Toboła Seweryn

Urodził się w 1933 r. w Poznaniu, gdzie ukończył Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w 1956 r. Jeszcze w trakcie studiów, w 1954 r. rozpoczął pracę zawodową jako asystent w Zakładzie Anatomii, z którym związany był przez 21 lat. Głównym obszarem zainteresowań naukowo-badawczych była anatomia, kinezyterapia i sport inwalidów. Z tego zakresu opublikował 33 prace naukowe. W 1963 r. w swojej macierzystej uczelni obronił pracę doktorską pt. „Stosunek siły mięśni prostujących staw kolanowy do poszczególnych faz ruchu, wielkości kątowej i długości dźwigni w stawach: biodrowym i kolanowym”.

W 1965 r. założył i przez kilka lat kierował Wydziałem Fizjoterapii Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu.

W latach 1975-1985 pracował jako starszy asystent w Zakładzie Rehabilitacji Przemysłowej Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1985 r. zorganizował Pracownię Fizjoterapii (w zakresie ergoterapii) w Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, którą przez 10 lat kierował. Ostatni okres pracy zawodowej przypada na Pracownię Fizjoterapii Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań-Jeżyce, gdzie pracował do 70 roku życia.

W latach 1965-1968 był przewodniczącym Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. W 1966 r. kierowany przez niego Zarząd Główny Sekcji opracował i złożył memoriał do Komisji Rehabilitacji przy Radzie Naukowej MZiOS w sprawie doskonalenia zawodowego, poprzez możliwość uzyskiwania specjalizacji I i II stopnia (na wzór specjalizacji lekarskich) dla magistrów wychowania fizycznego pracujących w rehabilitacji. Zgłoszono również wniosek dotyczący objęcia dzieci z niepełnosprawnością zajęciami wychowania fizycznego w szkole, a także postanowiono by od 1966 r. przyjmować w szeregi Sekcji w charakterze członków-kandydatów studentów AWF specjalizujących się w rehabilitacji.

 

Sławomir Jandziś, Mariusz Migała

 

Sylwetki przewodniczących Zarządu Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji oraz prezesów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.88; Waszkowski H.: Rozwój działalności Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego w latach 1962-1987, http://www.twk.org.pl/wazne-jubileusze-50-lecia-fizjoterapii-w-polsce-i-25-lecia-polskiego-towarzystwa-fizjoterapii/ (dostęp 30.09.2017)