusewicz (1934-1992) wynikiem 1:10.9, został pierwszym w kraju rekordzistą świata w pływaniu. Rekord uzyskał na 100 m stylem klasycznym.

18 do 19 października 1974 r. w Warszawie odbywał się V Krajowy Zjazd Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji.

18 października 1990 r. urna z prochami zmarłej w Daytona Beach w USA Haliny Konopackiej (1900-1989), spoczęła na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

18 października obchodzony jest dzień św. Łukasza Ewangelisty, patrona środowisk medycznych, a także malarzy, pokrzywdzonych, ubogich i grzeszników. Wszystkim osobom wykonującym zawód medyczny składamy serdeczne życzenia zdrowia, realizacji planów zawodowych oraz nadziei na lepsze jutro.

19 do 22 grudnia 1925 r. obradował I Polski Zjazd Nauczycielstwa Szkół Specjalnych.

19 do 21 października 2007 r. we Wrocławiu obradował XIV Międzynarodowy Kongres PTF pn. Kierunki rozwoju fizjoterapii.

21 października 1936 r. Rada Wydziału Lekarskiego UP uchwaliła projekt nowego statutu Studium WF UP.

21 października 1939 r. zmarł Jędrzej Krukierka (ur. 1870 r.), przewodniczący spółki pn. Żegiestów Zdrój, która w 1921 r. nabyła uzdrowisko Żegiestów i podniosła ten kurort z ruin.

22 października 1870 r. Wenanty Piasecki (1832–1909) pionier wychowania fizycznego, jeden z pierwszych krzewicieli fizjoterapii oraz hydroterapii w Galicji, uzyskał w UJ w Krakowie stopień doktora wszech nauk lekarskich.

22 października 2003 r. w White Stone w Wirginii, zmarła Dorothea W. Barthel (ur. 1911 r.), amerykańska fizjoterapeutka, współautorka skali Barthel.

24 października 1926 r. odbyły się w Warszawie obchody 20-lecia gniazda sokolego „Grażyna” – pierwszej samodzielnej kobiecej organizacji gimnastycznej w Polsce, która wychowała wiele mistrzyń i rekordzistek Polski.

24 października 1927 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dotyczące stosunku szkół do stowarzyszeń gimnastyczno-sportowych i udziału młodzieży szkolnej w zawodach gimnastyczno-sportowych.

25 października 1934 r. zmarł dr Zenon Pelczar wieloletni lekarz zdrojowy, pionier leczenia schorzeń układu krążenia w zdrojowiskach solankowych.

26 do 27 października 1950 r. z inicjatywy GKKF, który nadzorował uczelnie wychowania fizycznego, odbyła się pierwsza krajowa narada rektorów, kierowników wychowawczych i administracyjnych wyższych szkół wychowania fizycznego oraz AWF w Warszawie.

26 października 1998 r. w Poznaniu zmarła doc. dr hab. Janina Tomaszewska (ur. 1911 r.), wybitny lekarz i fizjoterapeuta, emerytowany długoletni  kierownik Kliniki Rehabilitacji Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM w Poznaniu oraz Zakładu Rehabilitacji Ruchowej AWF w Poznaniu.

29 października 1933 r. w Paryżu zmarł Albert Calmette (ur. 1863 r.), francuski lekarz, bakteriolog i immunolog.

29 października obchodzimy Światowy Dzień Udaru Mózgu.

30 października 1918 r. weszła w życie Instrukcja dla lekarzy szkolnych w zakładach naukowych męskich i żeńskich przygotowana przez komisję międzyministerialną dla spraw higieny szkolnej.

30 października 1918 r. dekretem Rady Regencyjnej rozwiązano Ministerstwo Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy, gdyż nie spełniało ono swego zadania jako centralny organ zarządzający służbą zdrowia.

31 października do 1 listopada 1926 r. obradował w Brukseli II Międzynarodowy Kongres Komitetu Cichych Sportów (Comité International des Sports Silencieux – CISS). Polska została członkiem założycielem tej organizacji.

