Cytowicz-Karpiłowska Wirginia

Urodziła się w 1942 r. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1967) – magister wychowania fizycznego. Od 1984 r. doktor nauk wychowania fizycznego, od 2002 r. doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej w zakresie fizjoterapii, od 2004 r. profesor nadzwyczajny. W 1986 r. uzyskała specjalizację drugiego stopnia w zakresie rehabilitacji.

W latach 1967-1968 odbyła staż asystencki w Katedrze Biologii AWF w Warszawie, w latach 1968-1977 była kierownikiem Działu Rehabilitacji i Fizykoterapii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, w latach 1977-1985 starszym asystentem w Katedrze Rehabilitacji AWF w Warszawie, w latach 1985-2003 adiunktem w Katedrze Rehabilitacji, a w latach 1991-2009 kierownikiem Zakładu Rehabilitacji w Schorzeniach Wewnętrznych AWF w Warszawie. Profesor nadzwyczajny Wydziału Ochrony Zdrowia Almamer Szkoły Wyższej w Warszawie.

Członek komitetu redakcyjnego „Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego” – redaktor odpowiedzialna za dział wychowania zdrowotnego, członek Senackiej Komisji Biblioteki AWF w Warszawie, w latach 1996-1998 członek Komisji Egzaminacyjnych Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, podręczników z zakresu kinezyterapii, m.in. Kinezyterapia w obwodowym porażeniu nerwu twarzowego, [w:] A. Zembaty (red.): Fizjoterapia dla medycznych studiów zawodowych – wydziałów fizjoterapii, PZWL Warszawa 1987, s.350-358; Badanie wartości sił nacisku na paliczkach ręki reumatoidalnej, Studia i Monografie nr 71, AWF Warszawa 1997; Siły zewnętrzne na paliczkach ręki reumatoidalnej, Studia i Monografie nr 81, AWF Warszawa 2000; Postępowanie usprawniające w geriatrii. Podstawy, wskazania, przeciwwskazania, (współautorzy B. Kazimierska, A. Cytowicz), Alamamer, Warszawa 2009, wyd.2 Warszawa 2012. Współautorka wielu projektów badawczych prowadzonych przez Katedrę Rehabilitacji AWF w Warszawie, współtwórca (wraz ze Z. Staniak, B. Karpiłowski, Z. Nosarzewski, W. Faryna) patentu pn. „Przyrząd do pomiaru sił wywieranych przez pojedyncze paliczki palców ręki w chwycie cylindrycznym” (Nr 180375, Warszawa 2001). Recenzent kilku rozpraw doktorskich.

Członek Sekcji Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, następnie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej.

Za pracę zawodową i naukową nagradzana wielokrotnie przez Rektora AWF w Warszawie oraz Dziekana Wydziału Rehabilitacji tejże uczelni, wyróżniena w konkursie im. prof. Degi w 1996 r.na najlepsze rozwiązanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Mariusz Migała, Beata Skolik

Opracowano na podstawie: Wirginia Cytowicz-Karpiłowska, http://snauka.pl/wirginia-cytowicz-karpiowska.html (dostęp 20.12.2017)