Jaruga Maria

Urodziła się w 1946 r. w Inowrocławiu. Od 1961 roku była zawodniczką Klubu Sportowego „Energetyk”. Jako juniorka uzyskiwała dobre wyniki w skoku w wzwyż. Absolwentka Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1970), kierunek wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka lecznicza. W latach 1970-2007 pracowała w swojej macierzystej uczelni, przekształconej w Akademię Wychowania Fizycznego. W latach 1970-1972 pracowała w Instytucie Naukowym Kultury Fizycznej w Warszawie – jako asystent naukowo-badawczy w Zakładzie Leczniczym Kultury Fizycznej z oddelegowaniem do zespołu w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w latach 1972-1979 jako starszy asystent, w latach 1979-1992 jako adiunkt, w latach 1992-2007 – jako starszy wykładowca.

W 1979 r. uzyskała stopień doktora nauk kultury fizycznej na podstawie pracy doktorskiej pt. „Badania nad zmianami przeciążeniowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa u zawodników uprawiających wioślarstwo i podnoszenie ciężarów”, napisanej pod kierunkiem doc. dr hab. Kazimiery Milanowskiej. W 1986 r. uzyskała tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej.

Od października 1999 r. była pełnomocnikiem Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Poznań ds. promocji międzynarodowych programów dydaktycznych. Od października 2002 r. została koordynatorem Wydziału Wychowania Fizycznego ds. programu Sokrates/Erasmus, natomiast w latach 2003-2007 – koordynatorem ds. programu Sokrates/Erasmus na kierunku fizjoterapia Wydziału Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Pracowała także społecznie, będąc w latach 2003-2007 członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w latach 2000-2003 pełniła funkcję wiceprezesa Wielkopolskiego Oddziału PTF. W latach 2001-2002 pracowała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie, a w latach 2002-2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, pełniąc tam m.in. funkcję prodziekana Wydziału Rehabilitacji i Sportu. W latach 2004-2010 była konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii dla województwa wielkopolskiego.

Ukończyła wiele kursów doskonalących, w tym, jako pierwsza fizjoterapeutka w Polsce kurs z zakresu PNF, Mc Kenzie – w pierwszej edycji (1996), kurs Kinesiology Taping. Bardzo aktywna w rozwijaniu współpracy i kontaktów międzynarodowych pomiędzy fizjoterapeutami. Brała udział w wielu kongresach, konferencjach, spotkaniach, wykładach zagranicznych: m.in. w 1999 r. – w Jokohamie, w 2003 r. – w Lizbonie, w 2008 r. w Atenach. Z uwagi na dobrą znajomość języka angielskiego, wielokrotnie była angażowana do tłumaczenia kursów organizowanych przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii m.in. z udziałem Dawida Sancheza Lopeza z Chile, Cosimo Bruno z Włoch. Towarzyszyła też gościom odwiedzającym Polskę podczas wielu konferencji. Pracując przez wiele lat w AWF w Poznaniu, miała opinię bardzo dobrej terapeutki, zarówno wśród pracowników, jak i studentów. W trakcie pracy zawodowej wykształciła wielu fizjoterapeutów. Niezwykle ceniona i szanowana fizjoterapeutka w Poznaniu i Wielkopolsce. Znana także szerokiemu gronu fizjoterapeutów i pacjentów w Polsce oraz poza jej granicami. W uznaniu zasług dla polskiej fizjoterapii w 2016 r. otrzymała tytuł Gwiazda Fizjoterapii.

 

Mariusz Migała, Beata Skolik

 

Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie wielkopolskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.187; Migała M.: Laudacja wygłoszona na cześć dr Marii Jarugi podczas wręczenia tytułu Gwiazdy Fizjoterapii w dniu 04 czerwca 2016 w Opolu (maszynopis).