Gajda-Krajczy Ewa

Urodzona w Nysie. Absolwent AWF we Wrocławiu (1984) – magister rehabilitacji ruchowej.  Pracuje w Nysie jako fizjoterapeuta kliniczny. Od 2003 r. jest zastępcą kierownika Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nysie. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu fizjoterapii. W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się terapia manualna – certyfikowany terapeuta MDT Mc Kenzie oraz plastrowanie dynamiczne (kinesiology taping).

Współautor  opracowań z  zakresu fizjoterapii w czasopismach polskich oraz jednego  rozdziału 3 tomowego podręcznika pt. Wielka Fizjoterapia (Wrocław 2014). Uczestnik  międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Współorganizator wielu szkoleń, konferencji i warsztatów prowadzonych dla fizjoterapeutów.

Zaangażowana w proces integracji opolskiego środowiska fizjoterapeutów i pracę społeczną. W latach 2007-2014, przez dwie kadencje pełniła funkcję sekretarza Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Od 2014 r. jest przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Oddziału Opolskiego PTF.

Beata Skolik

 

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra oraz przesłane CV Ewy Gajdy-Krajczy.