Zeyland-Malawka Ewa

Urodziła się w 1928 r. Absolwentka Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1954), gdzie uzyskała tytuł nauczyciela wychowania fizycznego. W kolejnych latach ukończyła kurs w Ośrodku Szkoleniowym przy Klinice Ortopedycznej w Poznaniu, dający uprawnienia do pracy w rehabilitacji oraz kursy w zakresie wad postawy i skolioz.

W latach 1954–1958 pracowała w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci Kalek w Świebodzinie. W 1959 r. na IV Festiwalu Filmów Medycznych w Cannes przedstawiła film pt. Leczenie rehabilitacyjne przypadku z wrodzonym brakiem kończyn górnych, który został wyróżniony dyplomem honorowym. Film zrealizowała we współpracy z mgr. Zenonem Piszczyńskim, z który pracowała w świebodzińskim ośrodku. W latach 1958–1973 pracowała w Klinice Ortopedycznej Gdańskiej Akademii Medycznej jako instruktor gimnastyki leczniczej. Dodatkowo, w latach 1961-1963 prowadziła lekcje gimnastyki korekcyjnej w szkole podstawowej, a w kolejnych latach (1968-1969) wykłady z gimnastyki korekcyjnej w Studium Nauczycielskim w Gdańsku oraz w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Gdańsku (1969-1970).

W 1968 r. uzyskała stopień naukowy doktora wychowania fizycznego, na podstawie dysertacji doktorskiej pt. Zaburzenia postawy u osób z wrodzonym kręczem szyi pochodzenia mięśniowego (promotor prof. A. Senger). W 1998 r. w AWF w Poznaniu uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W latach 1973-2000 pracowała na stanowisku adiunkta, a następnie docenta i profesora w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, w której kierowała utworzoną przez siebie Pracownią Postawy Ciała. Pełniła również funkcję kierownika zakładu: Medycyny Sportu, Morfologii i Biomechaniki Człowieka, Biomechaniki oraz była dyrektorem Instytutu Nauk Biologicznych.

Autorka ponad 110 publikacji naukowych, w tym wielokrotnie wydanego skryptu pt. Ćwiczenia korekcyjne (wyd.1 WSWF Gdańsk 1976). Brała czynny udział w 120 krajowych i 4 międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. Monako, Sztokholm, Paryż). Była członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, członkiem Rady Redakcyjnej „Postępów Rehabilitacji”, „Fizjoterapii” i „Fizjoterapii Polskiej”, członkiem Zarządu Głównego Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji TWK kadencji I, VI, VII, VIII, przewodniczącą Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego, a później prezesem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Pełniła funkcję sekretarza i członka Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej w Gdańsku. Była również członkiem Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, Polskiego Towarzystwa Antropologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Antropomotoryki Sportowej.

W uznaniu zasług otrzymała m.in. Złotą Odznakę PTWK (1971), Odznakę Honorową Za wzorową Pracę w Służbie Zdrowia (1975), Złoty Krzyż Zasługi (1979), Srebrną Odznakę Zasłużony Działach Kultury Fizycznej (1983). Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Zmarła 4 października 2016 r. i została pochowana na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

Sławomir Jandziś, Mariusz Migała

 

Składnica Akt PTWK w Warszawie. Biuletyn PTWK (do użytku wewnętrznego) 1969, nr 2 (9), s.21–22; Cywińska-Wasilewska G., Kiljański M., Krasuski M., Przeździak B., Woźniewski M.: Sylwetki pionierów i zasłużonych osób dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] J. Kiwerski, A. Kwolek, Z. Śliwiński, M. Woźniewski (red.): Rehabilitacja polska 1945–2009, Wrocław 2009, s.117–118; Składnica Akt PTWK w Warszawie: Protokół z Walnego Zebrania Sekcji Fizjoterapii TWK, które odbyło się 2 września 1977 r. w Sali Filharmonii Krakowskiej, s.1–2; Zaborniak S., Jandziś S.: Wkład Sekcji Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w rozwój rehabilitacji leczniczej w Polsce w latach 1976 – 1987, [w:] L. Nowak, P. Pieczyński, R. Urban (red.): Kultura Fizyczna w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczpospolitej, Gorzów Wlkp. 2012, s.99–112; Zaborniak S., Jandziś S.: Rozwój rehabilitacji leczniczej w Polsce w działalności Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w latach 1962–1976, [w:] L. Nowak, R. Urban (red.): From the most recent history of physical culture in Poland, Gorzów Wlkp. 2010, s.117–129; Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie pomorskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.171; Jandziś S., Migała M.: Profesor Ewa Zeyland-Malawka (1928 – 2016), Profesor Janusz Nowotny (1940 – 2016) wspomnienie. Referat wygłoszony podczas sesji Fizjoterapia wczoraj i jutro XII Konferencji PTF w dniu 25 listopada 2016 r. w Pabianicach.