Śliwiński Zbigniew

Urodził się 2 maja 1954 r. w Żaganiu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1977) – magister wychowania fizycznego specjalność rehabilitacja ruchowa. W 1988 r. w macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Czynność ręki po złamaniach kości łódeczkowatej nadgarstka w zależności od sposobu leczenia, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Zagrobelnego, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2004 r. w Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, na podstawie oceny dorobku naukowego oraz pracy pt. Ocena termowizyjna kończyny górnej u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym po zabiegach kriostymulacji dla potrzeb rehabilitacji, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W marcu 2018 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Od 1986 r. jest specjalistą drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej. Ukończył kilkadziesiąt kursów podyplomowych z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji i medycyny. Jako fizjoterapeuta zajmuje się m.in. terapią manualną, terapią kranio-sakralną, neurodiagnostyką i neuromobilizacjami wg Davida Butlera, a w szczególności Kinesiology Tapingiem, w której to metodzie uzyskał tytuł Międzynarodowego Instruktora nadany przez Kinesiotaping Association z Japonii. Znany w kraju, i poza granicami z unikalnych metod diagnostyki funkcjonalnej i terapii. Wprowadził do codziennej praktyki fizjoterapeutycznej w Polsce wiele unikalnych metod diagnostyczno-terapeutycznych,  m.in. metodę prof. Santosa Sastre dotyczącą leczenia skolioz idiopatycznych, Kinesiology Taping. Specjalista w zakresie stosowania temperatur kriogenicznych w leczeniu dzieci i dorosłych z uszkodzeniami OUN.

W latach 1977-1979 r. pracował jako młodszy asystent Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu Górniczym w Lubinie, w latach 1979-1990 jako z-ca kierownika Zakładu Rehabilitacji ZOZ w Zgorzelcu, w latach 1990-2002 był kierownikiem Stacjonarnego Ośrodka Rehabilitacji dla dzieci i dorosłych ZOZ w Zgorzelcu. Od 2002 r. kieruje Stacjonarnym Ośrodkiem Rehabilitacji z oddziałem rehabilitacji neurologicznej (20 łóżek), rehabilitacji ogólnoustrojowej (60 łóżek), rehabilitacji dziennej dla dzieci oraz zakładem rehabilitacji ambulatoryjnej i zakładem fizjoterapii dla dzieci. Stworzył znaną i uznaną placówkę w kraju i w świecie, posiadającą akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z fizjoterapii, na terenie której odbywają się egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie fizjoterapii.

Naukowo związany od 2004 r. z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, obecnie Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, gdzie obecnie zatrudniony jest jako profesor zwyczajny i pełni funkcję dyrektor Instytutu Fizjoterapii oraz kierownika Zakładu Medycyny Manualnej. W latach 2004-2009 pracował także jako profesor nadzwyczajny Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, w latach 2009-2013 jako profesor nadzwyczajny Katedry Fizjoterapii Klinicznej Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w Opolu. Dodatkowo od 2014 r. pracuje w Katedrze Fizjoterapii, Zakładzie Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zainteresowania naukowe w ostatnich latach koncentruje głównie na zagadnieniach dotyczących oceny wpływu aplikacji metody Kinesiology Taping – dynamicznego plastrowania w dysfunkcjach narządu ruchu oraz w sporcie kwalifikowanym, analizy efektywności fizjoterapii w zaburzeniach statyki miednicy i kręgosłupa, ewaluacji skuteczności leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych, kifoz i lordoz ze szczególnym uwzględnieniem metody FED, skuteczności różnych form nowoczesnej fizykoterapii z uwzględnieniem temperatur kriogenicznych w rehabilitacji, EBM w fizjoterapii i możliwości archiwizacji wyników usprawniania system Diers.

