Kaczorowska Antonina

Urodziła się 21 sierpnia 1971 w Słupcy. Absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1994), kierunek rehabilitacja ruchowa (dyplom magistra z wyróżnieniem). W 2003 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia, studia podyplomowe pn. Organizacja pomocy społecznej (2010) oraz Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny (2011). W 2010 r. w macierzystej uczelni ukończyła studia doktoranckie i na podstawie pracy pt. Ocena stanu morfofunkcjonalnego osób w wieku podeszłym, mieszkańców DPS, w aspekcie ich aktywności fizycznej, uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

Jako fizjoterapeuta, w 1995-1996 pracowała w Hohenfeld – Pitzer Klinik w Bad Camberg (Niemcy) – posiada uznanie polskiego dyplomu w Niemczech, w latach 1997-2009 zatrudniona była w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. W 2004 r. rozpoczęła pracę dydaktyczną: w latach 2004-2011 pracowała na umowę zlecenie w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości na kierunku fizjoterapia, w latach 2011-2017 jako adiunkt w Wydziale Nauk Społecznych i Zdrowia na kierunku fizjoterapia w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, w latach 2012-2016 jako wykładowca w Instytucie Fizjoterapii w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Od 2016 r. pracuje jako starszy wykładowca w Wydziale Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. W uczelni tej, obok zajęć dydaktycznych, jest członkiem Senatu oraz przewodniczącą Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów. Dodatkowo, od 2008 r. prowadzi zajęcia modułowe podczas kursów z zakresu rehabilitacji pt. Opieka długoterminowa oraz Pielęgniarstwo rodzinne, organizowane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Opiekun Koła Naukowego w WWSZiP oraz w PMWSZ w Opolu.

Ukończyła wiele kursów zawodowych, m.in. pn. Kinezjologia edukacyjna (2005), Podstawy koncepcji PNF (2014), Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metodą McKenziego (cz. A 2015; cz. B 2016), Napięciowe bóle głowy (2016), Kolano – wypadkowa stopy i biodra (2017), Fizjoterapia w geriatrii (2017), Terapia manualna (2018).

Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach dotyczących geriatrii, fizjoterapii w geriatrii, aktywności i sprawności fizycznej osób w różnym wieku, głównie starszych oraz niepełnosprawnych. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych (także z impact factorem), m.in. pracy pt. Sprawność ruchowa kobiet w starszym wieku oceniana testem Fullertona, „Fizjoterapia”, vol.17, nr 2, s.48–52 (współautorzy: Ignasiak Z., Katan A., Domaradzki J.); Poziom sprawności ruchowej mężczyzn w wieku 60–79 lat, „Antropomotoryka” 2009, vol.19, nr 48, s.17-25 (Ignasiak Z., Katan A., Domaradzki J.); Sprawność ruchowa kobiet w starszym wieku oceniana testem Fullertona, „Zeszyty Wydziału Przyrodniczo–Technicznego/ Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze” 2012, z.4, s.29-36 (Ignasiak Z., Katan A., Domaradzki J.); Ocena sprawności fizycznej starszych kobiet – mieszkanek domów pomocy społecznej, „Fizjoterapia” 2013, t.21, 4, s.17-27 (Katan A., Ignasiak Z.); Sprawność fizyczna kobiet oceniana Testem Seniora w aspekcie pobytu sanatoryjnego, „Antropomotoryka” 2013, vol.23, nr 63, s.55-60 (Katan A., Ignasiak Z.); Ocena ruchomości wybranych stawów u starszych kobiet, pensjonariuszek domów pomocy społecznej, „Postępy Rehabilitacji” 2014, t.28, nr 1, s.15-22 (Katan A., Ignasiak Z.); The relationship between the quality of life of eldery women and the standards in their places of residence, “Antropomotoryka” 2014, vol.24, nr 67, s.45-50 (Katan A., Ignasiak Z., Skrzek A.); Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą neoligaments – opis przypadku, „Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja” 2015, nr 60, s.6-14 (Katan A.); Ocena zakresu ruchomości wybranych stawów u kobiet w wyniku leczenia sanatoryjnego, „Acta Balneologica” 2015, nr 2 (140), s.115-121 (Ignasiak Z., Katan A.); Ocena funkcjonalnej sprawności fizycznej osób starszych – Test Seniora, „Rehabilitacja w praktyce” 2015, nr 6, s.52-56 (Katan A.); Leczenie zachowawcze po zerwaniu głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, „Rehabilitacja w praktyce” 2016, nr 6, s.24-28 (Katan A.); Effectiveness of Mirror Therapy for Subacute Stroke in Relation to Chosen Factors, “Rehabilitation Nursing” 2016. Version of Record online: 14 APR 2016 | DOI: 10.1002/rnj.274, (Radajewska A., Opara J., Biliński G., Nawrat-Szołtysik A., Kucińska A., Lepsy E.); Rola fizjoterapii w lecznictwie uzdrowiskowym osób dorosłych w Polsce, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu” 2017, t.40, nr 1, s.127-138 (Katan A.); Wybrane elementy stylu życia nauczycieli akademickich a dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa, „Medycyna Środowiskowa” 2017, vol.20, nr 1, s.48-55 (Sochocka L., Katan A.); Znaczenie rehabilitacji w ocenie poziomu sprawności fizycznej i wydolności tlenowej pensjonariuszek Domów Pomocy Społecznej, „Fizjoterapia Polska” 2017, vol.17, nr 3, s. 90-95 (Fortuna M., Katan A., Szczurowski J., Radajewska A., Demczyszak I.); Uwarunkowania podejmowania aktywności fizycznej przez osoby starsze, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu” 2017, t.42, nr 3, s.127-139 (Katan A., Radajewska A., Lepsy E.); Sprawność fizyczna a wydolność aerobowa pensjonariuszy domu opieki społecznej, „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” 2017, nr 1 (33), s.55-63 (Fortuna M., Szczurowski J., Demczyszak I., Katan A., Wawrzyn K.); Appication of various physioterapeutic methods in a conservative treatment of neurogenic scoliosis in a comatose patient – a case report, “Medical Science Puls” 2017, vol 11, no. 4, s.46–53 (D. Gruszczyk, A. Katan); Specyfika lecznictwa uzdrowiskowego dzieci w Polsce, “Prace Naukowe Wyższej Szkoły zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu” 2017, t. 44 (5), s.245–256 (A. Katan); Ocena tolerancji wysiłkowej kobiet i mężczyzn w przedziale wieku 70 – 80 lat. Badania pilotażowe, “Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” 2018, nr 3 (39), s.19–26 (M. Fortuna, A. Katan, J. Szczurowski, P. Winiarz); Rehabilitacja po przyszyciu więzadła krzyżowego przedniego metodą Internal Bracing, “Rehabilitacja w Praktyce” 2018, nr 4, s.24–29 (A. Katan) . Współautorka rozdziałów w pracy pod redakcją, m.in. Zastosowanie metody „neoligaments” w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i możliwości rehabilitacji, [w:] X – lecie fizjoterapii w PMWSZ w Opolu. Teoretyczno – praktyczne aspekty badań pracowników Wydziału Fizjoterapii, PMWSZ w Opolu, Opole 2016, s.117-127 (Katan A.); Rola rehabilitacji w zapobieganiu upadkom osób w starszym wieku, [w:] Aspekty starzenia się organizmu, cz. II, pod red. I. Dzieńdziora, PMWSZ w Opolu, Opole 2016, s.97-107 (Katan A.); Aktywność fizyczna seniorów jako czynnik pozytywnego starzenia się, [w:] Ibidem, s.123-132 (Katan A.); Sport jako forma rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie działalności powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie, Filii w Jemielnej, [w:] Niepełnosprawność i jej interdyscyplinarność pod red. J. Charaśnej – Blachucik przy wsp. M. Migały, SiM Politechnika Opolska, z. 436, Opole 2016, s.29-41 (Katan A.); Ocena sprawności fizycznej dorosłych mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną – badanie pilotażowe, [w:] Adaptacyjna aktywność fizyczna pod red. E. Bolacha, A. Kawczyńskiego, AWF we Wrocławiu, Wrocław 2017, s.141-148 (Katan A.); Wpływ rehabilitacji ruchowej i choroby niedokrwiennej serca na poziom wydolności fizycznej u kobiet w przedziale wieku 80 – 90 lat, [w:] Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2018, s.41-52 (Fortuna M., Katan A., Szczurowski J., Stanaszek M.); Wpływ rehabilitacji ruchowej i choroby niedokrwiennej serca na poziom wydolności fizycznej u kobiet w przedziale wieku 80 – 90 lat, [w:] Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2018, s.41-52 (M. Fortuna, A. Kaczorowska, J. Szczurowski, M. Stanaszek); Rys historyczny rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Kudowie-Zdroju po zakończeniu drugiej wojny światowej, [w:] Medycyna i rehabilitacja w Polsce w latach 1918-2018. Cz. I Z historii medycyny i rehabilitacji w Polsce w latach 1918-2018 pod red. M. Migały, B. Płonki-Syroki, S. Jandzisia, SiM z.511, Politechnika Opolska, Opole 2019, s.73-87 (Katan A.).

Czynna uczestniczka wielu konferencji naukowych. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowych Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Promotor wielu prac magisterskich. Recenzent w czasopiśmie “Physiotherapy Quarterly”.

Za dotychczasową pracę otrzymała m.in. nagrodę zespołową Rektora Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu za osiągnięcia organizacyjne (2015). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Wolne chwile spędza na sportowo, lubi jazdę na rowerze, na rolkach, na nartach, łyżwach, interesuje ja także beletrystyka.

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Antoniny Kaczorowskiej. Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych; https://www.termedia.pl/Journal/Physiotherapy_Quarterly-128/Reviewer