Hagner-Derengowska Magdalena

Absolwentka Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (2006) – magister fizjoterapii. W 2010 r. na podstawie pracy doktorskiej pt. Porównanie i analiza skuteczności terapeutycznej Nordic Walking oraz chodu w leczeniu nadwagi i otyłości (promotor dr hab. med. Zbigniew Dudkiewicz, prof. nadzw.), uchwałą Rady Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej. W 2016 r. na podstawie osiągnięcia Plejotropowe działanie Nordic Walking uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. W 2012 r. uzyskała specjalizację z zakresu fizjoterapii. Jest również absolwentką studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2014) oraz w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2014).

Zawodowo i naukowo związana z Kliniką Ortopedii i Kliniką Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. W latach 2006-2012 zatrudniona jako młodszy asystent, od 2012 r. jako starszy asystent zatrudniona w Klinice Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. W latach 2008-2010 pracowała jako asystent, a w latach 2010-2011 jako kierownik Zakładu Fizjoterapii, prorektor ds. studenckich w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. W latach 2010-2013 zatrudniona była także jako asystent w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Radomskiej Szkole Wyższej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni funkcję prorektora Bydgoskiej Szkoły Wyższej, jest pełnomocnikiem ds. kierunku fizjoterapia, profesorem nadzwyczajnym tej uczelni. Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie fizjoterapii dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Tematykę badawczą w początkowym okresie kariery naukowej koncentrowała na zagadnieniach dotyczących roli fizjoterapii w neurorehabilitacji oraz ortopedii, a prezentowane publikacje dotyczyły tematyki głównie postępowania rehabilitacyjnego u pacjentów po udarze mózgu, roli fizjoterapii w usprawnianiu pacjentów z dysfunkcją kręgosłupa, w zakresie tematyki związanej z obszarem fizjoterapii w ortopedii po urazach stawu kolanowego, roli postępowania fizjoterapeutycznego po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, roli rehabilitacji w uszkodzeniach stawu barkowego. Główny kierunek analizy badawczej skupiał się na roli diagnostyki oraz postępowaniu rehabilitacyjnym w wadach postawy oraz skolioz, roli innych procedur terapeutycznych stosowanych w fizjoterapii tj. masaż leczniczy, muzykoterapia czy Nordic Walking w usprawnianiu leczniczym pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu. Kolejnym zasadniczym etapem pracy badawczej było zaangażowanie się w badania z zakresu oceny wydolności funkcjonalnej oraz zmian podstawowych parametrów równowagi i koordynacji osób starszych. Jako członek zespołu Katedry Neuropsychologii Klinicznej CM UMK prowadzi interdyscyplinarne badania w kontekście znaczenia aktywności ruchowej dla sprawności funkcji poznawczych w kontekście mechanizmów neuroprotekcyjnych.

