Maciantowicz Urszula

Urodziła się 1 kwietnia 1955 r. w Ozimku. Absolwentka Studium Medycznego w Korfantowie (1977), technik fizjoterapii oraz Akademii Wychowania Fizycznego w  Katowicach (1986) – magister rehabilitacji ruchowej. W 2000 r. uzyskała pierwszy stopień specjalizacji w zakresie rehabilitacji ruchowej, a w 2004 r. tytuł specjalisty w tym zakresie.

W tym 1977 r. rozpoczęła pracę w Zakładzie Rehabilitacji Huty Małapanew, którego twórcą i pierwszym kierownikiem był Stanisław Andruszkiewicz. W 1989 r. została kierownikiem ww. zakładu, a po jego likwidacji była kierownikiem Przychodni Rehabilitacyjnej ZOZ Ozimek aż do jej likwidacji w 2003 r. Następnie pracowała w Szpitalu Euromedicare w Ozimku, Domu Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z MPD w Opolu, a także prowadziła zajęcia ze studentami kierunku fizjoterapia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

W ciągu pracy zawodowej bezustannie podnosiła kwalifikacje zawodowe związane z zawodową pasją – usprawnianiem dzieci z MPD. Ukończyła wiele kursów związanych z neurorehabilitacją dzieci. Współuczestniczyła wraz ze S. Andruszkiewiczem w budowie i organizowaniu Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z MPD  w Opolu. Pomimo różnych problemów z pracą po 2003 r., cały czas podnosiła kwalifikacje zawodowe, wykorzystując nowo zdobyte umiejętności w pracy z pacjentami. Zrealizowała kurs PNF, terapii metodą McKenziego, Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji, metody Dorna.

Zaangażowana w działalność społeczną na rzecz opolskiego środowiska fizjoterapeutów. W latach 1991-2003 przez trzy kadencje (1991-1995, 1995-1999, 1999-2003) pełniła funkcję skarbnika Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Nadal aktywnie uczestniczy w pracach opolskiego oddziału PTF. Od lutego 2016 r.  jest na emeryturze i nie pracuje zawodowo. Jak sama twierdzi, praca była jej pasją i zawsze starała się, aby jej umiejętności przynosiły korzyści pacjentom.

Mariusz Migała, Marcin Krajczy

Opracowano na podstawie: Krajczy M., Szczegielniak J., Migała M.: Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.150-157; Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra oraz przesłane CV Urszuli Maciantowicz.