e-Słownik

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY FIZJOTERAPEUTÓW POLSKICH

©Copyright 2016 by Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Redakcja: Mariusz Migała, Sławomir Jandziś, Beata Skolik

Opracowanie techniczne: Paula Migała, Dariusz Jasiński


           Wypełnij i wyślij do nas:             FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

                                                                       FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY


Niechaj nie mówią obcy o nas, żeśmy zerwali <dawną z grobami zażyłość> i o przeszłość naszą już nie dbamy” (Heliodor Święcicki)

 

Prezentowany e-Słownik zawiera 128 biogramów polskich fizjoterapeutów i na bieżąco jest rozbudowywany. Hasła biograficzne zostały przygotowane w oparciu o informacje uzyskane drogą poszukiwań i weryfikacji danych, zawartych w publikacjach, aktach osobowych, wspomnieniach pośmiertnych, a także na podstawie przesłanych do redakcji formularzy zgłoszeniowych. W zamieszczonych opisach zamiast typowej chronologii zastosowano uporządkowanie tematyczne, tak, by życiorysy zachowały jednolity charakter. W kolejności przedstawiono etapy kształcenia, w tym studia podyplomowe, staże i stypendia, stopnie i tytuły naukowe. Opisano przebieg pracy zawodowej, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje. Większą część biogramu zajmuje działalność naukowa, tj. obszar badań, publikacje, udział w kongresach i konferencjach. Całość kończy opis pracy dydaktycznej, udział w towarzystwach naukowych, a także zaangażowanie społeczne i zainteresowania pozazawodowe. Zróżnicowanie objętości biogramów wynika z indywidualnego wypełnienia przygotowanego formularza przez opisywane osoby lub z faktu, że dotychczasowa kariera była niezwykle bogata i owocna.

W miarę możliwości staramy się na bieżąco aktualizować informacje, jednak by biogram był aktualny i pełny, zależy to głównie od zaangażowania osób biografowanych. Dlatego zachęcamy Państwa do wypełniania na bieżąco dołączonego formularza uzupełniającego i przesyłania do redakcji, bowiem w 2022 r. zamierzamy wydać Słownik w formie książkowej. Ponawiamy także apel o przygotowanie biogramów osób (formularz zgłoszeniowy), które znaliście, z którymi pracowaliście, a które nie są już czynne zawodowo lub nie żyją. Pozwoli nam to na wytyczenie kierunku prac nad Słownikiem w przyszłości. Pozostając z nadzieją, że apel znajdzie odzew, życzymy przyjemnej i ciekawej lektury.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Zespół redakcyjny


A

Adamczyk Wacław

Aleksandrowicz Krzysztof

Andruszkiewicz Stanisław

Andrzejewski Waldemar

B

Bauer Aleksandra

Bączkowicz Dawid

Beck Jerzy

Bogacz Katarzyna

Bolach Bartosz

Bolach Eugeniusz

C

Chorzępa Wiesław

Chydziński Wojciech

Chyliński Piotr

Ciechomski Jarosław

Curyło Marta

Curyło Mateusz

Cytowicz-Karpiłowska Wirginia

Czaczkowski Jan

Czamara Andrzej

Czaprowski Dariusz

D

Dąbrowska Grażyna

Demczuk-Włodarczyk Ewa

Dobkowicz Janina

Dobosiewicz Krystyna M.

Domagalska-Szopa Małgorzata

Dybek Tomasz

E

F

G

Gajda-Krajczy Ewa

Gieremek Krzysztof

Grodner Maria R.

Gruszczyński Włodzimierz

H

Hagner-Derengowska Magdalena

Hałas Ireneusz

I

Ilnicka Lidia

J

Jandziś Eugeniusz

Jandziś Sławomir

Janota Jan

Jaruga Maciej

Jaruga Maria

Jasięga Jarosław

Jasiński Ryszard

Jezierski Czesław

K

Kaczorowska Antonina

Kasperczyk Tadeusz

Kassolik Krzysztof

Katan Aleksandra

Kiebzak Wojciech

Kiljański Marek

Krajczy Marcin

Krajczy Edyta

Kubiś Wiesław

Kutzner-Kozińska Maria

Kużdżał Adrian

Kwiatkowski Piotr

L

Lachowa Janina

Lorenc Roman

Ł

Maciantowicz Urszula

Magiera Leszek

Maicki Tomasz

Majewski Stanisław J.

Marchewka Anna

Marszałek Sławomir

Matyja Małgorzata

Mayówna Jadwiga

Migała Mariusz

Mika Anna

Mika Piotr

Mikołajewska Emilia

Molik Bartosz

Mraz Maciej

Mraz Małgorzata

Musur-Grieve Maria

N

Nowobilski Roman

Nowotny Janusz

O

Opuchlik Anna

Orzech Janusz

Ostrowska Bożena

P

Pabisiak Anna

Pawlak Henryk

Permoda Andrzej

Pieniążek Marek

Piszczyński Zenon

Prawdzic-Kuczalska Helena

Prochowicz Zygmunt

Puszczałowska-Lizis Ewa

R

Rakowski Andrzej

Rąglewska Patrycja

Ridan Tomasz

Ronikier Aleksander J.

Rożek-Piechura Krystyna

Róg Andrzej

Rusek Wojciech

Rutkowska Anna

Rutkowski Sebastian

S

Sipko Tomasz

Siwek Wiesław

Skolik Beata

Skolimowski Tadeusz

Skrzek Anna

Smolis-Bąk Edyta

Suchanowski Andrzej

Suwalska Maria

Szczegielniak Jan

Szczygielska Dorota

Szopa Andrzej

Szyguła Zbigniew

Ś

Ślężyński Jan

Śliwiński Zbigniew

T

Taradaj Jakub

Toboła Seweryn

Tomaszewska Janina

Trąbka Rafał

Trybulski Robert

U

W

Walaszek Robert

Walicki Krzysztof

Wasilewski Lech

Wiecheć Marek

Wilk Iwona

Włoch Tomasz

Wołyńska-Ślężyńska Alicja

Woszczak Marek

Woźniewski Marek

Wrzosek Zdzisława

Z

Zajt Jolanta M.

Zaleszczuk Andrzej

Zembaty Andrzej

Zeyland-Malawka Ewa

Ż

Żak Marek R.

Żmudzka-Wilczek Ewa