Autorka książki, współredaktorka 5 monografii, autorka i współautorka 90 artykułów naukowych i 80 rozdziałów w monografiach z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji. Prace, opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych, z impact factor, były często cytowane. Do najważniejszych należą m.in. pt. Pathogenetic mechanisms of posttraumatic fibrosis of the uterus of white rats, “Central European Journal of Medicine” 2012, vol. 7, iss. 4, pp.503-510 (współautorzy: N. Novikov, S. Dolomatov, W. Żukow, A. Volyanskaya, M. P. Napierała, U. Kaźmierczak, A. Skalij); The Probable Explanation for the Low Friction of Natural Joints, “Cell Biochemistry and Biophysics” 2014, vol. 71, iss.3, pp.1615-1621 (Z. Pawlak, W. Urbaniak, W. Hagner); Lamellar slippage of bilayers – A hypothesis on low friction of natural joints, “Biointerphases” 2014, vol. 9, no 4, pp.1-6 (Z. Pawlak, W. Urbaniak, W. Hagner); Impregnated porous bearings textured with a pocket on sliding surfaces: comparison of h-boron nitride with graphite and molybdenum disulphide up to 150 °C, , “Meccanica” 2015, vol. 50, no 2, pp.1343-1349 (W. Urbaniak, T. Kaldoński, J. Kaldoński, T. J. Madhani, Z. Kruszewski, Z. Pawlak); The influence of a ten-week Nordic Walking training-rehabilitation program on the level of lipids in blood in overweight and obese postmenopausal women, “Journal of Physical Therapy Science” 2015, t. 27, s.3039-3044 (K. Kałużny, W. Hagner, B. Kochański, A. Plaskiewicz, A. Borkowska, A. Bronisz, J. Budzyński); Effects of Nordic Walking and Pilates exercise programs on blood glucose and lipid profile in overweight and obese postmenopausal women in an experimental, nonrandomized, open-label, prospective controlled trial. 6 Menopause, “The Journal of The North American Menopause Society” 2015, Vol. 22, no 11 (K. Kałużny, B. Kochański, W. Hagner, A. Borkowska, A. Czamara, J. Budzyński); The effect of a 10-week Nordic walking training program on the level of GH and LH in elderly women. Climacteric, “The Journal of the International Menopause Society” 2015, vol. 18, no 6, s.835-840 (K. Kałużny, W. Hagner, A. Plaskiewicz, A. Bronisz, A. Borkowska, J. Budzyński), a także prace pt. Effect of a ten-week Nordic Walking exercise program on serum electrolyte concentration and plasma acid-base balance in postmenopausal women with overweight or obesity, “Journal of Education, Health and Sport” 2016, vol. 6, no 12, pp.353-364 (K. Kałużny, A. Kałużna, J. Budzyński, W. Hagner, B. Kochański, W. Żukow, A. Bronisz); Ocena aktywności mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem urządzenia Pressure Bio-feedback Stabilizer u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, “Journal of Education, Health and Sport” 2016, vol. 6, no 7, pp. 488-497 (B. Kochański, B. Fifielska, K. Kałużny, A. Kałużna, W. Żukow) i inne.

Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach naukowych, podczas których prezentowała wyniki swoich badań. Wielokrotnie była członkiem komitetów naukowych podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, trzykrotnie pełniła funkcję przewodniczącej komitetu organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, kongresów i zjazdów.

Brała udział w kilku projektach naukowych, rozwojowych i grantach realizowanych w Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ostatnich latach, do najważniejsze obszarów tematycznych należą: Rola fizjoterapii w usprawnianiu dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi i ortopedycznymi; Metody oceny oraz kryteria diagnostyczne w neurorehabilitacji; Znaczenie kompleksowej rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu; Charakterystyka biomechaniczna i reakcje fizjologiczne stawów naturalnych versus trybologia mechaniczna; Zastosowanie metod biomechanicznych do oceny zmian w kinematyce i dynamice chodu oraz prostych testów czynnościowych w efekcie wybranych schorzeń oraz jako efekt zabiegów terapeutycznych. Próby obiektywizacji testów klinicznych.

Zaangażowana w działalność społeczną. Jest członkiem Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, członkiem Zarządu Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, członkiem Polskiej Federacji Nordic Walking, członkiem Zespołu Ekspertów ds. Nauki oraz Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia Przeddyplomowego KRF.

Za pracę zawodową, naukową i społeczną otrzymała m.in. Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem za szczególne zasługi w realizacji celów TWK (2018).

Mariusz Migała

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra, stopnia doktora oraz przesłane CV Magdaleny Hagner-Derengowskiej; Autoreferat Magdaleny Hagner-Derengowskiej, http://old.ck.gov.pl/images/PDF/Awanse/HagnerDerengowskaMagdalenaMaria/Autoreferat.pdf (dostęp 06.02.2018); Baza dorobku naukowego pracowników UKW, http://bibliografia.ukw.edu.pl (dostęp 08.02.2018); Publikacje zwarte i artykuły w czasopismach naukowych.