Walaszek Robert

Urodził się 21 kwietnia 1963 r. w Krakowie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1986), kierunek rehabilitacja ruchowa. W 1998 r., w Wydziale Wychowania Fizycznego macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Ocena wpływu rehabilitacji ruchowej na siłę mięśni kończyn dolnych i lokomocję u chorych z niedowładem połowiczym, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2017 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu krakowskiej AWF, na podstawie oceny dorobku naukowego oraz cyklu prac pt. Monitorowanie postawy ciała dzieci i młodzieży w okresach przyspieszonego wzrostu — ocena związków wskaźników postawy ciała z wybranymi cechami somatycznymi i zdolnościami motorycznymi; określenie wytycznych dla profilaktyki i korekcji wad postawy młodzieży w okresie pokwitania, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.

Naukowo od 1986 r. związany z AWF w Krakowie. W latach 1986-1998 zatrudniony był jako asystent w Zakładzie Rehabilitacji, a następnie w Zakładzie Rehabilitacji Schorzeń Neurologicznych i Psychicznych w Instytucie Rehabilitacji. W latach 1986-1992 pracował jako asystent/fizjoterapeuta w Oddziale Rehabilitacji Leczniczej, a następnie w Centrum Rehabilitacji Klinicznej AWF w Krakowie – Witkowicach. W 1993 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z rehabilitacji ruchowej. W 1998-2003 był adiunktem w Katedrze Rekreacji i Sportów Wodnych w Instytucie Turystyki i Rekreacji Wydziału Wychowania Fizycznego, a następnie w Zakładzie Odnowy Biologicznej w Katedrze Rekreacji i Odnowy Biologicznej na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie. W latach 2013-2017 zatrudniony był na stanowisku starszego wykładowcy, obecnie na stanowisku adiunkta. Od 2002 r. pełni funkcję kierownik Zakładu Odnowy Biologicznej, prowadząc zajęcia  dydaktyczne z przedmiotów: „Masaż klasyczny i punktowy”, „Trening zdrowotny”, „Refleksoterapia”, i „Seminarium magisterskie”, „Seminarium dyplomowe”, Masaż kosmetyczny i modelowanie sylwetki”, „Masaż sportowy i limfatyczny”, „Modelowanie sylwetki i promocja zdrowia”. Dodatkowo, w latach 2013-2017 pracował w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, prowadząc zajęcia na kierunku fizjoterapia. W latach 1989-1994 był nauczycielem masażu leczniczego na kursach masażu organizowanych przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportu w Krakowie.  Od 1994 r. jest nauczycielem przedmiotów: masaż klasyczny, chiński punktowy, wady postawy, anatomia w Szkole Masażu BIO-RELAX, organizującej kursy i szkolenia z zakresu odnowy biologicznej, rehabilitacji, rekreacji i masażu leczniczego.

Współwłaściciel firm wydawniczych Rehmed (rok zał. 1998) i Biosport (2003) wydających książki z zakresu masażu i fizjoterapii. Współwłaściciel Szkoły Masażu BIO-RELAX w Krakowie (1994).