Wrzesień 2023

1 wrześniu 1926 r. z inicjatywy krakowskiej YMCA otwarto w Krakowie nowo wybudowany Dom Sportowy.

1 do 3 września 1929 r. odbywał II Lekarski Kurs Wakacyjny w Ciechocinku.

1 do 2 września 1984 r. podczas VIII Krajowego Kongresu Fizjoterapii w Kamieniu Pomorskim odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Fizjoterapii.

1 września 2023 r. obchodzimy 84 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. W ciągu 6 lat działań wojennych lub zaraz po wojnie w różnych miejscach kraju i świata zginęło wielu pionierów polskiej rehabilitacji, którzy stworzyli w okresie międzywojennym podwaliny pod tę nową dziedzinę medycyny. Uniemożliwiło to dalszy rozwój i szerszą popularyzację stworzonych przez nich metod wykorzystywanych w rehabilitacji zwłaszcza z zakresu chirurgii, ortopedii i protetyki, balneologii i fizjoterapii, ftyzjatrii, fizjologii i medycyny sportowej, antropologii, organizacji i metodyki wychowania fizycznego oraz sportu.

2 września 1883 r. w Przerowie (Czechy) urodził się Rudolf Weigl, prekursor zastosowania owadów (wszy odzieżowej) jako zwierzęcia laboratoryjnego do hodowli bakterii wywołującej tyfus. W 1921 r. odkrył szczepionkę przeciw tyfusowi. Zmarł 11 sierpnia 1957 r.

2 do 4 września 1928 r. odbywał się w Ciechocinku I Kurs dokształcający dla lekarzy, który stał się coroczną imprezą.

2 września 1937 r. zmarł baron Pierre de Coubertin (ur. 1863 r.), twórca  nowożytnego ruchu olimpijskiego.

2 do 4 września 1977 r. w Krakowie obradował VI Krajowy Zjazd Fizjoterapii zorganizowany przez Sekcję Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

3 września 2001 r. zmarła Urszula Kowieska (ur. 1948 r.), autorka wielu prac nt. historii rehabilitacji, w tym znanej pozycji wśród fizjoterapeutów pt. Wybór tekstów z historii kultury fizycznej i rehabilitacji (AWF Wrocław 1997).

3 do 5 września w 1934 r. Polacy wzięli udział w Międzynarodowym Kongresie Medycyny Wychowania Fizycznego i Sportu w Chamonix.

4 września 1929 r. w Inowrocławiu, w trakcie trwania VII Powszechnego Zjazdu Higienistów Polskich, uruchomiono „Wielki” Zakład Przyrodoleczniczy.

4 września 1971 r. w Olsztynie zmarła Wanda Czarnocka-Karpińska (ur. 1894 r.), autorka prac z dziedziny medycyny sportowej, taterniczka i alpinistka, w latach 1932-1939 pracownik CIWF w Warszawie.

4 do 6 września 1934 r. odbył się w Warszawie IX Zjazd Międzynarodowego Związku Przeciwgruźliczego. Wzięło w nim udział 905 osób z 36 państw, w tym 486 Polaków.

5 września 1919 r. w Krynicy zmarł Henryk Ebers (1855 r.), lekarz, hydroterapeuta, jeden z pionierów przyrodolecznictwa na ziemiach polskich.

5 września 2021 r. zakończyła się XVI edycja Letnich Igrzysk Paraolimpijskich rozgrywanych w Tokio.

6 września 1924 r. Wiktor Dega otrzymał dyplom dra wszech nauk lekarskich Uniwersytetu Poznańskiego i tym samym rozpoczął, jako asystent prof. I. Wierzejewskiego, wymarzoną specjalizację z chirurgii ortopedycznej oraz pracę naukową.

6 września 1930 r. rozpoczął się w Inowrocławiu I Polski Zjazd w Sprawie Badania i Zwalczania Reumatyzmu zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Zwalczania Reumatyzmu.

