Krajczy Edyta

Urodzona w Nysie. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2001) – magister fizjoterapii. W 2018 r. na podstawie dysertacji doktorskiej pt. „Ocena efektów terapii dysfagii u chorych we wczesnym okresie po udarze mózgu”, na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii AWF we Wrocławiu otrzymała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii. Praca napisana pod kierunkiem prof. Jana Szczegielniaka, była jednym z pierwszych naukowych opracowań dotyczących oceny problemów z połykaniem u chorych po udarze mózgu.

W latach 2004-2013 pracowała na stanowisku zastępcy kierownika działu fizjoterapii stacjonarnej i ambulatoryjnej we Włoszech (Instytut Rehabilitacji S. Stefano), od 2013 r. pracuje jako fizjoterapeuta w Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się terapia manualna (certyfikowany terapeuta OMT Kaltenborna – Evjentha), plastrowanie dynamiczne (kurs „Kinesiotaping – cz. I i II”, 2006, 2007, „Judo Therapy. Aplikacje sportowe dla absolwentów Kinesiotaping” – cz. I i II, 2007) oraz neurorehabilitacja (kurs metody NDT Bobath dla dorosłych oraz PNF).

Zainteresowania naukowe ukierunkowuje głównie na ocenę efektów terapii dysfagii u chorych ze schorzeniami neurologicznymi oraz efektów stosowania plastrowania dynamicznego w różnych specjalnościach medycznych. Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych, autorka i współautorka publikacji z zakresu fizjoterapii, m.in. pracy pt. Fizjoterapia dysfagii u chorych ze schorzeniami neurologicznymi, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2014, nr 50, s.32-39 (współautor: M. Krajczy, D. Polaczkiewicz, J. Szczegielniak); Wpływ aplikacji plastrowania dynamicznego na efekty fizjoterapii chorych po złamaniu nasady dalszej kości promieniowej typu Collesa, „Fizjoterapia Polska” 2014, t.14, nr 1, s.42-49 (M. Krajczy, J. Łuniewski, K. Bogacz, T. Dybek, P. Kiczyński, A. Szczegielniak, J. Szczegielniak); Plastrowanie dynamiczne po zabiegach chirurgicznych na jamie brzusznej, „Rehabilitacja w Praktyce” 2015, nr 3, s.8-13 (M. Krajczy, A. Szczegielniak); Fizjoterapia po zabiegu operacyjnym ręki z zastosowaniem urządzenia do diagnostyki i terapii funkcjonalnej ręki. Studium przypadku, Fizjoterapia Polska” 2015, t.15, nr 3, s.46-54 (M. Krajczy, A. Szczegielniak, J. Łuniewski, K. Bogacz, T. Dybek, P. Kiczyński, J. Szczegielniak); Dogoterapia – leczenie z udziałem psa, „Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność” 2016, nr 6, s.89-100 (M. Krajczy, J. Szczegielniak); Zasady postępowania z pacjentem z dysfagią po tracheostomii, [w:] M. Kiljański (red.): Perspektywy Rozwoju Fizjoterapii, t.1, Pabianice 2017, s.103-112 (M. Krajczy, J. Łuniewski, K. Bogacz, J. Szczegielniak); Plastrowanie dynamiczne w dysfagii i dysfonii, „Rehabilitacja w praktyce” 2018, nr 2, s.34-37; Ocena efektów plastrowania dynamicznego (PD) z wykorzystaniem inteligentnego robota neurologicznego Fourier M2 u chorych po udarze mózgu z niedowładem połowiczym, „Fizjoterapia Polska” 2018, t.18, nr 1, s.32-48 (M. Krajczy, E. Gajda-Krajczy, B. Frydrych, K. Bogacz, J. Łuniewski, J. Szczegielniak); The possibility of the use of Kinesio Taping in internal, oncologic, and neurologic diseases: A systematic review and meta-analysis, „The Journal of Science&Healing” https://doi.org/10.1016/j.explore.2019.07.017 (M. Krajczy, K. Bogacz, J. Łuniewski, D. Lietz – Kijak, J. Szczegielniak).

Zaangażowana w pracę społeczną na rzecz środowiska zawodowego fizjoterapeutów. Od marca 2015 r. pełni funkcję sekretarza Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Delegat na Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (2015, 2019) oraz na Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (2016).

Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Edyty Krajczy; Artykuły w czasopismach naukowych.