Katan Aleksandra

Urodziła się 21 sierpnia 1971 r. w Słupcy. Absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1994) – kierunek rehabilitacja ruchowa (dyplom z wyróżnieniem). Ukończyła studia podyplomowe pn. „Zarządzanie ochroną zdrowia” (2003) oraz kwalifikacyjny kurs pedagogiczny (2011). W 2011 r. w macierzystej uczelni ukończyła studia doktoranckie i na podstawie obrony pracy pt. Ocena sprawności fizycznej kobiet w efekcie pobytu sanatoryjnego, uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

W latach 1995-1998 pracowała jako fizjoterapeutka w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, w latach 1998-2008 w Zespole Uzdrowisk Kłodzkich w Kudowie Zdroju z siedzibą w Polanicy Zdroju. Do grudnia 2008 r. pełniła funkcję kierownika Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym „Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju. Od stycznia 2019 r. pracuje jako fizjoterapeuta w Rejonowym Szpitalu w Nachodzie (Czechy).

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny w latach 2004-2011 pracowała w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości na kierunku fizjoterapia (umowa – zlecenie), w latach 2006-2007 w Collegium Glacensis w Nowej Rudzie na kierunku wychowanie fizyczne, w latach 2010- 2012 w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” na zamiejscowym Wydziale Turystyki w Kłodzku, w latach 2007-2010 jako nauczyciel w Policealnej Szkole Kosmetycznej w Kudowie Zdroju. W latach 2011-2017 jako adiunkt w Wydziale Nauk Społecznych i Zdrowia na kierunku fizjoterapia w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, od 2017 r. jest nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku. Od 2013 r. kilkakrotnie prowadziła zajęcia dydaktyczne z modułu rehabilitacyjnego na kursach pt. „Opieka długoterminowa”, organizowanych przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Dodatkowo  od 2017 r. sezonowo pracuje jako instruktor narciarstwa zjazdowego w Zieleńcu, a od 2018 r. jako ratownik wodny w Basenie Wodny Świat w Kudowie Zdroju.

Ukończyła wiele kursów zawodowych, szkoleń i warsztatów m.in. Podstawowy kurs metody Vojty (1997), kurs Thera – Band Academy „Ćwiczenia oporowe i równoważne” (2012) i „Sensomotoryka i system Gymstick” (2012), kurs pn. „Opieka geriatryczna” (2013), „Terapia tkanek miękkich w pediatrii” (2016), „Manipulacje wisceralne Barrala” (2016), „Diagnostyka i rehabilitacja w chorobach barku, kolana i stawu biodrowego” (2016), „Fizjoterapia w geriatrii” (2017), Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (2017), „Ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo – staw kolanowy” (2018), „Innowacyjne techniki fizjoterapeutyczne w geriatrii. Psychogeriatria” (2018), Kinezjotaping podstawowy (2018).

Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach dotyczących geriatrii, fizjoterapii w geriatrii, aktywności i sprawności fizycznej osób w różnym wieku, głównie starszych oraz niepełnosprawnych. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych, m.in. pracy pt. Sprawność ruchowa kobiet w starszym wieku oceniana testem Fullertona, „Fizjoterapia”, vol.17, nr 2, s.48–52 (współautorzy: Ignasiak Z., Kaczorowska A., Domaradzki J.); Poziom sprawności ruchowej mężczyzn w wieku 60–79 lat, „Antropomotoryka” 2009, vol.19, nr 48, s.17-25 (Ignasiak Z., Kaczorowska A., Domaradzki J.); Sprawność ruchowa kobiet w starszym wieku oceniana testem Fullertona, „Zeszyty Wydziału Przyrodniczo – Technicznego/Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze” 2012, z.4, s.29-36 (Ignasiak Z., Kaczorowska A., Domaradzki J.); Ocena sprawności fizycznej starszych kobiet – mieszkanek domów pomocy społecznej, „Fizjoterapia” 2013, t.21, 4, s.17-27 (Kaczorowska A., Ignasiak Z.); Sprawność fizyczna kobiet oceniana Testem Seniora w aspekcie pobytu sanatoryjnego, „Antropomotoryka” 2013, vol.23, nr 63, s.55-60 (Kaczorowska A., Ignasiak Z.); Ocena ruchomości wybranych stawów u starszych kobiet, pensjonariuszek domów pomocy społecznej, „Postępy Rehabilitacji” 2014, t.28, nr 1, s.15-22 (Kaczorowska A., Ignasiak Z.); The relationship between the quality of life of eldery women and the standards in their places of residence, “Antropomotoryka” 2014, vol.24, nr 67, s.45-50 (Kaczorowska A., Ignasiak Z., Skrzek A.); Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą neoligaments – opis przypadku, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2015, nr 60, s.6-14 (Kaczorowska A.); Ocena zakresu ruchomości wybranych stawów u kobiet w wyniku leczenia sanatoryjnego, „Acta Balneologica” 2015, nr 2 (140), s.115-121 (Ignasiak Z., Kaczorowska A.); Ocena funkcjonalnej sprawności fizycznej osób starszych – Test Seniora, „Rehabilitacja w praktyce” 2015, nr 6, s.52-56 (Kaczorowska A.); Rola fizjoterapii w lecznictwie uzdrowiskowym osób dorosłych w Polsce, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu” 2017, t.40, nr 1, s.127-138 (Kaczorowska A.); Wybrane elementy stylu życia nauczycieli akademickich a dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa, „Medycyna Środowiskowa” 2017, vol.20, nr 1, s.48-55 (Sochocka L., Kaczorowska A.); Znaczenie rehabilitacji w ocenie poziomu sprawności fizycznej i wydolności tlenowej pensjonariuszek Domów Pomocy Społecznej, „Fizjoterapia Polska” 2017, vol.17, nr 3, s. 90-95 (Fortuna M., Kaczorowska A., Szczurowski J., Radajewska A., Demczyszak I.); Uwarunkowania podejmowania aktywności fizycznej przez osoby starsze, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu” 2017, t.42, nr 3, s.127-139 (Kaczorowska A., Radajewska A., Lepsy E.); Appication of various physioterapeutic methods in a conservative treatment of neurogenic scoliosis in a comatose patient – a case report, “Medical Science Puls” 2017, vol 11, no. 4, s.46–53 (D. Gruszczyk, A. Kaczorowska); Specyfika lecznictwa uzdrowiskowego dzieci w Polsce, “Prace Naukowe Wyższej Szkoły zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu” 2017, t. 44 (5), s.245–256 (Kaczorowska A.); Ocena tolerancji wysiłkowej kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70 – 80 lat. Badania pilotażowe, “Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” 2018, nr 3 (39), s.19–26 (M. Fortuna, A. Kaczorowska, J. Szczurowski, P. Winiarz); Rehabilitacja po przyszyciu więzadła krzyżowego przedniego metodą Internal Bracing, “Rehabilitacja w Praktyce” 2018, nr 4, s.24–29 (A. Kaczorowska); Współautorka rozdziałów w pracy pod redakcją, m.in. Zastosowanie metody „neoligaments” w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i możliwości rehabilitacji, [w:] X – lecie fizjoterapii w PMWSZ w Opolu. Teoretyczno – praktyczne aspekty badań pracowników Wydziału Fizjoterapii, PMWSZ w Opolu, Opole 2016, s.117-127 (Kaczorowska A.); Rola rehabilitacji w zapobieganiu upadkom osób w starszym wieku, [w:] Aspekty starzenia się organizmu, cz. II, pod red. I. Dzieńdziora, PMWSZ w Opolu, Opole 2016, s.97-107 (Kaczorowska A.); Aktywność fizyczna seniorów jako czynnik pozytywnego starzenia się, [w:] Ibidem, s.123-132 (Kaczorowska A.); Sport jako forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie działalności powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Filii w Jemielnej, [w:] Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność pod red. J. Charaśnej – Blachucik przy wsp. M. Migały, SiM Politechnika Opolska, z. 436, Opole 2016, s.29-41 (Kaczorowska A.); Ocena sprawności fizycznej dorosłych mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną – badanie pilotażowe, [w:] Adaptacyjna aktywność fizyczna pod red. E. Bolacha, A. Kawczyńskiego, AWF we Wrocławiu, Wrocław 2017, s.141-148 (Kaczorowska A.); Wpływ rehabilitacji ruchowej i choroby niedokrwiennej serca na poziom wydolności fizycznej u kobiet w przedziale wieku 80 – 90 lat, [w:] Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2018, s.41-52 (M. Fortuna, A. Kaczorowska, J. Szczurowski, M. Stanaszek); Rys historyczny rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Kudowie-Zdroju po zakończeniu drugiej wojny światowej, [w:] Medycyna i rehabilitacja w Polsce w latach 1918-2018. Cz. I Z historii medycyny i rehabilitacji w Polsce w latach 1918-2018 pod red. M. Migały, B. Płonki-Syroki, S. Jandzisia, SiM z.511, Politechnika Opolska, Opole 2019, s.73-87 (Kaczorowska A.).

Czynny uczestnik wielu konferencji naukowych. Promotor wielu prac licencjackich. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Interesuje się sportem i beletrystyką.

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Aleksandry Katan. Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.