Rutkowski Sebastian

Urodził się 02 lipca 1986 r. w Radomsku. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (WWFiF) – magister fizjoterapii (2009). W latach 2007-2008 studiował w Universidade Da Coruńa w La Coruńa (Hiszpania) na kierunku fizjoterapia. Ukończył studia podyplomowe z zakresu medycyny osteopatycznej (2011). Aktualnie studiuje w Akademii Osteopatii.

W 2018 r. w Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu obronił pracę doktorską pt. Ocena efektów rehabilitacji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2023 r. decyzją Senatu AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach otrzymał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

W latach 2013-2014 pracował jako fizjoterapeuta w oddziale neurorehabilitacji Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Od 2016 r. jako fizjoterapeuta prowadzi własną działalność gospodarczą w Opolu. Od 2011 r. zatrudniony jest w Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, obecnie na stanowisku adiunkta.

Czynny uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, podczas których otrzymał wyróżnienia za prezentowane prace. Recenzent w kilkunastu wydawnictwach czasopism naukowych indeksowanych w JCR. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Błąd Kartezjusza” działającego w WWFiF Politechniki Opolskiej. Od 2013 r. współorganizator Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, odpowiedzialny za sesję studencką oraz konkurs wiedzy fizjoterapeuty. Członek Interdyscyplinarnej Rady Ekspertów Krajowej Rady Fizjoterapeutów, członek Zespołu tematycznego ds. współpracy międzynarodowej KRF.

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na innowacyjnych technologiach stosowanych w fizjoterapii, zwłaszcza na ocenie wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji, głównie w pulmonologii. Potwierdza to otrzymanie międzynarodowego grantu naukowego z European Respiratory Society na badania z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym wirtualnej rzeczywistości w treningach oddechowych (San Camillo, Wenecja, Włochy 1.10.2020-31.03.2021). W 2021 r. otrzymał także grant naukowy z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na badania w celu implementacji kompleksowego programu rehabilitacji prowadzonej w wirtualnej rzeczywistości wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19, realizowany w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. Współautor projektu “Fizjoterapia bez granic – w drodze do innowacji”, realizowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, umożliwiającego krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne dla polskich fizjoterapeutów celem prezentacji własnych innowacyjnych programów terapeutycznych, diagnostycznych lub badawczych.

Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach, m.in. pt. Evaluation of energy expenditure in the 6MWT and ISWT test, „Polish Journal of Physiotherapy” 2013, 1, 8-12 (współautorzy: Szczegielniak J., Pawełczyk W., Łuniewski J., Wdowiak A., Krajczy M., Bogacz K.); Stochastic resonance in physiotherapy, „Practical Physiotherapy & Rehabilitation” 2013, 42, 26-29 (Szczegielniak J., Wdowiak A., Bogacz K., Łuniewski J.); Gait analysis In the 6-minute walk test in patients with COPD, „Rehabilitation Sciences: Nursing, Physiotherapy, Ergotherapy” 2013, 1(8), 28-33 (Szczegielniak J., Wdowiak A., Bogacz K., Łuniewski J.); Gait analysis of patients with chronic obstructive pulmonary disease, „Polish Journal of Physiotherapy” 2014, 4, 24-33 (Rutkowska A., Łuniewski J., Szczegielniak J.); Respiratory kinesitherapy in lung cancer, „Rehabilitation in practice” 2015, 3, 16-18 (Rutkowska A., Jastrzębski D.); Fullerton test in the assessment of the efficiency of COPD patients, „Polish Journal of Physiotherapy” 2015, 4, 90-97 (Rutkowska A., Pawełczyk W., Szczegielniak J.); Chronic obstructive pulmonary disease – analysis of physical activity of patients during hospital treatment, „Rehabilitation in practice” 2016, 1, 33-35 (Rutkowska A., Szczegielniak J.); Short-time exercise-induced rehabilitation in non-small cell lung cancer patients during in-hospital chemotherapy treatment: a randomized controlled trial, „European Respiratory Journal” 2017 50: OA4671 (Jastrzebski D., Rutkowska A., Kostorz S., Zebrowska A., Ziora D., Casaburi R.) DOI: 10.1183/1393003.congress-2017.OA4671; Microkinesitherapy – influencing the functioning of children with intellectual disabilities, „Rehabilitation in practice” 2018, 2, 44-47 (Batkiewicz W., Pozaroszczyk W., Niewiedział D., Skorupka E.); Pulmonary rehabilitation with a stabilometric platform after thoracic surgery: a preliminary report, „Journal of Human Kinetics” 2018, 65, 79-87 (Jastrzębski D., Żebrowska A., Rutkowska A., Warzecha J., Ziaja B., Pałka A., Czyżewska B., Czyżewski D., Ziora D.); Physiotherapeutic examination in neurorehabilitation, „Rehabilitation in practice” 2018, 4, 11-12 (Rutkowska A., Szczegielniak J.); The influence of selected techniques of Functional Gastric Therapy on the improvement of psychophysical condition of the therapist and patient, „Rehabilitation in practice” 2019, 1, 75-81 (Batkiewicz W., Batkiewicz R., Racheniuk H., Wasilowicz A., Furgał M.); Exercise training in patients with non-small cell lung cancer during in-hospital chemotherapy treatment: a randomized controlled trial, „Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention” 2019, 39(2), 127-133 (Rutkowska A., Jastrzebski D., Żebrowska A., Stanula A., Szczegielniak J., Ziora D., Casaburi R.); Virtual reality in medicine: a brief overview and future research directions, „Human Movement” 2019, 20(3), 16-22 (Mazurek J., Kiper P., Cieślik B., Mehlich K., Turolla A., Szczepańska-Gieracha J.); Effect of virtual reality-based rehabilitation on physical fitness in patients with chronic obstructive pulmonary disease, „Journal of Human Kinetics” 2019, 69, 149-157 (Rutkowska A., Jastrzebski D., Racheniuk H., Pawełczyk W., Szczegielniak J.); The effect of virtual reality exercise on physical fitness, „Medical Rehabilitation” 2019, 2(23), 4-9 (Bedrunka D., Buchta K., Szary P., Maniakowska K., Kiper P., Rutkowska A.); Short-term exercise training in virtual reality in patients with COPD, solution or white elephant?, „European Respiratory Journal” 2019 54: PA570 (Rutkowska A., Racheniuk H., Szczepańska-Gieracha J., Szczegielniak J.),  DOI: 10.1183/13993003.congress-2019.PA570; Analysis of physical activity during slackline training, „Rehabilitation in practice” 2019, 5, 87-89 (Czech O., Wrzeciono A., Szary P., Zabłotni S., Bedrunka D., Buchta K., Szczegielniak J.); Virtual reality rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial, „International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease” 2020, 15, 117-124 (Rutkowska A., Kiper P., Jastrzębski D., Racheniuk H., Turolla A., Szczegielniak J., Casaburi R.); Virtual reality in rehabilitation – a historical background, „Rehabilitation in practice” 2020, 1, 87-89 (Buchta K., Górecka D., Tłuczykont Ł., Szczegielniak J.); Investigating