e-Słownik

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY FIZJOTERAPEUTÓW POLSKICH

©Copyright 2016 by Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Redakcja: Mariusz Migała, Sławomir Jandziś, Beata Skolik

Opracowanie techniczne: Paula Migała, Dariusz Jasiński


           Wypełnij i wyślij do nas:             FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

                                                                       FORMULARZ UZUPEŁNIAJĄCY


Niechaj nie mówią obcy o nas, żeśmy zerwali <dawną z grobami zażyłość> i o przeszłość naszą już nie dbamy” (Heliodor Święcicki)

 

Prezentowany e-Słownik zawiera już 116 biogramów polskich fizjoterapeutów i na bieżąco jest rozbudowywany. Hasła biograficzne zostały przygotowane w oparciu o informacje uzyskane drogą poszukiwań i weryfikacji danych, zawartych w publikacjach, aktach osobowych, wspomnieniach pośmiertnych, a także na podstawie przesłanych do redakcji formularzy zgłoszeniowych. W zamieszczonych opisach zamiast typowej chronologii zastosowano uporządkowanie tematyczne, tak, by życiorysy zachowały jednolity charakter. W kolejności przedstawiono etapy kształcenia, w tym studia podyplomowe, staże i stypendia, stopnie i tytuły naukowe. Opisano przebieg pracy zawodowej, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje. Większą część biogramu zajmuje działalność naukowa, tj. obszar badań, publikacje, udział w kongresach i konferencjach. Całość kończy opis pracy dydaktycznej, udział w towarzystwach naukowych, a także zaangażowanie społeczne i zainteresowania pozazawodowe. Zróżnicowanie objętości biogramów wynika z indywidualnego wypełnienia przygotowanego formularza przez opisywane osoby lub z faktu, że dotychczasowa kariera była niezwykle bogata i owocna.

W miarę możliwości staramy się na bieżąco aktualizować informacje, jednak by biogram był aktualny i pełny, zależy to głównie od zaangażowania osób biografowanych. Dlatego zachęcamy Państwa do wypełniania na bieżąco dołączonego formularza uzupełniającego i przesyłania do redakcji, bowiem w 2022 r. zamierzamy wydać Słownik w formie książkowej. Ponawiamy także apel o przygotowanie biogramów osób (formularz zgłoszeniowy), które znaliście, z którymi pracowaliście, a które nie są już czynne zawodowo lub nie żyją. Pozwoli nam to na wytyczenie kierunku prac nad Słownikiem w przyszłości. Pozostając z nadzieją, że apel znajdzie odzew, życzymy przyjemnej i ciekawej lektury.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Zespół redakcyjny


A

Aleksandrowicz Krzysztof

Andruszkiewicz Stanisław

Andrzejewski Waldemar

B

Bauer Aleksandra

Bączkowicz Dawid

Beck Jerzy

Bogacz Katarzyna

Bolach Bartosz

Bolach Eugeniusz

C

Chydziński Wojciech

Chyliński Piotr

Ciechomski Jarosław

Curyło Marta

Cytowicz-Karpiłowska Wirginia

Czaczkowski Jan

Czamara Andrzej

Czaprowski Dariusz

D

Dąbrowska Grażyna

Demczuk-Włodarczyk Ewa

Dobkowicz Janina

Dobosiewicz Krystyna M.

Domagalska-Szopa Małgorzata

E

F

G

Gajda-Krajczy Ewa

Gieremek Krzysztof

Grodner Maria R.

Gruszczyński Włodzimierz

H

Hagner-Derengowska Magdalena

Hałas Ireneusz

I

Ilnicka Lidia

J

Jandziś Eugeniusz

Jandziś Sławomir

Janota Jan

Jaruga Maciej

Jaruga Maria

Jasięga Jarosław

Jasiński Ryszard

Jezierski Czesław

K

Kaczorowska Antonina

Kasperczyk Tadeusz

Kassolik Krzysztof

Katan Aleksandra

Kiebzak Wojciech

Kiljański Marek

Krajczy Marcin

Krajczy Edyta

Kutzner-Kozińska Maria

Kużdżał Adrian

Kwiatkowski Piotr

L

Lachowa Janina

Lorenc Roman

Ł

Maciantowicz Urszula

Magiera Leszek

Maicki Tomasz

Majewski Stanisław J.

Marchewka Anna

Marszałek Sławomir

Matyja Małgorzata

Migała Mariusz

Mika Anna

Mika Piotr

Mikołajewska Emilia

Molik Bartosz

Mraz Maciej

Mraz Małgorzata

Musur-Grieve Maria

N

Nowobilski Roman

Nowotny Janusz

O

Opuchlik Anna

Orzech Janusz

Ostrowska Bożena

P

Pabisiak Anna

Pawlak Henryk

Permoda Andrzej

Pieniążek Marek

Piszczyński Zenon

Prawdzic-Kuczalska Helena

Prochowicz Zygmunt

Puszczałowska-Lizis Ewa

R

Rakowski Andrzej

Rąglewska Patrycja

Ridan Tomasz

Ronikier Aleksander J.

Rożek-Piechura Krystyna

Róg Andrzej

S

Sipko Tomasz

Siwek Wiesław

Skolimowski Tadeusz

Skrzek Anna

Smolis-Bąk Edyta

Suchanowski Andrzej

Suwalska Maria

Szczegielniak Jan

Szczygielska Dorota

Szopa Andrzej

Szyguła Zbigniew

Ś

Śliwiński Zbigniew

T

Taradaj Jakub

Toboła Seweryn

Tomaszewska Janina

Trąbka Rafał

Trybulski Robert

U

W

Walaszek Robert

Walicki Krzysztof

Wasilewski Lech

Wiecheć Marek

Wilk Iwona

Włoch Tomasz

Wołyńska-Ślężyńska Alicja

Woszczak Marek

Woźniewski Marek

Wrzosek Zdzisława

Z

Zajt Jolanta M.

Zembaty Andrzej

Zeyland-Malawka Ewa

Ż

Żak Marek R.

Żmudzka-Wilczek Ewa