Orzech Janusz

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie (1975). W  1981 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie pracy doktorskiej pt. „Eksperymentalna metoda wyciągu stałego i autowyciągu w rehabilitacji zespołu bólów dolnego odcinka kręgosłupa”, obronionej w AWF w Krakowie. Specjalista z rehabilitacji leczniczej oraz gimnastyki korekcyjnej.

W latach 1975-1985 asystent, starszy asystent i adiunkt Instytutu Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. W latach 1985-1993 organizator i kierownik Gabinetów Usprawniania Leczniczego Wojewódzkiej Przychodni Reumatologicznej w Tarnowie przy ul. M. Curie -Skłodowskiej 1. Od 1993 r. organizator i  kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, realizującego zabiegi z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej oraz szpitalnej w kilkunastu oddziałach szpitalnych. W latach 2002-2010 organizator i koordynator pracy czterech pracowni Zakładu Fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (PWSZ), zlokalizowanych na terenie Szpitala im. Św. Łukasza, organizator i kierownik Zakładu Fizjoterapii PWSZ w Tarnowie, zlokalizowanego w nowych obiektach Instytutu Ochrony Zdrowia. Docent PWSZ w Tarnowie, przez dwie kadencje członek Senatu i komisji senackiej PWSZ w Tarnowie.

Autor 7 patentów na przyrządy do usprawniania ręki. Organizator unikatowej w Polsce pracowni rehabilitacji ręki, wyposażonej w kilkadziesiąt oryginalnych stanowisk do ćwiczeń, w większości zaprojektowanych przez siebie i objętych własnymi patentami. Wybrane stanowiska, są produkowane i rozprowadzane w kraju i za granicą pn. „Manualex” na podstawie udzielone przez autora licencji.

Autor publikacji w krajowych czasopismach naukowych oraz kilku monografii i publikacji książkowych z zakresu fizjoterapii, w tym m.in. szczegółowej i bogato ilustrowanej monografii z zakresu historii i systematyki fizjoterapii pt. Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii w XIX i XX wieku (wyd.1. Tarnów 2001, wyd.2 Tarnów 2005), a także pracy pt. Leksykon rehabilitacji, Skrypt nr 43, AWF Kraków (współautor A. Pąchalski) 1980; praca pod redakcją Sport osób niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych,  Warszawa 1985 (współredaktor J. Sobiecka); Sport osób niepełnosprawnych, Skrypt nr 98, AWF Kraków 1989 (J. Sobiecka); Siła mięśni człowieka, Tarnów 1998; Kształtowanie sylwetki ciała, Tarnów 1998; Podstawy treningu siły mięśniowej, Tarnów 1997; Kształtowanie siły mięśniowej w stanach patologicznych, Tarnów 2000; Rozwój technik i metod fizjoterapii w okresie od 1801 do 2001 roku, SiM nr 21, AWF Kraków 2003; Zastosowanie zmodyfikowanej metody ograniczania i wymuszania ruchu (CIMT) w usprawnianiu chorych po udarze mózgu, SiM nr 57, AWF Kraków 2009.

Promotor i recenzent wielu prac licencjackich i magisterskich. Członek rady naukowej czasopisma „Fizjoterapia Polska”. Właściciel wydawnictwa Sport i Rehabilitacja.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Słownik biograficzny osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] Jandziś S., Migała M.: Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie, Opole 2015, s.339; Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.