Rożek-Piechura Krystyna

Urodziła się 26 czerwca 1964 r. w Tarnobrzegu. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – kierunek wychowanie fizyczne ze specjalnością rekreacja ruchowa (1988) oraz kierunku rehabilitacja ruchowa (1990). Od 1994 r. doktor nauk o kulturze fizycznej, od 2007 r. doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej. W 2012 r. uzyskała tytuł specjalisty fizjoterapii.

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczęła w 1990 r. na stanowisku asystenta Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych w Instytucie Rehabilitacji AWF we Wrocławiu, następnie od 1995 r. pracowała jako adiunkt w Zakładzie Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych na Wydziale Fizjoterapii wrocławskiej AWF. Od 2007 r. jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych Katedry Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej AWF we Wrocławiu, którego kierownictwo objęła w 2008 r.

Odbyła staże zagraniczne w Niemczech (2003) oraz USA (2012, 2013), kierownik kilku projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki. Wykonawca projektu NCN pn. „Ocena dynamiki zmian inwolucyjnych w aspekcie kondycji biologicznej i zróżnicowanego poziomu aktywności ruchowej osób starszych” (2009-2011).

Na wrocławskiej uczelni pełniła lub nadal pełni różne funkcje. W latach 2002-2005 była pełnomocnikiem dziekana ds. finansowych, członkiem komisji wydziałowych i uczelnianych, w 2010 r. objęła funkcję redaktor naczelnej i dyrektora Wydawnictwa AWF we Wrocławiu. W kadencji 2016-2020 pełni funkcję prodziekana ds. nauczania na Wydziale Fizjoterapii.

