Rakowski Andrzej

Żył w latach 1941-2021. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1969) – magister, specjalizacja z zakresu rehabilitacji ruchowej. W 1971 r. w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej. Uznany terapeuta manualny, twórca nowatorskiego holistycznego modelu terapii i szkoły manualnej – w oparciu o koncepcję m.in. Lewita, Bischoffa i Frischa, Kaltenborna, Hartmana, Upledgera połączył osteopatię i chiropraktykę w system określany jako “szkołę Rakowskiego”. Zasłużony nauczyciel terapii manualnej holistycznej. Człowiek wielkiego serca i umysłu.

W latach 1986-1995 pracował w Niemczech, a w 2001 r. w Chicago. Ukończył wiele kursów z zakresu terapii manualnej, chiropraktyki, osteopatii, medycyny czaszkowo-krzyżowej, mikrokinezyterapii, technik tkanek miękkich i in. W 1993 r. zorganizował i przeprowadził pierwszy kurs w zakresie terapii manualnej, który ukończyło w następnych latach ponad 1000 uczestników, otrzymując dyplom terapeuty manualnego.

Był autorem i współautorem prac naukowych na temat wpływu aktywności fizycznej na sprawność układu kontroli posturalnej, m.in. Improvement in the face/name association performance after three months of physical training in elderly women, “J. Physiol.Pharmacol.” 2006, vol. 57, suppl. 4, s.417-424 (współautorzy: P. Złomańczuk, B. Milczarek, K. Dmitruk, W. Sikorski, W. Adamczyk, T. Zegarski, M. Tafil-Klawe, G. Chęsy, J. Klawe); Wpływ regularnej aktywności ruchowej na sprawność układu kontroli posturalnej, „Med. Sportiva Practica” 2006, t. 7, nr 2, s.18-21 (K. Dmitruk, W. Sikorski, W. Szeliga, P. Złomańczuk, T. Zegarski, B. Milczarek, M. Tafil-Klawe, G. Chęsy); Influence of 12 weeks physical exercises program on dynamics of changes of physical fitness at women in age 58-70 years, [in:] Impact of a healthy and unhealthy lifestyle on wellness, pod red. K. Turowskiego, Lublin 2008, s.423-434 (T. Zegarski, M. Tafil-Klawe, G. Chęsy, K. Dmitruk, P. Złomańczuk, B. Milczarek, W. Sikorski, M. Hagner-Derengowska, Ł. Sielski); Physical exercise combined with whole-body cryotherapy in evaluating the level of lipid peroxidation products and other oxidant stress indicators in kayakers, “Oxidative Medicine and Cellular Longevity” 2014, 4, s.1-7 (P. Sutkowy, B. Augustyńska, A. Alina); Body composition analysis in women aged 50-80 in Kujawsko-Pomorskie Voivodeship, „Med. Biol. Sci.” 2016, t.30, nr 2, s.5-11 (A. Chęsy, G. Chęsy, W. Sikorski, P. Rakowski, M. Kuśmierek, K. Dmitruk, M. Tafil-Klawe). Autor kilku pozycji zwartych dotyczących dysfunkcji czynności narządu ruchu. Do najbardziej znanych należy publikacja pt. Kręgosłup w stresie (1989, 1994, 1992, 2011, 2015). Pierwszy tytuł książki, napisanej w 1985 r. (współautor Jacek Santorski) brzmiał Kręgosłup a Stres, jednak praca trafiła do ówczesnej cenzury, w której cenzor stwierdził, że: „nasza partia jest kręgosłupem narodu a wy chcecie ten kręgosłup osłabić stresem?” i zaproponował tytuł: Informator o pracy Laboratorium Terapii Manualnej. Stąd pierwsze wydanie pod znanym do dzisiaj tytułem ukazało się dopiero w 1989 r. (kolejne wydania 1992, 1994, 2011, 2015). Do innych znanych publikacji zwartych należą: Terapia manualna w zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego (2001), Terapia manualna holistyczna (2011).

Zaangażowany w działalność społeczną. Współzałożyciel, a w latach 1994-2002 prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej. W 2007 r. założył oraz został prezesem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym. Od 1988 r. był członkiem Deutsche Gessellschaft für Manuelle Medizin, co pozwalało przenosić doświadczenia niemieckie na grunt polski. Od 1979 r. kierował założonym przez siebie Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu k. Poznania, w którym prowadził działalność naukową, dydaktyczną oraz terapeutyczną w zakresie zmniejszenia skutków zaburzeń czynności narządu ruchu.

Interesował się żeglarstwem (posiadał patent jachtowego sternika morskiego), nurkowaniem (instruktor), jeździectwem (ujeżdżenie i skoki), biegami. Zmarł 24 stycznia 2021 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lusowie.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie:

Biogram Andrzeja Rakowskiego, Centrum Terapii Manualnej, http://ctmrakowski.pl (dostęp 07.02.2018); Kasperczyk T.: Dr Andrzej Rakowski – wspomnienie pośmiertne (1941 – 2021) (maszynopis); Bibliografia Publikacji Pracowników Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, http://bg.cm.umk.pl (dostęp 07.02.2018); Informacja o dr. Andrzeju Rakowskim, [w:] Ludzie Nauki, http://nauka-polska.pl (dostęp 30.01.2018); Publikacje zwarte i artykuły w czasopismach naukowych.