Jasięga Jarosław

Urodził się 08 maja 1973 r. w Żmigrodzie. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1996) – magister rehabilitacji ruchowej oraz Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek menadżerski (1999). W 2013 r. w Wydziale Fizjoterapii wrocławskiej AWF, na podstawie pracy pt. Ocena skuteczności terapeutycznej funkcjonalnej integracji kostno-stawowej w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa, uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej z dziedziny fizjoterapii.

Od ponad 20 lat pracuje jako czynny fizjoterapeuta. Od 1996 r. prowadzi prywatną praktykę fizjoterapeutyczną. W latach 1996-1997 zatrudniony był w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach. W latach 1996-2000 pracował w Przychodni Rehabilitacyjnej przy Spółdzielni Inwalidów SPAMEL w Twardogórze. Od 2004 r. jest instruktorem terapii obrzękowej. Jest współtwórcą i wykładowcą szkoleń i kursów z zakresu koncepcji terapii obrzękowej (KTO), od 2006 r. akredytowanym wykładowcą Ackermann Collage of Chiropractic w Sztokholmie, w latach 2008-2010 był asystentem, a od 2010 r. jest wykładowcą w Instytucie Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji (FOI) w Instytucie dokształcania terapeutów w Meppen w Niemczech. W latach 2007-2010 prowadził zajęcia  ze studentami Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 2017 pracuje na etacie wykładowcy w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu.

Uczestnik wielu kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu medycyny manualnej, terapii przeciwobrzękowej i tapingu. Zainteresowania naukowe ukierunkowuje w zakresie poszukiwań bezinwazyjnych, pozbawionych bólu i bezpiecznych rozwiązań terapeutycznych opartych na medycynie manualnej z uwzględnieniem systemów kompensacyjnych ludzkiego ciała. Autor i współautor publikacji naukowych na powyższy temat, m.in. praca pt. Fizjoterapia obrzękowa, „Medycyna Manualna” 2005, t.9, nr 3-4,  (współautor: K. Białas), Zagadnienia diagnostyki i terapii obrzęków, Medycyna Manualna 2007, t.11, nr 1-4, s. 45-48, (K. Białas);  Tajemnica urazu biczowego kręgosłupa szyjnego, „Medycyna Manualna” 2008, t.12, nr 1/4, s.67-69 (A. Permoda, A. Permoda, M. Olszewska-Karaban); Wpływ Funkcjonalnej Osteopatii i Integracji (FOI R) na dysfunkcje i dolegliwości bólowe pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa, „Medycyna Manualna” 2010, t.15, nr 3-4, s.30-37 (P. Minta, A. Kużdżał); Metoda da Ackermanna – osteopatia strukturalna i łagodna chiropraktyka, „Medycyna Manualna” 2012, XVI, 1, s.3-13 (A. Permoda); Techniki terapeutyczne w leczeniu mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (MPPS), „Medycyna Manualna” 2013, t.17, nr 4  (R. Trybulski, K. Szapel); Metoda doktora Ackermanna – osteopatia strukturalna i łagodna chiropraktyka, [w:] Wielka Fizjoterapia, red. Z. Śliwiński, A. Sieroń, t.3, Wrocław 2014, s.26-34 (A. Permoda); Przyczyny występowania bólu jako wstęp do wdrożenia ukierunkowanej terapii,  „Medycyna Manualna” 2017, t.12 nr 3, s.15-18.

Zaangażowany w działalność społeczną. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, w latach 2006-2010 członek Zarządu Głównego, od 2010 r. prezes tego towarzystwa. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Delegat na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (grudzień 2016). Członek Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej (2016).

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Jarosława Jasięgi; Artykuły w czasopismach naukowych.