Członkostwo

Wyrażamy nadzieję, że sekcja w niedalekiej przyszłości powiększy się o kolejne osoby, a prowadzona przez nas praca naukowa oraz publikacje na temat historii fizjoterapii, przyczynią się do większego zainteresowania dziejami swojego zawodu wśród polskich fizjoterapeutów.

Działalność Sekcji ma charakter interdyscyplinarny, dlatego zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi naukowców podejmujących badania w dziedzinie historii medycyny i nauk pokrewnych, w tym nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Sekcji i realizowaniem jej celów proszone są o kontakt: jandziss@o2.pl lub mariuszmigala@o2.pl