Jandziś Eugeniusz

Urodził się w 1932 r. w Tarnowie. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie, ze specjalizacją rehabilitacja lecznicza (1959).

W 1959 r. rozpoczął pracę w zawodzie fizjoterapeuty w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Rzeszowie, a po roku w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie jako instruktor gimnastyki leczniczej. W latach 1973–1998 kierował Pracownią Usprawniania Leczniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie.

Od 1988 r. pracował w Medycznym Studium Zawodowym w Rzeszowie na kierunku fizjoterapia. Od 2007–2016 nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na Wydziale Zdrowie Publiczne.

Specjalista rehabilitacji ruchowej. Autor kilkunastu prac opublikowanych w czasopismach naukowych i rozdziałów w monografiach oraz poradników dla osób z chorobą Parkinsona i Alzheimera. Współautor monografii pt. Fizjoterapia w wybranych schorzeniach geriatrycznych (współautor H. Bartyzel-Lechforowicz, Kraków – Rzeszów – Zamość 2009).

Zaangażowany w pracę społeczną. Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego TWK w Rzeszowie. Od 1967 r. przewodniczącym Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji, a w kolejnych latach – Sekcji Fizjoterapii, działających przy Oddziale Wojewódzkim TWK w Rzeszowie. Członek założyciel PTF w 1987 r.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Złotym i Srebrnym Medalem TWK.

Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Składnica Akt SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie; Jandziś S.: Rozwój i osiągnięcia rehabilitacji leczniczej na Rzeszowszczyźnie, [w:] J. Kiwerski, A. Kwolek, Z. Śliwiński, M. Woźniewski (red.): Rehabilitacja polska 1945–2009,Wrocław 2009, s.91–97; Jandziś S., Zaborniak S.: Rozwój rehabilitacji leczniczej w Rzeszowie w latach 1944–1989, [w:] W. Bonusiak (red.): Dzieje Rzeszowa Tom IV. Rzeszów 2012, s.711–719; Waszkowski H.: 35 lat działalności Oddziału Wojewódzkiego TWK w Rzeszowie, [w:] H. Waszkowski (red.): Niepełnosprawni u wrót zjednoczonej Europy. Rzeszów 2003, s.79–88; Jandziś S.: Rozwój rehabilitacji leczniczej w województwie podkarpackim, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2009, t. VIII, z. 1, s.92–98; Bartyzel-Lechforowicz H., Jandziś E.: Fizjoterapia w wybranych schorzeniach geriatrycznych, Kraków – Rzeszów – Zamość 2009.