Kasperczyk Tadeusz

Urodził się 14 lutego 1948 r. w Borzęcie – powiat Myślenice. Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (1972), tytuł zawodowy magister wychowania fizycznego i instruktor usprawniania leczniczego.

W 1977 r. na AWF w Krakowie uzyskał stopień doktora nauk wychowania fizycznego na podstawie pracy doktorskiej pt. Wpływ ćwiczeń wyrównawczo-korekcyjnych na układ morfo-funkcjonalny dzieci i młodzieży z wadami klatki piersiowej). W 1989 r. na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk kultury fizycznej zakresie rehabilitacji na podstawie pracy habilitacyjnej pt. Postawa ciała a wybrane cechy morfologiczne i funkcjonalne u dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat). W 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk kultury fizycznej.

Od 1972 r. pracuje w AWF w Krakowie, aktualnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Wcześniej pełnił funkcję z-cy Dyrektora Instytutu Rehabilitacji, kierownika Katedry Teorii Rekreacji i Sportów Wodnych, Kierownika Katedry Odnowy Biologicznej, Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji. Pracował także w innych miejscach, m.in. był dyrektorem Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportu w Krakowie, Rektorem Wyższej Szkoły Zawodowej w Żywcu (Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności), Dyrektorem Instytutu Fizjoterapii Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Profesor zwyczajny Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Autor i współautor kilkudziesięciu podręczników i skryptów akademickich oraz ponad 150 artykułów z zakresu korekcji wad postawy, odnowy biologicznej, promocji zdrowia, terapii manualnej i masażu. Ważniejsze podręczniki to: Metody oceny postawy ciała, AWF w Krakowie, Kraków 1989; Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie, Kasper sc., Kraków 1994; Masaż punktowy i inne metody refleksoterapii (współautor S. Kmak), Kasper s.c., Kraków 1995; Segmentarny masaż leczniczy (współautor L. Magiera), Biostyl, Kraków 1995; Podręcznik odnowy psychosomatycznej (współredaktor J. Fenczyn), PZWL Warszawa 1996; Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii (współautor A. Bator), AWF w Krakowie, Kraków 2000; Masaż z elementami rehabilitacji (współautorzy L. Magiera, D. Mucha, R. Walaszek), Rehmed, Kraków 2006; Diagnostyka w kinezyterapii i masażu (współautorzy R. Walaszek, L. Magiera), Biosport, Kraków 2007; Meridiany, punkty i recepty chińskie, Jet, Kraków 2007; Podstawy terapii manualnej (współredaktor D. Mucha), Jet, Kraków 2012; Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej, Jet, Kraków 2013; Zarys kinezjologii (współautor D. Mucha), Kraków 2016. Redaktor naczelny kwartalnika „Refleksoterapia” oraz czasopisma popularno-naukowego „Promocja zdrowia i ekologia” (wyd. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie).

Członek stowarzyszeń naukowych i zawodowych w tym: Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej.

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymał m.in. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (I i II stopnia) oraz nagrodę I stopnia Miasta Krakowa. Za działalność społeczną odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniami resortowymi i regionalnymi, w tym m.in. Srebrną Odznaką za pracę społeczną dla Miasta Krakowa.

Sławomir Jandziś, Mariusz Migała

 Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie mazowieckim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.140-141.

Klub Ludzie masażu” Kasperczyk Tadeusz, http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/kasperczyk-tadeusz/260 (dostęp 30.11.2017)