6 września 1945 r. odbył się pierwszy wykład na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej.

6 września 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. i podpisaną przez polski rząd 20 marca 2007 r.

7 września 1854 r. urodziła się Helena Prawdzic-Kuczalska, pionierka wychowania fizycznego i fizjoterapii w Polsce, prekursorka kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego i specjalistów gimnastyki leczniczej, propagatorka gimnastyki szwedzkiej i sportu kobiet w Polsce. Zmarła 27 kwietnia 1927 r.

8 września 1919 r. urodził się Stanisław Ornowski, specjalista chorób płuc i gruźlicy oraz w zakresie organizacji ochrony zdrowia. Zmarł 9 sierpnia 1990 r.

8 września 1935 r. we Lwowie odbyła się pierwsza w Polsce operacja wycięcia dolnego płata prawego płuca u młodej kobiety, cierpiącej na rozstrzenie oskrzeli.

8 września 2021 r. w wieku 64 lat zmarł Leszek Magiera, zasłużony nauczyciel masażu, twórca programu nauczania masażu klasycznego, masażu segmentalnego, metodyki automasażu klasycznego, punktowego chińskiego, relaksacyjnego, refleksoterapii stopy, ręki i ucha oraz automasażu leczniczego w kilkudziesięciu jednostkach chorobowych.

8 września obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapii, ustanowiony od 1996 r. jako symbol solidarności i jedności wszystkich fizjoterapeutów, bez względu na to w jakiej części świata pracują. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ właśnie 8 września 1951 r. postała Światowa Konfederacja Fizjoterapii, (WCPT), obecnie znana jako World Physiotherapy (WP). Co roku wybierane jest inne hasło przewodnie, które promuje fizjoterapię i związane z nią zagadnienia. W 2023 r. Światowy Dzień Fizjoterapii promuje rolę fizjoterapii i fizjoterapeutów w leczeniu różnych postaci zapalenia stawów. Z tej okazji polskim fizjoterapeutom składamy serdeczne życzenia zdrowia, realizacji zawodowych planów, aby ich praca była doceniania przez pacjentów, przełożonych i decydentów w systemie ochrony zdrowia.

9 września 1911 r. we Lwowie urodziła się Janina Sikorska-Tomaszewska, fizjoterapeutka i lekarka. Wniosła szczególny wkład w zakresie szkolenia pierwszych specjalistów rehabilitacji, zarówno lekarzy, jak i magistrów wychowania fizycznego. Zmarła 26 października 1998 r.

10 września 1933 r. w Poznaniu rozpoczął się XIV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich i równocześnie V Wszechsłowiański Kongres Medyków oraz IV Zjazd Lekarzy Słowiańskich, połączony z wystawą prezentującą dorobek nauk medycznych oraz wychowania fizycznego.

10 września 2009 r. rozpoczął się w Warszawie I Międzynarodowy Kongres pn. Rehabilitacja Polska.

10 do 12 września 1999 r. w Łodzi obradował X Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

11 września 2021 r. rozpoczął się w Warszawie Ogólnopolski Protest Pracowników Ochrony Zdrowia, w którym uczestniczyli także fizjoterapeuci.

11 do 13 września 1926 r. we Lwowie podczas Targów Wschodnich odbył się II Zjazd Przeciwgruźliczy.

12 września 1913 r. w Oakville (USA) urodził się James Cleveland Owens, amerykański lekkoatleta, czterokrotny mistrz olimpijski z Berlina (1936) w biegu na 100 i 200 m, 4×100 m oraz w skoku w dal, wielokrotny rekordzista świata. Zmarł w 1980 r.

12 września 1943 r. nacjonaliści spod znaku Ukraińskiej Powstańczej Armii, których ofiarą była ludność polska, wydali wyrok śmierci na polskiego profesora ortopedę Adama Grucę (1893-1983).

12 września 2019 r. zmarł Tadeusz Skolimowski (ur. 1938 r.) wychowawca wielu pokoleń studentów, niekwestionowany autorytet wśród polskich fizjoterapeutów.

