Czaczkowski Jan

Urodził się 6 lipca 1940 r. w miejscowości Czacki Małe. Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Warszawie (1965), magister wychowania fizycznego na podstawie pracy pt. „Zakład i szkoła gimnastyki szwedzkiej i masażu w Warszawie Heleny Prawdzic-Kuczalskiej 1892-1914”. W okresie 11.09 – 02.12.1967 słuchacz kursu z zakresu rehabilitacji dla instruktorów gimnastyki leczniczej w Ośrodku Szkoleniowym Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie przy Klinice Ortopedycznej AM w Poznaniu (kierownik Ośrodka: doc. dr Janina Tomaszewska, kierownik Kliniki: prof. dr hab. Wiktor Dega). Kurs ten był równorzędny z ukończeniem specjalizacji w zakresie rehabilitacji leczniczej w toku normalnych wyższych studiów wychowania fizycznego (zgodnie z decyzją Departamentu Wychowania Fizycznego GKKFiT z dn. 4.03.1965 r. nr WF/459/65). Od 1986 r. specjalista drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej.

W pracy zawodowej, w latach 1965-1968 zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku na oddziale rehabilitacji ruchowej (kier. prof. Ryszard Kinalski), w latach 1965-2002 zatrudniony w Państwowym Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Sztachelskiego w Białymstoku, w Klinice Rehabilitacji na stanowisku kolejno starszego asystenta, kierownika zespołu kinezyterapii (odpowiedzialny za pracę naukową działu), kierownika praktyk słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego (wydz. fizjoterapii) w Białymstoku. W placówce tej kierował zespołem zajmującym się usprawnianiem chorych leczonych na oddziałach: ortopedycznym, kardiologicznym, chirurgii ogólnej, reumatologii, alergologii, neurologii dziecięcej i dorosłych. W latach 1974-1978 zatrudniony w Samodzielnym Publicznym ZOZ (Obwód Lecznictwa Kolejowego) – Przychodnia Rehabilitacji.

W pracy dydaktycznej, w latach 1973-2002 był wykładowcą przedmiotu kinezyterapia i zaopatrzenie ortopedyczne w Medycznym Studium Zawodowym w Białymstoku. Wyszkolił wiele pokoleń fizjoterapeutów. Ceniony za fachowość, wiedzę praktyczną i umiejętność nauczania właściwego stosunku do chorych.

Wielokrotnie wyróżniany przez Rektora i Senat AM w Białymstoku za aktywną postawę oraz wkład w rozwój i działalność uczelni, a także zaangażowanie w działalność społeczną Państwowego Szpitala Klinicznego im. dr. J. Sztachelskiego w Białymstoku. Cechował go dobry i życzliwy stosunek do pacjenta. Zmarł 16 listopada 2002 r.

Opracowano na podstawie: Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu magistra i specjalisty oraz wspomnienie brata mgr. Jana Czaczkowskiego – Józefa Czaczkowskiego.