Nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych

W dniu 21 września 2022 r. odbyło się w Bydgoszczy Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych. Podczas posiedzenia uchwalono zmiany w strukturze Zarządu oraz wybrano władze PTHNM na nową kadencję 2022-2024. Skład Zarządu przedstawia się następująco:
Prezes: dr hab. Wojciech Ślusarczyk prof. UMK,
Wiceprezesi: prof. Anita Magowska i dr Dariusz Lewera,
Sekretarz: dr Katarzyna Pękacka-Falkowska,
Skarbnik: dr Piotr Skalski,
Członkowie Zarządu: prof. Ryszard W. Gryglewski, dr Seweryna Konieczna, dr Agnieszka Rzepiela.
Komisja rewizyjna: dr Krzysztof i dr Zbigniew Kopocińscy.
W imieniu członków Sekcji Historycznej PTF nowemu zarządowi serdecznie gratulujemy wyboru, życząc jednocześnie wytrwałości w realizacji celów statutowych oraz dalszych działań na rzecz rozwoju historii nauk medycznych.