Autor i współautor ponad 580 pozycji naukowych, w tym ponad 200 publikacji naukowych, wielu z punktacją Impact Factor, m.in. pracy pt. Ocena statyki miednicy u chorych z zespołami przeciążeniowymi kręgosłupa poddanych krioterapii ogólnoustrojowej, „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2005, Vol.7, nr 2, s.218-222 (W. Kufel, B. Michalak, B. Halat, W. Kiebzak, M. Wilk, R. Jonak); Porównanie koncepcji leczenia usprawniającego w uszkodzeniach nerwu twarzowego u dzieci, „Fizjoterapia Polska” 2006, Vol.6, nr 1, s.22-26 (W. Kiebzak, Cz. Szmigiel, M. Zięba); Ocena skuteczności krioterapii miejscowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym „Fizjoterapia Polska” 2007, Vol.7, nr 3, s.275-285 (M. Woszczak, M. Kiljański, W. Kiebzak, M. Szczepanik, W. Tomaszewski); Ocena termowizyjna temperatur kończyn górnych po kriostymulacji u pacjentów po udarze mózgu, „Fizjoterapia Polska” 2008, Vol.8, no.1, s.23-34 (P. Płaza, K. Gieremek, W. Kufel, B. Michalak, B. Halat, G. Śliwiński, M. Wilk, W. Kiebzak); Standardy kwalifikacji w zawodzie fizjoterapeuty, „Fizjoterapia Polska” 2009, Vol.9, no.1, s.84-96 (W. Kiebzak, J. Szczegielniak, M. Butkiewicz, M. Dwornik, B. Frańczuk, M. Starczyńska); Unpressurized safekeeping of transplant organs using the TOP-Liver® storage module, “Polish Journal of Environmental Studies” 2010, Vol.19, no.4, s.861-864 (G. Śliwiński, A. Sieroń, R. Poll, Ch. Thiele); Zawód fizjoterapeuty w opinii grupy zawodowej, „Fizjoterapia Polska” 2011, Vol.11, no.3, s. 227-239 (M. Starczyńska, E. Błaszkiewicz, W. Kiebzak); Zastosowanie pól magnetycznych głębokiej stymulacji w walce z otyłością lokalną kończyn dolnych, „Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine” 2012, nr 1, s.22-25 (L.Wasilewski, B. Mydłowska); Types of physical activity during pregnancy, „Polish Annals of Medicine” 2013, Vol.20, no.1, s.19-24 (M. Makara-Studzińska, K. Kryś-Noszczyk, M. Starczyńska, A. Sieroń); Wpływ płaskostopia poprzecznego na zaburzenie stereotypu postawy, „Medycyna Manualna” 2014, t.18, nr 1, s.37-41 (W. Niedzielski, A. Permoda); Zastosowanie terapii manualnej w likwidacji bólu pochodzenia miogennego w zaburzeniach układu stomatognatycznego, „Fizjoterapia Polska” 2015, t.15, nr 2, s.60-67 (M. Gębska, D. Lietz-Kijak, K. Opalko, E. Żyżniewska-Banaszak); Monitorowanie wyników usprawniania skolioz za pomocą systemu DIERS, „Fizjoterapia Polska” 2016, t.16, nr 3, s.124-134 (A. Książek-Czekaj, M. Wiecheć, G. Śliwiński); Wpływ zastosowania Kinesiotapingu na rozkład obciążeń stóp u osób po plastyce hallux valgus w ujęciu badań pedobaroskopowych, „Fizjoterapia Polska” 2016, t.16, nr 3, s.50-57 (K. Załoga, G. Brzuszkiewicz-Kuźmicka, A. Kuźmicka); Zastosowanie medycyny ortopedycznej OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept w zespołach bolesnego barku, „Fizjoterapia Polska” 2016, t.16, nr 1, s.48-60 (J. Darowska-Olszewska, N. Rogaczewska, J. Sadowska); Model identification of stomatognathic muscle system activity during mastication, “Experimental and Therapeutic Medicine” 2017, Vol.13, no.1, s.135-145 (E. Kijak, J. Margielewicz, D. Lietz-Kijak, K. Wilemska-Kucharzewska, M. Kucharzewski).

