Zapraszamy do lektury pierwszego tomu Szkiców Historycznych PTF (2020)

Wszystkie teksty z 2020 r. znajdują się pod linkiem Szkice Historyczne PTF 2020, t.1:

Szkice Historyczne PTF 2020, t.1

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów do nadsyłania tekstów, które zostaną opublikowane w 2021 r.

Zespół Redakcyjny