Trybulski Robert

Urodził się 04 grudnia 1972 r. w Szczecinku. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, magister wychowania fizycznego (1997) oraz magister fizjoterapii (1998). W 2015 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Fizykalne metody drenażu limfatycznego w regeneracji powysiłkowej mięśni przedramion, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej (promotor: prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Żebrowska). Posiada dodatkowe uprawnienia: trener sztuk walki (8 DAN), instruktor piłki ręcznej (1997), instruktor odnowy biologicznej (1998), instruktor rekreacji ruchowej specjalność sporty walki (1999).

W 1998 r. rozpoczął pracę jako fizjoterapeuta. W latach 1998-2002 był kierownikiem działu rehabilitacji NZOZ „Eskulap” w Żorach, od 1998 r. jest właścicielem Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Provita” w Żorach. W latach 1997-2001 pracował również jako kierownik jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żorach.

Od 2007 r. prowadzi działalność dydaktyczną. Jest nauczycielem w Medycznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu, od 2009 r. nauczycielem akademickim w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im W. Korfantego w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu terapii manualnej, teorii fizjoterapii, teorii masażu, odnowy biologicznej, Kompleksowej Terapii Obrzęków. Promotor kilkunastu prac licencjackich i magisterskich.

Zainteresowania naukowe dotyczą obszarów związanych z fizjoterapia obrzęków limfatycznych, medycyną sportową, pourazowymi dysfunkcjami narządu ruchu, teorią treningu, odnową biologiczną, terapią manualną. Współautor dwóch monografii, autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych, m.in. praca pt. Terapia fizykalna głęboką oscylacją i elektrostymulacja body flow w uzupełnieniu leczenia obrzęków, „Rehabilitacja w praktyce” 2011, nr 6, s.49-55; Zastosowanie systemu deep oscylation w terapii otwartych ran, odleżyn i zmian cukrzycowych, [w:] Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych, pod. red. A. Bauer, M. Wiechecia, Markmed, Ostrowiec Św. 2012, s.168-175; Ocena skuteczności stosowania kinesiology taping na blizny przerostowe, keloidy i przykurcze bliznowate „Polish Annals of Medicine” 2012, t. 19, s.50-57 (współautorzy: Karwacińska J., Kiebzak W., Stepanek-Finda B., Kowalski I. M., Protasiewicz-Fałdowska H., Starczyńska M.); Effect of Kinesiology Taping (KT) on breast cancer-related lymphedema: a randomized single blind controlled pilot study, „BioMed Research International” 2013, vol. 2013, (Smykła A., Walewicz K., Halski T.,  Kucharzewski M., Kucio C., Mikusek W., Klakla K., Taradaj J., article ID 767106); Techniki terapeutyczne w leczeniu mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (MPPS), „Medycyna Manualna” 2013, t. 17, nr 4 (Szapel K., Jasięga J.); Metoda Deep Oscillation w leczeniu stopy cukrzycowej, „Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja” 2016, nr 68, s.22-29; Wykorzystanie głębokiej oscylacji i elektrostymulacji mięśni gładkich w niwelowaniu wybranych parametrów zmęczenia mięśniowego, „Fizjoterapia Polska” 2016, t. 16, nr 2, s.14-30 (Żebrowska A., Marcol W., Roczniok R., Kepa K., Kiljański M.); Obrzęk tłuszczowy i inne lipodystrofie w praktyce fizjoterapeuty, „Praktyczna fizjoterapia &rehabilitacja” 2016, nr 74, s.8-18 (Żebrowska A., Marcol W.); Effect of Physical Methods of Lymphatic  Drainage on Post-exercise Recovery of Mixed Martial Arts Athletes, “Clinical Journal of Sport Medicine” 2017 (Żebrowska A. Roczniok R. Marcol W., CJSM-16-463R1); Wybrane aspekty badania fizjoterapeutycznego w chorobach neurologicznych, „Praktyczna fizjoterapia & rehabilitacja” 2018, nr 91, s.30-37 (Lizak A., Kotas A., Marcol W., Żebrowska A.).

Uczestnik kilkunastu konferencji naukowych, podczas których prezentował wyniki swoich badań. Ukończył wiele kursów zawodowych, z zakresu medycyny sportowej, terapii manualnej, masażu, diagnostyki usg, kinezyterapii, nurorehabilitacji, m.in. dyplomowany terapeuta manualny (6 modułów, 1999); Elektrostatics field therapy in segmental massage and lymphatic drainage (1999),  Lasery w medycynie (2001), Functional Exerice Progression (2001), Masaż lomi lomi nui (2002), Wczesna diagnostyka pourazowa odcinka szyjnego kręgosłupa (2004), Rehabilitacja osób po udarze mózgu metoda Bobath (2005), Staw ramienny – warsztaty dla fizjoterapeutów (III moduły 2005), Staw kolanowy – warsztaty dla fizjoterapeutów  (II moduły (2007), Kompleksowa Terapia Obrzęków wg dr. Asdonka (2006), Trakcja w ruchu – metoda prof. Stadhelz’a (2008), Terapia korespondujących stref odruchowych wg dr. H. Marnitz’a (2008), Terapia manualna wg dr. P. Ackermana (2008), Funkcjonale Osteopathie und Intergration (2008), PNF – kurs podstawowy (2008) oraz kurs rozwijający (2016), Masaż kijami bambusowymi (2009), Masaż ayurvedański (2009), Manual Trigger Points Therapy and Dry Needling (2010), USG kończyna górna oraz kończyna dolna wraz z praktyczną nauką iniekcji dostawowych i dotkankowych na preparatach nieutrwalonych (2016).

W 2007 i 2008 r. odbył staż w Asdonk Kliniken St. Blasien (Niemcy), w 2016 r. był stażystą w kanadyjskich klinikach oraz University of British Columbia.

Zaangażowany w działalność społeczną. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii –przewodniczący sekcji leczenia obrzęków, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk Walk.

Za pracę zawodową i naukową otrzymał m.in. nagrodę Rektora AWF Katowice za opracowanie nowatorskiej lekcji wychowania fizycznego (1996), nagrodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy dzieciom (1999).

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Roberta Trybulskiego; Biogram Roberta Trybulskiego, http://www.rehabilitacja-provita.pl/podstrona.php?txt=trybulski (dostęp 14.02.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.