Od lipca 2009 r. zatrudniona jest także na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego Katedry Fizjoterapii Klinicznej.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu doniesień naukowych, w tym kilkunastu w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz kilku monografii, m.in. pracy pt. Ocena jakości życia w aspekcie sprawności i aktywności fizycznej mieszkańców ośrodka opiekuńczo-adaptacyjnego dla osób starszych we Wrocławiu, „Antropomotoryka” 2013, t. 23, z.63, s. 61-71 (współautor K. Ołdak); The impact of specialized physiotherapy methods on BODE index in COPD patients during hospitalization, “Advances in Clinical and Experimental Medicine” 2013, t.22, z.5, s.721-730 (M. Kurzaj, W. Wierzejski, A. Dor, J. Stawska); Tolerancja wysiłkowa i wybrane zdolności motoryczne dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną w zależności od metody kinezyterapii, „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” 2014, t.16,  z.5, s.507-522 (K.M. Fabian); Wykorzystanie termogramów do oceny wpływu bodźców fizycznych na procesy metaboliczne w tkankach, „Przegląd Elektrotechniczny” 2014, z.5, s.168-171 (A. Skomudek, W. Skomudek); Ocena stanu funkcjonalnego u dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną, „Postępy Rehabilitacji” 2014, t.28, z.2, s.13-22 (K.M. Fabian); Redukcja masy ciała a samoocena proporcji wagowo-wzrostowych u kobiet wiejskich,  „Hygeia Public Health” 2014, t.49, z.3, s.579-583 (K. Czajka, P. Posłuszny, T. Sławińska);  Respiratory function, physical activity and body composition in adult rural population, “Annals of Agricultural and Environmental Medicine” 2014, t.21, z.2, s.369-374 (Z. Ignasiak, T. Sławińska, J. Piechura, T. Ignasiak); Trening mięśni wdechowych u chorych na astmę oskrzelową, „Rehabilitacja w Praktyce” 2015, z.3, s.21-23 (D. Składnikiewicz, M. Kurzaj); Evaluation of a home-based pulmonary rehabilitation program for older females suffering from bronchial asthma, “Advances in Clinical and Experimental Medicine” 2015, t.24, z.6, s.1079-1083 (M. Majewski, G. Dąbrowska, M. Pawik); Jakość życia i satysfakcja życiowa wrocławian w wieku senioralnym, „Rozprawy Społeczne” 2016, t.10, z.4, s.80-88 (I. Krysiak-Zielonka); Occurrence of depressive symptoms among older adults after a stroke in the nursing home facility, “Rehabilitation Nursing” 2016, t.41, z.2, s.112-119 (J. Kowalska, E. Bojko, J. Szczepańska-Gieracha, J. Rymaszewska); The role of inspiratory muscle training in the process of rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease, “Advances in Experimental Medicine and Biology” 2016, t.885, s.47-51 (M. Majewska-Pulsakowska, K. Wytrychowski); Evaluation of isokinetic trunk muscle strength in adolescents with normal and abnormal postures; “Journal of Manipulative and Physiological Therapeutic” 2015, t.38, z.7, s.484-492 (K. Barczyk-Pawelec, J. Piechura, W. Dziubek); The risk for falls in older people in the context of objective functional studies, “Anthropological Review” 2015, t.78, z.3, s.337-346 (Z. Ignasiak, A. Skrzek, S. Kozieł, T. Sławińska-Ochla, P. Posłuszny); Structural and functional markers of health depending on lifestyle in elderly women from Poland, “Clinical Interventions in Aging” 2015, t.10, s.781-793 (A. Skrzek, Z. Ignasiak, T. Sławińska, J. Domaradzki, J. Fugiel, A. Sebastjan); Fine motor skills of the hands in Polish and Czech female senior citizens from different backgrounds, “Aging Clinical and Experimental Research” 2015, t.27, z.4, s.491-498 (A. Skrzek, M. Pridalova, A. Sebastjan,  D. Haraskova, J. Fugiel, Z. Ignasiak, T. Sławińska); Analysis of the relationships between edentulism, periodontal health, body composition, and bone mineral density in elderly women, “Clinical Interventions in Aging” 2016, t.11, s.351-356 (Z. Ignasiak, M. Radwan-Oczko, M. Cholewa, A. Skrzek, T. Ignasiak, T. Sławińska); Functional capacities of Polish adults of 60–87 years and risk of losing functional independence, “Annales of Human Biology” 2017, t.44, z.6, s.502-509 (Z. Ignasiak, T. Sławińska-Ochla, A. Skrzek, S. Kozieł, P. Posłuszny, R. Malina); Correlations between somatic features, anteroposterior spinal curvatures and trunk muscle strength in schoolchildren, “Acta of Bioengineering and Biomechanics” 2017, t.19, z.1, s.133-139 (K. Barczyk-Pawelec, J. Piechura, W. Dziubek); współautorka rozdziału pt. Kinezyterapia w chorobach metabolicznych, [w:] Wielka Fizjoterapia pod red. Z. Śliwińskiego, A. Sieronia, t.2, Wrocław 2014, s.140-150 (J. Szczegielniak). Autorka i współautorka pozycji zwartych, m.in. pt. Zmienność wybranych parametrów czynnościowych układu oddechowego człowieka w świetle rozwoju morfofunkcjonalnego, AWF Wrocław 2002; Wybrane parametry wentylacyjne płuc w aspekcie poziomu zdolności motorycznych dzieci i młodzieży, Studia i Monografie nr 84, AWF Wrocław 2006; Rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży z Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w ujęciu wieku morfologicznego,  Studia i Monografie 85, AWF Wrocław 2007 (Z. Ignasiak, T. Sławińska, J. Domaradzki, J. Fugiel, I. Krynicka-Pieleszek, G. Żurek); Ocena zmian inwolucyjnych wybranych aspektów kondycji biologicznej osób starszych,  Studia i Monografie 109, AWF Wrocław 2012 (Z. Ignasiak, A. Skrzek, T. Sławińska, J. Domaradzki, J. Fugiel, P. Posłuszny).

Brała czynny udział w światowych, europejskich i polskich kongresach, podczas których zaprezentowała kilkadziesiąt prac naukowych. Wypromowała 5 doktorów i około 150 magistrantów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów związanych z rehabilitacją pulmonologiczną i kardiologiczną, oceną wpływu czynników endo i egzogennych na stan funkcjonalny układu oddechowego i sprawność fizyczną u osób w różnym wieku.

Zaangażowana w działalność kilku instytucji i organizacji, m.in. w latach 2010-2013 była członkiem Zarządu Głównego Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w latach 2012-2015 była członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w kadencji 2012-2015 oraz 2016-2019 jest członkiem Wydziału Nauk Medycznych PAN oraz Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Notki biograficzne pracowników naukowo-dydaktycznych, [w:] M. Migała, J. Szczegielniak: W służbie kultury fizycznej i ochrony zdrowia. 15 lat Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (1995-2010), Opole 2010, s.113-114; Kulmatycki L. (oprac.): Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.206-207; Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.