Rutkowska Anna

Urodziła się 29 września 1986 r. w Głuchołazach. Z domu Wdowiak. Absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (WWFiF) – magister fizjoterapii (2009). W latach 2007-2008 studiowała w Universidade Da Coruńa w La Coruńa (Hiszpania) na kierunku fizjoterapia.

W 2016 r. w Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach obroniła rozprawę doktorską pt. Rehabilitacja chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca leczonych cytostatykami i uzyskała stopień doktora nauk o zdrowiu.

W latach 2013-2014 pracowała jako fizjoterapeuta w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Od 2011 r. zatrudniona jest w Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, obecnie na stanowisku adiunkta.

Czynna uczestniczka wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, podczas których uzyskała wyróżnienia za przedstawione prace badawcze. Recenzent w czasopismach z listy JCR. Kierownik dwóch grantów statutowych pn. Ocena efektów rehabilitacji mięśni dna miednicy u kobiet z nietrzymaniem moczu; Wykorzystanie różnych technik terapeutycznych w zespole bolesnego miesiączkowania. W latach 2020-2021 realizowała grant naukowy ERS na stanowisku naukowym w San Camillo IRCCS S.R.L. w Wenecji (Włochy). Od 2013 r. współorganizatorka Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii, odpowiedzialna za sesję studencką oraz konkurs wiedzy fizjoterapeuty.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół rehabilitacji pulmonologicznej u pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc oraz chorych na raka płuca. Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach, m.in. pt. Evaluation of energy expenditure in the 6MWT and ISWT test, „Polish Journal of Physiotherapy” 2013, 1, 8-12 (współautorzy: Szczegielniak J., Pawełczyk W., Łuniewski J., Rutkowski S., Krajczy M., Bogacz K.); Stochastic resonance in physiotherapy, „Practical Physiotherapy & Rehabilitation” 2013, 42, 26-29 (Szczegielniak J. Rutkowski S., Bogacz K., Łuniewski J.); Gait analysis In the 6-minute walk test in patients with COPD, „Rehabilitation Sciences: Nursing, Physiotherapy, Ergotherapy” 2013, 1(8), 28-33 (Szczegielniak J., Rutkowski S., Bogacz K., Łuniewski J.); Gait analysis of patients with chronic obstructive pulmonary disease, „Polish Journal of Physiotherapy” 2014, 4, 24-33 (Rutkowski S., Łuniewski J., Szczegielniak J.); Pulmonary Rehabilitation in Advanced Lung Cancer Patients During Chemotherapy, „Adv Exp Med Biol.” 2015;861:57-64 (Jastrzębski D., Maksymiak M., Kostorz S., Bezubka B., Osmanska I., Młynczak T., Baczek Z., Ziora D., Kozielski J.); Respiratory kinesitherapy in lung cancer, „Rehabilitation in practice” 2015, 3, 16-18 (Rutkowski S., Jastrzębski D.); Fullerton test in the assessment of the efficiency of COPD patients, „Polish Journal of Physiotherapy” 2015, 4, 90-97 (Rutkowski S., Pawełczyk W., Szczegielniak J.); Chronic obstructive pulmonary disease – analysis of physical activity of patients during hospital treatment, „Rehabilitation in practice” 2016, 1, 33-35 (Rutkowski S., Szczegielniak J.); Short-time exercise-induced rehabilitation in non-small cell lung cancer patients during in-hospital chemotherapy treatment: a randomized controlled trial, „European Respiratory Journal” 2017 50: OA4671 (Jastrzebski D., Rutkowski S., Kostorz S., Zebrowska A., Ziora D., Casaburi R.) DOI: 10.1183/1393003.congress-2017.OA4671; Pulmonary rehabilitation with a stabilometric platform after thoracic surgery: a preliminary report, „Journal of Human Kinetics” 2018, 65, 79-87 (Jastrzębski D., Żebrowska A., Rutkowski S., Warzecha J., Ziaja B., Pałka A., Czyżewska B., Czyżewski D., Ziora D.); Physiotherapeutic examination