Siwek Wiesław

Absolwent AWF w Warszawie – magister wychowania fizycznego ze specjalizacją rehabilitacji ruchowej (1961). Pierwszą pracę podjął w Klinice Chirurgii Urazowej S.D.L. Szpitala Praskiego, do 1964 r. pracował w Szpitalu Bielańskim, gdzie objął stanowisko kierownika rehabilitacji w Klinice Chirurgii Urazowej.

Od 1966 r. doktor nauk wychowania fizycznego, od 1988 r. doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny, profesor nadzwyczajny. W latach 1967-2004 związany z Centralnym Szpitalem Klinicznym WAM i Wojskowym Instytutem Medycznym, początkowo jako adiunkt ds. rehabilitacji Katedry Chirurgii Kostno-Urazowej i Ortopedii z Kliniką 2 CSK WAM, a następnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kierownika Pracowni Rehabilitacji Instytutu Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Neurochirurgii CSK WAM oraz na stanowisku docenta i kierownika Zakładu Rehabilitacji Chorób Narządu Ruchu WIM.

Autor ponad 100 publikacji i referatów głównie z zakresu rehabilitacji narządów ruchu. W 1986 r. został współautorem patentu Szyna wyciągowo-rehabilitacyjna (nr patentu 41150). Od 1991 r. wykładowca AWF w Warszawie. Od 2004 r. związany także z WSZiA w Zamościu – wykładowca Katedry Fizjoterapii. Wiceprezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Korektywa”, członek Komitetu Naukowego „Kwartalnika Ortopedycznego”, Komitetu Redakcyjnego „Postępów Rehabilitacji”.

W 2006 r. otrzymał nagrodę za szczególny wkład w rozwój kierunku i badania naukowe realizowane w zakresie rehabilitacji. Odznaczony Srebrnym i Brązowym Medalem Sił Zbrojnych w Służbie Ojczyzny, Srebrnym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem ONZ dla Utrwalania Pokoju, dwukrotnie Złotą Odznaką Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Zmarł 26 kwietnia 2013 r. w Warszawie.

 

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie:

Słownik biograficzny osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] Jandziś S., Migała M.: Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie, Opole 2015, s.350; http://www.wim.mil.pl/odeszli-od-nas-mainmenu-496/1377-zmar-dr-hab-n-med-wiesaw-siwek (dostęp 15.08.2015)