Gieremek Krzysztof

Urodził się 1 lutego 1955 r. w Katowicach. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1978), magister rehabilitacji ruchowej.

W 1986 r. w AWF we Wrocławiu uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie pracy pt. Zmiany reaktywności ruchowego układu nerwowego układu nerwowego pod wpływem łaźni fińskiej i masażu. Specjalista rehabilitacji ruchowej, zajmuje się fizjoterapią w dysfunkcjach kręgosłupa i stawów obwodowych.

Od 1978 r. związany z AWF w Katowicach, gdzie zatrudniony był na stanowisku asystenta, adiunkta, wreszcie kierownika Zakładu Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej. Nauczyciel akademicki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

W latach 1979-1983 pracował w Klinice Neurologii i Neurochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Wykładowca na kursach z zakresu metod elektroterapii, masażu segmentarnego i limfatycznego.

W 1991 r. odbył staż naukowy w University of Texas Southwestern Medical Center of Dallas, a w latach 1993-1996 staż w Texas Woman’s University. W latach 1991-1993 konsultant naukowy ds. fizjoterapii firmy HCA (USA) oraz firmy Physiomed Medicine (Niemcy).

Autor i współautor wielu prac naukowych, opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach, m.in. praca pt. Biostymulacja laserowa jako nowa metoda terapii fizykalnej, „Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF Katowice” 1993, 3, s.103-112 (J. Nowotny); Idea powstania tzw. „Szkoły pleców”: historia, cele i metody, [w:] Dysfunkcje kręgosłupa, diagnostyka i terapia, cz.1 pod red. J. Nowotnego, AWF Katowice 1993, s.377-391 (K. Kwaśna, M. Białek); Kriostymulacja metodą Travell-Simons w leczeniu manualnym zespołu bólowego lędźwiowego odcinka kręgosłupa, [w:] Ibidem, s.449-462 (W. Mierzwa, E. Żmudzka-Wilczek); Niektóre kinezyterapeutyczne aspekty postępowania z chorymi ze spastycznością, „Postępy Rehabilitacji” 1996, T.10, z.2, s.5-12 (A. Franek, A. Polak); Jednoprzedziałowa proteza saneczkowa stawu kolanowego : zagrożenia, założenia postępowania usprawniającego i kierunki badań, „Fizjoterapia Polska” 2005, Vol.5, nr 4, s. 443-450 (J. Kubacki, E. Saulicz); Ocena efektów usprawniania z wykorzystaniem terapii wysokotonowej u pacjentów po udarze mózgu, „Fizjoterapia Polska” 2008, Vol.8, nr 2, s.197-205 (Z. Śliwiński, P. Płaza, W. Kufel, B. Michalak, B. Halat, G. Śliwiński, M. Wilk, W. Kiebzak); Zaopatrzenie ortopedyczne kończyny górnej u chorych po udarze mózgu stosowane w profilaktyce zespołu bolesnego barku, „Rehabilitacja Medyczna” 2008, Vol.12, nr 1, s.25-31 (W. Cieśla, J. Kubacki, J. Rojczyk-Chmarek); Badanie wpływu krioterapii zmrożonymi okładami żelowymi i diatermii mikrofalowej na pobudliwość nerwu pośrodkowego, „Rehabilitacja w Praktyce” 2010, 2, s.36-41 (K. Szczypiór, A. Polak, J. Kubacki, B. Szpotowicz); Masaż wibracyjny dla wspomagania treningu sportowego i fizjoterapii, „Fizjoterapia” 2010, T.18, nr 1, s. 61-66 (J.A. Opara, K. Mehlich, W. Szwejkowski); Badanie wpływu krioterapii i diatermii na pobudliwość nerwów czuciowych u osób zdrowych,  „Fizjoterapia Polska 2011, Vol.11, nr 2, s.123-134 (B. Szpotowicz, A. Polak, C. Kucio, J. Kubacki, P. Czech); Natural wool fabrics in physiotherapy, [w:] Physical therapy perspectives in the 21st century – challenges and possibilities eds. J. Bettany-Saltikov, B. Paz-Lourido, Rijeka 2012, s.177-193 (W. Cieśla); Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.172-177 (P. Kyrcz, A. Myśliwiec); Zastosowanie treningu biegowego w głębokiej wodzie w fizjoterapii: możliwości i ograniczenia, „Fizjoterapia Polska” 2013, vol.13, nr 3, s.28-33 (W. Cieśla, J. Drabik, T. Cieśla); Biomechanical aspects of elbow joint action in rheumatoid arthritis, “Fizjoterapia Polska” 2014, vol.14, nr 1, s. 6-16 (J. Rojczyk-Chmarek, J. Błaszczyk, W. Cieśla, J. Polechoński); Kompresjoterapia w leczeniu owrzodzeń żylnych goleni i obrzęku chłonnego kończyny dolnej [w:] Fizykoterapia w praktyce cz.2 pod red. A. Sieronia, J. Paska, Katowice 2014, s.97-101 (J. Taradaj, A. Franek, C. Kucio, K. Walewicz); Analiza pedobarograficzna obciążenia stopy w czasie chodu z użyciem kijów Nordic Walking „Medycyna Sportowa” 2015, Vol.31, nr 3, s.129-135 (W. Cieśla, J.  