Kużdżał Adrian

Urodził się 04 września 1977 r. w Mielcu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (2001), magister fizjoterapii. W 2006 r. w macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Stopień upośledzenia umysłowego a postawa ciała oraz wybrane cechy morfofunkcjonalne uczniów w wieku 11-13 lat krakowskich szkół specjalnych, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

Adiunkt w Katedrze Neurologii i Neurochirurgii Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Adiunkt oraz kierownik studiów podyplomowych na kierunku fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia. Wykładowca-instruktor na szkoleniach podyplomowych z zakresu diagnostyki i terapii manualnej.

Specjalizuje się w masażu leczniczym, terapii manualnej i osteopatii. Certyfikowany terapeuta Międzynarodowego Instytutu McKenziego, Międzynarodowego Instytutu Ackermanna, metody PNF, medycyny manualnej i osteopatycznej.

Od 2007 r. prowadzi prywatną działalność fizjoterapeutyczną w Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia „MEDFIT” w Krakowie w zakresie rehabilitacji narządu ruchu, w szczególności schorzeń kręgosłupa.

Autor i współautor wielu publikacji, prezentowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych i popularno-naukowych, z zakresu fizykoterapii, drenażu limfatycznego, terapii manualnej, rehabilitacji dysfunkcji narządów ruchu, fizjoterapii neurologicznej i ortopedycznej. Wśród nich jest m.in. praca pt. Doniesienie z międzynarodowej konferencji <Bioptron – światło, które leczy>, „Fizjoterapia” 2002, t.10, nr 3/4, s.101-103; Kompleksowy program postępowania fizjoterapeutycznego w zespole bólowym bocznego przedziału stawu łokciowego (tzw. łokieć tenisisty), „Fizjoterapia Polska” 2005, vol.5, nr 4, s.451-456 (współautorzy: R. Walaszek, T. Kasperczyk); Ocena efektywności technik terapii manualnej wg koncepcji Briana Mulligana zastosowanych w leczeniu pacjentów z bólami dolnego odcinka kręgosłupa: wybrane zagadnienia, „Fizjoterapia Polska” 2005, t.5, nr 2, s.174-182 (A. Szczygieł, G. Mańko, K. Kowalska); Ocena wysklepienia stóp dzieci przedszkolnych przed i po gimnastyce korekcyjnej, „Medycyna Sportowa” 2006, vol.22, nr 4, s.208-214 (K. Walicka-Cupryś, A. Ćwirlej, E. Domka-Jopek); Rehabilitacja po chirurgicznym leczeniu lędźwiowej przepukliny krążka międzykręgowego: przegląd badań oraz propozycje postępowania, „Rehabilitacja Medyczna” 2007, T.11, nr 2, s.14-20 (G. Magoń); Aparatura wykorzystywana do zabiegów fizykoterapeutycznych – elementy na które warto zwrócić uwagę, „Skuteczna Rehabilitacja” 2009, nr 1, s.12-14; Biostymulacja laserowa w rehabilitacji, „Skuteczna Rehabilitacja” 2009, nr 2, s.2-5; Ekspresja kolagenu typu III i IV w nowotworach piersi, „Prz. Med. Uniw. Rzesz.” 2010, vol.8, nr 2, s.128-133 (A. Goździalska, A. Gawędzka, J. Drąg, M. Knapik-Czajka, A. Siekanowicz, J. Jaśkiewicz); Ocena psycho-społecznych aspektów jakości życia osób dorosłych regularnie uprawiających tenis ziemny, „Moloda Sport. Nauka Ukrainy” 2010, t.4, s.97-102 (A. Kuklińska, B. Trybulec, T. Ridan); Diagnostyka i zasady prowadzenia fizjoterapii w osteoporozie, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2010, nr 11, s.44-50 (A. Ćwirlej); Leksykon terapii manualnej (część VI), Refleksoterapia 2010, nr 3, s.29-30; Postępowanie fizjoterapeutyczne w niestabilności stawu barkowego, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2010, nr 11, s.36-38; Ukształtowanie kręgosłupa u dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, „Fizjoterapia Polska” 2010, vol. 10, nr 1, s.37-48 (A. Szczygieł, R. Walaszek); Rehabilitacja po operacjach więzadeł stawu kolanowego, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2011, nr 7-8, s.38-41; Znaczenie i charakterystyka elongaz kwasów tłuszczowych, „Prz. Med. Uniw. Rzesz. Nar. Inst. Leków Warsz.” 2012, vol.10, nr 1, s.109-115 (J. Drąg, A. Goździalska, A. Gawędzka, M. Knapik-Czajka, J. Jaśkiewicz); Efektywność masażu w łagodzeniu objawów opóźnionej bolesności mięśni, „Medycyna Manualna” 2014, t.18, nr 4, s.16-21 (E. Jawin, A. Maciejczak); Yoga for hypertension: a systematic review of randomized clinical trials, “Complementary Therapies in Medicine” 2014, vol.22, iss.3, p.511-522 (P. Posadzki, H. Cramer, M. Soo Lee, E. Ernst); Yoga for HRV (Heart Rate Variability): meta-analysis of randomized clinical trials, “Medycyna Manualna” 2015, t.19, nr 2-3, s. 15-19 (P. Posadzki, G. Magoń); Wytyczne programowe do nauczania przedmiotu Terapia manualna na kierunku fizjoterapii, „Medycyna Manualna” 2016, t.20, nr 1, s.4-10 (T. Kasperczyk, M. Kokosz, A. Szczygieł, A. Permoda); Ocena równowagi i dolegliwości bólowych u pacjentów z dyskopatią szyjną, „Medycyna Manualna” 2017, t.21, nr 3, s.9-14 (M. Czarnota); Wpływ automobilizacji piersiowego odcinka kręgosłupa z wykorzystaniem rollera na zakres ruchów obręczy kończyny górnej, „Medycyna Manualna” 2017, t.21, nr 2, s.48-53 (M. Wojciaszek, Z. Wroński, S. Wójtowicz, A. Mosiołek); Wytyczne bezpiecznego stosowania suchej igłoterapii punktów spustowych w fizjoterapii, „Medycyna Manualna” 2017, t.21, nr 1, s.21-32 (Z. Wroński); Zastosowanie metody sonofeedback w terapii wybranych zespołów bólowych barku – projekt badań klinicznych z randomizacją, „Medycyna Manualna” 2017, t.21, nr 2, s.35-39 (A. Zagórski, G. Bajor, D. Milka).

