Marszałek Sławomir

Urodził się 01 stycznia 1975 r. Absolwent  Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (1998), magister rehabilitacji ruchowej. W 2003 r. w macierzystej uczelni, na podstawie pracy  pt. Ocena skuteczności rehabilitacji ruchowej osób po całkowitym usunięciu krtani, uzyskał stopnień doktora nauk o kulturze fizycznej. W 2015 r. w Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, na podstawie oceny dorobku naukowego i pracy pt. Ocena kompleksowej fizjoterapii u osób po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. W 2001 r. ukończył AWF we Wrocławiu podyplomowe studia trenerskie i uzyskał dyplom trenera II klasy w lekkiej atletyce. W 2009 r. ukończył 5-letnie podyplomowe studia osteopatii Sutherland College of Osteopathic Medicine (SCOM) w Belgii i uzyskał jako pierwszy w Polsce tytuł dyplomowanego osteopaty (Osteopata D.O.).

Naukowo związany od 1998 r. z AWF w Poznaniu Początkowo pracował na stanowisku asystenta, od 2003 r. jako adiunkt Zakładu Lekkiej Atletyki, od 2013 r. adiunkt Katedry Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Instytutu Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji. Od 2015 r. jest adiunktem Katedry Przyrodniczych Podstaw Kultury Fizycznej Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim AWF w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Fizjoterapii. Dodatkowo, w latach 2006-2007 pracował jako adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, na kierunku fizjoterapia.

W 2002 r. jako fizjoterapeuta odbył staż w Respiratory Physiotherapy Department, Sandwell District General Hospital w Birmingham (Wielka Brytania), podczas którego zapoznał się ze standardami postępowania fizjoterapeutycznego oraz oceną chorych z zaburzeniami czynności układu oddechowego.

W zawodzie fizjoterapeuty, od 2007 r. zatrudniony jest w Pracowni Rehabilitacji Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Pracuje też w Szpitalu św. Wojciecha w Poznaniu Wielkopolskiego Centrum Medycznego.

Jako fizjoterapeuta specjalizuje się w leczeniu dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. W latach 1998-2010 sprawował opiekę fizjoterapeutyczną nad zawodnikami sekcji lekkiej atletyki AZS AWF Poznań. W latach 2006-2012 pełnił opiekę fizjoterapeutyczną i osteopatyczną nad zawodnikami halowej piłki nożnej Akademia Słowa Poznań (od 2009 r. Akademia Futsal Club Pniewy), trzykrotnymi Mistrzami Polski (2010, 2011, 2012). Od 2009 r. prowadzi opiekę osteopatyczną i fizjoterapeutyczną nad aktualnym rekordzistą Polski w biegu na dystansie 1500 m – Arturem Ostrowskim. Od 2012 r. prowadzi opiekę osteopatyczną nad brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Soczi – Janem Szymańskim. W 2013 r. był osteopatą polskiej kadry narodowej mężczyzn w piłce siatkowej.