Drabik, M. Górny); Assessment of the effects of rehabilitation interventions for patients with rhematoid arthritis using biomechanical analysis of elbow function, “Fizjoterapia Polska” 2015, vol.15, nr 1, s.36-47 (J. Rojczyk-Chmarek, J. Cieślińska-Świder, W. Cieśla, J. Polechoński); The effect of music on selected hemodynamic parameters in patients suffering from unresponsive wakefulness syndrome, “Fizjoterapia Polska” 2017, vol.17, nr 1, s.96-103 (J. Polechoński, J. Rojczyk-Chmarek, M. Tyliba). Współautor kilku podręczników, m.in. Problematyka odnowy biologicznej w sporcie, Katowice 1990 (L. Dec), Zmęczenie i regeneracja sił: odnowa biologiczna, wyd.1 i 2 Has-Med Bielsko-Biała 2000, wyd.3 2007 (L. Dec), współautor: Podstawy fizjoterapii pod red. J. Nowotnego (cz.1 i 2, Kraków 2004, cz.3 Kraków 2005); Wyroby medyczne: zaopatrzenie indywidualne, Warszawa 2016 (współredaktorzy: Sz. Janicki, B. Przeździak, M. Woźniewski); Kategoryzacja wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego, Warszawa 2016 (E. Hojan, Sz. Janicki, P. Majcher, B. Przeździak, P. Radziszewski, M. Sydor, E. Szwałkiewicz, H. Tchórzewska-Korba). Redaktor naukowy polskiego wydania książki pt. Punkty spustowe i łańcuchy mięśniowo-powięziowe w osteopatii i terapii manualnej, autorstwa P. Richter, E. Hebgen, Łódź 2010, wyd.2. 2012; Techniki badania palpacyjnego: anatomia topograficzna narządu ruchu w praktyce fizjoterapeutycznej, autorstwa B. Reichert, Łódź 2012 (współredaktor E. Zabawski). Autor oryginalnego programu nauczania z zakresu odnowy biologicznej studentów AWF. Współautor projektu oryginalnego, ekologicznego łóżka ortopedycznego „Casus” (Ocena przydatności łóżka profilaktyczno-leczniczego typu Biomedica sleep system w rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, „Fizjoterapia” 1994, 3, s.40-42, współautor Cz. Jezierski) oraz autor patentu ortezy kończyny górnej „Hemi-Flex Plus” wykorzystywanej u chorych po udarze mózgu. Opracował projekt ośrodka rehabilitacyjnego „Klaudiusz” w Łazach oraz ośrodka sportowo-rehabilitacyjnego „Bushido” w Rybniku. Autor projektu współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi fizjoterapeutami (doprowadził do podpisania porozumienia pomiędzy  Polskim Towarzystwem Fizjoterapii a Niemieckim Stowarzyszeniem Fizjoterapeutów). Współautor projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty oraz uchwalonego przez PTF w 2009 r. Kodeksu Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej.

Członek rady naukowej organu PTF „Fizjoterapia Polska” oraz „Rehabilitacja w praktyce”, członek rady programowej Stowarzyszenia Rehabilitacji Zdrowotnej, Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Starszych. Uczestnik międzynarodowych kongresów Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) i RE WCPT w Jokohamie (1999),  Bled (2000), Vancouver (2007), Berlin (2010), Malta (2012).

Zaangażowany w pracę społeczną. W 1995 r. przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu XI Międzynarodowego Kongresu PTF w Katowicach. W latach 1995-1999 był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w latach 2005-2008 wiceprezesem ZG PTF, wcześniej prezesem oddziału górnośląskiego PTF, wieloletni członek Zarządu Głównego PTF. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Śląskiego Naukowego Międzyuczelnianego Stowarzyszenia Wiedzy Powszechnej Universitas.

Honorowy obywatel miasta Łazy i stanu Texas.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Opracowano na podstawie: Sylwetki przewodniczących Zarządu Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji oraz prezesów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.91-92; Klub „Ludzie masażu” Gieremek Krzysztof, http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/gieremek-krzysztof-ignacy/253 (dostęp 23.12.2017); Artykuły w czasopismach i publikacjach naukowych.