Jasiński Ryszard

Urodził się 03 kwietnia 1958 r. w Bolesławcu. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1986) – magister rehabilitacji ruchowej. W 1992 r. w macierzystej uczelni, na podstawie pracy pt. Dynamika wzrastania parametrów ręki u dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych we Wrocławiu, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej.

Od 1985 r. związany z AWF we Wrocławiu. Początkowo pracował jako asystent w Zakładzie Anatomii Katedry Morfologii Funkcjonalnej Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji, obecnie zatrudniony jest jako starszy wykładowca Zakładu Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii Katedry Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych Wydziału Fizjoterapii.

Obok pracy naukowo-dydaktycznej pełnił w uczelni stanowiska kierownicze. W latach 1993-1995 był prodziekanem ds. studiów stacjonarnych Wydziału Wychowania Fizycznego, w latach 1995-1999 oraz 2002-2005 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rehabilitacji Ruchowej (Wydziału Fizjoterapii).

Odbył staże w Centrum Reedukacji i Readaptacji Funkcjonalnej w Kerpape oraz w Centrum Readaptacji w Billiers (Francja 1996), ośrodkach psychomotoryki oraz w szpitalu Pitie Salpetrie w Paryżu (1998), Centrum Reedukacji i Readaptacji Funkcjonalnej Le Normandy w Granville (Francja 2000).

Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z problematyką asymetrii układu zespoleń żył powierzchownych okolicy dołu łokciowego w kończynach górnych, w zakresie diagnostyki funkcjonalnej układu naczyniowego kończyn górnych, treningiem nordic walking. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, m.in. pracy pt. Badanie fotopletyzmograficzne układu żylnego kończyny górnej jako obiektywna metoda kontroli fizjoterapii kobiet z obrzękiem chłonnym kończyny górnej, „Fizjoterapia” 2003, t.11, nr 2, s.80-87 (współautorzy: M. Woźniewski, E. Wiszniowska); Superficial venous anastomosis in the human upper extremity – a post-mortem study, “Folia Morphologica” 2003, vol.62, nr 3, s.191-199 (E. Poradnik); Evaluation of venous pump in upper extremities by photoplethysmography, “International Journal of Angiology” 2005, vol.14, nr 1, s.22-25 (M. Woźniewski, D. Pietrzyk, K. Pawłowska, A. Szuba); Influence of ski exercises on the ability of maintenance of the vertical body posture in the visually disabled persons, “Polish Journal of Environmental Studies” 2006, vol.15, nr 5B, cz. 2, s.607-611 (J. Migasiewicz, B. Blachura, P. Kunysz, W. Wiesner, D. Opoka, R. Błacha, E. Prystupa); The influence of teaching of skiing on forming the spatial orientation of the blind and the visually impaired, “Polish Journal of Environmental Studies” 2006, vol.15, nr 5B, cz. 2, s.612-615 (B. Blachura, W. Wiesner, J. Migasiewicz, P. Kunysz, D. Opoka, E. Prystupa); Wpływ rodzaju cięcia torakochirurgicznego na ruchomość klatki piersiowej i natężenie bólu pooperacyjnego, „Fizjoterapia” 2006, t.14, nr 1, s.91-96 (M. Mraz, K. Żmudzka, M. Mraz, M. Marciniak, A. Trytek-Pysiewicz); Wpływ zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego na zaburzenia czynnościowe narządu ruchu kobiet w średnim wieku, „Fizjoterapia” 2006, t.14, nr 1, s.53-58 (K. Barczyk, T. Skolimowski, G. Stefański, A. Hawrylak); Assessment of morphological architecture of feet in rock-climbers, “Biology of Sport” 2008, vol.25, nr 1, s.93-98 (E. Demczuk-Włodarczyk, E. Bieć, T. Sipko, E. Boerner); Selected anthropometric indicators in patients with inflammatory bowel disease, “Gastroenterologia Polska” 2008, vol.15, nr 6, s.385-389 (E. Poniewierka, A. Poniewierka); Czynność mięśni a przepływ krwi żylnej w obrębie kończyn górnych kobiet leczonych z powodu raka piersi – badanie pilotażowe, „Onkologia Polska” 2010, vol.13, nr 1, s.9-14 (I. Malicka, B. Vavric, J. Hanuszkiewicz, M. Zakrawacz, M. Woźniewski); Axillary lymph nodes and arm lymphatic drainage pathways are spared during routine complete axillary clearance in majority of women undergoing breast cancer surgery, “Lymphology” 2011, vol.44, nr 3, s.103-112 (A. Szuba, A. Chachaj, M. Koba-Wszedybylb, R. Hawro, R. Tarkowski, K. Szewczyk, M. Bebenek, J. Forgacz, A. Jodkowska, D. Jędrzejczuk, D. Janczak, M. Mrozińska, U. Pilch, M. Woźniewski); Kompleksowa rehabilitacja pacjentów z chromaniem przestankowym w przewlekłym niedokrwieniu kończyn dolnych, „Fizjoterapia” 2012, t.20, nr 4, s.3-16 (K. Bulińska, K. Kropielnicka, T. Jasiński, G. Dąbrowska, K. Skórkowska-Telichowska, U. Pilch, A. Szuba); Wpływ Nordic Walking na czynność układu żylnego kończyn dolnych u słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna” 2014, vol.20, nr 1, s.39-49 (J. Turek, E. Rudzińska, G. Dąbrowska, A. Skrzek); Effect of Nordic walking and water aerobics training on body composition and the blood flow in lower extremities in elderly women, “Journal of Human Kinetics” 2015, vol.45, s.113-122 (M. Socha, L. Sitko, K. Kubicka, M. Woźniewski, K. A. Sobiech); Peripheral arterial disease decreases muscle torque and functional walking capacity in elderly, “Maturitas” 2015, vol.81, nr 4, s.480-486 (W. Dziubek, K. Bulińska, M. Stefańska, M. Woźniewski, K. Kropielnicka, T. Jasiński, U. Pilch, G. Dąbrowska, K. Skórkowska-Telichowska, J. Wojcieszczyk-Latos, D. Kałka, A. Janus, K. Zywar, R. Paszkowski, A. Szuba);Nordic pole walking improves walking capacity in patients with intermittent claudication: a randomized controlled trial, „Disability and Rehabilitation” 2016, vol.38, nr 13, s.1318-1324 (K. Bulińska, K. Kropielnicka, T. Jasiński, J. Wojcieszczyk-Latos, U. Pilch, G. Dąbrowska, K. Skórkowska-Telichowska, D. Kałka, K. Zywar, R. Paszkowski, M. Woźniewski, A. Szuba); Nordic walking in the second half of life, “Aging Clinical and Experimental Research”  2016, vol.28, nr 6, s.1035-1046 (K. Skórkowska-Telichowska, K. Kropielnicka, K. Bulińska, U. Pilch, M. Woźniewski, A. Szuba); Upper extremity lymphedema after axillary lymph node dissection: prospective lymphoscintigraphic evaluation, „Lymphology” 2016, vol.49, nr 2, s.44-56 (A. Szuba, A. Chachaj, M. Koba-Wszedybyl, R. Hawro, R. Tarkowski, M. Bebenek, K. Szewczyk, J. Forgacz, A. Jodkowska, D. Jedrzejuk, M. Landwójtowicz, D. Janczak, Iwona Malicka, Katarzyna Pawłowska, M. Piwowarczyk, Urszula Pilch, Marek Woźniewski); Analysis of the dynamics of venous blood flow in the context of lower limb temperature distribution and tissue composition in the elderly, “Clinical Interventions in Aging” 2017, t.12, s. 1371-1378 (A. Skomudek, I. Gilowska, K. Rożek-Piechura).