Zainteresowania badawcze koncentruje na ocenie kompleksowej fizjoterapii u chorych po operacjach onkologicznych w obrębie głowy i szyi, ocenie skuteczności fizjoterapii u chorych z nowotworami głowy i szyi, ocenie postępowania fizjoterapeutycznego i osteopatycznego w laryngologii, fizjoterapii w onkologii ze szczególnym uwzględnieniem roli tkanki łącznej, wykorzystaniu manualnych technik mięśniowo-powięziowych w sporcie, w terapii dysfunkcji narządu ruchu. Pionier badań dotyczących zastosowania fizjoterapii i osteopatii w laryngologii. Autor i współautor wielu publikacji na powyższe zagadnienia. Wśród nich jest m.in. praca pt. Ocena zakresu ruchów i siły mięśniowej w odcinku szyjnym kręgosłupa u chorych po całkowitym usunięciu krtani, „Otolaryngologia Polska” 2003, t. LVII, nr 5, s.649-655 (Golusiński W., Dworak L. B.); Ocena techniki rozciągającej mięśnie okolicy szyi i barków w rehabilitacji chorych po całkowitym usunięciu krtani, „Otolaryngologia Polska” 2004, t.58, nr 3, s.485-491 (Golusiński W., Dworak L.B.); Wpływ kompleksowej rehabilitacji ruchowej na stan chorych po całkowitym usunięciu krtani, „Fizjoterapia Polska” 2005, vol.5, nr 4, s.381-389 (Golusiński W., Dworak L.B., Minczykowski A., Sikorski M.); Estimation of influence of myofascial release techniques on oesophageal pressure in patients after total laryngectomy, “European Archives of Oto-Rhino-Laryngology” 2009, vol.266, 8, pp.1305-1308 (Żebryk-Stopa A., Kraśny J., Obrębowski A., Golusiński W.); Zastosowanie manualnych technik fizjoterapeutycznych w rehabilitacji dysfonii pourazowej, „Otolaryngologia Polska” 2011, t.65, nr 4, s.285-288 (Żebryk-Stopa A., Wojnowski W., Wiskirska-Woźnica B., Golusiński W.); Physiotherapy during oncological treatment of GIST – case study presentation, “Onkologia Polska” 2011, t.14, nr 2, s.112-116 (Hojan K., Ozga-Majchrzak O., Liszka M.); Rehabilitation models for patients with iliotibial band friction syndrome, “Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS” 2012, nr 1, pp.39-48 (Szymczak M., Majchrzycki M., Stryła W.); Assessment of the influence of osteopathic myofascial techniques on normalization of the voice organ in patients with professional dysphonia, “Int. J. Occup. Med. Environ. Health” 2012, vol. 25, No.3, pp.225-235 (Niebudek-Bogusz E., Woźnicka E., Malińska J., Golusiński W., Śliwińska-Kowalska M.); Manual lymphatic drainage in patients with post-surgical lymphedema after neck lymphadenectomy, “Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion – IRONS” 2013, No. 2, pp.21-26 (Pawlak A., Majchrzycki M., Golusiński P., Pazdrowski J., Łuczewski Ł., Golusiński W.); The application of manual osteopathic techniques in the treatment of back pain during pregnancy, “Ginekologia Polska” 2015, vol. 86, 224-8 (Majchrzycki M., Seremak-Mrozikiewicz A., Lipiec J., Kulczyk A., Wolski H., Kotrych D., Mrozikiewicz P., Lisiński P.); Basal cell carcinoma in farmers: an occupation group at high risk, “International Archives of Occupational and Environmental Health” 2016, vol. 89 No.3, pp.497-501 (Szewczyk M., Pazdrowski J., Golusiński P., Dańczak-Pazdrowska A., Łuczewski Ł., Majchrzak E., Golusiński W.).

Autor i współautor wielu rozdziałów oraz pozycji zwartych, m.in. pt. Znaczenie terapii tkanek miękkich u kobiet po mastektomii, [w:] Neurofizjologia kliniczna i terapia manualna w usprawnianiu narządu ruchu pod red. A. Kabscha, Poznań 2010, s.49-59; The application of osteopathy and manual therapy in oncology and in palliative care, [in:] Locomotor System Dysfunction. The Role of Osteopathy and Manual Therapy in the Treatment of Soft Tissue by ed.  M. Majchrzycki, D. Warzecha, P. Kocur, Poznań 2010, s.40-50 (Wójcik A., Pyszora A., Majchrzycki M.); Fizjoterapia w ograniczeniach ruchomości stawowej i tkankowej po leczeniu onkologicznym, [w:] Fizjoterapia w onkologii pod red. M. Woźniewskiego, Warszawa 2012, s.65-75; Fizjoterapia pacjentów leczonych z powodu nowotworów okolicy głowy i szyi, [w:] Ibidem, s.165-202 (Golusiński W., Makles-Kacy I.); Kompleksowa rehabilitacja chorych po całkowitym usunięciu krtani, Skrypty nr 147, AWF, Poznań 2005 (Barinow-Wojewódzki A., Rychlewski T.); Fitness, jogging. Poradnik dla instruktorów rekreacji ruchowej, TKKF ZG, Warszawa 2004 (Biernacki J., Niedziółka A.); Ocena kompleksowej fizjoterapii u osób po leczeniu onkologicznym w rejonie głowy i szyi, Monografie 431, AWF, Poznań 2014. Współredaktor monografii pt. Dysfunctions of the locomotor system: Physiotherapy in head and neck cancer, Poznań 2012 (Majchrzycki M., Golusiński W.), redaktor merytoryczny książki – poradnika pt. Bieganie od rekreacji do maratonu, Warszawa 2014.

