Żmudzka-Wilczek Ewa

Urodziła się 12 sierpnia 1953 r. w Lesznie Wielkopolskim. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1976) – magister rehabilitacji ruchowej. W 1985 r. w AWF we Wrocławiu, na podstawie pracy pt. Siła i wytrzymałość mięśni grzbietu oraz wybrane parametry czucia  proprioceptywnego a postawa ciała dzieci i młodzieży” napisanej pod kierunkiem prof. Zdzisława Zagrobelnego, uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

Od 1976 r. związana z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie była zatrudniona na stanowiskach asystenta, adiunkta, kierownika, a w ostatnich latach starszego wykładowcy Zakładu Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu, Katedry Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu Wydziału Fizjoterapii.

W latach 1979-1983 pracowała jako fizjoterapeuta w Klinice Neurologii w Śląskiej Akademii Medycznej. W 1986 r. uzyskała drugi stopień specjalizacji w rehabilitacji ruchowej.

Przez wiele lat była nauczycielem w Studium Fizjoterapii, a następnie pracowała na stanowisku adiunkta w Wydziale Promocji Zdrowia w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach.

Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących rehabilitacji chorych po udarze mózgu, z osteoporozą, oceny jakości życia chorych po udarze, postępowania korekcyjnego, terapii manualnej, m.in. pracy pt. Deep sensibility and child body posture, “International Journal of Rehabilitation Research” 1981, vol.4, nr 3, s.384-387 (współautorzy: J. Nowotny, T. Cieśla); La formation du controle proprioceptif postural pendand reeducation denfanns presentant des treubles posturaux severes, „Kinesitherapie Scientifique” 1984, No.221 (J. Nowotny, T. Cieśla); Możliwości wykorzystania stymulacji oraz technik specjalnych w metodzie PNF, „Fizjoterapia” 1998, T.6, nr 3, s.20-27 (M. Kokosz, E. Saulicz); Ocena jakości życia osób po udarze mózgu przy pomocy skali SIP S.A.-30, cz. I. „Zeszyty Metod.-Naukowe AWF Katowice” 2006, 20, s.71-84 (J. Opara, K. Mehlich); cz. II., Ibidem, s.85-96 (A. Bielecki, J. Opara, K. Mehlich); Skala S.A.-SIP 30 w ocenie jakości życia osób po udarze mózgu, „Pedag. Psych. Med.-Biol. Prob. Phys. Training and Sports” (Charków) 2006, 3, s.126-131 (A. Bielecki, J. Opara, K. Mehlich); Health-Related uality of Life Assessment after Stroke using S.A.-SIP 30 questionnaire, „Neurolgie pro praxi” 2006, 2, supl. B, B60 (J. Opara, A. Bielecki, K. Mehlich); Does rehabilitation improve quality of life after stroke? „Eur. J. Neurol.” 2006, 13, supl. 2, p.267 (J. Opara, A. Bielecki, K. Mehlich); Neurorozwojowa analiza ćwiczeń korekcyjnych, „Fizjoterapia Polska” 2006, vol.6, nr 3, s.251-259 (M. Matyja, B. Karas); Aktywność ruchowa łagodząca następstwa osteoporozy, „Fizjoterapia Polska” 2009, vol.9, nr 1, s.69-74 (A. Nawrat); SLR test its value in physiotherapeutic differential and choice of therapy, „Medycyna Sportowa” 1999, R.15, nr 97, s.30 (G. Plaatsman, E. Saulicz); Profilaktyka i usprawnianie ruchowe u chorych z osteoporozą, „Rehabilitacja w Praktyce|” 2010, 1, s.21-24 (A. Nawrat-Szołtysik, I. Doroniewicz); Krioterapia kompresyjna jako nowoczesna forma termoterapii, „Rehabilitacja w Praktyce” 2013, 4, s.56-60 (A. Nawrat-Szołtysik, D. Molicka, A. Augusta, B. Matyja); Postawa ciała oraz ból pleców w przebiegu osteoporozy, „Rehabilitacja w Praktyce” 2014, 3, s.52-55 (A. Nawrat-Szołtysik, B. Matyja, L. Piejko, I. Doroniewicz, J. Opara, K. Gromek). Współautorka rozdziałów w pracy pod redakcją, m.in. pt. Wyciąg szyjny wibracyjny w postępowaniu usprawniającym chorych na spondylozę szyjnego odcinka kręgosłupa, [w:] Dysfunkcje kręgosłupa, diagnostyka i terapia, cz.1 pod red. J. Nowotnego, AWF Katowice 1993 s.437-448 (K. Gieremek, A. Socha); Kriostymulacja metodą Travell-Simons w leczeniu manualnym zespołu bólowego lędźwiowego odcinka kręgosłupa, [w:] Ibidem, s.449-462 (K. Gieremek, W. Mierzwa); Ocena skuteczności metody McKenzie w terapii pacjentów z dyskopatią lędźwiowego odcinka kręgosłupa: doniesienie wstępne, [w:] Ibidem, cz.2, s.173-181 (K. Gieremek); Ocena sprawności fizycznej osób po przebytym udarze mózgu poddanych terapii z elementami PNF, [w:] Ruch – skuteczny środek oddziaływania zdrowotnego pod. red. R.  Plinty, M. Kosińskiej, L. Niebrój, Katowice 2014, s.125-136 (G. Walla, J. Mazur, P. Ryngier, J. Witkoś, J. Budziosz). Autorka pozycji zwartej pt. Siła i wytrzymałość mięśni grzbietu oraz wybrane parametry czucia prioprioceptywnego a postawa ciała dzieci i młodzieży, AWF Wrocław 1985.

Uczestniczyła w konferencjach krajowych i międzynarodowych m.in. Congres Physical Therapy Ateny (1997), Congres WCPT Barcelona (2003), kongresach Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Łodzi (2003), Wrocławiu (2007).

Odbyła wiele szkoleń i kursów zarówno w kraju jak i za granicą m.in. PNF- Niemcy, Konstancin, metoda Bobath dla dorosłych, terapia manualna wg Plaatsmanna.

Od 1993 r. zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji fizjoterapeutów, organizując w ramach działalności PTF, przez 25 lat kursy z zakresu terapii manualnej, metod stosowanych w neurologii i gimnastyce korekcyjnej.

Promotorka ok. 100 prac magisterskich i licencjackich. Członek Rady Naukowej “Physiotherapy and Health Activity” (PHA).

Zaangażowana w działalność społeczną. W 1995-1999 była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, pełniąc funkcję sekretarza Zarządu Głównego, a następnie, przez kolejne kadencje, członek Zarządu Oddziału Śląskiego PTF.

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Ewy Żmudzkiej-Wilczek. Artykuły w czasopismach naukowych.