Konferencja Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności

W dniu 18 marca 2022 r. członkowie Sekcji Historycznej PTF uczestniczyli w I Kwartalnej Konferencji Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) dotyczącej historii kultury uzdrowiskowej. PAU powstała w 1872 r., w wyniku przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, a oficjalna inauguracja działalności Akademii Umiejętności miała miejsce 7 maja 1873 r. W bieżącym roku instytucja ta, mająca status stowarzyszenia skupiającego elitę kadry naukowej, obchodzi więc 150-lecie istnienia. Obecnie PAU tworzy sześć Wydziałów: Filologiczny, Historyczno-Filozoficzny, Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, Przyrodniczy, Lekarski, Twórczości Artystycznej oraz kilka Komisji Międzywydziałowych o charakterze interdyscyplinarnym w tym m.in. Komisja Historii Nauki PAU.

Wspomniana Komisja oraz Zakład Humanistycznych Nauk Farmaceutycznych. Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu była organizatorem Konferencji. W trakcie posiedzenia prof. Mariusz Migała, wiceprzewodniczący Sekcji Historycznej PTF, miał zaszczyt w zacnym gronie naukowców, wygłosić referat zatytułowany Kształtowanie się polskiej fizjoterapii balneologicznej i jej zastosowanie w rehabilitacji w latach II RP. Serdecznie gratulujemy.