Molik Bartosz

Urodził się 3 października 1973 r. w Olsztynie. Absolwent Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie (1997) – magister rehabilitacji ruchowej. W 2003 r. na podstawie pracy pt. Kryteria klasyfikacji osób niepełnosprawnych w koszykówce na wózkach, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej w zakresie kultury fizycznej, specjalność fizjoterapia. W 2011 r. na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Wydolność beztlenowa i skuteczność w grach zespołowych a klasyfikacja zawodników niepełnosprawnych, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie kultury fizycznej. W grudniu 2019 r. otrzymał nominację profesorską.

Specjalista z zakresu sportu niepełnosprawnych, zespołowych gier sportowych niepełnosprawnych, rekreacji terapeutycznej i aktywnej rehabilitacji. Fizjoterapeuta – uczestniczył, m.in. w specjalistycznych szkoleniach z zakresu metody PNF, McKenzie oraz Kalternborna-Evjeth’a.

Zawodowo związany z AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W latach 2012-2016 był prodziekanem ds. nauki Wydziału Rehabilitacji, w kadencji 2016-2020 pełnił funkcję dziekana. W kadencji 2020-2024 rektor uczelni. Profesor zwyczajny i kierownik Katedry Nauczania Ruchu Wydziału Rehabilitacji. Związany również z Wydziałem Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie.

W działalności badawczej koncentruje się na poszukiwaniu obiektywnych kryteriów klasyfikacji zawodników niepełnosprawnych w dyscyplinach paraolimpijskich. Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych ze sportem niepełnosprawnych, adaptowaną aktywnością fizyczną, fizjoterapią, wydolnością fizyczną osób z niepełnosprawnością. Zajmuje się również weryfikacją systemów klasyfikacji osób z niepełnosprawnością w sporcie paraolimpijskim, oceną wysiłków krótkotrwałych o maksymalnej intensywności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, oceną sprawności fizycznej oraz skuteczności gry sportowców z niepełnosprawnością, charakterystyką urazów sportowych zawodników w sporcie paraolimpijskim.

Autor ponad 190 prac naukowych na powyższe zagadnienia, opublikowanych w piśmiennictwie polsko- i anglojęzycznym oraz publikacjach zwartych, m.in. pt. Ruch paraolimpijski na początku XXI wieku – oczekiwania i zagrożenia, „Sport Wyczynowy” 2004, nr 5/6, s.105-115 (współautorzy: A. Kosmol, N. Morgulec, M. Maniak); Goalball, [w:] Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, red. nauk. A. Kosmol, AWFo Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2008, s.312-323 (J. Krzak); Wydolność beztlenowa kończyn górnych i dolnych zawodników reprezentacji Polski w goalballu, [w:] Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, t.3, red. nauk. J. Migasiewicz, E. Bolach, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Wrocław 2008, s.159-165 (A. Kosmol, J. Krzak, I. Rutkowska); Goalball, [w:] Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych: osoby z dysfunkcją narządu ruchu, niepełnosprawne intelektualnie, niewidome i słabowidzące, red. nauk. B. Molik, AWF w Warszawie, Warszawa 2009, s.55-86 (współautor J. Krzak); Characteristic of sport injuries in team games for persons with disabilities, “The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research” 2011, t.6, z. 26, s.21-26 (A. Mędasik, E. Łuczak, K. Kaźmierska, S. Gołębiewski); Wybrane wskaźniki wydolności beztlenowej w odniesieniu do klasyfikacji funkcjonalnej w parakajakarstwie, „Postępy Rehabilitacji” 2014, t.1, s.31-35 (M. Starczewski); Motywy uczestnictwa w żeglarstwie paraolimpijskim – w opinii polskich i zagranicznych zawodników z niepełnosprawnością ruchu, „Postępy Rehabilitacji” 2016, nr 3, s.17-26 (G. Prokopowicz, K. Prokopowicz, T. Chamera, A. Ogonowska-Słodownik, J. Lencse-Mucha, N. Morgulec-Adamowicz, A. Kosmol, K. Perkowski); Anaerobic capacity of sailors with, Polish Journal of Sport and Tourism” 2017, vol. 24, nr 1, s.21-29 (G. Prokopowicz, K. Prokopowicz, A. Ogonowska-Słodownik, J. Lencse-Mucha, N. Morgulec-Adamowicz, A. Kosmol, K. Perkowski, T. Chamera, T.S. Grzywacz).

Autor i współautor pozycji zwartych oraz prac redagowanych, m.in. pt. Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych: koszykówka na wózkach i rugby na wózkach, AWF Warszawa, Warszawa 2008 (współautorzy: N. Morgulec-Adamowicz, A. Kosmol); Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych: osoby z dysfunkcją narządu ruchu, niepełnosprawne intelektualnie, niewidome i słabowidzące pod red. B. Molika, AWF Warszawa, Warszawa 2009; Wydolność beztlenowa i skuteczność w grach zespołowych a klasyfikacja zawodników niepełnosprawnych, Studia i Monografie 135, AWF Warszawa, Warszawa 2010; Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów, Warszawa 2015 (współredaktorzy: N. Morgulec-Adamowicz, A. Kosmol).

Uczestnik wielu konferencji naukowych w kraju i zagranicą. Stażysta the University of Montana (Missoula, USA). Współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi w USA, Hiszpanii, Turcji, Litwie, Łotwie, Czechach i Belgii. Uczestniczył w realizacji kilku projektów międzynarodowych m.in. EUSAPA, THENAPA II, Job Coaching. Kierował lub współuczestniczył w projektach badawczych zaaprobowanych przez Sport Science Committee, International Paralympic Committee podczas Igrzysk Paraolimpijskich Vancouver 2010, Londyn 2012. Kierownik projektu badawczego realizowanego w ramach programu Sport Akademicki.

Członek zespołu specjalistycznego do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zespół Specjalistyczny Nauk o Życiu), członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „European Journal of Adapted Physical Activity” (EUJAPA) oraz „Asian Journal of Exercise and Sports Science” (AJESS), redaktor naczelny kwartalnika „Advances in Rehabilitation” („Postępy Rehabilitacji”).

Klasyfikator międzynarodowy oraz klasyfikator – instruktor zawodników niepełnosprawnych w koszykówce na wózkach. W tej roli brał udział w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio 2020 (2021). Członek Komisji Klasyfikacyjnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki na Wózkach IWBF oraz IWBF – Europe. Członek Komitetu Badań i Edukacji Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej Niepełnosprawnych – WOVD, członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Były trener koszykówki na wózkach, asystent trenera reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach oraz rugby na wózkach.

Zaangażowany w działalność społeczną. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Europejskiej oraz Międzynarodowej Federacji Adaptowanej Aktywności Fizycznej (EUFAPA, IFAPA), Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Za dotychczasowa pracę otrzymał m.in. Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrodę Young Professional Award przyznaną przez Międzynarodową Federację Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

Sławomir Jandziś, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz przesłane CV Bartosza Molika; Słownik biograficzny osób zasłużonych dla rozwoju rehabilitacji w Polsce, [w:] Jandziś S., Migała M.: Rys historyczny rozwoju rehabilitacji w Polsce i świecie, Opole 2015, s.336-337; Artykuły w czasopismach naukowych oraz publikacje zwarte.