Współpracuje z kwartalnikiem „Medycyna Manualna”, redakcją wydania pt. „Atlas Rehabilitacji Ruchowej”, pełniąc w latach 2009-2010 funkcję redaktora prowadzącego. W latach 2009-2017 autor wielu rozdziałów w publikacji pt. Atlas rehabilitacji ruchowej: zestawy praktycznych ćwiczeń z komentarzem dla pacjentów ze schorzeniami kręgosłupa, kończyn i stawów pod red. A. Kużdżała (2009-2010), T. Ridana (od lutego 2011), wyd. podst. Poznań 2009, m.in. rozdział pt. Rehabilitacja po mastektomii, [w:] Ibidem, s.1-21 (T. Ridan); Rehabilitacja w schorzeniach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, [w:] Ibidem, Poznań 2016 (stan na sierpień), t.1, rozdz.1, s.1-13 (S. Kruk); Rehabilitacja w skoliozach oraz wadach postawy ciała, [w:] Ibidem, rozdz.3, s.1-14. Współredaktor naukowy wydania polskiego opracowania pt. Medycyna energii w terapiach i życiu człowieka, autorstwa J.L. Oschmana (współredaktor J. Jasięga, S3 Publishing 2015, tytuł oryg.: Energy Medicine in Therapeutics and Human Performance, by James L. Oschman).

