Gruszczyński Włodzimierz

Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1963), specjalizacja gimnastyka lecznicza. Od 1 października 1963 r. zatrudniony w Katedrze Medycyny Rehabilitacyjnej Akademii Medycznej, później Instytut Ortopedii i Rehabilitacji AM (kier. doc. dr med. Janina Tomaszewska), na terenie Szpitala Ortopedycznego AM (kier. prof. dr med. Wiktor Dega). Po przeszkoleniu w Instytucie Gruźlicy w Warszawie, od 1964 r. dodatkowo pracował jako pionier leczniczej rehabilitacji oddechowej w chorobach płuc na terenie miasta Poznania. W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk wychowania fizycznego w WSWF we Wrocławiu (promotor doc. dr med. J. Koczocik-Przedpelska, recenzent doc. dr med. Aleksander Kabsch). Aktywny w działalności społecznej, od 1963 r. członek Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem. Założyciel i pierwszy prezes Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Poznaniu (data rejestracji 8 marca 1989 r.). Długoletni członek Zarządu Głównego PTF. W maju 2004 r. przeszedł na emeryturę.

 

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

 

Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie wielkopolskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.186.