Orzech Janusz

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie (1975). W  1981 r. uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie pracy doktorskiej pt. „Eksperymentalna metoda wyciągu stałego i autowyciągu w rehabilitacji zespołu bólów dolnego odcinka kręgosłupa”, obronionej w AWF w Krakowie. Specjalista z rehabilitacji leczniczej oraz gimnastyki korekcyjnej.

W latach 1975-1985 asystent, starszy asystent i adiunkt Instytutu Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. W latach 1985-1993 organizator i kierownik Gabinetów Usprawniania Leczniczego Wojewódzkiej Przychodni Reumatologicznej w Tarnowie przy ul. M. Curie -Skłodowskiej 1. Od 1993 r. organizator i  kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, realizującego zabiegi z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej oraz szpitalnej w kilkunastu oddziałach szpitalnych. W latach 2002-2010 organizator i koordynator pracy czterech pracowni Zakładu Fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (PWSZ), zlokalizowanych na terenie Szpitala im. Św. Łukasza, organizator i kierownik Zakładu Fizjoterapii PWSZ w Tarnowie, zlokalizowanego w nowych obiektach Instytutu Ochrony Zdrowia. Docent PWSZ w Tarnowie, przez dwie kadencje członek Senatu i komisji senackiej PWSZ w Tarnowie.

Autor 7 patentów na przyrządy do usprawniania ręki. Organizator unikatowej w Polsce pracowni rehabilitacji ręki, wyposażonej w kilkadziesiąt oryginalnych stanowisk do ćwiczeń, w większości zaprojektowanych przez siebie i objętych własnymi patentami. Wybrane stanowiska, są produkowane i rozprowadzane w kraju i za granicą pn. „Manualex” na podstawie udzielone przez autora licencji.

Autor kilku monografii i publikacji książkowych z zakresu fizjoterapii, w tym szczegółowej i bogato ilustrowanej monografii z zakresu historii i systematyki fizjoterapii pt. „Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii w XIX i XX wieku” (wyd. 1., Tarnów 2001, wyd. 2, Tarnów 2005) oraz publikacji w krajowych czasopismach naukowych.

Promotor i recenzent wielu prac licencjackich i magisterskich. Członek rady naukowej czasopisma „Fizjoterapia Polska”. Właściciel wydawnictwa Sport i Rehabilitacja.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Słownik biograficzny osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] Jandziś S., Migała M.: Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie, Opole 2015, s.339.