Redaktor i współredaktor polskiego wydania publikacji pt. F. Delavier: Atlas treningu siłowego, Warszawa 2007; F. Delavier: Modelowanie sylwetki: atlas ćwiczeń dla kobiet, Warszawa 2008; F. Delavier, M. Gundill: Modelowanie sylwetki metodą Delaviera: ćwiczenia i programy treningu siłowego, cz.1, Warszawa 2011, cz.2, Warszawa 2012 (współred. nauk. wyd. pol. T. Stefaniak); J.P. Clemenceau, F. Delavier, M. Gundill: Stretching: ilustrowany przewodnik, Warszawa 2012 (współred. nauk. wyd. pol. T. Stefaniak); F. Delavier, M. Gundill: Mięśnie brzucha: atlas ćwiczeń, Warszawa 2013 (współred. nauk. wyd. pol. T. Stefaniak); F. Delavier, M. Gundill: Trening mięśni ramion: atlas ćwiczeń, Warszawa 2013 (współred. nauk. wyd. pol. T. Stefaniak).

Autor i współautor rozdziału w pracy pod redakcją, m.in. pt. Znaczenie aktywności narciarskiej osób niepełnosprawnych w aspekcie zdrowego stylu życia, [w:] Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych: monografia w zakresie rekreacji, turystyki i sportu osób niepełnosprawnych pod red. J. Migasiewicza, E. Bolacha, Wrocław 2004, s.33-42 (B. Kowalska, E. Bolach); Możliwość wykorzystania czynnościowej dynamometrii w profilaktyce przeciążeń układu ruchu, [w:] Obciążenie układu ruchu: przyczyny i skutki pod red. R. Palucha, M. Kulińskiego, R. Michalskiego, Wrocław 2005, s.61-68 (A. Skrzek, M. Woźniewski); Przeciążenia narządu ruchu w sporcie pływackim, [w:] Ibidem, s.115-124 (A. Skrzek, M. Albińska, P. Albiński); Urazy kończyn dolnych narciarzy w zależności od techniki jazdy, [w:] Obciążenie układu ruchu: przyczyny i skutki pod red. R. Palucha, K. Jach, R. Michalskiego, Wrocław 2006, s.139-150 (J. Bronowicz, B. Blachura); Efficiency of learning and teaching visually handicapped on example ot the downhill skiing,
[w:] Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych cz.1  pod red. A. Kaczora, A. Borzęckiego, M. Iskry, Lublin 2007, s.307-311 (B. Blachura, P. Kunysz, I. Damska); Trening siłowy kobiet, [w:] Medycyna sportowa, cz.2 pod red. K. Klukowskiego, Warszawa 2012, s.79-83; Nordic walking, [w:] Aktywny senior: człowiek spełniony pod red. A. Skrzek, Warszawa 2018, s.87-91. Autor pozycji zwartej pt. Morfofunkcjonalne czynniki różnicujące obraz zespoleń powierzchniowych żył kończyny górnej u człowieka, Studia i Monografie nr 71, AWF Wrocław 2004.

W latach 2007-2015 był członkiem oraz sekretarzem naukowym Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. Jest instruktorem i trenerem międzynarodowym nordic walking INWA.

Za dotychczasową pracę otrzymał m.in. Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Medal „Za zasługi dla obronności kraju”.

W wolnych chwilach uprawia sporty wodne, posiada uprawnienia płetwonurka, patent sternika motorowodnego.

Beata Skolik, Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Kulmatycki L. (oprac.): Księga Profesorów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyd. 2, Wrocław 2016, s.83. Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.