Gruszczyński Włodzimierz

Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1963), specjalizacja gimnastyka lecznicza.

Od 1 października 1963 r. zatrudniony w Katedrze Medycyny Rehabilitacyjnej Akademii Medycznej, później Instytut Ortopedii i Rehabilitacji AM (kier. doc. dr med. Janina Tomaszewska), na terenie Szpitala Ortopedycznego AM (kier. prof. dr med. Wiktor Dega). Po przeszkoleniu w Instytucie Gruźlicy w Warszawie, od 1964 r. dodatkowo pracował jako pionier leczniczej rehabilitacji oddechowej w chorobach płuc na terenie miasta Poznania. W 1975 r. uzyskał stopień doktora nauk wychowania fizycznego w WSWF we Wrocławiu (promotor doc. dr med. J. Koczocik-Przedpelska, recenzent doc. dr med. Aleksander Kabsch).

Autor i współautor publikacji naukowych, m.in. pracy pt. Aktywność mioelektryczna podczas czynności zautomatyzowanej oraz ruchu dowolnego, „Acta Physiologica Polonica” 1966, vol.17 (4), s.593-599 (współautorzy: Koczocik-Przedpelska J., Toboła S.); Zdolność pobierania tlenu u chorych na gościec przewlekle postępujący i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa podczas leczenia usprawniającego, „Reumatologia” 1967, vol.5 (4), s.319-325 (Koczocik-Przedpelska J., W., Toboła S.); Influence of rehabilitation treatment on rheumatic muscles, „Europa Medicophysica” 1968, vol. 4 (3), s.155-161 (Koczocik Przedpelska J., Tomaszewska J., Toboła S.); rozdziałów w pracy pod redakcją, m.in. pt. Oxygen capacity spondylitis during rehabilitation treatment, [w:] Rehabilitation of rheumatics. Selected problems, Poznań 1970, s.127-137 (Koczocik-Przedpelska J., Toboła S.); Spirographic examination of patients with rheumatoid arthretis and ankylosing spondylitis during rehabilitation treatment, [w:] Ibidem, s.138-149 (Koczocik-Przedpelska J., Toboła S.); Influence of rehabilitation on rheumatic muscles, [w:] Rehabilitation of rheumatice. Selected Problems, Poznań 1970, s.75-95 (Koczocik-Przedpelska J., Tomaszewska J., Toboła S., Jankowiak K.).

Aktywny w działalności społecznej, od 1963 r. członek Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem. Założyciel i pierwszy prezes Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w Poznaniu (data rejestracji 8 marca 1989 r.). Długoletni członek Zarządu Głównego PTF. W maju 2004 r. przeszedł na emeryturę.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Sylwetki zasłużonych fizjoterapeutów w województwie wielkopolskim, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.186. Artykuły w czasopismach naukowych.