Trąbka Rafał

Urodził się 16 maja 1976 r. w Krakowie. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (1999) – magister fizjoterapii. W 2007 r. po ukończeniu specjalizacji pod kierunkiem dr Teresy Pop w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. W 2017 r. w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na podstawie pracy doktorskiej pt. Ocena wczesnych wyników rehabilitacji pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą jedno i dwupęczkową, uzyskał stopień doktora nauk o zdrowiu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i psychologii w Politechnice Krakowskiej (2007), z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2012) oraz studia podyplomowe z terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2015).

Naukowo, związany od 2000 r. z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Aktualnie jest asystentem Kliniki Rehabilitacji w Instytucie Fizjoterapii.

Jako fizjoterapeuta, w latach 1999-2018 pracował w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, gdzie od 2007 r. pełnił funkcję kierownika Działu Fizjoterapii, zatrudniającego około pięćdziesięciu fizjoterapeutów i zabezpieczającego pracę w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, oddziału dziennej rehabilitacji, oddziału ortopedii, oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. Od 2007 r. jest opiekunem fizjoterapeutów z całej Polski specjalizujących się w dziedzinie fizjoterapia. Założyciel firmy szkoleniowej Top School kształcącej od 2007 r. fizjoterapeutów w oparciu o współpracę międzynarodową z licznymi specjalistami z całego świata. Obecnie pracuje w spółce RST Rehabilitacja w Krakowie, gdzie realizuje się jako przedsiębiorca prowadząc działalność zakontraktowaną z NFZ oraz komercyjną.

Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z Impact Factor. Wśród nich jest m.in. praca pt. Zastosowanie impulsowego pola magnetycznego niskiej częstotliwości u pacjentów po artroskopowym usunięciu łąkotki przyśrodkowej, „Fizjoterapia Polska” 2003, vol.3, nr 1, s.31-37 (współautor P. Wróbel); Zmiany obrazu termowizyjnego okolicy stawu kolanowego u pacjentów poddanych krioterapii miejscowej w zależności od stosowanego programu fizjoterapii, „Fizjoterapia Polska” 2008, vol.8, nr 3, s.267-271 (M. Wilk, Z. Śliwiński); Wstępne wyniki zastosowania Protokołu Rehabilitacyjnego we wczesnym okresie u pacjentów po artroskopowej przezportalowej jedno i dwupęczkowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego, „Fizjoterapia Polska” 2009, vol.9, nr 1, s.97-103 (M. Wilk, W. Tomaszewski); Analiza wyników rehabilitacji pacjentów z bólami kręgosłupa szyjnego według programu usprawniania opartego o koncepcję PNF i elementy terapii manualnej, „Fizjoterapia Polska” 2012, vol.12, nr 3, s.263-273 (T. Maicki, W. Szwarczyk, M. Wilk-Frańczuk, B. Figura); Activity- vs. structural-oriented treatment approach for frozen shoulder: a randomized controlled trial, “Clin. Rehabil.” 2017, vol.31, nr 5, pp.686-695 (R. Horst, T. Maicki, S. Albrecht, K. Schmidt, S. Mętel, H. von Piekartz); Atrial natriuretic peptide and brain natriuretic peptide changes after epicardial percutaneous left atrial appendage suture ligation using LARIAT device, “J. Physiol. Pharmacol.” 2017, vol.68, nr 1, pp.117-123 (K. Bartus, J. Podolec, R.J. Lee, B. Kapelak, J. Sadowski, M. Bartus, K. Oles,  P. Ceranowicz, R. Litwinowicz); Blood pressure reduction in patients with accessory renal arteries and bilateral single renal arteries after catheter-based renal denervation: a prospective study with 3-year follow-up, “Pol. Arch. Med. Wew.” 2017, vol.127, nr 6, s.423-428 (K. Bartuś, J. Podolec, J. Sadowski, R. Litwinowicz, W. Zajdel, M. Bartuś, J. Konstanty-Kalandyk, A. Dziewierz, S. Bartuś, A. Chrapusta, B. Kapelak); Capsaicin-Sensitive Sensory Nerves Are Necessary for the Protective Effect of Ghrelin in Cerulein-Induced Acute Pancreatitis in Rats, “Int. J. Mol. Sci.” 2017, vol.18, nr 7, s.1-28 (J. Bonior, Z. Warzecha, P. Ceranowicz, R. Gajdosz, P. Pierzchalski, M. Kot, A. Leja-Szpak, K. Nawrot-Porąbka, P. Link-Lenczowski, M. Pędziwiatr, R. Olszanecki, K. Bartuś, B. Kuśnierz-Cabala, A. Dembiński, J. Jaworek); PNF and manual therapy treatment results of patients with cervical spine osteoarthritis, “J. Back. Musculoskelet. Rehabil.” 2017, vol.30, nr 5, s.1095-1101 (T. Maicki, J. Bilski, E. Szczygieł); Serum Uromodulin Levels in Prediction of Acute Kidney Injury in the Early Phase of Acute Pancreatitis, “Molecules” 2017, vol.22, nr 6, s.1-10 (B. Kuśnierz-Cabala, A. Gala-Błądzińska, M. Mazur-Laskowska, P. Dumnicka, M. Sporek, A. Matuszyk, K. Gil, P. Ceranowicz, J. Walocha, J. Kucharz, M. Pędziwiatr, K. Bartuś, M. Kuźniewski). Autor i współautor rozdziału w pracy pod redakcją, m.in. pt. Terapia N.A.P. w leczeniu bolesnego barku, [w:] Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka pod red. nauk. Teresy Pop, T.1, Rzeszów 2013, s.83-93 (R. Horst, T. Maicki, S. Mętel); PNF concept in aspect of treatment of patient with orthopedic disorders in the foot, [w:] Badania naukowe w rehabilitacji pod red. nauk. T. Pop, Rzeszów 2014, s.146-160 (T. Maicki, A. Pawełczyk, W. Szwarczyk, E. Górna); Analysis of therapy results according to PNF concept in patients after total knee replacement, [w:] Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu pod red. J. Jaworek, T. Sz. Gaździka, Kraków 2014, s.283-301 (T. Maicki, W. Szwarczyk, P. Zieliński, A. Pawełczyk).

Od kilkunastu lat czynnie uczestniczący w konferencjach i warsztatach dotyczących fizjoterapii. Ukończył liczne kursy w kraju i za granicą z zakresu fizjoterapii dotyczące metod i technik specjalnych. Kilka razy nagradzany za wystąpienia podczas konferencji w kraju i zagranicą.

Zaangażowany w pracę społeczną oraz działania związane z rozwojem fizjoterapii. Od wielu lat jest członkiem Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz jego wiceprezesem. Współorganizował pierwsze wybory delegatów do Krajowej Izby Fizjoterapeutów na terenie Małopolski. W latach 2016-2021 był członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów. Od grudnia 2019 r. pełni funkcję prezesa Rady Krajowej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. W dniu 7 czerwca 2022 r. objął stanowisko wiceprezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Rafała Trąbki. Artykuły w czasopismach naukowych.