Zajt Jolanta M.

Urodziła się 09 lutego 1963 r. w Gdyni. Absolwentka prestiżowego IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (1982), Wydziału Fizjoterapii Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Gdańsku (1985), Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1991) – kierunek rehabilitacja ruchowa. Pracę magisterską przygotowała w Katedrze Antropologii pod kierunkiem prof. Zbigniewa Drozdowskiego. W 2004 r. w Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) na podstawie pracy pt. Wpływ endoprotezoplastyki na kinematykę chodu chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych uzyskała stopień doktora nauk medycznych.

W latach 1985-1991 zatrudniona była w Poradni Rehabilitacji Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gdańsku, w latach 1991-1998 pracowała jako nauczyciel w Medycznym Studium Zawodowym nr 2 w Gdańsku.

Od 1998 do dnia dzisiejszego związana jako nauczyciel akademicki z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. W latach 2008-2012 była kierownikiem Zakładu Fizjoterapii, obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Fizykalnych Metod Terapeutycznych w Katedrze Fizjoterapii Wydziału rehabilitacji i Kinezjologii. Od 2000 r. do chwili obecnej pracuje także Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku asystenta/adiunkta. W latach 2005-2012 zatrudniona była w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej na stanowisku adiunkta, od 2010 r. pracuje w Wyższej Szkole Zarządzenia w Gdańsku, na stanowisku adiunkta.

Najważniejsze kierunki i zainteresowania naukowe dotyczą postawy ciała i chodu w zdrowiu i w chorobie, sprawności i wydolności fizycznej osób z przewlekłą niewydolnością nerek. Współautorka rozdziałów w książkach, m.in. Ocena kinematycznych parametrów chodu u chorych na zaawansowaną chorobę zwyrodnieniowo-zniekształcającą stawów biodrowych, [w:] Lokomocja’98, pod red. W.S. Erdmann, AWF Gdańsk, 1998, s.230-232 (współautor Erdmann W.S.); Przestrzenne usytuowanie głowy jako składowa jakości postawy ciała – znaczenie i tendencja zmian zachodzących z wiekiem. Studium na przykładzie dziewcząt i kobiet, [w:] Kobieta na przełomie wieków, Z. Wyżnikiewicz-Kopp, 2000, s.179-186 (Zeyland-Malawka E.); Postawa ciała dzieci szkolnych z warmińsko-mazurskiej wsi, [w:] Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej, T. 1 pod red. J. Saczuka, AWF w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej 2006, s.251-256 (Prętkiewicz-Abacjew E.M.); Zmiany w postawie ciała chłopców i dziewcząt w latach 1995-2004, [w:] Sześcioletnie dziecko gdańskie w latach 1995-2004: szkic antropomotoryczny: trendy i standardy pod red. J. Drabika, M. Resiak i E. Prętkiewicz-Abacjew, Wyd. AWFiS Gdańsk 2007, s.39-50 (Prętkiewicz-Abacjew E.M., Rogo B.M.); Aktywność fizyczna – kluczowa forma rehabilitacji pacjentów leczonych nerkozastępczo, [w:] Leczenie nerkozastępcze: poradnik dla pacjentów i ich rodzin pod red. B. Rutkowskiego, Gdańsk 2010, s.148-156 (Bakuła S.); Wpływ kinezyterapeutycznych procedur zabiegowych na ból i ruchomość stawu biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej: doniesienia wstępne, [w:] Miejsce nauk o zdrowiu we współczesnym świecie: aspekt terapeutyczny, pielęgnacyjny i organizacyjno-prawny pod red. nauk. M. Geryka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie 2013, s.217-227 (Podczarska M. M., Szulc-Cieplicki R.).