Autor i współautor 40 książek, monografii i skryptów. Redaktor i współredaktor 16 monografii, m.in. pt. Rehabilitacja polska 1945-2009, Wrocław 2009 (J.E. Kiwerski, A. Kwolek, M. Woźniewski); Metoda FED w Polsce – bezinwazyjne leczenie skolioz, Ostrowiec Świętokrzyski 2012 (M. Wiecheć); Życie bez bólu, Zgorzelec 2011, 2012, 2013 (G. Śliwiński); Wielka Fizjoterapia, t.1-3, Wrocław 2014 (A. Sieroń); Dynamiczne plastrowanie, Wrocław 2014 (M. Krajczy). Sześciokrotnie był redaktorem naukowym wydania polskiego książek tłumaczonych z języka angielskiego, m.in. pt. Metoda leczenia skolioz, kifoz i lordoz, Ostrowiec Św. 2008 (autor: S. Sastre Fernández); Badanie i ocena narządu ruchu, Wrocław 2010 (N.J Petty); Terapia manualna według Maitlanda, Wrocłąw 2012 (K. Banks, E. Hengeveld); Fizjoterapia kliniczna w geriatrii, tłum. J. Łuniewski, B. Sławomirska, Wrocław 2014 (A. Dale, A.A. Guccione, R.A. Wong, współredaktor M. Żak); Anatomia Fielda: badanie palpacyjne i punkty odniesienia, Wrocław 2014 (D. Field, J.O. Hutchinson); Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego, tłum. J. Łuniewski, Wrocław 2011, wyd. 2. Wrocław 2016 (J. E. Muscolino).

Kilkakrotnie przebywał na zagranicznych stażach naukowych m.in. w Uniwersytecie Kowieńskim, w Uniwersytecie Kairskim w Egipcie, w Centrum Terapii Skolioz w Barcelonie. Przeprowadził wiele kursów szkoleniowych z zakresu neuromobilizacji, terapii cranio-sakralnej i Kinesiology Tapingu m.in. w Irlandii, Anglii, Włoszech, Czechach, Kanadzie, Algierze, Jordanii, Egipcie i na Litwie. Współpracował ze szpitalami w Ringkjobing, Holstebro w Danii w zakresie fizjoterapii i opieki nad osobami niepełnosprawnymi wizytując wspomniane jednostki. Od lat prowadzi szeroką współpracę międzynarodową jako „visiting Profesor” oraz w zakresie wymiany doświadczeń m.in. z Wydziałem Fizjoterapii Uniwersytetu w Kownie (Litwa), z Libańskim Towarzystwem Fizjoterapii, z Wydziałem Fizjoterapii Uniwersytetu w Barcelonie, z Włoskim i Irlandzkim Towarzystwem Fizjoterapii, z Centrum Rehabilitacji Medycznej i Diagnostycznym Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, z Instytutem Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie, z Chińskim Towarzystwem Kinesiology Taping na Tajwanie, z Universitetem z Nilai, Negeri Sembilan Malaysia, z Centre d’Evaluation Posturale, Clinique du Disconal, Strasbourg, z Diers International GmbH – Biomedical Solution z Schlagenbad (Niemcy), z K-Active Europa Frammensbuch (Niemcy). W Polsce współpracuje lub współpracował m.in. z Wydziałem Fizjoterapii AWF we Wrocławiu, z Samodzielną Pracownią Rehabilitacji Rozwojowej i Katedry Pediatrii oraz Katedrą Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, z Katedrą Rehabilitacji AWF w Katowicach, z Kliniką Rehabilitacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku, z Zakładem Doświadczalnym Oddziału Elektrotechniki Górniczej w Lubinie, z Kliniką Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z Agencją Oceny Technologii Medycznych w Warszawie, z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, z Ministerstwem Zdrowia. W 2003 r., po wielu latach starań, doprowadził do utworzenia przez Ministerstwo Zdrowia stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii, którą to funkcję pełnił w latach 2003-2014.