in neurorehabilitation, „Rehabilitation in practice” 2018, 4, 11-12 (Rutkowski S., Szczegielniak J.); Exercise training in patients with non-small cell lung cancer during in-hospital chemotherapy treatment: a randomized controlled trial, „Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention” 2019, 39(2), 127-133 (Rutkowski S., Jastrzebski D., Żebrowska A., Stanula A., Szczegielniak J., Ziora D., Casaburi R.); Effect of virtual reality-based rehabilitation on physical fitness in patients with chronic obstructive pulmonary disease, „Journal of Human Kinetics” 2019, 69, 149-157 (Rutkowski S., Jastrzebski D., Racheniuk H., Pawełczyk W., Szczegielniak J.); The effect of virtual reality exercise on physical fitness, „Medical Rehabilitation” 2019, 2(23), 4-9 (Bedrunka D., Buchta K., Szary P., Maniakowska K., Kiper P., Rutkowski S.); Short-term exercise training in virtual reality in patients with COPD, solution or white elephant?, „European Respiratory Journal” 2019 54: PA570 (Rutkowski S., Racheniuk H., Szczepańska-Gieracha J., Szczegielniak J.) DOI: 10.1183/13993003.congress-2019.PA570; Virtual reality rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial, „International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease” 2020, 15, 117-124 (Rutkowski S., Kiper P., Jastrzębski D., Racheniuk H., Turolla A., Szczegielniak J., Casaburi R.); Investigating exercise intensity in virtual reality among healthy volunteers, „Human Movement” 2020, 21 (4), 54-60 (Szary P., Kiper P., Buchta K., Bedrunka D., Zabłotni S., Rutkowski S., Szczepańska-Gieracha J.); Selected therapies for pelvic floor dysfunction, „Rehabilitation in practice” 2020, 5, 64-68 (Auguścik A., Rutkowski S., Szczegielniak J.); The use of total immersion in the rehabilitation proces, „Med Rehabil” 2020, 24 (2), 27-30 (Rutkowski S., Szczepańska-Gieracha J.); Telerehabilitation of the pelvic floor muscle using kGoal vaginal electrode in exercise urinary incontinence – case report, „Rehabilitation in practice” 2020, 6, 63-70 (Rutkowski S., Zabłotni S., Tomaszczyk A., Szczegielniak J.); The Impact of Isolation Due to COVID-19 on Physical Activity Levels in Adult Students, „Sustainability” 2021, 13(2), 446 (Rutkowski S., Kacperak K., Cacciante L., Kiper P., Szczegielniak J.); Training Using a Commercial Immersive Virtual Reality System on Hand-Eye Coordination and Reaction Time in Young Musicians: A Pilot Study, „International Journal of Environmental Research and Public Health” 2021, 18(3), 1297 (Adamczyk M., Pastuła A., Gos E., Luque-Moreno C., Rutkowski S.); Monitoring Physical Activity with a Wearable Sensor in Patients with COPD during In-Hospital Pulmonary Rehabilitation Program: A Pilot Study, „Sensors” 2021, 21(8), 2742 (Buekers J., Rutkowski S., Cieślik B., Szczegielniak J.); Short-Term Changes in Quality of Life in Patients with Advanced Lung Cancer during In-Hospital Exercise Training and Chemotherapy Treatment: A Randomized Controlled Trial, „Journal of Clinical Medicine” 2021, 10(8), 1761 (Rutkowski S., Wrzeciono A., Czech O., Szczegielniak J., Jastrzębski D.).

Zaangażowana w działalność społeczną. Od 2015 r. jest Przewodniczącą Stowarzyszenia Pomocy i Rehabilitacji Onkologicznej „Rak chodzi wspak”, członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Za pracę zawodową otrzymała m.in. Nagrodę Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe (2018, 2020).

W wolnych chwilach uprawia żeglarstwo, interesuje się sztuką, poświęca uwagę na rozwój osobisty i duchowy.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie:

Dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora i przesłane CV Anny Rutkowskiej; Publikacje w czasopismach naukowych.