Gieremek Krzysztof

Urodził się 1 lutego 1955 r. w Katowicach. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (1978), magister rehabilitacji ruchowej.

W 1986 r. w AWF we Wrocławiu uzyskał stopień doktora nauk o kulturze fizycznej na podstawie pracy pt. Zmiany reaktywności ruchowego układu nerwowego układu nerwowego pod wpływem łaźni fińskiej i masażu. Specjalista rehabilitacji ruchowej, zajmuje się fizjoterapią w dysfunkcjach kręgosłupa i stawów obwodowych.

Od 1978 r. związany z AWF w Katowicach, gdzie zatrudniony był na stanowisku asystenta, adiunkta, wreszcie kierownika Zakładu Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej. Nauczyciel akademicki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

W latach 1979-1983 pracował w Klinice Neurologii i Neurochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Wykładowca na kursach z zakresu metod elektroterapii, masażu segmentarnego i limfatycznego.

W 1991 r. odbył staż naukowy w University of Texas Southwestern Medical Center of Dallas, a w latach 1993-1996 staż w Texas Woman’s University. W latach 1991-1993 konsultant naukowy ds. fizjoterapii firmy HCA (USA) oraz firmy Physiomed Medicine (Niemcy).

Autor i współautor wielu prac naukowych, opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach, kilku podręczników, m.in. wraz z L. Decem: Problematyka odnowy biologicznej w sporcie (Katowice 1990), Zmęczenie i regeneracja sił: odnowa biologiczna (wyd.1 i 2 Has-Med Bielsko-Biała 2000, wyd.3 2007), współautor: Podstawy fizjoterapii pod red. J. Nowotnego (cz.1 i 2, Kraków 2004, cz.3 Kraków 2005). Redaktor naukowy polskiego wydania książki pt. Punkty spustowe i łańcuchy mięśniowo-powięziowe w osteopatii i terapii manualnej, autorstwa P. Richter, E. Hebgen (wyd. Galaktyka 2010, wyd. 2. 2012). Autor oryginalnego programu nauczania z zakresu odnowy biologicznej studentów AWF. Współautor projektu oryginalnego, ekologicznego łóżka ortopedycznego „Casus” oraz autor patentu ortezy kończyny górnej „Hemi-Flex Plus” wykorzystywanej u chorych po udarze mózgu. Opracował projekt ośrodka rehabilitacyjnego „Klaudiusz” w Łazach oraz ośrodka sportowo-rehabilitacyjnego „Bushido” w Rybniku. Autor projektu współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi fizjoterapeutami (doprowadził do podpisania porozumienia pomiędzy  Polskim Towarzystwem Fizjoterapii a Niemieckim Stowarzyszeniem Fizjoterapeutów). Współautor projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty oraz uchwalonego przez PTF w 2009 r. Kodeksu Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej.

Członek rady naukowej organu PTF „Fizjoterapia Polska” oraz „Rehabilitacja w praktyce”, członek rady programowej Stowarzyszenia Rehabilitacji Zdrowotnej, Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Osób Starszych. Uczestnik międzynarodowych kongresów Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT) i RE WCPT w Jokohamie (1999),  Bled (2000), Vancouver (2007), Berlin (2010), Malta (2012).

Zaangażowany w pracę społeczną. W 1995 r. przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu XI Międzynarodowego Kongresu PTF w Katowicach. W latach 1995-1999 był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, w latach 2005-2008 wiceprezesem ZG PTF, wcześniej prezesem oddziału górnośląskiego PTF, wieloletni członek Zarządu Głównego PTF. Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Śląskiego Naukowego Międzyuczelnianego Stowarzyszenia Wiedzy Powszechnej Universitas.

Honorowy obywatel miasta Łazy i stanu Texas.

Mariusz Migała, Sławomir Jandziś

Sylwetki przewodniczących Zarządu Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji oraz prezesów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, [w:] Historia polskiej fizjoterapii pod red. S. Jandzisia, M. Kiljańskiego, M. Migały, Opole 2013, s.91-92; Klub „Ludzie masażu” Gieremek Krzysztof, http://www.leksykonmasazu.pl/slowko/gieremek-krzysztof-ignacy/253 (dostęp 23.12.2017).