Kwiatkowski Piotr

Urodził się w 1964 r. w Chełmie. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Warszawie (1987). W 2009 r. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej pt. Ocena przemieszczania środka ciężkości ciała i obciążenia kończyn dolnych u młodocianych ze skoliozą idiopatyczną.

W latach 1992-2007 pracował w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. W latach 2005-2010 był wykładowcą na  kierunku fizjoterapia w Puławskiej Szkole Wyższej. Od 2005 r. pracuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu na stanowisku starszego asystenta. Wykłada takie przedmioty jak: Anatomia funkcjonalna, Terapia manualna oraz Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji.

W 1994 r. w Lublinie uzyskał pierwszy stopień specjalizacji, a w 1998 r. w Konstancinie tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej – egzamin zdał z wyróżnieniem. W 2000 r. zdał egzamin z teorii i praktyki medycyny manualnej przed Komisją Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej. W latach 2007-2012 był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii.

Autor i współautor publikacji, w tym jednej książki, dwóch monografii oraz kilkunastu prac naukowo-poglądowych. Wśród nich jest m.in. praca pt. Postępowanie kinezyterapeutyczne w leczeniu skolioz, „Fizjoterapia Polska” 2001, vol.1, nr 3, s.298-302 (współautorzy: P. Majcher, M. Sobiech, M. Fatyga, A. Skwarcz); Kinezyterapia w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej (tzw. choroby Scheuermanna), „Fizjoterapia Polska” 2001, vol.1, nr 3, s.303-305 (A. Krawczyńska, P. Majcher, M. Fatyga, A. Skwarcz); Ćwiczenia stabilizujące kręgosłup szyjny i lędźwiowy w chorobie dyskowej, „Ortop. Traumatol. Rehabil.” 2004, vol.6, nr 2, s.177-182 (P. Majcher, M. Fatyga); Skojarzenie występowania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego z nefropatią toczniową – analiza kliniczna dwóch przypadków chorobowych, „Pol. Arch. Med. Wewn.” 2006, t.115, nr 6, s.559-564 (B. Nieradko-Iwanicka, M. Majdan, M. Piotrowski, P. Radwan); rozdziału pt. Subjective assessment of the effectiveness of physiotherapeutic methods in lumbosacral discogenic pain syndrome,  “J. Educ. Health Sport” 2018, vol.8, nr 3, s.164-192 (M. Grzegorczyk, P. Majcher); Młodzieńcza kifoza piersiowa, tzw. choroba Scheuermanna, [w:] Rehabilitacja medyczna. t.2. Rehabilitacja kliniczna pod red. A. Kwolka. Wyd. 2, Wrocław 2013, s.177-206 (M. Fatyga, P. Majcher, A. Skwarcz); Rehabilitacja w bocznych skrzywieniach kręgosłupa, [w:] Ibidem, s.207-281 (P. Majcher, M. Fatyga, M. Latalski, A. Skwarcz); Programowanie procesu rehabilitacji w skoliozach idopatycznych w zależności od wartości kątowej skrzywienia i stopnia sklinowania krążków międzykręgowych i trzonów kręgów, [w:] Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży: diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego pod red. I. Maciąg-Tymeckiej, Warszawa 2012, s.109-118 (P. Majcher); Wartości obciążania kończyn dolnych u dzieci i młodocianych ze skoliozą idiopatyczną w zależności od lokalizacji i wartości kątowej skrzywienia, [w:] Ibidem, s.119-126 (P. Majcher). Współautor pozycji zwartej pt. Wady i zniekształcenia kręgosłupa. Wybrane zagadnienia, Lublin 2000 (A. Skwarcz, S. Zaborek, P. Gawda, M. Szczepanik, A. Krawczyńska, red. P. Majcher, M. Fatyga); Ocena przemieszczania środka ciężkości ciała i obciążenia kończyn dolnych u młodocianych ze skoliozą idiopatyczną, Lublin 2009. Wielokrotnie prezentował wyniki prac podczas konferencji i sympozjów naukowych. Prowadzi ogólnopolskie kursy dla fizjoterapeutów akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Zaangażowany w pracę społeczną. Był założycielem i pierwszym przewodniczącym Oddziału Lubelskiego PTF w kadencji 1994-1998. W 1998 r. był członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego PTF, w latach 2004-2008 wiceprzewodniczącym Oddziału Lubelskiego PTF.

Sławomir Jandziś, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie lubelskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.126-127; Dokumenty oraz przesłane CV Piotra Kwiatkowskiego; Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.