Zainteresowania badawcze koncentruje na tematyce dotyczącej fizjoterapii w schorzeniach narządu ruchu, oceny postawy ciała, promocji i profilaktyki zdrowia, odnowy biologicznej, terapii manualnej, masażu leczniczego i antropomotoryki. Kilkadziesiąt razy brał czynny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, opublikowanych w Polsce i zagranicą. Wśród nich jest m.in. praca pt. Analiza aktywności bioelektrycznej mięśni trójgłowych łydki po rekonstrukcji włóknami węglowymi przerwanego ścięgna Achillesa, „Inżynieria Biomateriałów” 2000, nr 11, s.18-23 (Chwała W., Staszków E.);  Strategia postępowania w terapii manualnej, „Fizjoterapia Polska” 2001, vol.1, nr 2, s.173-178 (Kasperczyk T.); Biomechaniczna analiza parametrów siłowych, szybkościowych i wytrzymałościowych mięśni trójgłowych łydki po rekonstrukcji włóknami węglowymi przerwanego ścięgna Achillesa, „Inżynieria Biomateriałów” 2002, nr 21, s.26-33 (Chwała W., Staszków E.); Kompleksowy program postępowania fizjoterapeutycznego w zespole bólowym bocznego przedziału stawu łokciowego (tzw. łokieć tenisisty), „Fizjoterapia Polska” 2005, vol. 5, nr 4, s.451-456 (Kasperczyk T., Kużdżał A.); Ocena parametrów kinematycznych chodu i efektów fizjoterapii pacjenta po rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa nićmi węglowymi na podstawie trójwymiarowej analizy ruchu, „Inżynieria Biomateriałów” 2006, nr 54-55, s.35-42 (Chwała W., Ruchlewicz T., Staszków E., Błażewicz S.); Ocena funkcjonalna stawów obręczy biodrowej u dzieci ze skoliozami i zdrowych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2006, nr 3, s.12-17 (Kasperczyk T., Czapla D.);  Wpływ masażu klasycznego na zmiany wartości ciśnienia tętniczego i tętna krwi u osób w wieku 24-29 lat, „Medycyna Manualna” 2006, t.10, nr 4, s.8-16 (Kasperczyk T., Nowak M.); Ocena efektów odległych zabiegu operacyjnego i postępowania usprawniającego u pacjentów po rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa materiałem węglowym, „Inżynieria Biomateriałów” 2009, nr 87, s.13-23 (Kasperczyk T., Chwała W., Staszków E.); Ukształtowanie kręgosłupa u dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, „Fizjoterapia Polska” 2010, vol.10 nr 1, s.37-48 (Kużdżał A., Szczygieł A.); Evaluation of the Relation Between Body Posture Parameters as Measured with the Use of the Photogrammetric Method with Somatic Features and Motor Skills of Kraków’s Girls Aged 14, “Antropomotoryka” 2012, vol.22, nr 60, s.49-63 32; Evaluación del impacto de masaje clásico en la presión sanguínea y frecuencia cardiaca en pacientes con hipertensión clínicamente identificada “Cuestiones de Fisioterapia” 2013, vol.42, No.1, pp.57-64 (Pluszyńska A., Borowiec K.); Assessment of overall motor coordination in eight year old children practising rock’n roll against the background of clinical control group, “Baltic Journal of Health and Physical Activity” 2014, vol.6, No.2, pp.90-99 (Nosal T.); Topography of Spinal Column and Kidney Receptors as Illustrated by the Microsystem of the Foot, “Journal of Traditional Chinese Medicine” 2015, vol.35, No.3, pp.329-334 (Kasperczyk T.); Impact of classic massage on blood pressure in patients with clinically diagnosed hypertension, “Journal of Traditional Chinese Medicine” 2015, vol.35 No.4, pp.396-401; Przegląd wyników badań na temat karmienia piersią kobiet w okresie połogu z uwzględnieniem aspektów leczniczych i profilaktycznych, „Health Problems of Civilizations” 2016, vol.10 No.1, pp.39-45 (Marszałek A.); Assessment of Postural Stability of Women with Hallux Valgus, „Medical Review” 2016, vol.14, No.1, pp.48–60 (Ridan T., Walaszek K., Burdacki M.); Assessment of the impact of regular judo practice on body posture, balance, and lower limbs mechanical output in six-year-old boys, “Journal of Sports Medicine and Physical Fitness” 2017, vol.57, iss.12, pp.1579-1589 (Sterkowicz S., Chwała W., Sterkowicz-Przybycień K., Walaszek K., Burdacki M., Kłys A.); Evaluation of the Relations Between Body Posture Parameters with Somatic Features and Motor Abilities of Boys Aged 14 years, “Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2014, vol.21, No.4, 810-814 (Lizis P.); The Assessment of the Body Posture and Motor Abilities of 14-year-old Boys and Girls, “Fizjoterapia” 2013, t.21, nr 4, s.3-16 (Kasperczyk T., Borowiec K.); Evaluation of the Relation Between Body Posture Parameters as Measured with the Use of the Photogrammetric Method with Somatic Features and Motor Abilities of Girls Playing the Transverse Flute, “Medycyna Rodzinna” 2013, nr 4, s. 9-16 (Kasperczyk T., Jędrosz J.); Electromyographic Assessment of Functional Symmetry of Paraspinal Muscles during Static Exercises in Adolescents with Idiopathic Scoliosis, “BioMed Research International” 2014, vol.2014, Article ID 573276, 7 pages http://dx.d0i.org/10.1155/ 2014/573276 (Chwała W., Koziana A, Kasperczyk T., Płaszewski M.); Evaluation of the accuracy of the postural stability measurement with the Y-Balance Test based on the levels of the biomechanical parameters, “Acta of Bioengineering and Biomechanics” 2017, vol.19, No.2, pp.121-128 (Chwała W., Burdacki M., Błaszczuk J.).

Autor i współautor pozycji zwartych, m.in. pt. Metody badania narządu ruchu w rehabilitacji klinicznej, Skrypt nr 111, AWF Kraków 1991 (Pąchalski A., Gawinek M.); Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej, Kraków 2003 (Magiera L.); Diagnostyka w kinezyterapii i masażu, Kraków 2007 (Kasperczyk T., Magiera L.); pracy pod redakcją pt. Masaż z elementami rehabilitacji, Kraków 1999 (Kasperczyk T., Magiera L., Mucha D.).