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych publikacjach Do najważniejszych prac należą: Preliminary evaluation of walking kinematics in healthy children entering the primary school, “Biology of Sport” 1998, 15 (8), s.371-374 (współautorzy: Prętkiewicz-Abacjew E.M., Erdmann W.S., Jankowski M.); Kierunki zmian przestrzennego usytuowania głowy w antropogenezie i posturogenezie człowieka przestrzennego, „Scripta Periodica” 2000, III (2), s.481-484 (Zeyland-Malawka E.); Zależność parametrów kinematycznych chodu od wybranych wielkości antropologicznych chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów biodrowych, „Acta of Bioengineering and Biomechanics” 2000, vol. 2, supl.1, s.625-630 (Erdmann W.S., Bakuła S.); Zastosowanie podometru w kryminalistycznych badaniach traseologicznych, „Acta of Bioengineering and Biomechanics” 2000, vol. 2, supl.1, s.579-583 (Walczyński M.); Spostrzeżenia i uwagi dotyczące oceny postawy ciała na podstawie badania metodą fotogrametryczną, „Pediatria Polska” 2001, t. LXXVI, nr 9, s.643-650 (Prętkiewicz-Abacjew E.M., Wróblewska A., Rogo B., Zeyland-Malawka E.); Biomechaniczna analiza ruchu w praktyce klinicznej – ocena wpływu endoprotezoplastyki na kinematykę chodu chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-wytwórczymi stawów biodrowych, „Nowiny Lekarskie” 2005, 74, 2, s.108-115; Kinesio Taping metoda wspomagająca proces usprawniania fizjoterapeutycznego – wybrane aplikacje kliniczne, „Nowiny Lekarskie” 2005, t.74, nr 2, s.190-194 Występowanie objawów pseudokorzeniowych u pacjentów ze stwierdzoną dyskopatią k-pa lędźwiowego i przejścia lędźwiowo-krzyżowego, „Medycyna Manualna” 2010, t.14, nr 1/2, s.21-73 (Permoda A., Myrda M.); Analiza skali problemu przeciążonych plecaków wśród dzieci w wieku od 7 do 13 lat, „Medycyna Manualna” 2014, t.18, nr 4, s.32-43 (Permoda A., Kaczmarek A., Zajt J.M., Kordys K.); Profilaktyka i terapia nietrzymania moczu u kobiet po 65 roku życia, “Medycyna Manualna” 2016, t.20, nr 2, s.7-24 (Permoda A., Petka M.).

Zaangażowana w działalność społeczną. Od 1998 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w latach 1998-2004 pełniła funkcję sekretarza Oddziału Pomorskiego PTF, członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

W wolnych chwilach interesuje się fotografią, ogrodnictwem i florystyką.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Jolanty.M. Zajt; Artykuły w czasopismach naukowych.

Pozostałe publikacje:

 1. Zajt-Kwiatkowska J.M., Walczyński M., Erdmann W.S., Bakuła S.: Rozkład sił nacisku na podłoże w chodzie odciążającym przy pomocy dwóch i jednej kuli łokciowej, „Acta of Bioengineering and Biomechanics” 1999, vol.1, supl.1, s.587.
 2. Zajt-Kwiatkowska J.M., Erdmann W.S., Bakuła S.: Kinematyka chodu chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów biodrowych – doniesienie wstępne, „Acta of Bioengineering and Biomechanics” 2001, vol.3, supl.2, s.309-312.
 3. Zajt-Kwiatkowska J.M.., Zeyland-Malawka E.: Ruch jako środek leczniczy w bocznych skrzywieniach kręgosłupa – historia i współczesność, „Fizjoterapia” 2001, t. IX, nr 4, s.27-41.
 4. Zajt-Kwiatkowska J.M.: Wpływ endoprotezoplastyki na symetrie chodu chorych z jednostronną chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych, „Acta of Bioengineering and Biomechanics” 2004, vol.6, supl.1, s.371-376.
 5. Bakuła S., Zajt-Kwiatkowska J.M., Kalinowska M.: Ocena funkcjonalna chorych z chorobą zwyrodnieniową przed wszczepieniem implantu biodrowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2006, Sect. D, Medicina, vol.61, suppl. 17, nr 6, s.4-7.
 6. Kiernozek M., Zajt-Kwiatkowska J.M.: Ocena stanu funkcjonalnego chorych z przewlekłym zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2006, Sect. D, Medicina, vol.61, suppl. 17, nr 3, s.225-228.
 7. Zajt-Kwiatkowska J.M., Bakuła S.: Postawa ciała dzieci z klas nauczania początkowego szkoły wiejskiej w Jamielniku, [w:] Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek [Dokument elektroniczny] red. J. Jerzemowski, M. Grzybiak, J. Piontek, Sopot 2006. s.379-381.
 8. Prętkiewicz-Abacjew E.M., Zajt-Kwiatkowska J.M., Jankowski M.: Posture and body build of children beginning education in schools of Gdańsk, “Research Yearbook : studies in physical education and sport / Jędrzej Śniadecki Academy of Physical Education and Sport” 2006, vol.12, nr 1, s.37-41.
 9. Bakuła S., Zajt-Kwiatkowska J.M., Kamiński P., Lisewski M.: Ból i chód w chorobie zwyrodnieniowej biodra i kolana przed implantacją endoprotezy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, 2006, Sect. D, Medicina, vol.61, suppl. 17, nr 6, s.1-3.
 10. Zajt-Kwiatkowska J.M., Przygoda-Olszewska A.: Sprawność fizyczna kobiet i mężczyzn w wieku wczesnoemerytalnym: doniesienia wstępne, „Fizjoterapia” 2007, t.15, supl.1, s.39.
 11. Zajt-Kwiatkowska J.M., Rajkowska-Labon E., Skrobot W.R., Bakuła S., Szamotulska J.: Application of Kinesio Taping for treatment of sports injuries, “Research Yearbook: studies in physical education and sport / Jędrzej Śniadecki Academy of Physical Education and Sport” 2007, vol.13, no 1, s.130-134.
 12. Zajt-Kwiatkowska J.M., Bakuła S.: Wpływ 6-tygodniowego leczenia fizjoterapeutycznego na poziom odczuwania bólu i sprawność w życiu codziennym u chorego z wielopoziomową dyskopatią lędźwiową, „Postępy Rehabilitacji” 2008, supl. 7, s.61.
 13. Zajt-Kwiatkowska J.M., Baziak Ż: Budowa ciała a sprawność fizyczna chorych z chorobą niedokrwienną serca, „Folia Cardiologica Excerpta” 2009, t.4, supl. B, s.14.
 14. Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A., Sierdziński J., Barczyk K., Bauer A., Górniak K., Grzegorczyk J., Halski A., Kułak W., Lewandowski A., Majcher P., Nowotny-Czupryna O., Otfinowski J., Paszowska E., Płaszewski M., Prokopowicz K., Sutkowska E., Starczyńska M., Tańska T., Woźniak L., Wrzosek Z., Zajt-Kwiatkowska J.M.: Czynniki motywujące do wyboru studiów oraz ocena wiedzy dotyczącej możliwości podejmowania pracy wśród studentów fizjoterapii w Polsce, „Postępy Rehabilitacji” 2009, t.23, nr 2, s.175-176.
 15. Niedoszytko P., Zielińska D., Skoczkowska M., Michajłowska M., Tomaszewski J., Kusiak-Kaczmarek M., Gierat-Haponiuk K., Syczewska I., Zajt-Kwiatkowska J.M., Bakuła S.: Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, wydolność fizyczna i cechy osobowościowe „Gdańskich Morsów” – doniesienia wstępne, „Kardioprofil” 2009, vol. 7, nr 1, s.46-51.
 16. Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A., Sierdziński J., Barczyk K., Bauer A., Górniak K., Grzegorczyk J., Halski A., Kułak W., Lewandowski A., Majcher P., Nowotny-Czupryna O., Otfinowski J., Paszowska E., Płaszewski M., Prokopowicz K., Sutkowska E., Starczyńska M., Tańska T., Woźniak L., Wrzosek Z., Zajt-Kwiatkowska J.M.: Ocena pozycji fizjoterapeuty w zespole leczącym w opinii studentów fizjoterapii polskich uczelni o różnych profilach kształcenia, „Postępy Rehabilitacji” 2009, t.23, nr 2, s.60-61.
 17. Liszewska M., Zajt-Kwiatkowska J.M., Zielińska D., Procek A., Gierat-Haponiuk K., Bakuła S.: Ocena wpływu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na zrównoważenie postawy ciała pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, „Postępy Rehabilitacji” 2009, t.23, nr 2, s.192-193.
 18. Podczarska M.M., Zajt-Kwiatkowska J.M.: Wpływ kinezyterapeutycznych procedur zabiegowych na ból i ruchomość stawu biodrowego w chorobie zwyrodnieniowej, „Postępy Rehabilitacji” 2009, t.23, nr 2, s.102-103.
 19. Zajt J.M., Podczarska-Głowacka M.M.: Skuteczność ćwiczeń leczniczych w odciążeniu w terapii bólu i ograniczenia ruchomości stawu biodrowego u chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawów biodrowych, „Medycyna Manualna” 2011, t.15, nr 2, s.8-12.
 20. Permoda A., Załuska M., Zajt J.M.: Przeciwbólowa terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych u pacjentów z dolegliwościami bólowymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, „Medycyna Manualna” 2015, t.19, nr 1, s.42-56.
 21. Łysak A.I, Dobosz J., Walentukiewicz A.K., Wilczyńska D., Skonieczny P., Jolanta M. Zajt: The level of cardiorespiratory endurance and the excess and insufficient body weight in schoolgirls, “Obesity Facts” 2017, vol.10, suppl.1, s.149.