Wiecheć Marek

Urodził się w 1971 r. w Ostrowcu Św. Absolwent AWF w Krakowie (1993) – magister rehabilitacji ruchowej. Od 2015 r. specjalista fizjoterapii. W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Absolwent podyplomowych studiów pedagogicznych, nauczyciel dyplomowany.

Długoletni pracownik Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Ostrowcu Św., asystent oddziału rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Ostrowcu Św., fizjoterapeuta w ZOR w Ostrowcu Św., kierownik działu rehabilitacji i odnowy biologicznej MOSIR w Ostrowcu Św.

Nauczyciel w Studium Fizjoterapii w Ostrowcu Św., pracownik dydaktyczny na kierunku fizjoterapia, a następnie kierownik Katedry Fizjoterapii Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Organizator i wykładowca na kurach doskonalących dla fizjoterapeutów i lekarzy w zakresie fizykoterapii. W latach 2005-2014 fizjoterapeuta kadry narodowej juniorów Polskiego Związku Pływackiego, w latach 2007-2009 również kadry narodowej Polskiego Związku Płetwonurkowania. Prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną.

Absolwent wielu certyfikowanych kursów w zakresie fizjoterapii. Uczestnik międzynarodowego zespołu metody FED – bezinwazyjne leczenie skolioz pod kierunkiem prof. Santosa Sastre Fernandeza (od 2008).  Praca w międzynarodowym zespole diagnostyki DIERS (od 2012). Współorganizator pierwszego w Polsce kursu metody DNS.    Pomysłodawca, organizator i współorganizator wielu konferencji naukowych m.in. pięciu edycji Ogólnopolskiej Konferencji Ostrowieckie Spotkania Naukowe (1999-2003), współorganizator siedmiu edycji konferencji „Pomóżmy lepiej żyć” w Kielcach. Prekursor w Polsce wykorzystania fizykoterapii w medycynie weterynaryjnej.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. pt. Systematyka zabiegów fizykalnych, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2010, nr 10, s.8-11 (współautor A. Bauer); Postępowanie fizjoterapeutyczne po rekonstrukcji ACL, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2011, nr 23, s.18-23 (A. Książek-Czekaj, P. Kędziora); Nowy system terapii łączonej: fala uderzeniowa + laser wysokoenergetyczny, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2013, nr 43, s.61-62 (A. Bauer); Systematyka zabiegów leczniczych w zakresie termoterapii, „Praktyczna Fizjoterapia & Rehabilitacja” 2015, nr 66, s.41-51 (A. Bauer). Współautor trzech wydań książki pt. Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych (2005, 2008, 2012, współautor A. Bauer) oraz pt. Metoda FED w Polsce – bezinwazyjne leczenie skolioz (współredaktor Z. Śliwiński, 2012), współautor trzech rozdziałów w publikacji pt. Wielka Fizjoterapia, t.1 pod red. Z. Śliwińskiego i A. Sieronia, Wrocław 2014: pt. Elektroterapia (A. Bauer), s.202-232; Terapia polem magnetycznym małej częstotliwości (A. Bauer), s.239-245; Fizykoterapia w wybranych jednostkach chorobowych okresu rozwojowego (A. Bauer), s.268-274. Autor rozdziału w książce pt. Plastrowanie dynamiczne (2014) pod red. Z. Śliwińskiego i M. Krajczego. Autor publikacji wyników badań własnych podczas Międzynarodowej konferencji KT we Frankfurcie (2008) na temat wykorzystania Kinesiology Tapingu jako środka wspomagającego w sporcie. Wyniki badań stały się podstawą do zakazu stosowania jakichkolwiek formy plastrowania  podczas zawodów pływackich FINA.

Zaangażowany w pracę społeczną. Od 1998 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w latach 2003-2008 był wiceprezesem, a w latach 2008-2015 pełnił funkcję prezesa świętokrzyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Za pracę zawodową i społeczną odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (2010), Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (2015) za wkład w rozwój fizjoterapii w Polsce,  pięciokrotnie wyróżniony nagrodą Ministra Sportu (2006, 2007, 2008, 2009, 2011) za pracę z zawodnikami kadry narodowej Polskiego Związku  Pływackiego.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie świętokrzyskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.179; Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Marka Wiechecia; Artykuły w czasopismach naukowych.