Kwiatkowski Piotr

Urodził się w 1964 r. w Chełmie. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Warszawie (1987). W 2009 r. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej pt. Ocena przemieszczania środka ciężkości ciała i obciążenia kończyn dolnych u młodocianych ze skoliozą idiopatyczną.

W latach 1992-2007 pracował w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. W latach 2005-2010 był wykładowcą na  kierunku fizjoterapia w Puławskiej Szkole Wyższej. Od 2005 r. pracuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu na stanowisku starszego asystenta. Wykłada takie przedmioty jak: Anatomia funkcjonalna, Terapia manualna oraz Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji.

W 1994 r. w Lublinie uzyskał pierwszy stopień specjalizacji, a w 1998 r. w Konstancinie tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej – egzamin zdał z wyróżnieniem. W 2000 r. zdał egzamin z teorii i praktyki medycyny manualnej przed Komisją Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej. W latach 2007-2012 był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii.

Autor i współautor publikacji, w tym m.in. jednej książki, dwóch monografii oraz kilkunastu prac naukowo-poglądowych. Jest autorem i współautorem kilkunastu prac wygłoszonych na konferencjach i sympozjach. Prowadzi ogólnopolskie kursy dla fizjoterapeutów akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Zaangażowany w pracę społeczną. Był założycielem i pierwszym przewodniczącym Oddziału Lubelskiego PTF w kadencji 1994-1998. W 1998 r. był członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego PTF, w latach 2004-2008 wiceprzewodniczącym Oddziału Lubelskiego PTF.

Sławomir Jandziś, Mariusz Migała

 

Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie lubelskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.126-127; Dokumenty oraz przesłane CV Piotra Kwiatkowskiego.