12 do 13 września 1933 r. obradował w Poznaniu IV Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radjologicznego.

14 września 1930 r. w Liège rozpoczął się V Międzynarodowy Kongres Przyrodolecznictwa (Fizjoterapeutyczny), który trwał pięć dni.

12 do 14 września 1971 r. obradował we Wrocławiu IV Krajowy Zjazd Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji.

14 września 1973 r. w Warszawie zmarł Jerzy Konorski (ur. 1903) polski neurofizjolog, neuropsycholog, w latach 1931-1933 uczeń Iwana Pawłowa, wraz ze Stefanem Millerem (1903-1943) odkrył i badał odruchy warunkowe II typu, zwane obecnie odruchami instrumentalnymi.

15 września 1944 r. w Powstaniu Warszawskim wraz z żoną i córką zginał prof. Edward Loth (ur. 1884 r.), zasłużony dla polskiej nauki naukowiec w zakresie anatomii i antropologii.

15 września 1989 r. w Zakopanem zmarł Wit M. Rzepecki (ur. 1909 r.), profesor medycyny, chirurg i torakochirurg, twórca polskiej torakoplastyki.

16 do 18 września 2022 r. odbywały się w Konstancinie Zdrój XVI Jesienne Dni Fizjoterapii. To cykliczna konferencja naukowa połączona z warsztatami praktycznymi, organizowana wspólnie przez oddział mazowiecki, podkarpacki i lubelski PTF. Jak co roku uczestniczyło w niej wielu fizjoterapeutów z kraju. Tym razem hasło przewodnie brzmiało Profilaktyka. Wielkie wyzwanie współczesnej fizjoterapii.

17 września 1939 r. dr Wiktor Dega (1896-1995) wraz ze szpitalem polowym, w którym pracował, dostał się do niewoli i znalazł się w Łowiczu.

18 września 1901 r. Minister Wyznań i Oświecenia Galicji reskryptem zatwierdził akt habilitacji dr. Edmunda Kowalskiego (1859–1942) z hydroterapii.

18 do 21 września 1949 r. w Łodzi trwał drugi po wojnie zjazd przeciwgruźliczy.

18 września 2021 r. podczas Ogólnopolskiego Protestu Pracowników Ochrony Zdrowia w Białym Miasteczku 2.0 doszło do śmierci mężczyzny, który dokonał samookaleczenia.

20 września 1922 r. doc. Eugeniusz Piasecki otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

20 września 1925 r. w Warszawie urodził się Tadeusz Myśliborski, wybitny specjalista z zakresu protetyki i ortotyki. Zmarł w 1990 r.

20 do 22 września 1931 r. odbył się w Zakopanem IV Zjazd Przeciwgruźliczy.

22 września 1939 r. w Nowikach został zamordowany przez żołnierzy radzieckich gen. bryg. Józef Olszyna-Wilczyński (ur. 1890), w latach 1935–1937 dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

22 września 1979 r. w Warszawie zmarła dr Janina Doroszewska (ur. 1900 r.), pedagog, specjalistka z zakresu pedagogiki terapeutycznej oraz kształcenia nauczycieli mających uczyć w szkołach specjalnych.

22 do 26 września 1926 r. w Katowicach zorganizowano pierwszy ogólnopolski zjazd naukowy na Śląsku. Był to Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Przyrodników, w którym uczestniczyło 500 lekarzy.

23 września 1905 r. w Krakowie zmarł Edward Sas-Korczyński (ur. 1844 r.), polski lekarz internista, poseł-wirylista do Sejmu Krajowego Galicji VI kadencji.

23 do 25 września 1947 r. Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą zorganizowało we Wrocławiu pierwszy po wojnie, a ósmy w historii zjazd przeciwgruźliczy.

25 września 1974 r. w Warszawie zmarł Zdzisław Askanas (ur. 1910 r.), lekarz kardiolog, w 1939 r. obrońca Twierdzy Modlin, działacz konspiracji antyniemieckiej, uczestnik Powstania Warszawskiego.

