Wasilewski Lech

Urodził się 11 stycznia 1953 r. w Bydgoszczy. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1978), specjalizacja rehabilitacja ruchowa. Pracę zawodową rozpoczął w 1979 r. w Szpitalu Praskim w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii. Tytuł specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej uzyskał w 1990 r. Opiekun studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Rehabilitacji AWF w Warszawie, nauczyciel przedmiotu fizykoterapia w kosmetyce w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości oraz przedmiotu wybrane zagadnienia z fizjoterapii w Szkole Policealnej Collegium, Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej w Warszawie. Wieloletni egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie w zawodzie: technik masażysta.

Od 1979 r. był członkiem Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji przy Oddziale Warszawskim Towarzystwa Walki z Kalectwem, a w latach 1984-1988 pełnił funkcję przewodniczącego tej sekcji. W 1988 r. był inicjatorem i założycielem Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, gdzie jako pierwszy Prezes Oddziału pełnił tę funkcję do 1996 r. W 2000 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Mazowieckiego PTF i ponownie reaktywował działalność Oddziału. W latach 2000-2002 został ponownie prezesem (skróconej kadencji) Oddziału Mazowieckiego PTF, następnie objął funkcję sekretarza Sądu Koleżeńskiego w Oddziale Mazowieckim PTF. Brał czynny udział w pracach Zarządu Głównego i Sądu Koleżeńskiego PTF.

Członek Rady Naukowej czasopisma „Kosmetologia Estetyczna”. Autor i współautor publikacji w czasopismach branżowych z zakresu rehabilitacji, fizykoterapii i masażu. Uczestnik wielu konferencji naukowych oraz kursów zawodowych, m.in. posiada uprawnienia w zakresie osteopatii, terapii manualnej wg Kaltenborna-Evjentha, Ackermana, Kinesiotapingu, PNF, Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej (KTP).

W dowód uznania za pracę na rzecz TWK i PTF został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi (1990) za pracę społeczną dla osób niepełnosprawnych. Za wzorową pracę w służbie zdrowia otrzymał Odznakę Honorową (1988), Złotą Odznakę Towarzystwa Walki z Kalectwem (1985), Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Od 2011 r. jest  Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

 

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

 

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie mazowieckim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.148-149; Klub „Ludzie Masażu” w Polsce: Wasilewski Lech http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/wasilewski-lech/3367 (dostęp 01.12.2017)