Szkice Historyczne PTF 2020, t.1

05 grudnia 2020 Wkład Konrada Biesalskiego w rozwój współczesnej rehabilitacji (11/2020) Profesor Konrad Biesalski (1868–1930) urodzony w Ostródzie, był niemieckim ortopedą i działaczem społecznym. Już na długo przed I wojną światową działał na rzecz unowocześnienia i usprawnienia organizacji zbiórek dla osób kalekich, które w owym okresie były mało zorganizowane i chaotyczne. Doprowadził do przyjęcia Ustawy o Osobach Kalekich, która miała … Czytaj dalej Szkice Historyczne PTF 2020, t.1