25 do 27 września 1981 r. odbył się w Gdańsku VII Krajowy Zjazd Fizjoterapii.

25 września 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Po raz pierwszy w historii, polscy fizjoterapeuci uzyskali akt prawy regulujący ich zawód. Dokument reguluje m.in. zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty w tym: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego i podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także wprowadził samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Określił szczegółowo wymagania, jakie musi spełniać osoba, która ma prawo wykonywać ten zawód oraz wprowadza Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

26 września 1909 r. Minister Wyznań i Oświecenia Galicji reskryptem zatwierdził akt habilitacyjny dra Eugeniusza Piaseckiego na docenta prywatnego higieny szkolnej.

26 do 29 września 1929 r. obradował w Wilnie XIII Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich.

27 września 1981 r. w Grudziądzu zginął tragicznie Bronisław Malinowski (ur. 1951 r.), czołowy polski lekkoatleta, biegacz średnio- i długodystansowy, trzykrotny olimpijczyk (Monachium 1972, Montreal 1976, Moskwa 1980).

28 września 1895 r. w Saint-Cloud we Francji zmarł Louis Pasteur (ur. 1822 r.), francuski chemik i prekursor mikrobiologii.

29 września 1884 r. w Warszawie urodziła się Eleonora Reicher, pionierka rehabilitacji, autorka pracy pt. O działaniu ćwiczeń cielesnych na ustrój ludzi zdrowych chorych. Zmarła 12 marca 1973 r.

29 września 1944 r. w Evanston (Illinois, USA) zmarł Douglas C. McMurtie (ur. 1888 r.), prezydent Federacji Stowarzyszeń na rzecz Kalek, dyrektora Instytutu Czerwonego Krzyża, twórca Szkoły Reedukacji i Rehabilitacji Inwalidów Wojennych. Autor pojęcia rehabilitacja we współczesnym znaczeniu.

Sierpień 2023

1 do 3 sierpnia 1898 r. w Poznaniu miał odbyć się VIII Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich. Został jednak w ostatniej chwili odwołany przez władze niemieckie.

2 do 5 sierpnia w 1928 r. w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie obradował Międzynarodowy Kongres Wychowania Fizycznego i Sportu.

4 sierpnia 1890 r. w czasie obrad Międzynarodowego Kongresu Medycznego w Berlinie Robert Koch podał do wiadomości otrzymanie „Orginalflüssigkeit” (w Polsce nazywany „limfą”) i uzyskanie pomyślnych wyników leczenia gruźlicy u świnek morskich.

5 sierpnia 1894 r. w Zakopanem odbył się zjazd założycielski gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

5 sierpnia 1944 r. w Szpitalu Wolskim w Warszawie hitlerowcy zastrzelili wielu pacjentów, studentów i pracowników. Tylko nielicznym chorym, pielęgniarkom, a zwłaszcza lekarzom udało się uniknąć zagłady.

5 sierpnia 1944 r. podczas masakry w Szpitalu Wolskim w Warszawie został zamordowany Janusz Zeyland (ur. 1897 r.), jeden z najwybitniejszych polskich ftyzjatrów okresu międzywojennego, pionier szczepień BCG w Polsce.

5 sierpnia 1944 r. podczas tragedii w Szpitalu Wolskim, gdzie hitlerowcy zastrzelili wielu pacjentów, studentów i pracowników zginął m.in. Olgierd Sokołowski (1885-1944), polski lekarz ftyzjatra.

5 sierpnia 2022 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m.in. rezygnację z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego i z Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Jak tłumaczył w czasie prac sejmowych wiceminister zdrowia Piotr Bromber, likwidacja tych egzaminów umożliwi szybszy dostęp do zawodu fizjoterapeuty i ratownika medycznego i znacznie przyspieszy wejście na rynek pracy fizjoterapeutów i ratowników medycznych. Aby przepisy weszły w życie, ustawa musi zostać podpisana przez Prezydenta RP.