Przy realizacji badań współpracował dotychczas z pracownikami m.in. Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii, Katedry i Zakładu Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej oraz Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Katedry Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Shuterland Medical Center w Warszawie, Instytutu Terapii Manualnej dr. Andrzeja Rakowskiego w Sierosławiu. Współpraca zaowocowała wspólnymi publikacjami naukowymi.

Wielokrotnie wygłaszał referaty podczas międzynarodowych kongresów dotyczących struktury, czynności i zaburzeń tkanki łącznej oraz krajowych konferencji naukowych. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych wielu konferencji. Autor i prowadzący warsztaty szkoleniowe dla lekarzy, logopedów/ terapeutów głosu, fizjoterapeutów.

Recenzent w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w „Postępy Rehabilitacji”, „Issue of Rehabilitation, Orthopaedics, Neurophysiology and Sport Promotion” (IRONS), „Fizjoterapia”. Autor recenzji wniosków badawczych zgłoszonych do MNSW. Recenzent pracy doktorskiej, promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich.

Był kierownikiem oraz głównym wykonawcą projektu badawczego pt. Ocena kompleksowej fizjoterapii chorych po zabiegach onkologicznych w obrębie głowy i szyi (grant MNSW 2008-2013), współwykonawcą projektu pt. Choroby narządu głosu. Program ukierunkowany na powroty do pracy dla osób z zaburzeniami głosu o podłożu zawodowym (EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2008-2010).

Zaangażowany w działalność organizacyjną. W latach 1998-2004 organizował konkurencje lekkoatletyczne podczas Wielkopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, w latach 1999-2003 współorganizował Biegi Młodzieżowe podczas Maratonu Poznańskiego, w 2003 r. jako koordynator lekkiej atletyki uczestniczył w organizacji oraz w przeprowadzeniu Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Poznaniu. Od 2004 pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Masażu i Fizjoterapii podczas Poznań Maraton oraz od 2007 r. – Poznań Półmaraton.

Zaangażowany w działalność społeczną. Jest członkiem założycielem Fascia Research Society, członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (członek Sądu Koleżeńskiego w oddziale wielkopolskim), członkiem Towarzystwa Osteopatów Polskich (obecnie prezes, w latach 2005-2009 członek zarządu, w latach 2009-2013 wiceprezes), członek zarządu Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi, prezes Stowarzyszenia Osób po Operacjach Onkologicznych Głowy i Szyi, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej (w latach 2006-2010 członek Komisji Rewizyjnej, członek Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego.

W latach wcześniejszych był czołowym średniodystansowcem w kraju, obecnie amatorsko biega maratony oraz ultramaratony górskie. Ukończył m.in. Ultra Trial du Mont Blanc, Lavaradeo Ultra Trial, Boston Maraton oraz triatlon Ironman.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie:

Autoreferat Sławomira Marszałka, http://www.awf.poznan.pl/files/wydzial_wfsir/habilitacje/slawomir_marszalek/2._Autoreferat_habilitacyjny_Sawomir_Marszaek.pdf (dostęp 20.03.2018); CV Sławomira Marszałka, http://www.gorzow.awf.poznan.pl/wydzial/struktura/zf.html#cv (dostęp 22.03.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.