exercise intensity in virtual reality among healthy volunteers, „Human Movement” 2020, 21 (4), 54-60 (Szary P., Kiper P., Buchta K., Bedrunka D., Zabłotni S., Rutkowska A., Szczepańska-Gieracha J.); Virtual reality in psychiatric disorders: A systematic review of reviews, „Complementary Therapies in Medicine” 2020, 52, 102480 (Cieślik B., Mazurek J., Kiper P., Turolla A., Szczepańska-Gieracha J.); What can virtual reality offer to stroke patients? A narrative review of the literaturę, „NeuroRehabilitation” 2020, 47(2), 109-120 (Szczepańska-Gieracha J., Cieślik B., Kiper P., Turolla A.); Selected therapies for pelvic floor dysfunction, „Rehabilitation in practice” 2020, 5, 64-68 (Auguścik A., Rutkowska A., Szczegielniak J.); Use of virtual reality-based training in different fields of rehabilitation: A systematic review and meta-analysis, „Journal of Rehabilitation Medicine” 2020, 19, jrm00121 (Kiper P., Cacciante L., Cieślik B., Mazurek J., Turolla A., Szczepańska-Gieracha J.); What virtual reality can do for sport ? A narrative review of the literaturę, „Slovak Journal of Sport Science” 2020, 6, 108-113 (Szary P., Buchta K., Wrzeciono A., Czech O.); The impact of strength training with a slow eccentric phase of movement on lower limb mobility, sprint and jump for distance performance, „Slovak Journal of Sport Science” 2020, 6, 71-83 (Mikołajczyk D., Szary P.); The use of total immersion in the rehabilitation proces, „Med Rehabil” 2020, 24 (2), 27-30 (Rutkowska A., Szczepańska-Gieracha J.); Telerehabilitation of the pelvic floor muscle using kGoal vaginal electrode in exercise urinary incontinence – case report, „Rehabilitation in practice” 2020, 6, 63-70 (Rutkowska A., Zabłotni S., Tomaszczyk A., Szczegielniak J.); Analysis of the slackline training impact on human balance- a preliminary report of a randomized trial, „Slovak Journal of Sport Science” 2020, 7, 16-22 (Wrzeciono A., Czech O., Szary P.); The Impact of Isolation Due to COVID-19 on Physical Activity Levels in Adult Students, „Sustainability” 2021, 13(2), 446 (Rutkowska A., Kacperak K., Cacciante L., Kiper P., Szczegielniak J.); Evaluation of The Efficacy of Immersive Virtual Reality Therapy as a Method Supporting Pulmonary Rehabilitation: A Randomized Controlled Trial, „Journal of Clinical Medicine” 2021, 10(2), 352 (Szczegielniak J., Szczepańska-Gieracha J.); Training Using a Commercial Immersive Virtual Reality System on Hand-Eye Coordination and Reaction Time in Young Musicians: A Pilot Study, „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2021, 18(3), 1297 (Adamczyk M., Pastuła A., Gos E., Luque-Moreno C., Rutkowska A.); Breast cancer rehabilitation, „Klinicka Onkologie” 2021, 34(1), 14-19 (Líška D.); Management Challenges in Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the COVID-19 Pandemic: Telehealth and Virtual Reality, „Journal of Clinical Medicine” 2021, 10(6), 1261; Monitoring Physical Activity with a Wearable Sensor in Patients with COPD during In-Hospital Pulmonary Rehabilitation Program: A Pilot Study, „Sensors” 2021, 21(8), 2742 (Buekers J., Rutkowska A., Cieślik B., Szczegielniak J.); Short-Term Changes in Quality of Life in Patients with Advanced Lung Cancer during In-Hospital Exercise Training and Chemotherapy Treatment: A Randomized Controlled Trial, „Journal of Clinical Medicine” 2021, 10(8), 1761 (Rutkowska A., Wrzeciono A., Czech O., Szczegielniak J., Jastrzębski D.).

Zaangażowany w działalność społeczną. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pomocy i Rehabilitacji Onkologicznej „Rak chodzi wspak”, członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, European Respiratory Society (ERS).

Za pracę zawodową otrzymał m.in. tytuł Professora Opoliensis przyznawany przez Marszałka Województwa Opolskiego (2021), Nagrodę Early Career Investigator Award 2023 International Society for Virtual Rehabilitation (Międzynarodowego Towarzystwa Wirtualnej Rehabilitacji) w Montrealu, Nagrodę Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe (2018, 2020).

W wolnych chwilach uprawia żeglarstwo, wędkarstwo, kitesurfing.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie:

Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora i przesłane CV Sebastiana Rutkowskiego; Publikacje w czasopismach naukowych.