6 sierpnia 1881 r. w Lochfield koło Darvel w East Ayrshire (Szkocja) urodził się Aleksander Fleming (zm. 1955 r.), lekarz bakteriolog, odkrywca lizozymu i penicyliny. Należy do panteonu największych odkrywców w medycynie.

7 sierpnia 1942 r. to prawdopodobna data śmierci w Treblince Janusza Korczaka (właśc. Henryka Goldszmita, ur. 1878 lub 1879 r. w Warszawie), polsko-żydowskiego lekarza, pedagoga, pisarza, publicysty, działacza społecznego, teoretyka i praktyka wychowania, twórcy oryginalnego systemu pracy z dziećmi, opartego na partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania.

8 sierpnia 2021 r. zakończyły się XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Miasto po raz drugi w historii gościło olimpijczyków, którzy stolicę Japonii odwiedzili już w 1964 r.

8 sierpnia 2023 r. po trzech latach na stanowisku ministra zdrowia Adam Niedzielski złożył rezygnację. Premier Rządu RP przyjął rezygnację i zaproponował, aby resort zdrowia objęła Katarzyna Sójka, lekarz, specjalista chorób wewnętrznych.

10 sierpnia 1896 r. w Czerkasach urodziła się Eugenia Lewicka, lekarka i fizjoterapeutka związana z CIWF od początku jego powstania, prekursorka polskiej medycyny sportowej, propagatorka sportu kobiet.

10 sierpnia 1899 r. w Nałęczowie zmarł Konrad Chmielewski (ur. 1838 r.), lekarz, powstaniec, wskrzesiciel uzdrowiska w Nałęczowie.

10 do 17 sierpnia 1924 r. po raz pierwszy w historii reprezentacja polskich niepełnosprawnych wzięła udział w międzynarodowych zawodach. Ekipa głuchoniemych licząca 5 sportowców wystartowała w I Międzynarodowych Igrzyskach Niesłyszących w Paryżu.

11 sierpnia 1957 r. w Zakopanem zmarł Rudolf Weigl <Weigel> (ur. 1883 r.), polski biolog, który w 1921 r., po latach badań i eksperymentów, stworzył skuteczną szczepionkę przeciwko tyfusowi plamistemu.

13 sierpnia 1945 r. w Edynburgu zmarł Stanisław Rouppert (ur. 1887 r.), lekarz, gen. brygady, doktor nauk.

14 sierpnia 1826 r. niedaleko Strzelina urodził się Hermann Brehmer, niemiecki lekarz, pionier klimatyczno-dietetycznego leczenia gruźlicy. W połowie był Polakiem, synem Ślązaczki nazwiskiem Kążecka.

14 do 15 sierpnia 1927 r. zorganizowano pierwsze zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo Polski głuchoniemych. Okazją były obchody pięciolecia Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchoniemych.

16 sierpnia 1924 r. w Paryżu Eugène Rubens-Alcais (1884-1963) i Antoine Dresse (1902-1998) utworzyli Międzynarodowy Komitet Sportu dla Głuchych (CISS). Organizacja zrzeszała w początkowym okresie 41 narodowych organizacji sportowych niesłyszących.

16 sierpnia 1973 r. w Hyannis (USA) zmarł Selman Abraham Waksman (ur. 1888 r.), pochodzący z Ukrainy amerykański mikrobiolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny (1952).

17 sierpnia 1998 r. pod Przybiernowem (woj. zachodniopomorskie) zginęli tragicznie Władysław Komar (ur. 1940 r.) oraz Tadeusz Ślusarski (ur. 1950 r.), polscy lekkoatleci, rekordziści Polski, medaliści igrzysk olimpijskich.

18 do 26 sierpnia 1928 r. 9-osobowa reprezentacja Polski brała udział w II Igrzyskach Sportowych Głuchoniemych w Amsterdamie.

