Wilk Iwona

Urodziła się 13 stycznia 1978 r. w Oleśnicy. Absolwentka Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (2006). W 2014 r. w macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Ocena aktywności wybranych mięśni taśmy powierzchownej przedniej i tylnej u dzieci z idiopatycznym chodem na palcach, uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Specjalista masażu leczniczego, masażu Shantala.

Naukowo związana z AWF we Wrocławiu. W latach 2006-2007 oraz od 2012 r. zatrudniona była jako pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Zakładu Fizykoterapii i Masażu. Aktualnie jest adiunktem Zakładu Biologii Człowieka Katedry Kosmetologii Wydziału Fizjoterapii. Dodatkowo od 2007 r. jest wykładowcą w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, a od 2011 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki „Copernicus” we Wrocławiu.

Od 2009 r. pracuje jako nauczyciel na kierunku technik masażysta w Szkole Policealnej Służb Społecznych i Medycznych we Wrocławiu, w której prowadzi zajęcia teoretyczne z anatomii, fizjologii, masażu, fizjoterapii i zakresu zagadnień klinicznych oraz zajęcia praktyczne z masażu leczniczego. Od 2010 r. pracuje też jako nauczyciel w Akademii Terapii Naturalnych Feng-shui we Wrocławiu, w którym prowadzi zajęcia z anatomii i fizjologii oraz z masażu rewitalizacyjnego.
Uczestnik wielu kursów i szkoleń dokształcających z zakresu fizjoterapii, m.in. technik masażu, drenażu limfatycznego, masażu Shantala, terapii manualnej, technik powięziowych, punktów spustowych, elektromiografii powierzchniowej – mięśni, analizy chodu, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, fizykoterapii. Instruktor sportu osób niepełnosprawnych w dyscyplinie Goal-ball oraz podnoszeniu ciężarów, specjalista ds. diety bezglutenowej.

Autorka i współautorka publikacji naukowych, w tym ze wskaźnikiem Impact Factor z dziedziny masażu oraz dotyczących zastosowania i oceny efektywności masażu tensegracyjnego w jednostkach chorobowych, opublikowanych w kraju i za granicą. Wśród nich jest m.in. praca pt. Możliwości zastosowania masażu w bólach kręgosłupa, „Rehabilitacja w Praktyce” 2012, nr 5, s.50-55 (współautorzy: K. Kassolik, W. Andrzejewski); Zastosowanie masażu klasycznego w przypadku mięśni wiotkich, „Rehabilitacja w Praktyce” 2013, z.2, s.52-56 (W. Marszałek); Comparison of massage based on the tensegrity principle and classic massage in treating chronic shoulder pain, “Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics” 2013, vol.36, No 7, s.418-427 (K. Kassolik K., M. Brzozowski, W. Andrzejewski, L. Górecka-Midura, B. Ostrowska, D. Krzyżanowski, D. Kurpas); The effectiveness of massage in stress urinary incontinence – case study, “Rehabilitation Nursing” 2013, vol.38, No.6, pp.306-314 (K. Kassolik, D, Kurpas, W. Andrzejewski, M. Świątek); Kompetencje i predyspozycje psychofizyczne do wykonywania zawodu masażysty, „Rehabilitacja w Praktyce” 2013, z.1, s.52-57 (E. Brzozowska, W. Andrzejewski, K. Kassolik); Masaż w dysfunkcjach ścięgna Achillesa, „Rehabilitacja w Praktyce” 2014, z.1, s.52-55 (B. Nowacki); The effectiveness of massage in therapy for obturator nerve dysfunction as complication of hip joint alloplasty – case report, “Rehabilitation Nursing” 2014, Vol.39, No 6, s.311-320 (D. Kurpas, W. Andrzejewski, I. Uchmanowicz, J. Hyży, K. Kassolik); Wpływ wybranych technik masażu klasycznego na zmianę przesuwalności skóry, „Rehabilitacja w Praktyce” 2014, z.6, s.63-65 (Sz. Dmochowski, W. Andrzejewski, K. Kassolik); The effectiveness of massage based on the tensegrity principle compared with classical abdominal massage performed on patients with constipation, “Archives of Gerontology and Geriatrics” 2015, Vol.61, No 2, s.202-211 (K. Kassolik, W. Andrzejewski, M. Brzozowski, K. Voyce, E. Jaworska-Krawiecka, B. Nowak, D. Kurpas); Application of tensegrity massage to relive complications after mastectomy – case report, “Rehabilitation Nursing” 2015, vol.40, No.5, s.294-304 (D. Kurpas, B. Mroczek, W. Andrzejewski, E. Okręglicka-Forysiak, E. Krawiecka-Jaworska, K. Kassolik); Ocena wrażliwości uciskowej przy użyciu algometru „Fizjoterapia Polska” 2015, t.15, z.1, s.16-23 (T. Matuszewski, M. Tarkowska, W. Kiebzak); Możliwości zastosowania masażu w dysfunkcjach strukturalnych w danej dyscyplinie sportowej: opis przypadków, „Rehabilitacja w Praktyce” 2017, z.3, s.61-65 (B. Niegosz); The application of tensegrity massage in a professionally active musician: case report, “Rehabilitation Nursing” 2016, vol.41, No.3, s.179-192 (W. Andrzejewski, D. Kurpas, K. Kassolik, E. Okręglicka-Forysiak, B. Gworys); Zastosowanie drenażu limfatycznego w przypadku obrzęku kończyn dolnych: opis przypadku, „Rehabilitacja w Praktyce” 2017, z.4, s.59-64.

Współautorka rozdziału w monografii, m.in. pt. Masaż Shantala, [w:] Wielka Fizjoterapia, t. pod red. Z. Śliwińskiego i A. Sieronia przy współ. red. A. Stanek, Wrocław 2014, s.364-366 (W. Andrzejewski, K. Kassolik); Masaż punktowy i liniowy, [w:] Ibidem, s.349-350 (W. Andrzejewski, K. Kassolik).

Czynna uczestniczka wielu konferencji, podczas których prezentowała wyniki swoich badań. Członek Klubu „Ludzie Masażu”.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie:

Noty o autorach, [w:] Wielka Fizjoterapia, t. pod red. Z. Śliwińskiego i A. Sieronia przy współ. red. A. Stanek, Wrocław 2014, s. XXIII; Klub „Ludzie Masażu”, http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/wilk-iwona/3376 (dostęp 12.03.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.