Od lat zaangażowany w działalność społeczną. W latach 2010-2012 był członkiem Alternatywnym Regionu Europa Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT), obecnie ponownie wybrany na to stanowisko w kadencji 2018-2020. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (PTMM) – w latach 1995-2006 był wiceprezesem ds. naukowych PTMM, od 1987 r. jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w modelu holistycznym. W 1987 r. członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – od kilku kadencji pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego oraz Prezesa Oddziału Dolnośląsko – Nadodrzańskiego PTF.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Fizjoterapia Polska”, członkiem kolegiów redakcyjnych „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”, „Ortopedia Info”, „Kineziterapija”, „Reabilitaciojos Mokslai”, „Rehabilitacja w Praktyce”, „Terapia manualna w modelu holistycznym”, „The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research”, „Kwartalnik Ortopedyczny”, „Onkologia Polska”, „Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy”.

Promotor 8 prac doktorskich, recenzent 17 prac doktorskich, jednej pracy habilitacyjnej i jednej opinii habilitacyjnej, promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.

Uczestnik wielu programów badawczych, przy realizacji których współpracuje m.in. z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie (projekt pt. „Zdrowe dzieci – zdrowa Europa“. Transgraniczne przedsięwzięcie modelowe w zakresie usług medycznych w Europamieście Zgorzelec/Görlitz); z Wydziałem Inżynierii Medycznej, Instytutem Frauhofer z Drezna w zakresie projektu naukowo – technicznego pt. „KiTS – Przyjazny dla dzieci system leczenia z platformą symulacyjna do terapii skolioz”. Członek zespołu realizującego projekt pt. „Leczyć, uczyć, odkrywać” – promocja zdrowia jako nadrzędne zadanie w drodze do zmniejszenia zagrożenia wystąpienia raka szyjki macicy. Strategia Walki z Rakiem 2015-2024 oraz pt. „Zdrowa kobieta – Piękna przyszłość”- zwiększenie skuteczności i efektywności działań profilaktycznych raka piersi poprzez zwiększenie świadomości onkologicznej kobiet. Strategia Walki z Rakiem 2015-2024.

Zaangażowany w działalność organizacyjną. Od lat organizuje i współorganizuje konferencje, sympozja, kongresy naukowe. Od 25 lat organizuje Międzynarodowy Dzień Inwalidy w Zgorzelcu pod hasłem „Życie bez bólu”, przy współudziale Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu.

Za dotychczasową pracę zawodową i naukową otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Ministra Zdrowia „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia w Polsce”, Medal im. prof. Wiktora Degi, Medal Twórców Polskiej Rehabilitacji nadany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Złotą Odznakę Towarzystwa Walki z Kalectwem, Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, Statuetkę Asklepiosa nadaną przez Unię Uzdrowisk Polskich. W uznaniu zasług dla środowiska fizjoterapeutów i pacjentów, w 2018 r. otrzymał tytuł Gwiazdy Fizjoterapii. Jest Honorowym Obywatelem Miasta Zgorzelec oraz Honorowym Obywatelem EuropaMiasto Goerlitz – Zgorzelec.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Sylwetka konsultanta krajowego w dziedzinie fizjoterapii profesora nadzwyczajnego dr hab. n. med. Zbigniewa Śliwińskiego, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.198-199; Słownik biograficzny osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] Jandziś S., Migała M.: Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie, Opole 2015, s.355-356; Migała M.: Laudacja wygłoszona na cześć Profesora Zbigniewa Śliwińskiego podczas wręczenia tytułu Gwiazdy Fizjoterapii w dniu 09 czerwca 2018 r. w Opolu, “Fizjoterapia Polska” 2018, t.18, nr 2, s.103-105; Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego oraz przesłane CV Zbigniewa Śliwińskiego. Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.