Róg Andrzej

Urodził się 22 maja 1948 r. w Łodzi. Absolwent PSM Techników Fizjoterapii w Łodzi (1969) oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego (AWF) w Poznaniu (1975), specjalność rekreacja i rehabilitacja ruchowa. W latach 1966-1967 pracował w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi, następnie w Sanatorium we Wleniu, gdzie był wielokrotnie  wyróżniany m.in. Srebrną Odznaką Przodujący Kolejarz za wkład wniesiony w rozwój bazy zabiegowej.  Od 1977 r. pracował w Międzyspółdzielnianym Ognisku, Sportu, Rehabilitacji, Turystyki i Wypoczynku „START” jako starszy inspektor ds. wychowania fizycznego i sportu inwalidów. Od 1978 r. w związku z reorganizacjami w Regionalnym Związku Spółdzielni Inwalidów przeszedł do Przychodni Rehabilitacji Inwalidów, gdzie pracował na stanowisku koordynatora – kierownika działu.

W 1978 r. został skierowany przez dyrektora dr. med. Eugeniusza Karasińskiego na Podyplomowe Studium Organizacji Pracy. Od 1983 r. pracował w Sanatorium Dziecka i Matki „Prząśniczka” w Łodzi – Arturówku, które podlegało pod P.P. „Uzdrowisko Wieniec”.

Od 01 maja 1992 r. podjął pracę  w OSiR „Arturówek” na stanowisku dyrektora. Od 04 listopada 1992 r. powierzono mu prowadzenie drugiego zakładu tj. OSiR „Promienistych”. Po połączeniu obu zakładów nowy Zakład od dnia 01 stycznia 1993 r. otrzymał nazwę OSiR Łódź –Bałuty.  Od 01 sierpnia 2000 r. podjął pracę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zgierzu na stanowisku dyrektora. Od  października 2005 do marca 2010 r. zatrudniony w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” na stanowisku kierownika Zakładu Rehabilitacji. Od października 2011 r. zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Umiejętności na stanowisku kierownika Centrum Rehabilitacji i Kosmetologii.

W 1988 r. uzyskał tytuł specjalisty w zakresie rehabilitacji ruchowej.

Opublikował ponad 80 prac z zakresu leczenia i profilaktyki schorzeń narządów ruchu. W dniu 05 lipca 2004 r. został powołany na stanowisko konsultanta wojewódzkiego ds. fizjoterapii dla województwa łódzkiego. Od 2003 r. rzecznik prasowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. W latach 2003, 2007 i 2011 wybierany na Przewodniczącego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

 Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie łódzkim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.132.