18 sierpnia 2006 r. zmarł w Warszawie prof. Andrzej Madeyski (ur. 1924 r.), absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1951), inżynier balneologii, w latach 1964-1982 kierownik Zakładu Balneotechniki w Warszawie – Instytutu Balneoklimatycznego.

22 sierpnia 1877 r. urodził się w Warszawie Szymon T. Starkiewicz, lekarz pediatra, wolnomularz i społecznik, pionier kompleksowej rehabilitacji dzieci w Polsce.

22 sierpnia 1986 r. w Warszawie zmarł doc. Jerzy Choróbski (ur. 1902 r.), pionier neurochirurgii i neurofizjologii.

23 sierpnia 1938 r. na mocy Ustawy Sejmowej CIWF w Warszawie został przekształcony w wojskową szkołę akademicką pod nazwą Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.

24 sierpnia 1928 r. w Amsterdamie odbył się III Międzynarodowy Kongres Sportowy Głuchoniemych. W trakcie obrad Kazimierz Włostowski, delegat Polskiego Związku Sportowego Głuchoniemych został wybrany na pierwszego asesora Międzynarodowego Komitetu Cichych Sportów (CISS).

24 do 27 sierpnia 1939 r. odbywały się w Sztokholmie V Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Głuchoniemych. Reprezentacja Polski w 15-osobowym składzie zdobyła 4 brązowe medale.

24 sierpnia 1945 r. na mocy dekretu Rady Ministrów i prezydium Krajowej Rady Narodowej, dwie wrocławskie uczelnie – Uniwersytet wraz z Politechniką, zostały przekształcone na polskie państwowe szkoły akademickie.

24 sierpnia 1958 r. w Połczynie-Zdrój zmarł Roman K. Rettinger (ur. 1899 r.), lekarz, kapitan służby stałej WP, sportowiec.

24 sierpnia 2021 r. rozpoczęły się XVI Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio.

25 sierpnia 1909 r. w Linz (Austria) zmarł Wenanty Piasecki (ur. 1832 r.), lekarz (doktor medycyny, docent gimnastyki) i jeden z pierwszych na ziemiach polskich wszechstronnie wykształconych nauczycieli wychowania fizycznego.

25 do 30 sierpnia 1957 r. Polacy po raz pierwszy po wojnie wystartowali w Światowych Igrzyskach Głuchoniemych. Zawody zorganizowano w Mediolanie i uczestniczyło w nich 635 sportowców z 25 państw. Polskę reprezentowało 27 zawodników, którzy zdobyli 14 medali (4 złote, 5 srebrnych, 5 brązowych).

26 sierpnia 1906 r. urodził się w Białymstoku Albert B. Sabin, lekarz polsko-żydowskiego pochodzenia, który wynalazł kolejną wersję szczepionki przeciwko wirusowi polio.

26 sierpnia 1932 r. w Otwocku zmarł Samuel Goldflam (ur. 1852 r.) wybitny polski neurolog, który jako pierwszy opisał m.in. miastenię (chorobę Ebego-Goldflama) oraz przedstawił obraz kliniczny i hipotezy dotyczące etiologii chromania przestankowego.

29 sierpnia 1925 r. w Warszawie zmarł Teodor Heryng (ur. 1847 r.) polski lekarz laryngolog, propagator stosowania terapii inhalacyjnej (wziewań leków antyseptycznych) w leczeniu gruźlicy górnych dróg oddechowych.

29 sierpnia 2021 r. zmarł Jacques Rogge (ur. 2 maja 1942 r. w Gandawie), ortopeda i lekarz sportowy, przez 12 lat przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl).

31 sierpnia 1939 r. prof. Stanisław W. Ciechanowski (1869-1945), lekarz anatomopatolog i działacz społeczny w dziedzinie kultury fizycznej przeszedł na emeryturę.

31 sierpnia 1997 r. zmarł Zenon Piszczyński (ur. 1922 r.), absolwent WSWF w Poznaniu, mgr wychowania fizycznego (1950).