Maicki Tomasz

Urodził się 27 lipca 1982 r. w Krakowie. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (2006) – magister fizjoterapii. W 2016 r. w Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na podstawie pracy doktorskiej pt. Porównanie wyników leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową odcinka szyjnego kręgosłupa metodą PNF lub terapii manualnej, uzyskał stopień doktora nauk o zdrowiu. W 2015 r. po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem dr Elżbiety Szczygieł w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

W latach 2006-2007 pracował jako fizjoterapeuta w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie. Od 2007 r. pracuje w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na stanowisku fizjoterapeuty, gdzie od 2017 r. pełnił funkcję zastępcy kierownika Działu Fizjoterapii oraz kieruje fizjoterapią ambulatoryjną.

Od 2012 r. zatrudniony jest na stanowisku asystenta w Klinice Rehabilitacji Instytutu Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Koordynator kursów z rehabilitacji dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM oraz promotor prac magisterskich i dyplomowych od 2016 r.

Autor i współautor artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii, w tym również z Impact Factor. Recenzent prac w czasopiśmie naukowym „Studia Medyczne” oraz „Medical Review”. Od kilkunastu lat czynnie uczestniczy w konferencjach i warsztatach dotyczących fizjoterapii. Kilka prac zostało wyróżnionych m. in. Praca pt. Metoda N.A.P – nowoczesna kinezyterapia bolesnego barku (III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji Rzeszów 2011), Analysis of therapy results according to PNF concept in patients after total knee replacement  (Meeting IPNFA, Vallejo 2015, USA).

Ukończył liczne kursy w kraju i za granicą m.in. kurs podstawowy i rozwijający koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – w 2009 r. uzyskał tytuł Międzynarodowego Terapeuty PNF, a w 2014 r. tytuł Asystenta IPNFA i rekomendacje na dalszą edukację w kierunku instruktora PNF.

Od 2017 r. jest kierownikiem specjalizacji w dziedzinie fizjoterapia w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

W 2016 r. otrzymał rekomendacje Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Stowarzyszenia Fizjoterapii Polskiej na autorskie szkolenia z zakresu fizjoterapii pt. Diagnostyka i terapia ortopedyczna/ neurologiczna.

Od 2017 r. prowadzi autorskie szkolenia pt. Diagnostyka i terapia ortopedyczna i neurologiczna, realizowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 5.4 w ramach projektu „Wzrost kompetencji zawodowej fizjoterapeutów – poprawa sytuacji dezaktywacji zawodowej w społeczeństwie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaangażowany w pracę społeczną. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Od 2019 r. jest prezesem Oddziału Małopolskiego PTF oraz sekretarzem Rady Krajowej PTF. W dniu 7 czerwca 2022 r. objął funkcję Rzecznika Praw Fizjoterapeutów przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Tomasza Maickiego.