Autor i współautor wielu rozdziałów, m.in. pt. Masaż dzieci, [w:] Masaż z elementami rehabilitacji pod red. R. Walaszka, Kraków 1999, s.139-145; Fizykoterapia wspomagająca masaż, [w:] Ibidem, s.221-252; Badanie narządu ruchu dla potrzeb masażu, [w:] Ibidem, s.253-294; Ocena wpływu masażu klasycznego i terapii próżniowej na zmiany wartości wybranych parametrów krwi u kobiet w wieku 20-30 lat, [w:] Promocja zdrowia wobec zagrożeń cywilizacyjnych pod red. D. Muchy i H.R. Zięby, Nowy Targ 2007, s.303-318 (Momola I., Hajdaniak J.); Przydatność metod punktowania w ocenie wad postawy ciała, [w:] Wady postawy ciała u dzieci i młodzieży. Profilaktyka – Diagnostyka -Terapia pod red. J. Nowotnego, Bielsko-Biała 2009, s.57-63 (Kasperczyk T.); O potrzebie gimnastyki mobilizacyjnej, [w:] Podstawy terapii manualnej pod red. T. Kasperczyka, D. Muchy, Kraków 2012, s.53-58; Zabiegi przed mobilizacjami biernymi na kręgosłupie i po nich, [w:] Ibidem, s.59-64; Badanie cech morfologicznych, ocena bólu i testy funkcjonalne, [w:] Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej pod red. T. Kasperczyka, Kraków 2013, s.129-151; Bilans energetyczny i masa ciała a aktywność fizyczna osób dorosłych [w:] Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym pod red. T. Kasperczyka, D. Muchy, Kraków 2014, s.259-269 (Kasperczyk T.); Przydatność wybranych form masażu w terapii cellulitu [w:] Ibidem, s.205-214 (Marszałek A.); Wpływ aktywności fizycznej na organizm [w:] Zarys kinezjologii pod red. T. Kasperczyka, D. Muchy, Kraków 2016, s.167-187.

Recenzent wielu badawczych wysłanych do czasopism polskich i zagranicznych m.in. wyróżnionych w bazach JCR: „Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation”, „Acta of Bioengineering and Biomechanics”. Recenzent książek z zakresu masażu, m.in. Leksykon masażu i terminów komplementarnych (Kraków 2001), Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej (Kraków 2007), Masaż orientalny (Kraków 2007), Historia masażu w zarysie (Kraków 2007). Członek Rady Naukowo-Programowej czasopisma „Refleksoterapia” i „Promocja zdrowia i ekologia”, w których pełni również funkcję recenzenta. Promotor ponad 150 prac magisterskich i kilkudziesięciu prac licencjackich.

Uczestniczył w realizacji kilku projektów badawczych z zakresu kultury fizycznej, były to m.in. badania statutowe prowadzone przez AWF w Krakowie we współpracy z Katedrą Biomateriałów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej i Szpitalem Specjalistycznym im. S. Żeromskiego w Krakowie i dotyczyły problematyki pt. Ocena wpływu intensywnej fizjoterapii na skuteczność leczenia chorych po rekonstrukcji zerwanego ścięgna Achillesa materiałem węglowym (1998-2000); Ocena efektów odległych zabiegu operacyjnego i postępowania usprawniającego u pacjentów, u których dokonano zabiegu zszycia przerwanego ścięgna Achillesa materiałem węglowym (2009-2010); Ocena wpływu systematycznego treningu judo na postawę ciała, równowagę, możliwości siłowe i moc mięśni dzieci w wieku 5-7 lat (2015-2016); Profilowane zajęcia tenisa ziemnego ukierunkowane na niwelowanie dysfunkcji narządu ruchu, korektę postawy ciała oraz poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych (2016). W latach 2010-2012 brał udział w projekcie badawczo-dydaktycznym europejskiego programu LLP Erasmus – Innovations and Learning in Spa Management (LIS).

Czynny uczestnik wielu konferencji i sympozjów naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Zaangażowany w pracy społecznej. W latach 1988-1998 brał czynny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie, gdzie swoją wiedzę i doświadczenie kliniczne wykorzystywał w pracy Koła Chorych na Stwardnienie Rozsiane -doprowadził m.in. do wznowienia kompleksowej rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane zamieszkałych na terenie Krakowa wraz z intensyfikacją opieki domowej.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, członek Klubu „Ludzie Masażu”.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie:

Autoreferat dr. Roberta Walaszka, http://www.ck.gov.pl; (dostęp 08.03.2018); Informacja o dr. hab. Robercie Walaszek, http://wtir.awf.krakow.pl/index.php/katedra-rekreacji-i-odnowy-biologicznej/zaklad-odnowy-biologicznej?id=87 (dostęp 07.03.2018); Ludzie Nauki, http://nauka-polska.pl (dostęp 05.03.2018); Klub „Ludzie Masażu”, http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/walaszek-robert/64 (dostęp 09.03.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.