Lorenc Roman

Urodził się w 1946 r. w Dąbkowej k. Jarocina. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1968), specjalizacja z zakresu rehabilitacji leczniczej (1970) r., studia podyplomowe z zakresu fizykoterapii i masażu w rehabilitacji leczniczej w AWF w Poznaniu.

Od 1968 r. instruktor gimnastyki leczniczej w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 5 w Poznaniu na Oddziale Neurologiczno-Psychiatrycznym, następnie od 1971 r. w Poznańskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie, gdzie jako kierownik Działu Fizjoterapii swymi doświadczeniami zawodowymi i wiedzą od wielu lat dzieli się ze studentami fizjoterapii AWF i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, którzy w placówce realizują zajęcia kliniczne.

Uczestnik wielu kursów i szkoleń w zakresie rehabilitacji w chorobach reumatycznych m.in. dwustopniowy kurs Rehabilitacja w chorobach reumatycznych pod kierunkiem prof. A. Seyfrieda, a także w zakresie metod PNF, Kaltenborna, NEURAC, Kinesiology Taping, krioterapii. W 1986 r. uzyskał specjalizację drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej.

Zainteresowania zawodowe i naukowe ukierunkował na zagadnienia dotyczące chorób reumatologicznych. Swoimi doświadczeniami i wynikami badań z zakresu fizjoterapii w reumatologicznym zapaleniu stawów (RZS), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa (ZZSK), zmianach zwyrodnieniowych stawów, dzielił się podczas wielu wystąpień na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz kongresach.

Aktywny członek Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem, a później jako fizjoterapeuta w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii. W latach 1999-2011, przez trzy kadencje był członkiem Zarządu Głównego PTF oraz wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału Wielkopolskiego PTF.

Przewodniczący Polskiego Komitetu Profesjonalistów Zdrowia, stowarzyszenia którego działania dotyczą rozwoju współpracy poszczególnych grup zawodowych, profesjonalistów zdrowia oraz przystosowania organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób przewlekle chorych, dla zapewnienia kompleksowej opieki w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, środowiska pracy i życia.

Za pracę zawodową i społeczną odznaczony m.in. Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem, Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia.

 

Mariusz Migała, Beata Skolik, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie:

Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie wielkopolskim, Roman Lorenc – wspomnienia, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.188.