Rąglewska Patrycja

Urodziła się w Kościanie. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu (2002) – magister fizjoterapii. W 2006 r. ukończyła studia doktoranckie w macierzystej uczelni i w tym samym roku na podstawie dysertacji doktorskiej pt. Wpływ kinezyterapii z elementami jogi na czynność wentylacyjną płuc u osób z przewlekłą chorobą obturacyjnąuzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii. W 2002 r. ukończyła w poznańskim AWF Studium Przygotowania Pedagogicznego, w 2021 r. ukończyła jedyne w Polsce Studia Podyplomowe z Masażu Medycznego, które podjęła w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. W 2009 r. uzyskała specjalizację w dziedzinie fizjoterapii, w 2017 r. otrzymała prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Pracę zawodową rozpoczęła w 2001 r. W latach 2001-2002 pracowała na etacie fizjoterapeuty w NZOZ Uzdrowisko Kamień Pomorski, a następnie przeniosła się do Poznania. W latach 2002-2003 była zatrudniona w Niepublicznym Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii „Mastermed”, w 2003 r. w Zakładzie Pielęgnacyjno – Rehabilitacyjnym „Erca”, w latach 2002-2005 jako nauczyciel gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w Przedszkolu nr 85, w latach 2003-2006 i od 2010 r. jako specjalista w Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej. W 2009 r. pracowała w NZOZ Poliklinika Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii – od 2017 r. pracuje tam jako specjalista w dziedzinie fizjoterapii, w latach 2012-2013 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ jako specjalista w dziedzinie fizjoterapii.

Od 2005 r. do dnia dzisiejszego pracuje jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. W latach 2006-2014 zatrudniona była na etacie adiunkta w Zakładzie Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej AWF w Poznaniu, od 2014 r.  jest starszym wykładowcą Katedry Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej tej uczelni. W latach 2012-2017 pracowała jako wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii na Wydziale Zamiejscowym w Szczecinie. W latach 2014-2018 zatrudniona była w charakterze nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W latach 2007-2009 była kierownikiem Studiów Podyplomowych pn. „Fizjoterapia w odnowie biologicznej” (AWF w Poznaniu), w latach 2009-2011 „Odnowa Biologiczna z elementami Wellness i Fizjoterapii” (AWF w Poznaniu/ TWP Poznań), w latach 2008-2015 „Masaż w Odnowie Biologicznej” (WSEiT w Poznaniu), od 2013 r. nadzorowała Roczne Studium Masażu i Naturalnych Metod Leczniczych (Wielkopolska Szkoła Medyczna w Poznaniu), w latach 2017 – 2019 kierowała studiami podyplomowymi „Fizjoterapia w pediatrii” (WSEiT w Poznaniu). W 2002 r. założyła i do dnia dzisiejszego jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii w AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, od 2007 r. SKN Terapeuci (WSEiT im. K. Milanowskiej w Poznaniu). W 2015 r. została powołana na kierownika specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii w Katedrze i Klinice Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2014 r. jest egzaminatorem OKE potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik masażysta.

Od lat jest czynnym uczestnikiem polskich oraz międzynarodowych konferencji. Do tej pory przedstawiła kilkadziesiąt prac dotyczących fizjoterapii. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji w czasopismach naukowych o tematyce fizjoterapeutycznej. Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach z zakresu anatomii człowieka, medycyny sportowej, odnowy biologicznej, fizjoterapii w pulmonologii. W roku akademickim 2012/2013 była Editoral Secretar czasopisma „Trends in Sport Sciences”.

Ukończyła liczne warsztaty i kursy dokształcające z zakresu fizjoterapii, m.in. „Zasady leczenia nieoperacyjnego skolioz idiopatycznych u dzieci” (2003), „Techniki energizacji mięśni” (2004), „Zasady prawidłowego wykonywania i interpretacji wyników spirometrii” (2005), „PNF” (moduł 1 i 2 2009), „Masaż kobiety w ciąży, rewitalizacja poporodowa” (2009), „Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne w praktyce – TB Polska” (2009), „Nodic Walking” (2009), „Fizjoterapia chorych z chorobami układu krążenia” (2009), szkolenie z zakresu wodolecznictwa (dyplomowany mistrz kąpielowy metody ks. Sebastiana Kneippa 2010), „Tendinopatia ścięgna mięśnia czworogłowego” (2010), „Kinesiology Taping” (cz. 1. 2010, cz. 2. 2012), „Kinezjologia stosowana – testy w fizjoterapii” (2010), „Terapeutyczny Pilates z zastosowaniem przyborów Thera – Band” (2011), „Kinesiology Taping w sporcie wyczynowym” (2011), „Kurs doskonalący w zakresie metod wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (cz.1. 2011, cz.2. 2012), „Kompleksowe podejście do rehabilitacji w sporcie” (2012), „Rehabilitacja kontuzji i urazów” (2013), „Opieka geriatryczna” (2013, 2014), „Masaż tensegracyjny” (2015), „Kurs Rolfingu®Integracji Strukturalnej” (2016), „Diagnostyka i leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu” (2016), „Mięsień mostkowo – sutkowo – obojczykowego w terapii i praktyce” (2017), „Wybrane elementy diagnostyki i terapii w zakresie Funkcjonalnej Terapii Trzewi” (2018), „Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii” (2019), „Wystąpienia publiczne, sztuka przekonywania i dyskutowania”(2020), „Rehabilitacja oddechowa po przebytym zakażeniu COVID-19” (2021), „Masaż i mobilizacja blizny” (2022), „Artyficjalne wody uzdrowiskowe – czyli nowoczesne formy rehabilitacji w sanatoriach, gabinetach oraz w domu pacjenta” (2023).

Zaangażowana w pracę społeczną. Od 2005 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej PTBIMF, w kadencji 2017-2021 pełniła funkcję zastępcy prezesa Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej oddział Wielkopolska.

Nagrodzona przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za wieloletnie zaangażowanie w działalność PTF (20.05.2022 r. Pabianice). W kadencji 2015-2019 pełniła funkcję sekretarza PTF oddział wielkopolski, w kadencji 2019-2023 pełniła funkcję członka Komisji Rewizyjnej, w kadencji 2023-2027 członka ZG.

W latach 2019-2023 członek Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w kadencji 2023–2027 wybrana jako członek KR ZG PTF.

Od 2022 r. członek Krajowej Rady Fizjoterapeutów II Kadencji oraz członek Zespołu do spraw historii fizjoterapii, nagród i odznaczeń działającego przy Krajowej Radzie Fizjoterapeutów.

Za pracę zawodową w 2014 r. otrzymała od Rektora AWF im. E Piaseckiego w Poznaniu Dyplom Uznania za kształtowanie i upowszechnianie wartościowych postaw badawczych studentów fizjoterapii, turystyki i wychowania fizycznego, w 2016 r. i 2022 r. otrzymała nagrodę Rektora AWF w Poznaniu.

Prywatnie wegetarianka, portrecistka, tancerka i miłośniczka zwierząt.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Patrycji Rąglewskiej; Bibliografia publikacji pracowników AWF w Poznaniu, http://klio.awf.poznan.pl/cgi-bin/expertus.cgi (dostęp 24.01.2018).