Woszczak Marek

Urodził się w 1954 r. w Szczercowie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1977) – magister wychowania fizycznego ze specjalizacją rehabilitacja ruchowa. W 2007 r. w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na podstawie pracy pt. Ocena skuteczności zabiegów krioterapii miejscowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Ukończył studia podyplomowe pn. Organizacja, Zarządzanie i Ekonomika w Służbie Zdrowia w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. W 2008 r. ukończył specjalizację z zakresu fizjoterapii.

Od 1977 r. zatrudniony jest w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. N. Barlickiego, w Łodzi, od 2001 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Rehabilitacji tego szpitala. Były nauczyciel Medycznego Studium Zawodowego nr 2 w Łodzi na Wydziale Fizjoterapii. Od 2007 r. adiunkt w Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierownik praktyk studenckich w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 dla Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2009 r. członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych i Zespołu Ekspertów w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Uczestnik wielu sympozjów, kursów i szkoleń zawodowych oraz międzynarodowych kongresów Światowej Konfederacji Fizjoterapii, m.in. w Barcelonie, Vancouver, Amsterdamie i Singapurze, a także międzynarodowych mitingów Regionu Europa Światowej Konfederacji Fizjoterapii na Cyprze, w Libanie, Chorwacji, Grecji i Malcie.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych, m.in. Wpływ mobilizacji stawu promieniowo-łokciowego bliższego na funkcję ręki po złamaniu przedramienia, „Fizjoterapia Polska” 2015, 15 (1), s.58–73; Badania czynnościowe w SM i PD, „Rehabilitacja w Praktyce” 2015, 2, s.19–20; Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na jakość życia pacjentów z zaburzeniami ośrodkowej części układu przedsionkowego, „Otolaryngologia Polska” 2013, 1, s.11–17. Autor wielu recenzji wydawniczych oraz rozdziałów w monografiach, w tym m.in.: Testy neurologiczne w badaniu czynnościowym w fizjoterapii – testy neurodynamiczne, [w:] Wielka fizjoterapia pod red. Z. Śliwińskigo, A. Sieronia, t. 1, s.85–101, Wrocław 2014; Ocena stanu wysklepienia stóp u dzieci ze środowisk wiejskich, [w:] Badania Naukowe w Rehabilitacji pod red. T Pop, Rzeszów 2014, s.359; Diagnostyka funkcjonalna podstawą programowania procesu fizjoterapii, [w:] Problemy rehabilitacji kompleksowej w zaburzeniach rozwojowych, Poznań 2009, s.41–57.

Członek licznych komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji i kongresów o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Perspektywy Rozwoju Rehabilitacji w Polsce. Organizator i wykładowca kilkudziesięciu seminariów naukowych poświęconych teorii i praktyce funkcjonowania fizjoterapii w systemie ubezpieczeniowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zaangażowany w pracę społeczną. Członek wielu towarzystw, m.in. Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurorehabilitacji. Czterokrotny sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (1999–2003, 2003–2007, 2007–2011, 2015–2019) oraz członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTF (V kadencja). Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii. Sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii (2015–2019).

Za pracę zawodową i społeczną otrzymał Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz został odznaczony m.in. Orderem fizjoterapeutów Libanu, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (dwukrotnie), „Szkarłatnym Sercem” Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Pasjonuje się turystyką (odwiedził 109 krajów), sportami wodnymi i zimowymi, kulturą Ameryki Środkowej i Południowej oraz Afryki Południowej.

Sławomir Jandziś, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie łódzkim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.133; Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Marka Woszczaka. Publikacje w czasopismach naukowych.