Trąbka Rafał

Urodził się 16 maja 1976 r. w Krakowie. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (1999) – magister fizjoterapii. W 2007 r. po ukończeniu specjalizacji pod kierunkiem dr Teresy Pop w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii. W 2017 r. w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na podstawie pracy doktorskiej pt. Ocena wczesnych wyników rehabilitacji pacjentów po artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą jedno i dwupęczkową, uzyskał stopień doktora nauk o zdrowiu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i psychologii w Politechnice Krakowskiej (2007), z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (2012) oraz studia podyplomowe z terapii zajęciowej osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (2015).

Naukowo, związany od 2000 r. z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Aktualnie jest asystentem Kliniki Rehabilitacji w Instytucie Fizjoterapii.

Jako fizjoterapeuta, w latach 1999-2018 pracował w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, gdzie od 2007 r. pełnił funkcję kierownika Działu Fizjoterapii, zatrudniającego około pięćdziesięciu fizjoterapeutów i zabezpieczającego pracę w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, oddziału dziennej rehabilitacji, oddziału ortopedii, oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej. Od 2007 r. jest opiekunem fizjoterapeutów z całej Polski specjalizujących się w dziedzinie fizjoterapia. Założyciel firmy szkoleniowej Top School kształcącej od 2007 r. fizjoterapeutów w oparciu o współpracę międzynarodową z licznymi specjalistami z całego świata. Obecnie pracuje w spółce RST Rehabilitacja w Krakowie, gdzie realizuje się jako przedsiębiorca prowadząc działalność zakontraktowaną z NFZ oraz komercyjną.

Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z Impact Factor. Wśród nich jest m.in. praca pt. Zastosowanie impulsowego pola magnetycznego niskiej częstotliwości u pacjentów po artroskopowym usunięciu łąkotki przyśrodkowej, „Fizjoterapia Polska” 2003, vol.3, nr 1, s.31-37 (współautor P. Wróbel); Zmiany obrazu termowizyjnego okolicy stawu kolanowego u pacjentów poddanych krioterapii miejscowej w zależności od stosowanego programu fizjoterapii, „Fizjoterapia Polska” 2008, vol.8, nr 3, s.267-271 (M. Wilk, Z. Śliwiński); Wstępne wyniki zastosowania Protokołu Rehabilitacyjnego we wczesnym okresie u pacjentów po artroskopowej przezportalowej jedno i dwupęczkowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z użyciem ścięgien mięśni półścięgnistego i smukłego, „Fizjoterapia Polska” 2009, vol.9, nr 1, s.97-103 (M. Wilk, W. Tomaszewski); Analiza wyników rehabilitacji pacjentów z bólami kręgosłupa szyjnego według programu usprawniania opartego o koncepcję PNF i elementy terapii manualnej, „Fizjoterapia Polska” 2012, vol.12, nr 3, s.263-273 (T. Maicki, W. Szwarczyk, M. Wilk-Frańczuk, B. Figura); Activity- vs. structural-oriented treatment approach for frozen shoulder: a randomized controlled trial, “Clin. Rehabil.” 2017, vol.31, nr 5, pp.686-695 (R. Horst, T. Maicki, S. Albrecht, K. Schmidt, S. Mętel, H. von Piekartz); Atrial natriuretic peptide and brain natriuretic peptide changes after epicardial percutaneous left atrial appendage suture ligation using LARIAT device, “J. Physiol. Pharmacol.” 2017, vol.68, nr 1, pp.117-123 (K. Bartus, J. Podolec, R.J. Lee, B. Kapelak, J. Sadowski, M. Bartus, K. Oles,  P. Ceranowicz, R. Litwinowicz); Blood pressure reduction in patients with accessory renal arteries and bilateral single renal arteries after catheter-based renal denervation: a prospective study with 3-year follow-up, “Pol. Arch. Med. Wew.” 2017, vol.127, nr 6, s.423-428 (K. Bartuś, J. Podolec, J. Sadowski, R. Litwinowicz, W. Zajdel, M. Bartuś, J. Konstanty-Kalandyk, A. Dziewierz, S. Bartuś, A. Chrapusta, B. Kapelak); Capsaicin-Sensitive Sensory Nerves Are Necessary for the Protective Effect of Ghrelin in Cerulein-Induced Acute Pancreatitis in Rats, “Int. J. Mol. Sci.” 2017, vol.18, nr 7, s.1-28 (J. Bonior, Z. Warzecha, P. Ceranowicz, R. Gajdosz, P. Pierzchalski, M. Kot, A. Leja-Szpak, K. Nawrot-Porąbka, P. Link-Lenczowski, M. Pędziwiatr, R. Olszanecki, K. Bartuś, B. Kuśnierz-Cabala, A. Dembiński, J. Jaworek); PNF and manual therapy treatment results of patients with cervical spine osteoarthritis, “J. Back. Musculoskelet. Rehabil.” 2017, vol.30, nr 5, s.1095-1101 (T. Maicki, J. Bilski, E. Szczygieł); Serum Uromodulin Levels in Prediction of Acute Kidney Injury in the Early Phase of Acute Pancreatitis, “Molecules” 2017, vol.22, nr 6, s.1-10 (B. Kuśnierz-Cabala, A. Gala-Błądzińska, M. Mazur-Laskowska, P. Dumnicka, M. Sporek, A. Matuszyk, K. Gil, P. Ceranowicz, J. Walocha, J. Kucharz, M. Pędziwiatr, K. Bartuś, M. Kuźniewski). Autor i współautor rozdziału w pracy pod redakcją, m.in. pt. Terapia N.A.P. w leczeniu bolesnego barku, [w:] Wartość rehabilitacji w świadomości współczesnego człowieka pod red. nauk. Teresy Pop, T.1, Rzeszów 2013, s.83-93 (R. Horst, T. Maicki, S. Mętel); PNF concept in aspect of treatment of patient with orthopedic disorders in the foot, [w:] Badania naukowe w rehabilitacji pod red. nauk. T. Pop, Rzeszów 2014, s.146-160 (T. Maicki, A. Pawełczyk, W. Szwarczyk, E. Górna); Analysis of therapy results according to PNF concept in patients after total knee replacement, [w:] Fizjoterapia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ich leczeniu pod red. J. Jaworek, T. Sz. Gaździka, Kraków 2014, s.283-301 (T. Maicki, W. Szwarczyk, P. Zieliński, A. Pawełczyk).

Od kilkunastu lat czynnie uczestniczący w konferencjach i warsztatach dotyczących fizjoterapii. Ukończył liczne kursy w kraju i za granicą z zakresu fizjoterapii dotyczące metod i technik specjalnych. Kilka razy nagradzany za wystąpienia podczas konferencji w kraju i zagranicą.

Zaangażowany w pracę społeczną oraz działania związane z rozwojem fizjoterapii. Od wielu lat jest członkiem Zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz jego wiceprezesem. Współorganizował pierwsze wybory delegatów do Krajowej Izby Fizjoterapeutów na terenie Małopolski. Od 2016 r. jest członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.

Mariusz Migała

Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Rafała Trąbki. Artykuły w czasopismach naukowych.