Współautor rozdziałów w monografiach i pracach pod redakcją, m.in. pt.  Poziom rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego dzieci lekko oraz głębiej upośledzonych umysłowo w aspekcie potrzeb oddziaływania fizjoterapeutycznego, [w:] Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych pod red. nauk. J. Rottermunda i A. Klinik, Kraków 2005, s.23-33 (A. Szczygieł, K. Walicka-Cupryś); The importance of evaluating the level of anxiety and life quality of people suffering from bronchial asthma and undergoing respiratory rehabilitation, [w:] New clinimetrics methods in physiotherapy, ed. A. Kwolek, K. Marczewski, R. Sapuła, Kraków 2010, s.121-131 (M. Bal-Bocheńska); Evaluation of dysfunctions of sacroiliac joint in intellectually disabled girls and boys in comparison to the control group, [w:] Ibidem,  s.133-147 (G. Magoń, E. Szeliga, F. Georgiew); Ocena ewolucji zaburzeń czucia u chorych po dekompresji chirurgicznej kanału nadgarstka w zależności od stopnia nasilenia zespołu, [w:] Człowiek w zdrowiu i chorobie: promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja, t.1 pod red. R. Żarowa, Tarnów 2010, s.206-214 (F. Georgiew, A. Maciejczak, E. Otwinowska, D. Ogarek, T. Załęcki, G. Magoń); Ocena stopnia zaburzeń czucia przed i po zabiegu dekompresji kanału nadgarstka w połączeniu z wczesną rehabilitacją pooperacyjną, [w:] Ibidem, s.197-205 (F. Georgiew, A. Maciejczak, E. Otwinowska, D. Ogarek, T. Załęcki, G. Magoń); Wybrane metody diagnostyki i wizualizacji postawy ciała człowieka, [w:] Postępy inżynierii biomedycznej pod red. L. Leniowskiej, Z. Nawrata, Rzeszów 2013, s.133-147 (K. Walicka-Cupryś, J. Drzał-Grabiec, M. Rachwał); Dimorphism in terms of strength and mobility of the upper limb infected after ischemic stroke, [w:] Mechanisms and new markers of occurrence and course of the cerebral circulation disorders and robot-assisted rehabilitation after stroke, ed. Š. Madarász, Z. Hudáková, T. Pop, Bratislava 2014, s.212-223 (K. Walicka-Cupryś, E. Szeliga, E. Czenczek-Lewandowska, E. Smolec); Poziom zgodności parametrów ruchomości oraz krzywizn kręgosłupa z wykorzystaniem inklinometru i aplikacji telefonicznej – doniesienia wstępne, [w:] Badania naukowe w rehabilitacji pod red. nauk. T. Pop, Rzeszów 2014, s.20-29 (M. Czarnota).

Czynny uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji oraz kongresów naukowych, podczas których przedstawiał wyniki swoich badań. W 2011 r. w ramach grantu UE i programu Erasmus przebywał w hiszpańskim Toledo na zaproszenie Wydziału Rehabilitacji Uniwersytetu de Castilla-la Mancha (Universidad de Castilla-la Mancha), gdzie prowadził cykl wykładów oraz zajęć klinicznych w zakresie diagnostyki i terapii manualnej kręgosłupa oraz stawów kończyn. Na podobnym wyjeździe przebywał także się w Chinach, w Wydziale Rehabilitacji Politechniki w Hong Kongu (Department of Rehabilitation Science – The Hong Kong Polytechnic University).

Współorganizator konferencji i spotkań naukowych, m.in. XII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pn. Ocena skuteczności rehabilitacji medycznej oparta na dowodach naukowych w Krakowie (2006).

Zaangażowany w działalność społeczną. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii,
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, członek Klubu „Ludzie Masażu”.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie:

Ludzie Nauki, http://nauka-polska.pl (dostęp 05.03.2018); Informacja o Adrianie Kużdżał, http://www.atlasfizjoterapii.pl/autor/dr-adrian-kuzdzal.html (dostęp 07.03.2018); Klub „Ludzie Masażu”, http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/kuzdzal-adrian/3755 (dostęp 09.03.2018); Artykuły w czasopismach naukowych.